Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Astroloji Hakkında Çok Sorulan Sorular

SORU 1 ASTROLOJİ NEDİR?

CEVAP: Fen bilimleri olan astronomiden faydalanan sosyal bir BİLİM dalıdır. Bunun için tüm dünyada üniversiteleri vardır.

Örnek Benimde Türkçe bölüm başkanı olduğum www.kepler.edu gibi.

 

SORU 2 TAROTUN ASTROLOJİ ile Alakası varmıdır?

CEVAP: Asla yoktur. Tarot FALDIR! Ortaçağ'ın sonlarına doğru ortaya çıkmış, 78 karttan oluşan bir oyun kartı destesidir. Zamanla psikolojik destek amaçlı olarak kullanılmaya başlamış ve günümüzde kehanet ve fal ile güncelliğini korumuştur. Geleneksel olarak Tarot 22 adet büyük arkana (arkana majör) kartı ve 56 adet küçük arkana (arkana minör) kartından oluşmaktadır. Küçük arkana kartları klasik iskambil kağıdı destesinin atasıdır. 14.nci yüzyıl İtalya'da Trionfi oyunu (kozlu oyun) adıyla ortaya çıkmış olup iskambil destesine o tarihten başlayarak eklenmiştir[kaynak belirtilmeli]. Tarot sözcüğü ilk olarak 1500 civarlarında İtalyancada "tarocchi", Fransızcada "taraux" şeklinde görülmüştür. Bunun Arapça "tarh" (çıkarma, koyma, bırakma) sözcüğüne dayandığı düşünülmektedir. Bundan sebeple hiç bir matematiksel BİLİMSEL bir yönü yoktur.

 

SORU 3 KENDİ KENDİMİZE ASTROLOG OLABİLİRMİYİZ? Yıldız haritasını evde ki bir insanın öğrenmesi mümkün müdür? Yıldız haritasında ki evler ne anlama geliyor?

CEVAP: Bu sorunuza soruya şöyle cevap vermek isterim. Tıp Fakültesini okumadan Doktor olunabilir mi? Olunuyorsa şayet evde kendi kendinize harita yorumlayıp astrolog da olabilirsiniz anlamına gelir ki bu mümkün değildir. Astroloji de Tıp gibi kendi içinde uzmanlık alanlarına ayrılır. Batı Astroloji Çin Astrolojisi Hint Astrolojisi Jaimini ve Medikal Astroloji her alanda uzmanlık eğitimi alabileceğiniz gibi tek bir alanda da eğitiminizi tamamlayabilirsiniz. Artık günümüz ortamında internetten doğum haritaları çıkartılabiliyor. Önemli olan haritayı çıkarmak değil analiz edip danışana yol gösterebilmektir. Bilgisayar programları ve internet üzerinden çıkarılan haritalarda belirli sayıda temel gökyüzü temalarını barındırır. Evde yapılan okuma ve araştırmalar ile kırıkçı çıkıkçının yaptığı değerlendirmelerden öteye giden bir sonuç ortaya çıkmayacaktır ve asla doğru değerlendirmeleri içinde barındırmayacaktır.

 

HOROSKOP’TA EVLER ve ANLAMLARI

1’inci ev: Bu ev Koç’un doğal evidir. Şifresi “Ben” kelimesi dir. Fiziksel görünüş, istek ve arzular, yüz, gözler, baş bölgesi kişinin yaşam süresini temsil eder.

2’nci ev: “BENİM” şifreli bu ev Boğa’nın doğal evidir. Kişi nin kazancı para kazanabileceği alanlar zenginliği ve yatırımla rını temsil eder.

3’üncü ev: “BURASI” şifreli bu ev İkizlerin doğal evidir. Haberleşme, kısa yolculuklar, yakın akrabalar, kardeşler ve eği timi temsil eder. İnsanın düşünce tarzını, çevresine uymasını açıklar. Vücutta sinir sistemi, omuz, kollar, eller, akciğer ve dili temsil eder.

4’üncü ev: “AİLEM” şifreli bu ev yuvaya aittir. Yengeç’in doğal evidir. Anne ve baba, aile yaşamını buraya düşen burç be lirler. Bu eve Jüpiter, Venüs gibi yıldızlar düşerse insanın yu vasında mutlu olacağı anlaşılır. Vücuttaki mide, göğüsler ve solunum yollarını temsil eder.

5’inci ev: “AŞK” şifreli bu ev Aslan’ın doğal yeridir. Bu ev sevgi, çocuklar, eğlence, toplum yaşamı, yaratma gücü ve talih oyunlarını simgeler. Vücutta da kalbi, atardamarları, bel kemiği ve sırtı temsil eder.

6’ncı ev: “SAĞLIK” şifreli bu ev Başak burcu ve Merkür’ün doğal evidir. Bu ev günlük işler, disiplin, sağlık, giyim ve insana bağlı kimseleri temsil eder. Sağlık yönünden en önemli evlerden biridir. Buraya düşen burç ve varsa gezegen, insanın sağlığı ko nusunda iyi fikir verir. Vücutta bağırsakları ve karnı temsil eder.

7’nci ev: “SEN” şifreli bu ev iş ortaklığını ve evliliği temsil eder. Terazinin doğal evidir. Ayrıca eş ve ortaklara olan tutumu açıklar. Evin içinde bir ışık veya gezegen varsa bu seçilerek eşi ve evliliğin nasıl geçeceğini belirtir. Vücutta böbrekler, bazı hor monlarla, sırtın altını temsil eder.

8’inci ev: “SENİN” şifreli bu ev miras ve hukuk gibi konu ları içine alır. Akrep veya Plüton’un evi olan bu kısmın dolayı sıyla ölümle olan ilgisi de vardır. Yani yaşamın nasıl sonuçlanacağını belirtir. Vücutta seks ve üretim organlarını temsil eder.

9’uncu ev: “ORASI” şifreli bu ev Yay’ın doğal evidir. Din, felsefe, yüksek eğitim, uzun yolculuklar, yabancı ülkeler, dış ti caret ve gönül maceralarını temsil eder. Vücutta kalçalar, bacak üstleri, karaciğeri temsil etmektedir.

10’uncu ev: “KARİYER” şifreli bu ev Oğlak’ın doğal evidir. İnsanın başarı derecesini açıklar. Buna ün veya onur evi de denir. İnsanın toplumda ne kadar yükseleceğini, başaracağı işleri bu ev açıklar. Bu evdeki uyumlu gezegenler insanın ün yapma sını sağlar. Vücutta da dizleri temsil eder.

11’inci ev: “BEKLENTELERİM” şifreli bu ev dostları, çev reyi, toplumu, yapılan işi, istekleri, hayalleri, emelleri gösterir. Ayrıca yardım kurumları, insanlığa yardım gibi konuları da içine alır. Vücutta kan dolaşımını, baldırlar ve bilekleri temsil eder.

12’nci ev: “RUH” şifreli bu ev gizli benliğiyle doğal olarak Balık’ın ve Neptün’ün evidir. Onun içinde bu ev esrarlı, dışa kaplı bir yerdir. Herkesten gizlenen düşünce ve hayallerle ilgi lidir. Ayrıca hapishane, hastane gibi kısıtlayıcı yerleri de temsil eder. Vücutta ayakları, lenf damarlarını temsil eder. Uykuyla da ilgilidir.

 

SORU 4 Astroloji ile din birlikte yorumlanabilir mi?

CEVAP: Hayır! Astroloji tamamen matematiksel hesaplamalara dayanan, insanın anne karnına düştüğü andan itibaren gezegenlerin etkilerini araştıran bir bilim olduğuna göre, bir inanç sistemi değildir. Böyle bir görüşün kabul edilebilmesi için astrolojinin bir inanç sistemi olması gerekirdi ki, böyle bir şey asla söz konusu değildir.

Sapla Samanı Doğru ile Yanlışı birbirinden ayırt etmemiz şart. Astroloji FEN BİLİMLERİ olan ASTRONOMİDEN faydalanan soysal bir BİLİM Dalıdır. Bir diğer algıda Astrolojinin eğitimsiz insanlar tarafından ele alınması yüzünden Fal gibi algılanmasıdır ki! Fal ve Falcılık Kutsal kitabımızda haram kılınmıştır. Tüm tv programlarımda makalelerimde ASTROLOJİNİN FAL ile hiç bir ilgisi olmadığını defalarca ifade etmişimdir. Astroloji bilim olduğuna göre tüm dünyada üniversiteleri var FAL ve FALCILIĞIN Bilimle hiç bir alakası yoktur olsaydı üniversitesi olurdu. Ülkemizde yasal olarak FAL FALCILIK BÜYÜ BÜYÜCÜLÜK YASAK olduğundan bu tür kişiler kendilerine Astrolog ünvanı bahşederek kanunlara karşı koruma altına girdiklerini sanmaktadırlar. Bu kişiler yüzünden FAL ve ASTROLOJİ bilmeyenler tarafından karıştırılmaktadır. Gelelim osmanlı dönemine MÜNECCİMBAŞLARI silahtar ağaya bağlı olarak görev yapan matematik ve astroloji üzerine eğitimlerini tamamladıktan sonra devlete resmi olarak hizmet veren gözlem evleri ve rasathanelerde yaptıkları incelemeler ile görevlerini yerine getiren Sadrazam tarafından HİLAT giydirilerek göreve başlatılan değerli Bilim insanları idi. Müneccimbaşları BİRUN erkanı arasında yer alan Müneccimbaşlarının teşrifattaki mevkileri ilmî rütbe ve pâyesine göre belirlenirdi. Müneccimbaşıların tayinleri ve azilleri hekim başlarının inhasıyla yapılırdı. Bir müneccimbaşının tayin talebini hekimbaşı şeyhülislâma sunar, şeyhülislâm sadrazama teklif eder, o da padişaha arz eder ve padişahın tasvibiyle tayin gerçekleşirdi. Saraya dışardan gelen müneccimbaşı ve hekimbaşı
burada silahdar ağaya bağlıydılar. Yeni tayin edilen ve genellikle ikinci müneccimlikten gelen müneccimbaşı ile yerine getirilen müneccim-i sânîye sadrazam huzurunda hil‘at giydirilirdi.

Hilat Nedir?
Osmanlı padişahlarının bir devlet görevlisini ödüllendirmek, gönlünü almak ve ya onu yüceltmek için hediye ederek giydirttikleri değerli kumaşlardan yapılmış kaftana verilen isimdir hilat. Ve OSMANLI PADİŞAHLARI AYNI ZAMANDA İSLAM HALİFESİYDİ Kuranı Kerimi sizden bizden iyi bilen HALİFELER İSLAMI yaymak ile görevliydi. Kutsal kitabımız da ASTROLOJİ Yİ yasaklasalardı devlet yönetiminin bir parçası yapamazlardı.

SORU 5 Bir astroloğun yıldız haritasını öğrenmesi ne kadar sürüyor?

CEVAP: Bu tamamen astrolog adayının seçtiği astroloji alanı yeteneği ve çalışkanlığı ile özdeş olarak ilerler. Bir haritayı hakkıyla analiz etmesi için 4 yıllık eğitim sürecini tamamlaması en az 500 harita üzerinde analiz yapması gereklidir.

 

SORU 6 Astrolojiye ilgi duymanıza sağlayan hikayeniz nedir? Niçin bu mesleği yapmaya karar verdiniz?

CEVAP: Kendimi bildim bileli gökyüzü beni çok etkilemiştir. Soy bağımdan gelen bilgiler le de astroloji hayatıma girdi ve son nefesimi vereceğim ana kadar da göklerin rehberliğinde bu alandaki yolculuğum devam edecek. Rabb’im izin verdikçe tabii. Türkiye de bir astroloji üniversitesinin bulunmaması beni yurt dışında arayışlara yöneltti. Kepler College ve Dirah Akedemide eğitimlerimi tamamladıktan sonra. Kepler College Türkçe bölüm başkanı olarak görevimi sürdürmekteyim. Amacım özellikle ülkemizde Astrolojinin popüler kültürün bir yansıması olmadığını bu büyük sistemde 12 burç 12 tip insan olmadığını! duymak istediklerinizi değil gerçeği ortaya koyan muhteşem bir sistem ve Allah’ın bize çizmiş olduğu ruhsal planı yorumlayan bir rehber olduğunun anlaşılmasına katkıda bulunabilmek. Ülkemizde Osmanlı döneminde altın çağını yaşayan astroloji, Osmanlı’nın sona ermesi ile unutulmaya yüz tutmuş eğitimsiz insanların gündemde yerini alması ile astroloji adı altında insanlığın yazılı tarihinden bile eski bu derin kadim öğreti suiistimal edilmiştir ve ne yazık ki ben de tüm dünyada bilim olarak kabul edilmiş, üniversitelerde eğitimi verilen saygı duyulan astrolojiyi, eğitimlerimi tamamlayıp profesyonel olarak danışmanlık yapmaya başladığımda yapılan yanlışların önyargısı ile yoğun eleştirilere maruz kaldım. Falcılık ve medyumlukla ilgisi olmadığını fen bilimleri olan astronomiden faydalanan sosyal bir BİLİM dalı olduğunu anlatana kadar sapla saman birbirine karıştı tabii. Varsın olsun, doğruya giden yolda emeklemeden yürümek yürümeden koşmak olmaz. Ben hiç vazgeçmedim ve geçmeyeceğim.

 

SORU 7 Astroloji ile ilgilendiğiniz süre zarfında hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu?

CEVAP:Bilginin ışığında her geçen gün daha da aydınlanarak insanlara doğru bilgiler verebilmenin gelişimini ruhumda çevremde ve mesleğimde başarabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ve tabi ki Merkezi ABD de olan dünyanın en iyi astroloji üniversitelerden Kepler College de İlk Türk olarak öğretim üyesi olmak ve uzaktan eğitim sistemi ile dünyanın her yerinde Türkçe konuşan astroloji severlere ulaşmak astroloji ve şahsım adına benim için en güzel değişim oldu.

 

SORU 8 Astroloji Bilimmi değil mi diye tartışılıyor? Sizin bu konuya yaklaşımınız nedir?

CEVAP: Dünyada genelinde başlı başına astroloji üniversiteleri astrolojinin önemini yaptıkları çalışmalar ve verdikleri eğitimler le kavratmış durumda. Dünyada ki ilk MEKTEBİ FENNİ İLMİ NUCM adlı astroloji okulunu açan ve çok değerli müneccimbaşlarının Ali Kuşcu Sadullah Efendi Ahmet Dede Gibi dünya astrolojisine yön veren müneccimbaşlarının yetiştiği ülkemizde üniversite bünyesinde astroloji üzerine bölüm açılacağına eğitimli insanlar çoğaldıkça astrolojinin hak ettiği yere geleceğine inanıyorum. Amacımda bunu sağlayabilmek. Bugün ülkemizde urfa göbekli tepedeki tapınak tüm dünya tarihinin yönünü değiştirmiş ve Astrolojinin temeli insanlığın yazılı tarihi kadar eskiye dayandığını ortaya koymuştur. Babil MÖ 1894 yılında kurulmuş, Sümer ve Akad topraklarını kapsayan bir imparatorluktur. Babil’in merkezi bugünkü Irak’ın El Hilla kasabası üzerinde yer almaktadır. Astroloji BABİL’de gelişmiş ve oradan da dünyaya yayılmıştır. Eski uygarlıklardan günümüze ulaşan pek çok sembol astronomik ve astrolojik çalışmalar bulunmaktadır. Babil bilimde ve astrolojide çok ilerlemiştir. Kalde çöktüğünde bilginler türlü yerlere dağılmışlar, Bir bölümü Mısıra bir bölümüde Hindistana gitmişlerdir. Eski Mısırlılar Astrolojiyi Babillerden öğrenmişlerdir. Hindistan’da ise ilk andan itibaren Yıldız bilimi kabul görmüş ve bu alanda gezegenlerin geçişleri ustırlaplar ile hesaplanarak çok derin ve başarılı çalışmalar yapılmıştır. Astrolojiden yararlanarak siyaset kuraklık ve depremler doğal afetler gibi pek çok konuda insanlığa rehberlik etmişlerdir. Mezapotamya’da başlayan bu akım daha sonra Yunan ve Roma Çin imparatorluğunu etkisi altına almış ve kısa süre içinde tüm Avrupa tarafından benimsenmiştir.

 

SORU 9: Doğum haritası dediğimiz kavram tam olarak nedir? Doğum haritamızı çıkarabilmeniz için hangi bilgilere ihtiyacınız olacaktır? Doğum haritası çıkarıldığında sizden neler öğrenebiliyoruz?

CEVAP: Horoskop, kişinin doğum anındaki gökyüzünün bir tasviridir. Bir diger adı ile Gökyüzü evleri, Babilde’ki Magiler gökyüzünü bir daire olarak görmüşler ve daha sonra Arap Müneccimlerinin ‘Çarkı Felek’ adını verdikleri bu daireyi 12 eşit parçaya ayırmışlardır. Her biri 30 derecelik olan bu parçalara da ‘Ev’ denilmiş ve gökyüzünün yaşamsal alanlarını temsil eden ‘12 Ev’ ortaya çıkmıştır.

Batı Astrolojisi’nin çalışma prensibi
Batı Astroloji sisteminde Tropik Zodyak’a göre hazırlanan Doğum horoskopu için üç temel koordinat bilgisine gerek vardır. (a) Doğum Tarihi : Gün/Ay/Yıl (b) Doğum Zamanı : Saat/Dakika (c) Doğum Yeri : Enlem/Boylam

Bu bilgilerin doğruluk yüzdesi haritanın doğruluğunun ve yapılacak yorumların isabetli olmasının garantisidir. Zaman olarak 4 dakikalık hata horoskopta 1 derecelik yanılgıya neden olacaktır.
Batı astroloji kişiliğimi karakterimizi zayıf lıklarımızı ve geliştirmemiz gereken alanları tespit etmeye yardımcı bir rehberdir.

Vedik ‘Hint Astrolojisi’nde’ Sideral Zodyak kullanılır. Yıldızıl Zodyak (Sideral Zodiac), “Sabit Zodyak” adı da verilir ve burçları oluşturan takımyıldızların hep aynı noktada konumlanmalarına karşılıktır. Hint veya Vedik astrolojisi olarak isimlendirilen olguların başlangıcı Hindistan olup düzenli tutulan kayıtların tarihi MÖ 4500 yıllarına dayanmaktadır. Bu astrolojisinin babası Parashara Muni’dir. MÖ 1500 yıllarında yaşamış ve kişiye ait gerçek anlamda ilk doğum horoskobunu yapılandırmıştır.

Çin Astrolojisi’nin temelleri ise binlerce yıl öncesine dayanır. Çin Astrolojisi’nde antik çağ Çin Takvimi esas alınır. Bunun dayandığı sistemde Ay’ın devirleri ile Güneşin kısmi hareketlerine göre yapılan hesaplamalardır. Bu yönden batı as- trolojisi ile derin ayrılıklara sahiptir. Çin Astrolojisi yönteminde Güneş ve Ay’ın devir hesaplarının yanında geleneksel Çin felsefesinin beş elementine dayanan olumlu ve olumsuz görünümler içinde 12 sembolik hayvan yılı ile tanımlanan bir sistem kullanırlar. Klasik astrolojide olduğu gibi Çin Astrolojisi’nde takımyıldızlara insanların davranışlarını betimleyen mitolojik yakıştırmalar verilmez

HOROSKOP: ‘Horoscope’ Yunanca horoscopos sözcüğünden gelmiştir. Manası ‘ilk yer’ anlamına gelir. Türkk İslam Kültüründe ise ‘ZAYİÇE’ olarak bilinir. Osmanlı’da müneccimbaşlarının hazırladıkları yıldızların gezegenlerin konumunu gösteren tablo. Bir insanın doğduğu anda gezegen- lerin konumlarını gösteren harita. Ruhsal planımızın güzergahını gösteren muhteşem tablo. Tüm gökyüzünü kapsar. 360 derecelik bir daire içinde Zodyak burçlarını gezegen- lerini yükselen ve en yüksek noktaya ulaşan burçları ve 12 evi gösterir.

İnsanların Kimlikleri Alkolik'mi Katil'mi Sanatçı'mı Bilim Adamı'mı Siyasetçi'miHukukçu'mu Hekim'mi Astrolog mu Görsel zekasımı Sayısal zekası mı kuvvetli Hatip miHırsız mı İntihar eğiliminde mi Eşcinsel mi hepsi doğum haritasında gizlidir. 6500 yıldır Carl Gustav Jung’ın “Benzerlikler Yasası” olarak adlandırdığı benzer olgular kayıt altına alınarak, astroloji biliminin temel verileri oluşturulmuştur. İşte gökyüzü haritası astronomidir. Tüm eşcinsellerin diğer eşcinsellerle keza aynı şekilde tüm katillerin diğer katillerle doğum haritalarının aynı açı kalıbına sahip olması ise astrolojidir.

 

SORU 10. Dolunayın insanlar üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Ya da etkisi var mıdır? Yoksa sadece söylentiden mi ibarettir?

CEVAP: Astroloji’de Ay Anne dişilik duygular bilinçaltı romantizm kadınlar sıvılar göğüsler rahim bedende organların düzeni ritm Ay’ın kontrolündedir. Özellikle Dolunay zamanlarında üniversite hastanelerinde yapılan bilimsel tetkiklerde ortaya konulan bir gerçek olarak akıl sağlığımız öfke ve saldırganlığın dengesizliğin bu etki altında ortaya çıktığına dikkat çekmektedir. DOLUNAY: Ay 28 günlük turunun yarısını tamamlar . Dolunay günlerinde sorunlar duygusal ruhsal gerginlikler huzursuzluklar tartışmalar yoğunluk kazanır. Negatif enerjiler çarpışmaktadır etrafımızda; Bedenimizde yağlanmamızın artacağı günlerdir. Tıp fakültelerinde yapılan araştırmalarda, Yeni Ay’la Dolunay arasında yapılan ameliyatlarda daha fazla kan kaybı olduğu anlaşılmıştır. Yine yapılan araştırmalar, Yeni Ay’dan itibaren doğumlarda artış olduğunu da ortaya koymuştur. Dolunaydan sonraki doğumlarda sorunlar daha fazladır. Bu süreçte bebeklerde sağlık sorunları ve ölümler diğer zamanlara göre daha fazladır. Doğduğumuz anda Ay’ın konumu çok önemlidir, Yeni Aydan itibaren doğan çocukların diğerlerine nazaran daha zeki şanslı oldukları yine yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Dolunaydan sonra doğanların başarıyı yakalamaları için biraz daha fazla çaba sarf etmeleri gerekir. Dolunaydan sonra doğan çocuklarda son derece güçlü hafızaya sahip olurlar.

 

SORU 11. Gezegenlerin burçların üstünde nasıl bir etkisi vardır?

CEVAP: Her burcun bir yönetici gezegeni vardır ve gezegenin temsil ettikleri ile bütünleşerek hayatımızda hangi alanlarla ilişkili ise olanlarda transit geçişler ile etkili olur. Burcumuzun yönetici gezegenini öğrendiğimizde hayatımızı daha dolu daha yaratıcı bir hale getirebiliriz.

 

SORU 12. Ayların değiştiğinde ve bu nedenle burçların değiştiğini okuduk. Buna yorumunuz nedir?

CEVAP: Sorunuz eğer Güneş burçların 21 den 21ne geçişleri ile ilgili ise, Astroloji de doğru bilinen yanlışlardan biri’de Güneş’in her ayın 22sinde bir burç değiştirdiği yanılgısıdır. Diye söze başlamak isterim. Zodyak’ta (Burçlar kuşağı)nda 12 burç vardır ve her bir burç 30 dereceden oluşur ve böylece 360 derecelik daire tamamlanır. Siz herhangi bir burcun son günlerinde ve son derecelerinde ‘’SINIRDA’’ doğduysanız Örnek: 21 Mayıs kendinizi Boğa burcu mensubu sanıyorsanız! Aslında İkizler burcu olabilir Merkür’ün tüm özelliklerini taşıyabilirsiniz. Güneş’in burçlardaki geçişleri yıllara göre değişir bazen 19nda 20sinde bazen de 21inde Güneş Burç değiştirebilir… Bir burcun son derecesinde doğduysanız mutlaka profosyonel bir Astrolog’dan yardım almalı yada Temel Astroloji kitabımda ki tablolardan doğduğunuz yıla göre Doğduğunuz anda Güneşin içinde bulunduğu gerçek burcunuzu öğrenebilirsiniz. Astroloji engin bir deniz gibidir ucu bucağı eşsiz ve gizemli. Peki sizler günlük hayatınızda Astroloji’den nasıl faydalanacaksınız?

Örnek Koç burcusunuz ve bugüne kadar okuduğunuz yorumlar da kendinizle özdeşleştirdiğiniz hiç bir şey bulamadınız. Haklısınız! Dünyanın nüfusu yaklaşık 7 milyar olduğuna göre bunu 12 sayısına bölüp 5 ile çarparsak ortalama aynı burca mensup 3 milyar insan çıkar. Fakat her biri aynı burca mensup olmalarına rağmen farklı karakterler farklı özellikler ve farklı hayatlar yaşar… Koç burcu biri hayatının zirvesinde iken bir diğer Koç kişisi hayatının en zorlu deneyimlerini yaşıyor olabilir. İşte bunun için doğduğunuz gün ve doğduğunuz anda Güneş’in burçta bulunduğu derece önemlidir.

Güneş her gün 1 derece ilerler. Her burç yıllara göre değişiklik gösterse de genel olarak bir burçtan geçisi yaklaşık 30 gün surer. Bir burcun ilk 10 günü 2nci 10 günü 3ncü 10 gününde mi doğdunuz? İşte kendinizi tanımanın size karakteristik özelliklerinizi veren

Güneş burcunuzun tüm yansımalarını öğrenmenizi sağlayacak anahtar için. Linki tıklayın

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık