Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Merkür Geri Hareketi Korkulacak Bir Etki Degildir

MERKÜR; İLETİŞİM AKIL HABERLEŞMENİN GEZEGENİ MERKÜR'ü BU KADAR POPÜLER KILAN HERKES TARAFINDAN BİLİNMESİNİ SAĞLAYAN ONUN İLETİŞİMİN GEZEGENİ OLMASIDIR!

Merkür, iletişim, hitabet, mantık, zeka ve beceri, iletişime ait herşey Merkür le ilişkilidir. Konuşma kabiliyetimiz kendimizi ifade ediş tarzımız el becerileri ticari konularda gösterdiğimiz beceri ve yetenekler. Merkürü doğum haritamızda hangi evde görüyorsak orada kendimizi daha iyi ifade edebilir ve başarıya ulaşabiliriz.

Merkür Retrosu

İletişimin gezegeni Merkür yılda 3 kez ASTRONOMİK OLARAK ‘’R’’ Geri harekette bulunur. Daha doğrusu durağanlaşır, Gözlemlendiğinde geri gidiyormuş gibi görünür ve Astrolojik olarak iletişimle ilgili konularda gecikme ve aksamalara sebep olur. Bu dönemlerde gözden kaçan ayrıntılar problemlere neden olabilir. Yanlış anlaşılmalar buna bağlı tartışmalar elektronik eşyalarda sorunlar maillerin zamanında yerine ulaşmaması kontrat sözleşme gibi konularda gecikme ve aksamalar yaşanabilir. Kişisel doğum haritalarınızda Merkür hangi evde ‘’R’’ hareketini gerçekleştiriyorsa o evi temsil eden konularda iletişimle ilgili problemler yaşayacağınızı ve dikkatli olmanız gerektiğini gösterir. Merkür zeka ve kavramayı, konuşma becerisini, eğitimi ve tüm akıl uğraşlarını yönetir. Yazarların, öğretmenlerin ve hatiplerin yaratıcılığından sorumludur. Aynı zamanda ticaret ve pazarlama alanlarını yönetir. İş adamı ve İş kadınları için büyük fırsatları da beraberinde getirir!

Merkür’ün etkilediği alanlardan biri sinir sistemi diğeri de güven duygusudur. Bu nedenle gezegenin zararlı etkilediği haritalara sahip kişiler sinirli, aşırı heyecanlı, ukala ve güvenilmez olabilirler.

Batı astrolojisi ile Hint sistemi arasında Merkür konusunda küçük farklar vardır. Hintlilerde akıl yöneticisi olarak Merkür yalnız bırakılmamıştır. Bu görevi Ay ile paylaşmaktadır. Tarafsız düşünürsek gerçekten de duygularımızla mantığımız arasında hangimiz kesin bir çizgi olduğunu ileri sürebilir ?
Merkür cinsiyetsiz, yansız, soğuk ve nemli bir gezegendir. Doğrudan güç aldığı 1. Evde yerleşmesi en faydalı durumdur. Başak’ın ilk yarısında yükselimde ve güçlüdür. Balık’ta ise alçalımda ve zayıftır. Ayrıca yönetici olduğu İkizler ve Başak’da iyi sonuçlar çıkartır. Koç burcu yansızdır. Boğa dostdur. Yengeç’de zararlıdır. Aslan da dost olurken, Akrep, Yay, Oğlak ve Kova yansız (nötr) davranır.
Merkür genç bir gezegendir. Kişinin fiziksel görünümü ile bağlantılı ev veya gezegen ile ortaklıkları genel olarak genç görünmeyi sağlar. Merkür’ün dostları Güneş ve Venüs’tür. Ay, Merkür’ün düşmanıdır. Mars, Jüpiter ve Satürn yansız kalırlar.

Merkür’ün Yansımaları

Akıl ve idrak ; Eğitim, öğrenme, eğitme ; Konuşma kabiliyeti, şairlik ; Kendine güven, iletişim (haberleşme) ; Yazım ve çizim, kitaplar ; Yayımcılık, yazılı kağıtlar ; Bilinçli zihin, entellik, analiz yeteneği ; Alım-satım, ticaret, iş hayatı ; Espri yeteneği, nüktedanlık ; Astroloji, matematik ; Sinir sistemi, ciğerler, bağırsaklar ; Sinir buhranı, beyin hastalıkları, sara ; Kısa yolculuklar, Yazarlar, astrologlar, sekreterler ; c Kuzey yönü, Çarşamba, zümrüt.

Yılın ilk MERKÜR geri hareketi 22 Mart 2018 15 Nisan 2018 tarihleri arasında Koç burcunda geri harekette olacak.

2nci Merkür Retrosu 26 Temmuz 2018 Arasında Aslan burcunda geri harekette olacak.

3ncü Merkür Retrosu 16 Kasım 2018 06 Aralık 2018 arası geri harekette olacak.

Nedir Bu “R” Geri giden gezegenler ?

Retrograde kelimesinin anlamı GERİ gitmektir. Retro ‘’GERİ’’ Gradi ‘’gitmek anlamına gelir. Peki bir gezegen geri gidebilirmi? Güneş sisteminde herşeyin ekliptik düzlem üzerinde ileri doğru hareket ettiğini biliyoruz. Retrograde geze- genler bu hareketi aniden terse çevirip geri gitmezler boylamsal hareketleri hızla düşer. Daha doğrusu durağanlaşır ve biz DÜNYA’dan gözlemlediğimizde geri gidiyormuş gibi gözlemleriz. Bir gezegen Retrograde ise onun temsil ettiği konularda yavaşlamaları beraberinde getirir.
NOT: Doğum haritanızda ‘’R’’ geri hareket halinde gezegen ya da gezegenleri olanlar olmayanlara göre korku ve kaygıları daha yüksek kişilerdir. Fobiler korkular günlük hayatları üzerinde oldukça etkilidir.
“Işıklar, Güneş, Ay ve R geri gitmez!”

Batı astrolojisinde de yer alan önemli bir gezegen devinim özelliği de, zaman zaman duraksama ve geri gitme olayıdır. Kuşkusuz gezegenler daima bulundukları yörüngede ileriye doğru hareket ederler. Fakat dünyadan gözlendiğinde yeryüzünün hareketi baktığımız gezegeni geriliyor gibi gösterdiği zaman, geri hareket ettiğini söyleriz. “Retrograde” adı verilen geri gitme sembolik olarak “R” harfi ile gösterilir. (Sankrit terim = Vakri)

Hint kutsal belgelerinde gezegenlerin geri hareketlerini kapsayan oldukça az sayıda açıklama bulunmaktadır. Gezegen kuvvetleri (Shadbala) açıklamalarında geri giden gezegen, ileri hareketli gezegenden daha güçlü sayılmıştır. Pratikte geri giden gezegenin temel etkileri oldukça azalmaktadır. Doğum haritasında geri giden gezegenin üretmesi gereken normal enerjisinin bir kısmını saklı tuttuğu anlaşılmaktadır. Gezegenin simgelediği fonksiyonlar kişinin sübjektif alanında çalışır ve daha kişisel derinliklere iner. Örneğin, 9.evde geri hareketli Jüpiter kişiyi dini bir lider yapmak yerine, kendine özgü bir felsefe anlayışı ile donatarak rahatlatır.Faydalı gezegenlerin geri hareketli olmalarının yanında, zararlı gezegenlerin geri çalışması daha önem kazanmaktadır. Zararlı gezegenin negatif enerjisini her ne kadar derinliklere girmeye ve bulunduğu evi sarsmaya itilirse de, hala olumsuz bir gezegenden çıkmakta ve diğer evler ile gezegenleri etkilemektedir, ama yolları daha azalmıştır. Sonuç olarak, zararlı gezegenler geri hareketli iken bir miktar olumlu olabilirler. Faydalı gezegenler de gerilerken güçlerinden biraz kaybetseler de gene olumlu iş görmeye devam ederler.

Yükselimde ve düşüşte olan gezegenlerin geri hareketlerine gelince, sonuç yukarıdaki açıklamanın benzeri olacaktır. Her hangi bir yükselim gezegeni geri giderken olumlu iş yapmasını sağlayan enerjiyi üretemeyecektir. Düşüşte olan geri hareketli gezegen de zarar veren enerjisini yitirip, olumlu işler gören bir karakter kazanacaktır. Geri giden gezegenin yönetici olduğu evin durumu da incelenmeye değerdir. Geri gitme olayı burada da yansıyacaktır. Örneğin 5.ci evin yönetici gezegeni geri hareketliyse, kişinin çocuk sayısını sınırlayacaktır. Gezegen devinimlerinde göz önünde tutulması gereken bir özellik de doğum sırasında istasyon yapan (duran) gezegenin çok büyük bir önem kazanmasıdır. Bu durum nadiren de olsa Ephemeris’den araştırılarak saptanmalıdır. Gezegen sembollerinin yanına konan “D” harfi ile gösterilen durma olayı gezegene büyük bir güç kazandırmaktadır.

MERKÜR Geri Hareketi ‘’R’’ bizlere ne gibi faydalar sağlayabilir?

Eski dost ve arkadaşlarımızla bir araya gelebilir geçmişte değerlendiremediğimiz işleri daha iyi şart ve imkanlarla değerlendirebilir uzun zamandır aradığımız bulamadığımız kaybettiğimizi düşündüğümüz belge ya da eşyanın karşımıza çıkması ile sevinebiliriz. Merkür ‘’R’’ hareketi süresince kelimelerin esiri olabileceğimizin bilincine vararak özden gelmeyeni söze yansıtmamayı öğrenebiliriz. Tamamlanmamış işleri tamamlamak araştırmalar üzerine yoğunlaşmak MERKÜR Geri hareketinin olumlu yansımaları arasındadır.

imza-senay-yangel

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık