Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Uranüs Boğa Burcunda

Devrimlerin gezegeni toplumları kitleleri harekete geçiren sarsan dibe vurup ayağa kaldıran uyandıran Uranüs Zodyak’ın en sabırlı burcu Boğa’daki seyrine başlayacak 84 yılda bir gerçekleşen bir döngü başlıyor. Çılgın Uranüs Sabırlı Boğa’yı uyandırıyor Ne demişti Meher Baba ÖĞRETMEK İÇİN DEĞİL UYANDIRMAK İÇİN GELDİM! 15 Mayıs 2018 7 Temmuz 2025 Ruhaniyet Faşizm Taç Chakra Eşsiz Özgün Zorlu Keskinlik Gizem gibi TEMA’larla dünya ve bizler için yeni bir döngüyü başlatıyor.
 
Uranüs yakın çağda 1781 yılında William Herschel tarafından keşfedilen ilk gezegendir. Aslında, Herschel bir kuyruklu yıldız bulduğunu sanmıştır.
 
Bu gezegene başta kendisinin çalışmalarını destekleyen Kral III. George’dan esinlenerek “the Georgium Sidus” (Georgyan Gezegeni) adını vermiştir. Ancak başkaları bu gezegene onu keşfeden kişinin adı olan Herschel ismini vermişlerdir.
 
Bir astronom olan Johanne Bode tarafından diğer gezegenlerin mitolojik isimleriyle tutarlı olmak üzere önerilen “Uranüs” isminin yaygın olarak kullanılması ancak 1850 yılından sonrasına rastlar.
 
Gözleriniz çok keskinse teknik anlamda Uranüs’ü çıplak gözle görmek mümkündür ancak bazılarımız onu hiçbir zaman göremeyeceğiz.
 
Toplumsal genel geçer kurallar ve bireye odaklanma arasında bir ayrım/mühlet söz konusudur
Eşsizlik, ayrılma ve bağımsızlık: Sonucu ne olursa olsun bireyselleşme dürtüsü
Uç noktada ve bozguncu, ana odaklı
Saldırgan devrimcilik, otoriteye başkaldırı
Kendiliğindenlik/içten gelme, ani değişim, yenilik
Yenilikçi Değişim, yeni ve heyecan verici olan, ansızın içgörü/sezgi/kavrayış
 
URANÜS BOĞA BURCUNDA Dünya ve Türkiye için neler öngörülebilir?
 
Uranüs transitlerinin genelde dünyada büyük değişimleri beraberinde getirdiği düşünülmektedir. Uranüs transitlerinde büyük reformlar olur, mevcut yapılar değişir, teknolojide büyük atılımlar gerçekleşir ve bunlar birçok astroloğa göre genellikle kargaşaya neden olan şeyler olarak değerlendirilmektedir.
 
Bu transitler her seksen dört yılda bir gerçekleştiğinden sonuncusu 1934-1942 yılları arasındaydı, bir önceki 1851-1862, ondan öncekiyse 1768-1782. Tropik Zodyak’ta Uranüs’ün Boğa Burcu’na geçtiği zaman dilimleri şu şekilde sıralanmaktadır: 2017, 1934, 1851, 1768, 1683, 1600, 1517, 1432, 1349, 1266, 1181, 1098, 1014, 931, 846, 763, 678, 595, 511, 427, 344, 260, 176, 92.
 
Dönüp bu tarihlere baktığımızda akla birkaç şey gelmekte: 1934’dan sonra Avrupa’da Faşizm güçlenmişti, bu da Avrupa ve Uzak Doğu’da İmparatorlukların kurulmaya çalışılması için zemin teşkil etmişti. 1851 senesi Amerikan İç Savaşı’na ve Avrupa’da ticaret birliklerinin kurulmasına denk geliyor. 1768 senesi de Amerikan Bağımsızlık Savaşı’na. Ancak bu olayların transitlere denk gelmesi öyle rastlantısal bir şeymiş gibi gözükmüyor; bu çatışmaları başlatan şartlar, söz konusu transit başlamadan çok ama çok uzun zaman öncesinden beri süregelmekteydi ve bahsi geçen tarihler Amerika’nın atlatmak zorunda kaldığı bu travmalara kronolojik olarak denk geldiğinden tam manada tetikleyici unsurlar olarak görülemezler. Daha önceki tarihler Osmanlı ve Türk İmparatorlukları için önemli olan tarihlerdi (aşağı yukarı 1266’ya kadar gider), tabii bir de 1266 ve 1181 tarihleri arasında gerçekleşen pek de heyecan verici olmayan olaylar var — Bu dönemde Uranüs’ün Boğa burcuna geçişi dünyada olan bitenleri o kadar da etkilememiş gibi görünmektedir. Ancak, 1098 yılında ilk Haçlı Seferlerinin başladığını görüyoruz ve bundan önceki yıllar da Bizans İmparatorluğu bazı çatışmalar içerisindedir. Bunların neredeyse yarısı Osmanlı ve Bizans İmparatorluklarına bir fayda sağlamamış, geri kalanları ise olumlu sonuçlar doğurmuştur. 678 ve 1014 yılları arasında küçük bölgesel çatışmalar olduğu tarihe not düşülmüştür; İslam’ın yayılışı da, Moğol İstilası gibi her ne kadar Uranüs’ün Boğa’ya geçtiği tarihlerde olsa da bu transitten bağımsız gelişmiştir. Bu döngünün belirleyici unsurlarından bir tanesi de insanların toplu halde ortadan kaldırılması gibi görünmektedir (1349- Veba salgını için Yahudilerin suçlanması ve Avrupa’nın birkaç şehrinde katledilmeleri) ya da 1851 yılında Avrupa ve Amerika’da adaletin tesis edilmesi için yapılan çalışmalar), 1951 transitinde Marksizm’in yükselişi ve Amerika Birleşik Devletleri’nde köleliğe son verilmesi ekonomik değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkmış görünmektedir ve birkaç ticaret yolunun ülkelerin dışarıya açılmasını sağlaması da Uranüs’ün Boğa’daki transitinde sık sık karşılaşılan temalar arasında yer almaktadır, bunun yanı sıra toprak iktisabı ve başka ülkelerden toprakları geri alma ya da başka ülkelerin topraklarını polis faaliyetleriyle ele geçirme (Örneğin Avrupa’da Vikingler—ancak bu işgaller Uranüs’ün Boğa’daki transitiyle bağlantılı görünmemektedir). Onun dışında bu transitin savaşa sebebiyet vermesi için başka faktörlerinde devreye girmesi gereklidir Astrolojik olarak. Uranüs transitlerinde mutlaka bir tane önemli teknolojik buluş gerçekleşmektedir. Örneğin 511’de Aryabhata dünyanın Güneş’in etrafında döndüğünü ilan etmiştir. Miladın ardından geçen ilk 600 yılda, Constantinople’da teolojik tartışmalar ortaya atılmış ve bunlar Roman İmparatorluğunu güçten düşürmüştür.
 
Son dönemde tarih tarafından da desteklenen önemli trendler söz konusu olmuştur, öyle ki Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bu transit sırasında bazı önemli ekonomik reformlar meydana gelmiştir. Aynı zamanda ülkelerde oldukça tutarlı bir iç kargaşa şablonu görülmektedir ve A.B.D.’deki Toz Çanağı (Dust Bowl) gibi ne yazık ki ekonomi üzerinde etkileri olan doğal afetler (ancak elbette bu vaka da yıllar içerisinde meydana gelmişti). A.B.D. ve Haçlı Seferleri dışında, bu transitler sırasında büyük bir savaş meydana gelmemiştir ve reformlarla sınırların kaldırılmasına yenilenmiş bir ilgi söz konusu olmuştur.
 
Bu transitte gerçekleşmesi beklenen değişiklikler: Uranüs Boğa transitinin büyük bölümü boyunca Plüton Uranüs’le üçgen açı yapacağı için, dünya genelinde reform ve sosyal adalet çağrıları yapılması söz konusu olabilir. Bu durumun daha liberal bir toplumun oluşmasını sağlayacağını düşünmek bilgece değildir, bazı toplumlar daha baskıcı bir hale gelirken bir kısmı ise daha da liberalleşecektir. A.B.D.’de ekonominin sarsılsa da büyümeye devam edeceğini söyleyebiliriz aynı zamanda A.B.D.’nin önümüzdeki 16 yıl kadar politik ve sosyal anlamda bölünmüş olmaya devam edeceğini ve büyük ihtimalle de anayasasında önemli değişikliklere gidileceği durumlar yaşanabilir. Türkiye’nin, tarihe bakıldığında da tahmin edilebileceği üzere, stratejik ittifaklarında değişikliğe gideceğini ve daha genişlemeci bir politika güdeceğini düşünüyorum ve Çin’de kayıt dışı büyük bir ekonomik büyüme olacağına ve baskının artacağı durumlar yaşanabilir. Hindistan kesinlikle hükümet değişikliğine gidebilir ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun daha fakir ülkeleri kemer sıkmaktan yorgun düşerken Avrupa da ekonomik şoklar yaşanabilir; haliyle bu da söz konusu ülkelerde ve Avrupa’nın diğer birçok ülkesinde genel reformlara gidilmesine neden olabilir.
 
Önümüzdeki on dört yıl içerisinde öngörülebilecek önemli değişikliklerin ekonomik reformların minvalinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Dünyadaki bazı sistemler yalnızca spekülasyon üzerine çok büyük büyüme oranları kaydetmeyi sürdürürken çiftçilik konusunda yenilikçi değişiklikler olacak ve enerji üretimi konusunda yeni yöntemler geliştirilmesi üzerine yoğunlaşılacak, bu özellikle de Çin ve Hindistan’daki enerji talebindeki artışın doğal kaynakları daha da zorlanması nedeniyle söz konusu olabilir. Yoksulluğa daha bir dikkat çekilirken sınıflar arası savaş da bir yükseliş beklenebilir ancak zengin hükümetlerin birçok farklı mekanizma sayesinde yoksul insanları daha rahat kontrole edecekleri durumlar yaşanacaktır. Fakat 2025 yılına kadar iş savaşlarda artış olacağını düşünmüyorum büyük zorluklar söz konusu olsa da. Ancak transitin bu kısmında yiyecek ve içecek konusunda sıkıntılar yaşanabilir dünya toz çanağının yaşandığı dönemden beri çok fazla değişti ve önümüzdeki beş yıl içerisinde devrimsel enerji ve beslenme kaynakları geliştirilebilir. Aynı zamanda, sanatta da son on dört yıldır gördüğümüz tutuculuğun aksine radikal bir dönüşüme ve özgürlüğe adım atılacak.
 
Türkiye etki alanını genişletme hedefinde ve buna devam edecek gittikçe daha liberal gündemlerin oluşmasına izin verileceğini durumlar yaşanabilir bu durum 2019 yılında tüm dünyayı sarsacak fakat çok da uzun vadeli etkileri olmayacak bir ekonomik krizin ardından gerçekleşecek bir enerji bu. Uranüs’ün Boğa’da ki yerleşimi Türkiye’nin dostlar ve varlıkla ilgili on birinci evine etki edecek, bu nedenle de bu dönemde müttefikler değişecek. Plüton’un yedinci evde yaptığı açı önceki müttefiklerin bazı ihanetleri ve beklenmedik teknolojik gelişmelere işaret etmekte. Uranüs bu evle açı halinde olacağından politik yarışlarda beklenmedik bazı değişikliklere neden olacak. Jüpiter transiti Uranüs’le açı yaparken bu etkileri arttıracak ve önümüzdeki birkaç ay boyunca geri harekette olacak. Ancak, Satürn dördüncü evle açı yapıyor, bu yüzden bu sene liderleri önemli ve yetkin kişileri yerinden etmek oldukça zor olacak.
 
Uzun vadede, Uranüs’ün Boğa’ya yerleşimiyle, özellikle de Plüton ile yaptığı açı neticesinde tarım alanında yeniliklerin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Bu durum aynı zamanda Türkiye’nin Güneydoğusunda deprem tehlikesi arz ederken toprak araziler ile ilgili diğer felaketlerin, toprak üzerinde beklenmedik hak iddialarının da söz konusu olmasına neden olabilir. Aynı zamanda, Türkiye daha fazla varlık ve toprak arayışı nedeniyle kesinlikle doğuya doğru genişleyecek.

şenay yangel imza

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık