Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Hıdrellez Nedir? Ne Zaman Kutlanır?

HIZIR’IN İLYAS PEYGAMBERLE BULUŞTUĞU 5 MAYISI 6 MAYISA BAĞLAYAN GECE, BİR BAYRAM OLARAK BİNLERCE YILDIR KUTLANIYOR.

Hıdırellez ya da Hıdrellez (Azerice: Xıdır Ilyas ya da Xıdır Nəbi), Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır.

Hıdırellez günü, Gregoryen takvimine (Miladi takvimi) göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvimine göre 23 Nisan günü olmaktadır. 6 Mayıs’tan başlayıp 4 Kasım’a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım’dan 5 Mayıs’a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir.

Hıdırellez’in UNESCO’nun ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne alınması amacıyla 2010 yılında çalışmalar başlatılmıştır.

Hızır’ın İlyas peygamberle buluştuğu 6 Mayıs, bir bayram olarak binlerce yıldır kutlanıyor. “Hızır” ve “İlyas” kelimelerinin halk arasındaki telaffuzundan aldığı bilinen Hıdırellez, Türk dünyasının mevsimlik bayramı olarak kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığını müjdeliyor. Doğanın canlanmasının habercisi olarak görülen bu günde, Hızır ve İlyas’ın her türlü dileği yerine getireceği inanışı yaygın olarak kabul görüyor.

Onların su kaynaklarında, kırlarda buluştuğunun düşünülmesi nedeniyle kutlamalar genellikle ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılıyor. Bu gibi yerlere bu nedenle “Hıdırlık” da deniliyor. Hızır ve İlyas’ın kavuştuklarında Allah yolunda olmanın ve birlikteliklerinin verdiği sevinçle kuvvet bulduğuna inanılıyor.

Hızır’ın kim olduğuna dair çeşitli görüşler var. Tasavvuf çevreleri Hızır’ı bir veli olarak kabul ettiği gibi, onun peygamber olduğunu düşünenler de bulunuyor. Onun ak saçlı, nur yüzlü, sakallı yaşlı bir adam veya dilenci, fakir kılığında göründüğüne inanılıyor. O zor durumdaki insanlara yardım etmesi, iyileri mükafatlandırıp kötüleri cezalandırması, berekete ve bolluğa kavuşturması gibi özelliklerle biliniyor. Hızır’ın, “Hayat suyu” içtiği için sonsuza kadar yaşayacağı da inanışlar arasında yer alıyor.

İlyas’ın peygamber olduğu konusunda ise genel kabul bulunuyor. Halk arasında kabul edilen inanışa göre; Hızır karaların ve havanın, İlyas ise suların hakimidir. Bu ikisi birleştiğinde, doğada var olan her şeye güç yetecek konuma gelinmektedir.

Hızır; yaşam suyu (ab-ı hayat) içerek ölümsüzlüğe ulaşmış. Özellikle de baharda aramızda dolanarak, bolluk ve sağlık dağıtır. Hızır bir kişiye verilen addan çok aslında bir doğasal durumu, baharla vücut bulan yaşamın tazelenmesini simgeler.

Türkiye’de Hızır’a atfedilen özelliklerin bazıları:

Kalbi temiz, Allah’a inanan insanlara yardım eder.
Uğradığı yerlere bolluk, bereket, zenginlik sunar.
Dertlilere derman, hastalara şifa verir.
Bitkilerin yeşermesini, hayvanların üremesini, insanların kuvvetlenmesini sağlar.
İnsanların şanslarının açılmasına yardım eder.
Uğur ve kısmet sembolüdür.
Mucize ve keramet sahibidir.

Hıdırellez ritüelleri

Beynelminel ritüellerdir. Sağlık, Güzellik, Bolluk, Bereket ve Maddi Şans için yapılır.

BEYNELMİNEL DUA ve RİTÜELLERİN YAPILACAĞI SAAT ARALIĞI

5.5.2017 08:00 06.05.2017 00:00 saatleri arasında yapabilirsiniz.

Malzemeler

8 adet tarçın çubuğu
7 adet YEŞİL kadife kese
1 adet KIRMIZI kadife kese
Altın sarısı kurdele
Kağıt ve bozuk paralar
1 Adet Yeşim Kristali

Yeşil kadife keselerin üzerine JÜPİTER sembolü Kırmızı kadife kesenin üzerine ekte paylaştığımız ŞANS Sembolünü altın rengi işlenmiş olarak hazırlayın. 7 adet yeşil kadife kese, 1 adet kadife orta boy KIRMIZI kese her birinin içine konulmak üzere kağıt para ve 8 adet tarçın çubuğunu çıkarın. Kağıt Parayı yuvarlayın ve diğer bozuk paralar ile tarçın çubuklarıyla birlikte keselerinizin içine koyun. TARÇIN ÇUBUKLARI ZENGİNLİKLE UYUM İÇİNDE GÜNEŞTEN GÜÇ ALARAK SAĞLIK TALİH BAŞARI ŞANS AŞK ZENGİNLİK İÇİN UYUMLANDI BANA ve AİLEME YANSIYOR diyerek keselerin ağzını altın rengi kurdeleyle sıkıca bağlayın. Evinizde, balkon ya da bahçenizin belli yerlerine asın. GÜL AĞACINIZ varsa keselerinizi onlara da asabilirsiniz. Birkaç saat kaldıktan sonra keseleri alın ve evinizin kapı üzeri mutfağınızın istediğiniz bir köşesi ve evinizin diğer köşelerine 7 adet keseyi bir sonraki sene değiştirmek üzere asın. Kalan 1 tanesinden KIRMIZI olan keseyi çantanıza koyabilirsiniz. Keselerinizi astığınızda 201 kez “Ya Melikel Mülk” esmalarını okuyun. Ardından

KITMİR Karınca - Bereket Duası

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

KITMİR Karınca - Bereket Duası Türkçe Okunuşu

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)

Güzel dilek ve niyetlerde bulunun. İnsanlık için ülkemiz için kendiniz ve sevdikleriniz için.

YEŞİL KESELERİNİZİN ÜZERİNE İŞLENECEK SEMBOL

yesil-kese-sembol

KIRMIZI KESELERİNİZİN ÜZERİNE İŞLENECEK SEMBOL

kirmizi-kese-sembol

Son olarak Maddi Manevi Şans getirdiğine inanılan YEŞİM KRİSTALİ temin edin.
YEŞİM KRİSTALİ ZODYAKTA TEK BİR BURCA ATFEDİLMEMİŞ KRİSTALLERDEN BİRİDİR.

Aldığınız YEŞİM Kristalinizi ¾ süt,¼ suda bekletin. Daha sonra kristalinizi sol elinize alın, sadece kristaline odaklanın ve yüksek sesle şu sözleri söyleyin: “Nefes aldığım ilk andan bugüne kadar ruhumda, bedenimde, çevremde, işimde, ilişkilerimde, aşkımda, sağlığımda, yaşamımın tümünde etkili olmuş ruhsal saldırı ve negatif enerjilerin tümünden arınıyor, yenileniyor (Kristalin adını YEŞİM KRİSTALİ diyerek söyleyin). Senin kozmik enerjilerinden faydalanmaya niyet ediyor, doğum haritamdaki tüm gezegenlerin zayıf enerjilerini yükseltiyor, dengeliyor, olumlu enerjiler olarak yaşamıma sevgi ile aktarman için yüzyıllardır yeryüzünden ve gökyüzünden aldığın tüm kozmik şifa yüklü ve güçlü koruyucu enerjilerini faaliyete geçiriyorum.” Hıdırellezin tüm bereketinin zenginlikle gelmesine niyet ediyorum deyin. Ve kristalinizin programlamasını tamamlayın. Daha sonra kristalinizi ev ya da işyerinizin değerli eşyalarının olduğu bir bölüme koyarak muhafaza edin.

NOT: Geçen sene hazırladığımız keselerin içindeki tarçın çubuklarını yakıyoruz yenileri ile değiştiriyoruz ayrıca geçen sene ki paraları ihtiyaç sahibi birine vererek yerine yenilerini koyuyoruz. Son olarak

Hızır ve İlyas peygamberlerin evini ziyaret edenlerden olmayı diliyor Tepeden tırnağa yenileniyor, Atalarımdan bugüne ruhumda bedenimde bilinçaltımda yer etmiş tüm olumsuz düşünce davranış fiziksel ve ruhsal hastalıklarla bağlarımı kesiyor arınıyor güçleniyorum. Kendimi seviyor değer veriyor yaşamımı sevgiyle iyileştirerek çok güzel çok verimli çok kazançlı bir hale getiriyor ve tüm kalbimle şükrediyorum.

Zenginlik ve İyi Şans Ritüeli
70 Gram Adaçayı yaprakları
3 adet yeşil mum alın ve üzerine
Bu sembolü mumlarınızın üzerine çizin

yesil-kese-sembol

Jüpiter sembolünü çizin ve mumlarınızı güney yönünde yakarak etrafını adaçayı yaprakları ile çembere alın niyet ve dileklerde bulunun. Bu parlak yanan mumun enerjisi evrene yayılsın bu gün bolluk ve zenginlik bana yollasın şeklinde cümleler kurun ve ardından bu duayı okuyun. Sonrasında adaçayı yapraklarınızı yakın ve tütsü yapın.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM
Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.”

NOT: Bedende her organ her harf her sayı her renk her kristal bir gezegenle ilişkilidir. Esmalarda mantralar’ da her harf bir sayıya denk gelen bir gezegenle ilişkilidir.

Hint sisteminde binlerce yıldır gezengensel enerjileri dengelemek için söylenen mantralar vardır. Ses enerjisi ile ritimsel ahenkle söylenen gezegenlerin enerjilerini faaliyete geçiren ve hızlandıran ”Kubera Para” mantrasını da dinleyebilirsiniz.

HANGİ DİNE İNANCA MENSUPSAK İNANCIMIZA GÖRE DUA EDEREK GÜZEL DİLEKLERDE BULUNARAK BİNLERCE YILDIR KUTLANAN HIDIRELLEZİN BEREKETİNDEN FAYDALANMAK DİLEKLERİMLE

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
Dr. Astrolog Şenay Devi

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık