Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Tüm Yükselen Burçlar İçin İşlevsel Faydalı ve Zararlı Gezegenler

Astrolojideki ilk ve en önemli adım, gezegenlerin her bir yükselen için rolünü bilmektir, başka bir deyişle, gezegenlerin her bir yükselen için, yani faydalı ve zararlı olan işlevsel rolünü belirlemek gerekir. Gezegenler insanlar üzerinde iki tür anlamla hareket eder, biri statiktir ve herkes için geçerlidir, Venüs lüksü, zevki, evliliği ifade eder ve evrensel olarak her birimiz için geçerlidir. Daha sonra gezegenler de, yükselenden yükselene farklılık gösteren evlerin yöneticilikleri nedeniyle edindikleri değiştirilmiş anlamlara sahiptir. Örneğin Venüs, yükselen Balık için 3. ve 8. malefik evlerin lordluğu nedeniyle, döneminde kötü sonuçlar verir.

Burada, Venüs doğal bir benefik olmasına rağmen, yükselen Balık için negatif bir gezegen gibi hareket edecek ve oturduğu veya açı yaptığı evin anlamını bozacaktır. Gezegenlerin bu anlamlandırmaları dinamiktir ve evler üzerindeki efendilikleri nedeniyle yükselişten yükselişe değişir. Gezegenler, burcunuzda hangi evi yönetirlerse yönetsinler, statik anlamlarını her zaman yanlarında tutarlar. Negatif veya pozitif niteliklerini dinamikle birlikte her zaman taşırlar.

Mars, Balık için zararlı bir gezegendir, ancak  Mars'ın güçlü olması koşuluyla yogakarka  ile eşdeğerdir. Her gezegenin güçlü olması gereklidir ki anlamlarını koruyabilsinler ve doğal & dinamik anlamlarına göre iyi sonuçlar verebilsinler.

Balık burçları için Mars, uğurlu 9. evi ve tarafsız 2. evi yönetir. Burada, Mars yükselende oturuyorsa, o zaman Mars, doğal anlamı olan biraz çabuk sinirlenir, bununla birlikte mars iyi şans, ahlaki değerler, kendi kendine yapılan zenginlik ve 2. ve 9. evin diğer tüm iyi özelliklerini sağlar. Bu makale özellikle BPHS'ye dayanmaktadır

Parashar'a göre:

1. Yükselen, 5. ve 9. ev lordları tüm Yükselenler için hayırlıdır.

2. Kendra'nın sahip olduğu benefikler, yararlı niteliklerini kaybetme eğilimindedirler, ancak diğer malefik haneler veya lordları ile ilişkilendirilene kadar tam olarak bir malefik gibi davranmazlar.

3. Malefik borçlu Kendra evleri, malefik eğilimlerini kaybetme eğilimindedir, ancak faydalı evler veya lordları ile ilişkilendirilmedikçe tam bir uğurlu gezegen gibi davranmazlar.

4. 11., 6. ve 3. evlerin efendisi, azalan sırada en malefiktir.

5. 2., 8. ve 12. evin yöneticisi tarafsız davranır.

6. 2., 8. ve 12. evlerin efendisi, aynı anda 3., 6. ve 12. evlerin efendisi olduğunda, o Yükselen için en zararlı gezegen gibi davranırlar. Örneğin Mars, Yükselen Başak için 3. ve 8. evi yönetir ve Yükselen Başak için en zararlı gezegenler olarak adlandırılır. Aynı şekilde Satürn Yükselen Yay için 2. ve 3. evi yönetir ve onlar için zararlı bir gezegen görevi görür. Yükselen Akrepler için Merkür 8. ve 11. evleri yönetir ve en zararlı gezegen gibi davranır.

7. Bir gezegenin hayırlı veya hayırlı olarak hareket etmesi için mooltrikona burcu 1., 5. veya 9. eve denk gelmelidir. Örneğin, İkizler'de Yükselen Satürn 8. ve 9. evi yönetse de, Satürn'ün mooltrikona burçları 9. eve düşer, bu da bir üçgendir, bu nedenle Satürn Yükselen İkizlerburçları için faydalı olarak hareket eder.

Bir gezegenin hem yararlı hem de zararlı eve aynı anda hükmettiği bu gibi durumlarda, gezegenin güçlü olması önemlidir, böylece sahip olduğu anlamı koruyabilir.

Yükselen Yengeç durumunda Jüpiter 6. ve 9. evi yönetir, ancak Jüpiter'in mooltrikone işaretleri, Parashar'a göre kötü bir ev olan 6. eve düşer. Şimdi Jüpiter zayıfsa, yani zayıfsa, yanıyorsa, kötü evlerdeyse ve gerekli shadbaladan yoksunsa. O zaman Jüpiter daha çok bir malefik gibi davranacak ve kişiye olumsuz sonuçlar verecektir çünkü gücündeki zayıflık nedeniyle Jüpiter anlamlarını koruyamayacak ve 6. evin yöneticiliği nedeniyle kötü doğası daha belirgin olacaktır.

8. Parashar'a göre, bir gezegen  aynı anda bir üçgen ve dörtgen üzerinde hüküm sürüyorsa, bir Yogkaraka  gibi davranır. Satürn Boğa Yükseleninde 9. ve 10. evi yönetir ve Yükselen Terazi için 4. ve 5. evi yönetir, bu nedenle onlar için bir Yogkaraka  görevi görür. Aynı şekilde Mars, Yengeç ve yükselen Aslan için Yogakaraka'dır. Venüs,  Oğlak ve Kova Yükselenburçları için Yogkaraka'dır. Pratik zeminde, Yogakaraka'nın Yogakaraka olan doğal faydalardan daha iyi sonuçlar verdiği zaman Doğal malefik olduğu bulunmuştur. Bunun nedeni, Parashar'a göre, doğal malefik, kadran üzerindeki lordlar, malefik eğilimlerini kaybettiklerinde ve aynı anda üçlü eve hükmettiklerinde, dönemlerinde çok faydalı sonuçlar üretme eğilimindedirler.

9. Parashar'a göre Güneş ve Ay, Yay ve Oğlak yükselenleri için 8. sırayı yönettiklerinde malefik olarak adlandırılamaz. Bu ifade yalnızca Güneş ve Ay güçlü olduğunda ve 3., 6. ve 11. ev lordlarıyla ilişkili olmadığında geçerlidir. Parashar'a göre 8. ev tarafsız bir evdir, oysa Güneş ve Ay sadece bir zodyak üzerinde hüküm sürer, bu nedenle o, 8. ev lordluklarına olumsuz sonuçlar bildirmedi.

Ancak okuyucular, Parashar'ın bu konudaki kararını kesin olarak almamalı ve 8'inci evin lordunun 3'üncü, 6'ncı ve 11'inci ev sahibi ile birlikteliğinin Dasha'sında bir gezegeni kötü verici yaptığından bahsettiğini görmelidir.

Astrolojinin kuralları bütünsel olarak yorumlanmalı ve astrolog tarafından birçok analiz yapılmalıdır, çünkü astroloji tekniklerinde hiçbir şey açık ve basit değildir ve kuralları doğrudan seçip uygulayamayız. 8. evdeki gezegenlerin efendiliğinden bahsettiğimiz için, okuyucuların dikkatini Koç Yükselen burçlar için Mars'ın Rolüne dikkat çekmek istiyorum.

Mars'ın eşzamanlı olarak bir üçgen üzerinde hüküm sürdüğü ve Dusthana evi yani 8. ev olarak adlandırılan Yükselen Koç için Mars'ın rolü konusunda geniş bir kafa karışıklığı var. Pek çok kişiye göre Mars, Koç burcu için nötr bir gezegendir ve hatta bazılarına göre malefiktir. Bunun arkasında herhangi bir mantık bulamadım ve kendi açılarından araştırma eksikliğini gösteriyor.

Parashar'a göre, gezegenlerin mooltrikone burcu 1., 5. ve 9. evin üzerine düştüğünde, bu tür gezegenler benefik gibi davranır, 7. kuralı kontrol edin. Parashar'a göre aynı zamanda 8. ev lordu aynı anda 3., 6. ve 11. evlere hükmetmedikçe tarafsız davranır, yukarıda belirtildiği gibi 5, 6 ve 9 numaralı kuralı kontrol edin.

Okuyucular, Koç burcunun Mars'ın mooltrikone burcu olan 1. eve, Akrep'in nötr bir ev olan 8. eve düştüğü ve burada 3., 6. ve 11. ev lordluğunun olmadığı konusunda kendi yargılarına varmalıdır. Yükselen Koç için Mars'ı zararlı ve hatta nötr olarak ilan etmenin bir anlamı var mı? 

Bu düzmece ifade,sözde astrologların gezegenlerin lordlukları hakkında söylediklerini okumayı umursamayanlardan ve ayrıca çoğu insanın 8. evi ve lordunun astrolojide en zararlı olduğunu düşündüğü 8. ev ve lordu ile ilgili genel anlayış nedeniyle geldi. 8. evin yöneticisinin en çok korkulan şeyin aynı gezegen aynı anda 3., 6. veya 11. evde yöneticilik yaptığı zaman olduğu bilgisinden yoksundurlar.

Başak burcundaki Mars ve yükselen Balık burcundaki Venüs gibi. Kendi başına 8. ev nötr bir evdir, bu nedenle yükselen Yay ve Oğlak burçlarına göre Ay ve Güneş gezegeni 8. evin yöneticisi olmasına rağmen nötr davranır. Bunun nedeni basit, Güneş ve Ay'ın Yengeç ve Aslan burçları dışında başka bir mülkiyeti yoktur ve dolayısıyla başka herhangi bir evle, özellikle 3., 6. ve 11. evlerle bağlantılı değildir.

Ana konuya dönersek, bilgeler gezegenleri doğal olarak faydalı ve zararlı olarak sınıflandırmışlardır. Bu Anlamlar astrolojinin özüdür ve binlerce anlamı yalnızca 9 gezegen altında sınıflandırmak için çok gereklidir.

Bu doğal Anlamlar, Kaalpurush zodyak şemasına dayanmaktadır. Bilgelere göre Jüpiter ve Venüs gezegenleri birinci sınıf doğal faydalı gezegenlerdir. Ay, büyüme aşamasındayken faydalıdır ve yeterli paksha balaya sahiptir, yani Ay, Güneş'ten en az 4 ev uzakta olmalıdır.

Merkür ikili doğaya sahiptir ve ilişkisi nedeniyle genellikle doğasını değiştirir. Venüs ve Jüpiter gibi benefiklerle ilişkilendirildiğinde, Merkür benefik gibi davranır. Mars, Satürn, Rahu, Ketu ve Güneş ile birlikteyken, zararlı olarak davranır.

Güneş, doğası gereği hafif bir malefiktir. Satürn, Mars, Rahu ve Ketu, doğal olarak kategorize edildiğinde  zararlı gezegenlerdir.

Yukarıda belirtilen tüm bu noktaları koruyarak, farklı yükselenler için gezegenlerin rolünü listeliyorum. Okuyucuların yaklaşımda esnek olmaları ve bu bilgileri gerçek yıldız fallarında kontrol etmeleri önerilir.

Yükselen Koç için İşlevsel Faydalı ve Zararlı Gezegenler

Mars 

Mars birinci evi yönetir ve mooltrikone burçları yükselene düşer, bu nedenle Mars yükselen Koç burcuburçları için faydalı bir gezegendir. Makalede daha önce belirtildiği gibi, birçok kişi Mars'ı nötr ve hatta bazen yükselen Koç burcu için zararlı olarak tanımlıyor.

Bunun arkasında herhangi bir mantık bulamadım ve Parashar'ın belirttiği gibi Mars'ın mooltrikone burcu yani Koç 1. eve, diğer burcu Akrep burcu 8. eve düştüğü için nötr bir ev.

Bu nedenle, Mars'ın yükselen Koçburçları için faydalı ve uğurlu bir gezegen olduğuna oldukça ikna oldum. Birinci evdeki Mars RUCHAK YOGA'yı yaratır ve 10. evde yüceldiğinde güçlü RUCHAKA YOGA'yı oluşturur, çünkü Mars yücelir, Digbali ve RUCHAK YOGA'nın 10. sonuçlarından yükselen açılar yerli kişinin kişiliğinde çok etkili olacaktır.

Güneş 

Güneş, 5. evi yönetir ve yükselen Koç burçları için yararlı bir gezegendir ve 5. evle ilgili iyi sonuçlar verir, yani soy, spekülasyonlardan kazanç, aşk ilişkilerinde başarı ve diğer üçlü lordlarla birlikte olduğunda Raj Yoga üretir. Ancak Güneş, yukarıda belirtildiği gibi iyi sonuçlar verecek kadar güçlü olmalıdır.

Ay

Ay doğal bir benefiktir ancak bir Kendra evi olan 4. evi yönetir ve Parashar kuralına göre doğal benefik yönetici Kendra evi benefik etkilerini kaybeder. Yükselen Koç için, Ay zodyak konumu nedeniyle güçlüyse ve iyi bir paksha balaya sahipse, yeterli Paksha Bala elde etmek için tercihen Ay Güneş'ten en az 4. ev uzakta olmalıdır. O zaman Yükselen Koç burcunu lüks, zihinsel huzur, iyi konfor ve arabalarla kutsayabilir.

Ancak, zayıf veya tutulmuş olduğunda , ay yukarıda belirtilenlerin tam tersi sonuçlar üretme eğilimindedir. Zayıfken 8. ila 9. ev Ay olmak babaların sağlığını etkileyebilir. Ay'ın Merkür ve Satürn ile birlikteliği, Salman Khan gibi faaliyet döneminde Koç Yükselen burçlarin yaşamlarında tahribata neden olabilir. Aynı şekilde, Ay ve Satürn birlikteliği iç barış için uğurlu değildir, ancak kişiye maddi kazanç sağlayabilir.

Merkür 

Yukarıda başlangıçta belirtildiği gibi 6. ve 3. ev lordları en kötüdür ve kendi döneminde olumsuz sonuçlar üretmiştir. Merkür'ün Venüs ve Satürn ile birlikteliği, Dasha'sı sırasında ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Özellikle Venüs ve Merkür birlikteliği sağlık ve evlilik için iyi değildir.

Merkür, eğer onunla çağrışım yaparlarsa, diğer ev lordlarının anlamlarına zarar verecektir. Satürn, Venüs, Rahu ve Ketu ile Merkür ilişkisi Yükselen Koç burcu için özellikle iyi değildir.

Jüpiter 

Jüpiter'in mooltrikone burcu 9. evin üzerine düşer ve bu Jüpiter'i Yükselen Koç burcuburçları için faydalı kılar. Jüpiter güçlüyse, Dahsa'sı sırasında Yükselen Koç burcuburçları için şans, zenginlik, babadan, öğretmenlerden destek ve çok yönlü refah getirir.

Mars ve Güneş ile Jüpiter ilişkisi Raj Yoga üretir. Klasik Yoga sözlüğüne göre 9. ve 10. lordun Dharamakramadhipati Yoga'yı yaratmasına rağmen, Satürn ile ilişkisi o kadar verimli olmayabilir, ancak burada kötü olan 11. evin efendisi olan Satürn ve 12. evin yöneticisi olan Jüpiter pek iyi sonuçlar üretmez.  Jüpiter'in Merkür ile ilişkisi, yerlinin babası için sorunlara neden olabilir, ancak yerliyi iyi yazma becerileri ile kutsar.

Jüpiter'in Venüs ile birlikteliği kişinin zenginliği için iyi olacak ve Jüpiter'in aynı zamanda eşin karakası olan 7. evin lordu Venüs üzerindeki iyi etkileri nedeniyle eş erdemli olacaktır. 4. evdeki iyi açılanmış Jüpiter, kişiyi Hamsa Yoga'nın iyi sonuçlarıyla kutsasın .

Satürn 

10. evin yöneticisi olan Satürn, malefik doğasını kaybeder, ancak 11. evin yöneticiliği, Satürn'ü Yükselen Koç burcuburçları için bir malefik yapar. İyi yerleştirilmiş Satürn, burçlarin heykelleri için iyi olduğunu kanıtlar ve iyi bir gelirle profesyonel başarı sağlar. Gücü zayıfsa, düşük statülü işlerde orta gelir sağlar. Satürn'ün Venüs ile ilişkisi, kişiye muazzam bir zenginlik getirebilir, ancak kişi için evliliği geciktirecektir.

Her ikisi de sırasıyla 6. ve 11. evi yönettiği için Satürn ile Mars ilişkisi iyi değildir. Birliktelikleri zenginlik sağlayabilir ama hayatın diğer yönlerine zarar verebilir. Birliktelikleri zenginlik sağlayabilir ama hayatın diğer yönlerine zarar verebilir. 7. ve 10. evdeki iyi açıya sahip ve güçlü Satürn, kişiyi Sasa Yoga'nın güçlü sonuçlarıyla kutsayacak .

Venüs 

Venüs doğal bir benefiktir ve nötr bir ev ve bir Kendra evi olan 2. evin efendisidir. Buradaki Venüs, eğer güçlüyse ve Jüpiter ile ilişkiliyse, kişiyi iş ve bağımsız girişimlerde başarı ile kutsayabilir. Kişiyi iyi bir eş ve nesil ile kutsayacak.

Venüs, Merkür veya Satürn ile ilişkilendirildiğinde şiddetli bir maraka gezegeni olarak hareket edebilir, ancak Venüs, 2. ve 7. evin lordluğu nedeniyle Yükselen Koç için bir marakadır, ancak 3. ve 6. evin lordu Merkür veya 11. evin lordu Satürn ile ilişkilendirildiğinde, genel sağlığı etkileyebilir. yerli ciddi.

Yükselen lord Mars zayıfsa, Venüs'ün Merkür veya Satürn ile ilişkisi kişinin ömrünü kısaltabilir. 7. evdeki güçlü ve iyi açıya sahip Venüs, kişiyi Malaviya Yoga'nın iyi sonuçlarıyla kutsayacak .

Rahu-Ketu

Gölge gezegenler olan Rahu-Ketu herhangi bir eve hükmetmez ve doğal Anlamlarına göre sonuçlar verir ve aynı zamanda zodyak lordlarının sonuçlarını verir. Rahu -Ketu, faydalı gezegenlerle ilişkilendirildiklerinde iyi sonuçlar verir. Depozitörü iyi yerleştirildiğinde 3-9 eksende ve 5-11 eksende iyi sonuç verirler.

Yükselen Boğa İçin İşlevsel Faydalı ve Zararlı Gezegenler

Venüs

Venüs gezegeni, mooltrikone burcu Terazi'nin 6. evi yönettiği ve birçok Venüs'ün Parashar'dan gelen Boğa Yükselen burçları için zararlı veya nötr olduğu 1. ve 6. evi yönetiyor, ancak "Susloka Sastaka" Venüs gibi diğer birkaç klasike göre 6. lord sahipliğinin kusurundan muaftır.

Venüs'ün Boğa'nın Yükselen'i için faydalı olması oldukça mantıklı çünkü aynı anda Üçgen ve Kendra olan birinci evi yönetiyor ve yükselen lord asla bir malefik olamaz çünkü burcunuzdaki en önemli gezegendir. Ancak burada Venüs zayıfsa veya 3., 8., 11. ve 12. evlerin lordu ile ilişkiliyse, Venüs'ün 6. ev anlamını uyandırabilir ve yerli yaşamı olumsuz etkileyebilir.

Satürn ve Merkür ile Venüs ilişkisi, Boğa Yükselenburçları için Raj Yoga üretir. Oysa Mars ile olan ilişkisi sağlık açısından iyi değildir. Venüs'ün Jüpiter ile olan ilişkisi sağlık sorunlarına neden olabilir ve hayatın her alanında aksiliklere yol açabilir. Güçlü ve iyi açı yapan Venüs, Malaviya Yoga'yı yaratacak .

Güneş

Bir kadran olan 4. ev üzerinde orta derecede zararlı Güneş lordluğu olması, Güneş'in zararlı doğasını kaybetmesine neden olur, o zaman bile Güneş tamamen yararlı bir gezegen gibi davranmaz, ancak Satürn, Merkür ve Venüs ile ilişkisi zenginlik, araba sağlayabilir. , Güneş'in güçlü olması koşuluyla, iyi bir ev, toprak ve anne ile iyi bir ilişki.

Ay 

Parashar'a göre en az kötü ev olan 3. evin yöneticisi olan Ay'ın, diğer burçlara hükmetmediği için burada kötülük lordluğundan arınmış olduğu söylenebilir. Ay, Mars veya Jüpiter ile ilişkilendirildiğinde kötü sonuçlar doğuracak ve kişi için potansiyel bir maraka görevi görebilecek olsa da. Ay'ın Merkür ile birlikteliği, kişiye yazma becerileri kazandıracak, ancak bu dönemde yaralanmalara neden olabilir.

Mars 

Mars doğal bir malefiktir ve Parashar'a göre Mars'ın malefik eğilimini kaybetmesine neden olacak 7. evi yönetir. Eşzamanlı olarak Mars, nötr bir ev olan 12. evi yönetir. Mars, burada bir maraka gezegenidir ve zayıfsa veya Jüpiter veya Ay ile ilişkiliyse, kendi dönemi boyunca kişiye kötü sağlık verebilir. Mars'ın Satürn ve Merkür ile birlikteliği, kişiyi iş hayatında başarı ve iyi bir evlilik hayatı ile kutsayacak. Güçlü ve 7. evde Mars'a görünüm vereceğiz Ruchaka Yoga'yı yaratacak .

Merkür 

Merkür 2. ve 5. evin lordudur ve Yükselen Boğa burcu için uğurlu bir gezegendir. Güçlü Venüs ve Satürn ile olan ilişkisi Raj Yoga'yı yaratır. Mars ile bağımsız çalışmaya ilgi verebilir. Burada Merkür ile Ay, sanat ve sinema alanında başarı için iyidir, ancak zayıfsa sağlık sorunlarına neden olabilir.

Jüpiter

Astrolojideki en büyük faydalı gezegen olmasına rağmen. Jüpiter, 8. ve 11. evdeki lord gemisi nedeniyle, Boğa Yükselenburçları için en zararlıdır. Mars, Ay, Rahu ve Ketu ile ilişkisi, burçlarin hayatında ciddi sorunlara neden olabilir. Jüpiter güçlü ve iyi bir konuma sahipse, yükselen Boğa burçlarine mali kazançlar ve miras verebilir.

Satürn 

9. ve 10. evin efendisi olan Satürn, Boğa Yükselen burçlar için bir yoga Karaka gezegenidir ve Dasha döneminde hayatın her alanında başarı getirebilir. Venüs ve Merkür ile Satürn ilişkisi onlar için Raj Yoga yapar.

Daha önce de söylendiğim gibi burada bir malefik olan Satürn, bir Kendra evi üzerindeki lordluğu nedeniyle malefik eğilimini kaybetme eğilimindedir ve Satürn, 5. ev üzerindeki lordluğu nedeniyle Boğa Yükselenburçları için inanılmaz derecede faydalı bir gezegen olarak çalışır. Güçlü ve 10. evdeki Satürn'den görünüm alacağız, kişiyi Sasa Yoga'nın iyi sonuçlarıyla kutsayacak .

Rahu-Ketu

Gölge gezegenler olan Rahu-Ketu herhangi bir eve hükmetmez ve doğal Anlamlarına göre sonuçlar verir ve aynı zamanda zodyak lordlarının sonuçlarını verir. Rahu -Ketu, faydalı gezegenlerle ilişkilendirildiklerinde iyi sonuçlar verir.

Genellikle 2-7 ekseninde yüce burçlarına yerleştirildiğinde çok iyi iş verirler. Ayrıca Boğa Yükselenburçları için 5-11 ekseninde de emanetçiler iyi yerleştirilmiş ve güçlüyse iyi sonuçlar verirler.

Yükselen İkizler İçin İşlevsel Faydalı ve Zararlı Gezegenler

Merkür

Yükselenin yöneticisi ve 4. Merkür olması Yükselen İkizler için faydalı bir gezegendir. Merkür Yükselen lord olduğu için, burada Merkür'ün gücü, kişiyi hayatın her alanında başarı ile kutsamak için güçlü olmalıdır. Venüs ve Satürn ile Merkür ilişkisi Yükselen İkizlerburçları için Raj Yoga yaratır.

Merkür'ün Mars ile iyi evlerde birleşmesi, İkizler Yükselenburçları finansal kazançlarla kutsayabilir, ancak aynı zamanda Annenin ve kişinin ev içi uyumunu ve sağlığını etkileyebilir. Güçlü ve iyi açıya sahip Merkür, kişiyi Bhadra Yoga'nın tüm etkileriyle kutsayacak .

Güneş

Güneşin 3. evin yöneticisi olması Yükselen İkizler için uğursuzdur. Güneşin Mars ile ilişkisi, burçlarin ilerlemesini etkileyebilir ve babanın sağlığı için de iyi değildir. Güneşin Merkür ile ilişkisi, kişiyi yazma becerileriyle kutsayacak. Ay'ın Güneş ile birlikteliği iyi değildir çünkü Ay burada zayıf olacaktır ve maraka olmak burçlarin sağlığını etkileyebilir ve ailede ciddi sorunları beraberinde getirebilir.

Ay

Ay 2. evin yöneticisidir, dolayısıyla Yükselen İkizler için bir marakadır. Ay, zodyak yerleşimi ve paksha bala ile güçlüyse, kişiyi sorunsuz aile hayatı, iyi beslenme alışkanlıkları ve iyi gelir ile kutsasın. Ay'ın gücü zayıfsa, aksi sonuçlar olacaktır. Ay'ın Satürn ile ilişkisinin sonuçları, genel güçlerine bağlı olacaktır ve eğer güçlüyse, kişi kolay para, iyi iş ve anne ile iyi bir ilişki ile kutsanacaktır.

Ay'ın Jüpiter ile ilişkisi sağlık için iyi değildir çünkü her iki gezegen de doğası gereği marakadır ve sağlık sorunları getirebilir. Mars ile birlikteliği sağlık için de iyi değildir, çünkü Mars 6. evi yönetir ve periyodu sırasında kişide yaralanmalara neden olabilir, ancak Mars da 11. ev yöneticisidir ve 2. evin yöneticisi olan Ay ile ilişkisi, iyi olması koşuluyla kişiyi zengin edebilir. evlerin ikisi de güç bakımından güçlüdür.

Mars

Parashar tarafından belirtildiği gibi Mars, İkizler Yükselenburçları için korkunç bir zararlıdır çünkü 6. ve 11. iki kötü evi yönetir. Mars'ın Jüpiter veya Ay ile ilişkisi, kişide ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir, ancak her ikisinin de güçlü olması koşuluyla finansal kazançlar için iyidir.

Jüpiter

Jüpiter, Yükselen İkizler için, yani 7. ve 10. ev için iki Kendra evi üzerinde faydalı bir gezegen efendisidir. Burada Jüpiter, Kendra adhipatiya dosha'dan muzdariptir ve eğer Mars veya Ay ile ilişkilendirilirse Jüpiter, Dasha'sında ciddi sağlık sorunları getirebilir. 7. ev yöneticisi Jüpiter burada evliliğe hükmediyor ve pürüzsüz evlilik hayatı için Mars, Güneş ve zayıf Satürn ile ilişkilendirilmemeli.

Merkür ile ilişkisi iş hayatında başarı sağlayabilirken, Güneş ve Jüpiter ile ilişkisi serbest çalışma için iyi olabilir. 4. ve 7. evdeki iyi ilişkili ve güçlü Jüpiter, kişiyi Hamsa Yoga'nın iyi sonuçlarıyla kutsayacak .

Satürn

Satürn malefik bir gezegendir ve Yükselen İkizler durumunda mooltrikone burcu uğurlu bir ev olan 9. evin üzerine düşerken, aynı zamanda Satürn nötr bir ev olan 8. evin yöneticisidir. Satürn burada zayıfsa, o zaman doğal zararlı eğilimi renklerini gösterebilir ve babayla, öğretmenlerle kötü ilişkiyi ve dine ilgisizliği beraberinde getirir.

Güneş ile zayıf Satürn ilişkisi, özellikle Yükselen İkizler burçlarinin babaları için iyi değildir. Ay ve Jüpiter ile birlikteyken, kişinin uzun ömürlü olması için iyi değildir. Satürn'ün Yükselen İkizler için rolü dikkatlice değerlendirilmelidir ve birçok kişiye göre Satürn onlar için olumsuz bir gezegendir, ancak bu doğru değildir ve Satürn yalnızca gücü yoksa kötü sonuçlar verir.

Venüs

Venüs, Yükselen İkizlerburçları için uğurlu bir gezegendir ve güçlü Satürn ve Merkür ile ilişkilendirilirse Raj Yoga yapar. Güçlü Venüs, döneminde eğitim, nesil, spekülasyon ve aşk konularında faydalı olacaktır. Venüs, Satürn ile ilişkilendirilirse yurtdışı seyahatleri verebilir ve Jüpiter de burada yer alıyorsa, yurt dışı ikameti garanti edilir. 12. evdeki Venüs, Malaviya Yoga'yı yaratır ve eğer benefiklerden açı alırsa, Malaviya Yoga'nın tam sonuçları gerçekleşir.

Rahu-Ketu

Gölge gezegenler olan Rahu-Ketu herhangi bir eve hükmetmez ve doğal Anlamlarına göre sonuçlar verir ve aynı zamanda zodyak lordlarının sonuçlarını verir. Rahu -Ketu, faydalı gezegenlerle ilişkilendirildiklerinde iyi sonuçlar verir.

Genelde 3-9 eksene yerleştirildiğinde çok iyi iş verirler. İkizler Yükselen burçlar için 5-11 ve 4-10 eksenlerinde de iyi sonuçlar verirler, ancak emanetçileri iyi yerleştirilmiş ve Rahu-Ketu Satürn ve Venüs'ün açısındadır.

Yengeç Yükselen İçin İşlevsel Faydalı ve Zararlı Gezegenler

Ay

Yükselen Ay'ın efendisi olmak burada faydalıdır ve eğer zodyak yerleşimi ve paksha bala ile güçlüyse, Ay kişiyi sağlık, zenginlik, iş hayatında başarı ve iyi ilişkilerle kutsasın. Tüm bu iyi sonuçlar, Ay zayıfsa gerçekleşmeyecek.

Not: Zodyak yerleşiminin yanı sıra Ay'ın gücü için bir başka önemli parametre de Güneş'ten uzaklığıyla doğru orantılı olan Paksha Bala'sıdır. Güneş ve Ay arasındaki mesafe ne kadar fazla olursa, Ay'ın ışığını her yere yaydığını görebileceğiniz dolunayda en yüksek olan paksha bala daha fazla olacaktır.

Ay'ın Mars ile ilişkisi, Yengeç Yükselen yerlisi için bir Raj Yoga'dır. Ay Jüpiter'e katılırsa, Jüpiter'in güçlü olması koşuluyla bu bir Raj Yoga'dır. Buradaki Gajakesari Yoga, Jüpiter D-1 ve D-9'da güçlü olmadığı sürece istenen sonuçları vermeyecektir.

Ay'ın Venüs ile birlikteliği, finansal kazançlar ve lüks şeylere ulaşmak için iyidir, ancak Ay zayıfsa sağlık sorunlarına neden olur. Merkür ve Satürn ile Ay ilişkisi arzu edilmez çünkü her ikisi de Yükselen Yengeç yerlisi için korkunç zararlıdır.

Güneş

2. evin lordu olan Güneş, Yengeç Yükselen burçlar için çok önemli bir gezegendir. İyi yerleştirilmiş Güneş, aile hayatında konum, hükümetten iyilik, iyi maaş ve uyum verir. Güneş zayıfsa aksi sonuçlar olacaktır. Güneşin Mars ile ilişkisi Raj Yoga'yı yaratır. Ay ve Venüs ile birlikteyken maddi kazançlar sağlasa da sağlık sorunları yaratır. Satürn'le Güneş ilişkisi son derece istenmeyen bir durumdur çünkü her ikisi de

Güneşin Mars ile ilişkisi Raj Yoga'yı yaratır. Ay ve Venüs ile birlikteyken maddi kazançlar sağlasa da sağlık sorunları yaratır. Her ikisi de burada maraka olduğundan ve Satürn'ün 8. evin lordu olması, aynı zamanda Ay ciddi şekilde etkilenirse yerlinin hayatını azaltabilir.

Mars

Bir çeyreğin ve üçgenin efendisi olan Mars, Yengeç Yükselen burçlar için bir Yogkaraka'dır ve Ay, Güneş veya Jüpiter ile ilişkisi Raj Yoga'yı oluşturur. Yogakarka Mars olmak, kişiyi zenginlik, statü, komuta ve yaşamda mutlulukla kutsamak için tüm güçlere sahiptir. 10. evdeki Mars , Mars'ın Digbali olacağı ve yükselişe açı vereceği Ruchak Yoga'yı yaratacak ve kişiyi yaşamdaki tüm yüksek statü ve gelirle kutsayacak.

Merkür

3. ve 12. evin efendisi olan Merkür, Yengeç Yükselen burçlar için zararlıdır. Satürn ile ilişkisi sağlık açısından iyi değildir ve fazla masrafa yol açarken, iyi ilişkili bir Merkür yurtdışı gezileri ve ikamet verebilir.

Jüpiter

6. ve 9. Jüpiter'in efendisi olmak, yalnızca Jüpiter güçlü ve iyi ilişkiliyse Yengeç Yükselen için iyi sonuçlar verir. Zayıf Jüpiter, 9. evden daha fazla 6. evin anlamını verecektir. Yükselen'deki Yüce Jüpiter, Hamsa Yoga'yı yaratacak ve Navamsha'da iyi bir şekilde konumlandırılırsa, kişiyi Hamsa Yoga'nıniyi etkileriyle kutsayacak.

Venüs

Venüs 11. evin ve 4. evin lordudur, bu da Venüs'ü malefik yapar, aynı zamanda hareketli bir burç için 11. evin lordu kötü sonuçlar verir. Böylece Venüs'ün kötülük yapmak için ikili rolü vardır.

Venüs'ün Satürn ile birlikteliği, kişiye ciddi zararlar verebilir. Mars'ın Venüs ile birlikteliği zenginlik getirecek ama sağlık için iyi değil. 4. evdeki Venüs, Malviya Yoga'yı yaratacak ve 4. evdeki aynı Venüs, Mars ve Jüpiter'in uğurlu yönü altındaysa, o zaman Malviya Yoga'nın tam sonuçları gerçekleşecektir.

Satürn

7. ve 8. Satürn'ün efendisi olan Satürn, güçlü bir maraka gezegenidir. Satürn üzerindeki herhangi bir rahatsızlık, evli yaşamda yaralanmalara ve sorunlara neden olacaktır. Satürn'ün Mars ile ilişkisi kendi işi için iyidir ve Venüs ile de Satürn iş için iyidir, ancak Venüs ile ilişkisi sağlık ve büyük kardeşler için iyi değildir. Merkür ile Satürn, burçlarin yaşamının tüm alanlarında tahribat yaratabilir. Jüpiter'in güçlü olduğu Satürn, kişiyi iyi bir eşle kutsayacak, Jüpiter zayıfsa aksi sonuçlar geçecektir. 7. evdeki Satürn Sasa Yoga'yı yaratacak

Rahu-Ketu

Gölge gezegenler olan Rahu-Ketu herhangi bir eve hükmetmez ve doğal Anlamlarına göre sonuçlar verir ve aynı zamanda zodyak lordlarının sonuçlarını verir. Rahu -Ketu, faydalı gezegenlerle ilişkilendirildiklerinde iyi sonuçlar verir. 3. evdeki Rahu ve 9. evdeki Ketu, mevduat sahiplerinin iyi bir konumda olması ve benefiklerin, yani Mars ve Jüpiter'in onlara açı vermesi koşuluyla, burada iyidir. Aynısı, yatırıcılarının iyi yerleştirilmesi koşuluyla, 5.-11. eksende yüce Rahu-Ketu için de geçerlidir.

Yükselen Aslan İçin İşlevsel Faydalı ve Zararlı Gezegenler

Güneş

Yükselen lord olan Güneş, yükselen Aslan için birinci derecede faydalıdır ve eğer güçlüyse, kişiyi yaşamda genel başarı ile kutsar. Mars ile güneş ilişkisi Raj Yoga'yı üretir. Satürn ile ilişkisi sağlık açısından arzu edilmez ve çevrenizdeki insanlarla sık sık tartışmalara yol açabilir. Rahu'nun Sun ile birlikteliği size güven verebilir ve babayla olan ilişki için iyi değildir.

Güneş ile Ketu ilişkisi, sağlık sorunlarına ve omurgada sorunlara yol açacaktır. Venüs'ün Güneş ile birlikteliği, taşıyıcı için iyi olduğunu kanıtlar ve kişiyi yazma veya sanatsal yeteneklerle kutsar. Merkür ile olan ilişkisi, Merkür'ün yanmaması koşuluyla yerliyi finansal kazançlarla kutsayacak. Ay ile Güneş ilişkisi, daha az paksha nedeniyle ayı zayıflatacak

Ay

12. evin yöneticisi olan Ay, özellikle Ay zayıfsa, zararlı gibi davranır. Satürn ile ilişkisi, yaşamın tüm alanları için son derece istenmeyen bir durumdur. Jüpiter ile Ay ilişkisi, diğer kast veya din kişileriyle aşk ilişkilerine neden olacaktır. Merkür ile Ay, mali açıdan sızıntıya neden olacak. Venüs ile olan ilişkisi bulunduğunuz yerin çok uzağında işlerle sonuçlanabilir ve eğer Mars burada yer alıyorsa o zaman yurt dışı ülkelerde çalışacağınız kesindir.

Mars

Üçgen ve kadranın efendisi olan Mars, yükselen Aslanburçları için bir Yogkaraka'dır. Venüs, Güneş, güçlü Jüpiter ve Merkür ile ilişkisi Yengeç Yükselen burçlar için Raj Yoga ile sonuçlanacaktır. Satürn ile ilişkisi, Jüpiter'in güçlü olması veya bu iki gezegenle ilişkisi olması koşuluyla, iş için destekleyici olacaktır. Satürn'ün Mars ile ilişkisi de spor ve ordudaki başarıyı destekliyor. İyi açılanmış ve güçlü Jüpiter, kişiyi Ruchaka Yoga'nın güçlü sonuçlarıyla kutsayacak .

Merkür

2. ve 11. evin lordu olan Merkür, yükselen Aslanburçları için para kazandıran bir gezegendir. Mars, Jüpiter ve Güneş ile olan ilişkisi, kişiyi güçlü finansal kazançlarla kutsayacak. Satürn ile birlikte Merkür, döneminde sağlık ve aile sorunları yaratma güçlerini elde edecek. Venüs ile Merkür, kariyerde başarı için iyi olduğunu kanıtlayacak ve aile şirketi yürütenler için iyi. Ketu ile Merkür eğitim için iyi değildir ve özellikle Navamsa'da Merkür tutulmuşsa kişide cilt sorunlarına neden olabilir.

Rahu Merkür ile konuşma sorunları ve içki veya uyuşturucu gibi kötü sonuçlanabilir. Merkür ile Rahu, özellikle Ay da onlarla ilgili olduğunda, yurtdışından gelir kaynakları elde etmenize yardımcı olacaktır.

Jüpiter

Jüpiter 5. evin lordu ve 8. evin lordu, Aslan burcundaki burçlar için uğurlu bir gezegendir. Satürn, Jüpiter ile bir ilişki kuruyorsa, Jüpiter bu dönemde talimat verebilir. Mars ve Güneş ile olan ilişkisi Raj Yoga'yı üretir ve Merkür veya Venüs ile kişi, kariyer ve finansal kazançlarda başarı ile kutsar. Venüs ve Merkür ile birlikte olmasına rağmen, Jüpiter, özellikle Jüpiter güç açısından zayıfsa, kişiye zarar verebilir.

Satürn

6. ve 7. evin Lordu olan Satürn, yükselen Aslanburçları için bir baş belası gibi davranır. Zayıf Satürn, ciddi sağlık sorunlarına neden olur ve eğer Güneş zayıfsa, sizi yaralanmaya eğilimli hale getirebilir. Satürn 7. eve yerleştirilirse, Sasa Yoga'yıyaratacak,ancak yükselen Aslanburçları için sağlık sorunları ve insanlarla sık sık kavgalar getirecek, çünkü Satürn 7. evden yükselen olacak. Mars ve güçlü Jüpiter ile Satürn ilişkisi, kişiyi iyi bir eşle kutsayacak.

Venüs

Venüs, 3. ve 10. evlerin yöneticisi olarak, Venüs'ün ip olması ve Mars, Güneş ve Jüpiter ile ilişkili olması koşuluyla, maddi konularda büyüme için bir gezegendir. Bu gezegenlerle Venüs ilişkisi Raj Yoga ile sonuçlanacaktır.

Satürn, Rahu ve Ketu ile ilişkisi aile, baba ve anne sağlığı için kötü olacaktır. 10. evdeki Venüs, Malaviya Yoga'yı yaratacak ve kişi, Venüs'ün güçlü olması ve Mars, Güneş veya güçlü Jüpiter'in görünümü altında olması koşuluyla, taşıyıcıda başarılı olacaktır.

Rahu-Ketu

Gölge gezegenler olan Rahu-Ketu herhangi bir eve hükmetmez ve doğal Anlamlarına göre sonuçlar verir ve aynı zamanda zodyak lordlarının sonuçlarını verir. Rahu -Ketu, faydalı gezegenlerle ilişkilendirildiklerinde iyi sonuçlar verir.

4-10 eksende iyi sonuçlar verirler ama 4. evdeki yüce Ketu, aile içi huzur ve annenin sağlığı için değilken, 10. evdeki yüce Rahu kişiye çalışma alanında ün kazandıracaktır. 5. evdeki Ketu, Jüpiter'in 5. evdeki Ketu'nun kötü etkilerine karşı koyacak kadar güçlü olması koşuluyla iyidir, 11. evdeki Rahu ise emanetçileri iyi bir konumdaysa işlerinde şöhret için iyidir.

Yükselen Başak İçin İşlevsel Faydalı ve Zararlı Gezegenler

Merkür

1. ve 10. evin efendisi olan Merkür, Yükselen Başak için bir karaka gezegenidir ve eğer güçlüyse kişiyi sağlık, zenginlik, kariyerde başarı ve aile içi barışla kutsar. Venüs ve Güçlü Satürn ile ilişkisi Raj Yoga'yı yaratır. Mars ve Güneş ile birlikteliği ise hayatın her alanı için arzu edilen bir durum değildir. 1. ve 10. evdeki Merkür BHADRA YOGA'yı yaratacak ve ilişkili Merkür, kişiyi BHADRA YOGA'nın tüm iyi nitelikleriyle kutsayacak .

Güneş

12. Güneş'in efendisi olmak, özellikle Mars'la birlikteyse, Merkür için dost bir gezegen değildir.Sinemada başarı, devlet-babanın desteği ve yurt dışı seyahatiyle kutsayacak. Ay ile ilişkisi sağlık ve hayatın maddi yönü için değildir.

Ay

11. ayın efendisi olmak Yükselen Başak burcu için uğursuz bir gezegendir. Güçlü Ay, dahsasında maddi kazançlar sağlayabilir ancak her zaman bazı sağlık sorunları olacaktır. Ay, Mars'tan etkilenirse, taşıyıcıda sık sık engellere neden olabilir ve sağlığı da etkileyebilir. Burada Jüpiter ile Ay, temiz Gajakesariyapmaz,ancak her iki gezegen de güçlüyse, Ay ve Jüpiter dönemlerinde finansal kazançlar bekleyebilirsiniz.

Mars

Mars'ın 3. ve 6. evin lordu olması Yükselen Başakburçları için son derece uğursuzdur ve Mars zayıf ve kötü konumdaysa yaşamda engellere neden olur. Jüpiter ile Mars ilişkisi, sağlık ve evlilik hayatı için iyi değildir. Zayıf Satürn ile Mars bir maraka gezegenine dönüşebilir.

Jüpiter

4. ve 7. Jüpiter'in efendisi olan Jüpiter, burada Kendra Adhipatiya Dosha'dan muzdarip. Jüpiter bir marakadır ve Mars veya Ay ile ilişkisi sağlık sorunlarına neden olabilir. Jüpiter'in uğurlu sonuçlar vermesi için iyi bir konumda olması ve uğurlu gezegenlerin yani Venüs, Merkür ve güçlü Satürn'ün etkisi altında olması gerekir.

4. ve 7. evdeki Jüpiter, Hamsa Yoga'yı yaratır ve eğer iyi açı alırsa, tüm iyi sonuçları kişiye getirir. 4. ve 7. evdeki iyi açıya sahip ve güçlü Jüpiter, kişiyi Hamsa Yoga'nın güçlü sonuçlarıyla kutsayacak .

Satürn

5. ve 6. Satürn durumunun efendisi olmak burada aldatıcıdır ve sonuçlara varmadan önce doğru analiz yapılması gerekir. Güçlü Satürn, yerliyi soy, yarışmalarda başarı ve hastalıklardan iyileşme ile kutsayacak, ancak zayıfsa aksi sonuçlar geçecektir. Mars ile ilişkisi istenmez ve 6. ve 8. evlerin anlamlarını birlikte harekete geçirebilir, bu da yaşamın her alanında sorunlara neden olabilir.

Venüs

2. ve 9. evin lordu olan Venüs, Yükselen Başakburçları için Yogkaraka görevi görür. Merkür ile olan ilişkisi, büyük bir Raj Yoga yaratacak ve kişiyi yaşamda her yönden başarı ile kutsayacak.

Venüs'ün güçlü Satürn ile birlikteliği, yaşamdaki başarıyı da destekler ve yerliyi nesillerle kutsar, spekülasyondan faydalanır ve yerliyi bağımsız girişimler için destekler. Venüs ilişkisi

Mars, babaların sağlığı için destekleyici değildir, ancak miras almak için iyi olabilir. Jüpiter'li Venüs, kişiyi iyi bir eşle kutsayacak. Ay ile Venüs, Ay'ın güçlü olması koşuluyla yerli için iyi miktarda zenginlik getirecektir. 7. evdeki Venüs, Malaviya Yoga'yı yaratacak ve eğer Venüs iyi ilişkilendirilmişse, Malaviya Yoga'nın tüm etkileri ortaya çıkacaktır.

Rahu-Ketu

Gölge gezegenler olan Rahu-Ketu herhangi bir eve hükmetmez ve doğal Anlamlarına göre sonuçlar verir ve aynı zamanda zodyak lordlarının sonuçlarını verir. Rahu -Ketu, faydalı gezegenlerle ilişkilendirildiklerinde iyi sonuçlar verir. 5. evdeki Rahu ve 10. evdeki Ketu ve 3. evdeki yüce Ketu ve 9. evdeki yüce Rahu, emanetçileri iyi yerleştirildiği sürece yerli kişiye iyi sonuçlar verecektir.

Yükselen Terazi İçin İşlevsel Faydalı ve Zararlı Gezegenler

Venüs

Venüs yükselen ve 6. evin lordu ve faydalı bir gezegendir. Etkilenmiş ve zayıf Venüs 6. evin anlamlarını getirebilir. Yogkaraka Satürn'ün açı yaptığı yükselen Venüs, yerliyi Malaviya Yoga'nın tüm iyi etkileriyle kutsamak için Venüs'ü zorlayacak.

Venüs'ün Merkür ile ilişkisi de her ikisinin de güçlü olması koşuluyla iyidir, zayıfsa babaya sorun yaratabilir. Venüs'ün Ay ile ilişkisi iyidir ve Güneş ile Burçlarin finansmanını artıracaktır. Mars'ın Venüs ile ilişkisi, Satürn onlara açı yapmadığı sürece ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Jüpiter'in Venüs ile birlikteliği Yükselen Teraziburçları için iyi değildir ve aile, ilişkiler ve mali konularda sorunlara neden olabilir.

Güneş

11. Güneş'in efendisi olmak Yükselen Terazi için uğurlu bir gezegen değildir ve Mars, Jüpiter gibi gezegenlerle döneminde şiddetli sancılara neden olabilir. Güneş, özellikle Satürn'den görünüm aldığında finansal kazançlar sağlayabilir.

Ay

10. evin lordu Ay, Boğa yükseleninin önemli bir bölgesini yönetiyor ve ayın uğurlu sonuçlar vermesi için Satürn, Merkür ve Venüs'ün desteği gerekiyor. Satürn ve Ay ile Merkür ilişkisi bir Raj Yoga'dır. Zayıf Ay veya Jüpiter'in Ay üzerindeki etkisi, sorunsuz bir kariyer için istenmez.

Mars

Mars burada bir marakadır ve kişinin sağlığı için Jüpiter veya düğümlerle ilişkilendirilmemelidir. Jüpiter'den etkilenen Mars, gecikmeye ve evliliğin bozulmasına neden olabilir. Mars'ın Venüs, Güneş, Satürn veya Merkür ile ilişkisi bağımsız işler için iyidir. Güçlü cıva ile Mars, gemi seyahatleri için fırsatlar sunacak.

Merkür

Nötr ve üçgen Merkür'ün efendisi olması Yükselen Boğa burcu için faydalıdır. Satürn ile ilişkili Merkür, Raj Yoga'yı yaratır. Her ikisinin de güçlü olması koşuluyla Venüs ile ilişkisi de iyidir. Merkür ve Güneş, yerel iyi finansmanı ve yurtdışındaki gelir kaynaklarını kutsayabilir. Ay ile Merkür, Ay'ın yeterli paksha balaya sahip olması koşuluyla, iyi bir statü elde etmek için iyi bir Raj Yoga'dır.

Satürn

4. ve 5. evin yöneticisi olan Satürn, Terazi Yükselen burçlar için bir Yoga Karaka'dır. Satürn, eğer güçlü ve iyi bir konuma sahipse, kişiyi yaşamda çok yönlü başarı ile kutsayacak. Ay, Merkür ve güçlü Venüs ile ilişkisi, kişiyi hayattaki tüm güzel şeylerle kutsayacak. Yükselen Satürn, güçlü bir Sasa Yoga yaratacak ve bu, Satürn'ün D-9'da iyi bir konumda olması koşuluyla, yükselen Terazi için oldukça iyi.

Rahu-Ketu

Gölge gezegenler olan Rahu-Ketu herhangi bir eve hükmetmez ve doğal Anlamlarına göre sonuçlar verir ve aynı zamanda zodyak lordlarının sonuçlarını verir. Rahu -Ketu, faydalı gezegenlerle ilişkilendirildiklerinde iyi sonuçlar verir. 3-9 ekseninde ve 5-11 ekseninde Rahu-Ketu, depozitörleri iyi yerleştirilmişse ve Satürn'den açı alıyorsa, kişiye iyi sonuçlar verecektir.

Yükselen Akrep İçin İşlevsel Faydalı ve Zararlı Gezegenler

Mars

1. ve 6. evin lordu olan Mars, burada yükselen Akrep rolüyle ilgili aynı türden bir kafa karışıklığı getiriyor. "Susloka Sastaka"ya göre Mars, 1. ev üzerindeki yöneticiliği nedeniyle Yükselen Mars için faydalıdır. 1. ev aynı anda Üçgen ve Kendra'dır, bu da Mars'ı faydalı yapar.

Buradaki Mars güçlü olmalı aksi takdirde Mars burçlarını koruyamaz. Jüpiter veya Ay ile Mars, Raj Yoga yapacak ve kişiye onur, zenginlik ve sağlık bahşedecek. Merkür, Venüs ve Satürn ile Mars ilişkisi, sağlık ve aile sorunları için arzu edilmez. Yükselen Mars, Ruchaka Yoga'y ıyarataca kve Jüpiter veya Ay'dan görünüm aldığında, Mars, Ruchaka Yoga ise yerli kişiyi tüm iyi sonuçlarla kutsayacak.

Güneş

10 evin efendisi olan güneş, dahsa'sında iyi sonuçlar üretebilir. Güneş, Ay ile büyük yoga yaratacak ve en iyi sonuçlar, Güneş ve Ay karşılıklı görünümdeyken, burada Ay tam pakhsa bala yapıyor olacak. Güneşin Ay ile birleşmesi, paksha bala eksikliği nedeniyle onu zayıflatacak ve birleşmeleri iyi sonuçlar yaratmayacaktır. Güneşin güçlü Venüs ile birlikteliği, kişiyi yurt dışı girişimleriyle kutsayabilir ve eğer Ay orada yer alırsa, sık sık yurt dışı gezileri gerçekleşir. Jüpiter ile güneş ilişkisi, kişiyi babasıyla iyi bir ilişki içinde kutsayacak ve kişinin yaşamda iyi bir statü elde etmesine yardımcı olacaktır. Oldukça yaygın olarak görülen Güneş ve Merkür birlikteliği, kişinin kolay kazançlar elde etmesine yardımcı olacaktır, ancak bu, babanın ve kişinin kendisinin sağlığı için değildir. Satürn'ün Güneş ile ilişkisi arzu edilmez ve kişinin hayatta başarı için çok çalışmasını sağlayacaktır. Birliktelikleri babayla ilişkiyi bozacaktır.

Ay

9. Ay'ın efendisi olmak, yükselen Akrepburçları için faydalı bir gezegendir. Mars veya Jüpiter ve Güneş ile Ay ilişkisi yükselen Akrepburçları için Raj Yoga yaratır. İyi paksha bala ile Ay, yerliyi anne ile iyi ilişki ve derin din anlayışı ile kutsayacak. Jüpiter ile ilişkisiGajakesari'yiYoga ve Ay ve Jüpiter gezegenlerinin her ikisi de güçlüyse, Gajakesari Yoga'nın sonuçları tam olarak tezahür edecektir. Ay'ın Venüs ile birlikteliği, kişinin iyi bir eş ve evlilik hayatı yaşamasını kutsayacak ve yurt dışı gezileri için de iyi olacaktır. Satürn'le Ay ilişkisi, kişiyi iyi mali durum ve rahatlık ile kutsasa da, sağlık ve ilişki için arzu edilmez. Merkür ile birliktelikleri maddi kazançlar için iyi olacak ancak anne ile olan ilişkileri etkileyecektir.

Merkür

8. ve 11. Merkür'ün efendisi olmak, Akrep burcundaki burçlar için korkunç bir malefiktir. Merkür, Satürn ile ilişkilendirilirse, yaşamın her alanında engeller yaratacaktır. Venüs ile ilişkisi Merkür'ü potansiyel bir maraka yapacak ve Dasha'sında ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Mars ve Jüpiter ile Merkür, kişiyi maddi kazançlarla kutsayabilir, ancak kişinin kişisel hayatı acı çekecektir.

Jüpiter

2. ve 5. evin yöneticisi olan Jüpiter, yükselen Akrepburçları için faydalıdır. Güçlü ve iyi konumlanmış Jüpiter, Dasha'sı sırasında kişiyi soy, spekülasyonlardan elde edilen kazançlar ve eğitimde başarı ile kutsayacak.

Ay ile Jüpiter, hayatın her alanında şöhret ve başarı için iyi bir kombinasyondur. Güneş ile Jüpiter dönemi kendi döneminde iyi statüler getirecektir. Jüpiter ile Rahu ilişkisi, diğer kastlardan aşk ilişkilerine neden olabilir.

Satürn

Satürn'ün 3. ve 4. evin yöneticisi olması, yükselen Akrepburçları için zararlıdır. Satürn, yalnızca güçlü olduğunda ve Jüpiter, Ay veya Mars'tan açı yaptığında iyi sonuçlar verecektir. Baba ile olan ilişki için Satürn'ün Güneş ile ilişkisi arzu edilmez. Sasa Yoga'yıyaratan 4. evdeki Satürn bile, Satürn benefiklerle açı yapmadığı sürece, kişiyi iyi sonuçlarıyla kutsamayacaktır.

Venüs

7. ve 12. evlerin efendisi olan Venüs, yükselen Akrepburçları için bir maraka gezegenidir ve doğal ve ev anlamlarıyla ilgili iyi sonuçlar vermek için Ay, Jüpiter veya Mars'tan yardım gerektirir.

Venüs'le Ay, kişiyi iyi bir eş ve yurt dışı gezileri ile kutsayacak. 7. evdeki Venüs, Malaviya Yoga'yı yaratacak , ancak iyi sonuçlar ancak Venüs güçlü ve iyi açı verdiğinde geçecektir. Merkür ile Venüs, finansal kazançlar için iyi bir kombinasyon olsa da kişinin ve eşin sağlığını etkileyecektir. İş için, buradaki Venüs Ay, Jüpiter veya güçlü Mars ile ilişkilendirilmelidir. Güneş Venüs ile yurt dışında gelir kaynağı sağlayacak.

Rahu-Ketu

Gölge gezegenler olan Rahu-Ketu herhangi bir eve hükmetmez ve doğal Anlamlarına göre sonuçlar verir ve aynı zamanda zodyak lordlarının sonuçlarını verir. Rahu -Ketu, faydalı gezegenlerle ilişkilendirildiklerinde iyi sonuçlar verir.

3-9 ekseninde ve 5-11 ekseninde Rahu-Ketu, depozitörleri iyi yerleştirilmişse ve Satürn'den açı alıyorsa, kişiye iyi sonuçlar verecektir. 7. evdeki yüce Rahu ve Yükselendeki yüce Ketu da, Mars ve Venüs'ün güçlü ve iyi görünümde olması koşuluyla iyidir.

Yay Yükselen İçin İşlevsel Faydalı ve Zararlı Gezegenler

Jüpiter

Yükselen ve 4. evin lordu olan Jüpiter, Yükselen Yay burcu için faydalı bir gezegendir. Jüpiter, Kendra Adhipatiya Dosha'dan muzdarip değildir. Mooltrikone işareti, Jüpiter'i faydalı yapan Yükselen'e düşer ve Mars veya Güneş ile ilişkisi bir Raj Yoga yaratır.

Venüs veya Satürn ile Jüpiter, kişinin sağlığı ve ilişkileri için iyi değildir. Yükselen ve 10. evdeki Jüpiter, Hamsa Yoga'yı yaratacak ve eğer güçlü ve iyi açı alıyorsa, Hamsa Yoga'nın tüm sonuçları burçlarin yaşamında tezahür edecek.

Güneş

5. evin yöneticisi olan Güneş, yurt dışı seyahati, babası, hükümetin iltifatı ve iyi statüsü nedeniyle güçlü sonuçlar üretebilir. Zayıf ise aksi sonuçlar geçer. Jüpiter ve Mars ile güneş ilişkisi, burada Raj Yoga'yı üretecek ve eğer güçlüyse, kişiyi başarı, finansal kazançlar ve ilişkilerde uyum ile kutsayacak. Güçlü Güneş, dine ve maneviyata ilgi gösterecek ve kişi, babayla iyi bir ilişki paylaşacak.

Ay

Gezegenin lordu olmak, Yay burcundaki yükselen burçlar için tarafsız bir gezegen görevi görür. "Makalenin getirilmesinde açıklandığı gibi, Parashar'a göre 8. ev nötr bir evdir, oysa Güneş ve Ay sadece bir zodyak üzerinde hüküm sürer, bu nedenle, 8. ev lordluklarına olumsuz sonuçlar bildirmedi"

Ay burada zayıfsa ve Satürn'den açı alıyorsa, Venüs, Rahu ve Ketu dahsa sırasında engeller yaratacaktır. Ayın 8. evdeki anlamlarını koruyabilmesi için iyi bir güce sahip olması çok önemlidir. Venüs ve Merkür ile zayıf ay ilişkisi, kişinin uzun ömürlülüğü için iyi değildir. Jüpiter, Mars ve Güneş'in birleşimindeki güçlü ay, kişinin ani kazançlar elde etmesine yardımcı olacak ve kişiyi uzun ömürle kutsayacak.

Mars

5. ve 12. evlerin efendisi olan Mars, faydalı bir gezegendir ve kişiyi iyi statü, nesil, serbest çalışma ve yurtdışı seyahatleri ile kutsar. Mars, Güneş ve Jüpiter ile ilişkilendirildiğinde, burçlar için Raj Yoga yaratacaktır. Güneş ile birlikte, bu dönemde şans kişinin yüzüne gülecek ve her yönden başarı gözlemlenecektir. Jüpiter ile Mars, dış ülkelerde itibar, statü ve başarı kazandıracak.

Mars'ın Satürn ile ilişkisi doğumu ve evliliği geciktirecek. Buradaki Satürn, aşk ilişkileri için kötü olacak ve babanızla olan ilişkinizi etkileyecek. Ay'ın Mars ile birlikteliği kişiyi okült bilimde başarılı kılacaktır. Merkür ile mars, yerliyi girişimcilik için zorlayacak ve her ikisi de güçlüyse, o zaman yurtdışında eğitimler olması kaçınılmazdır. Merkür ile Mars mali açıdan iyidir ancak nesli ve eğitimi olumsuz etkileyecektir.

Merkür

7. ve 10. gezegenin efendisi olan Merkür, Kendra Adhipatiya Dosha'dan muzdariptir, ancak mooltrikone burcunun 10. sıraya düşmesi nedeniyle, yerlinin taşıyıcısı için cıva rolü öne çıkar. Merkür'ün Güneş ile birlikteliği, her ikisinin de güçlü olması koşuluyla, her yönüyle başarının kişiyi selamlayacağı büyük bir Raj Yoga'dır.

Merkür, Mars ve Jüpiter ile kişiyi sağlık, zenginlik ve iyi bir evli yaşamla kutsayacak. Venüs ile Merkür döneminde ciddi sancılar yaşatabilir ve evliliği olumsuz yönde etkileyecektir. 7. ve 10. evdeki Merkür, Bhadra Yoga'yı üretecek . Mars, Jüpiter veya Güneş ile ilişkili olduğunda, yerli kişiyi Bhadra Yoga'nın tüm sonuçlarını kutsayacak.

Satürn

2. ve 3. Satürn'ün efendisi olmak, malefik bir gezegendir ancak yükselen Yay burcu için önemlidir. Mars, Jüpiter veya Güneş ile ilişkilendirilen Satürn, kişinin zenginlik ve huzurlu bir aile hayatı kazanmasına yardımcı olacaktır. Venüs, Ay ve Düğümler ile birlikteyken, Satürn kişiye olumsuz sonuçlar verebilir. Merkür ile olan ilişkisi, kişinin evliliğini geciktirecek, ancak ona yazma becerileri kazandıracaktır.

Venüs

6. ve 11. Venüs'ün efendisi olmak, Yay burcunun yükseleni için korkunç bir zararlıdır ve onun Satürn, Düğümler ve Merkür ile ilişkisi sağlık, aile içi barış ve evlilik hayatı için değildir. Mars veya Güneş ile Venüs, kişiyi kolay finansal kazançlarla kutsayabilir.

Rahu-Ketu

Gölge gezegenler olan Rahu-Ketu herhangi bir eve hükmetmez ve doğal Anlamlarına göre sonuçlar verir ve aynı zamanda zodyak lordlarının sonuçlarını verir. Rahu -Ketu, faydalı gezegenlerle ilişkilendirildiklerinde iyi sonuçlar verir. 3. evdeki Rahu ve 9. evdeki Ketu, emanetçileri iyi yerleştirildiğinde burçlare iyi sonuçlar verecektir.

Oğlak Yükselen İçin İşlevsel Faydalı ve Zararlı Gezegenler

Satürn

Yükselen ve 2. gezegenin efendisi olan Satürn, Oğlak burcundaki yükselen burçlar için bir benefik görevi görür. Satürn burada bir maraka evini yönetir ve Satürn'ün sağlık ve mali açıdan güçlü olması önemlidir. Venüs veya Merkür ile Satürn ilişkisi Raj Yoga'yı oluşturur ve sağlık, zenginlik, statü, hükümetten bir iyilik ve iç barış sağlar. Satürn'ün Mars ile ilişkisi, Dhan Yoga'yı oluşturur, ancak özellikle Merkür zayıf olduğunda sağlık sorunları yaratabilir.

Satürn'ün Güneş ile ilişkisi arzu edilmez, ancak Venüs ve Merkür'ün uğurlu etkisi altındaysa, yerlinin iyi bir mirasını kutsayabilir. Satürn'ün Ay ile ilişkisi, her ikisinin de maraka yetenekleri olduğu için, kendi döneminde sağlık sorunlarına neden olacaktır. Satürn'ün Jüpiter ile birlikteliği hiç de arzu edilen bir durum değildir ve kendi döneminde gereksiz harcamalara, sağlığın bozulmasına, gergin bir ilişkiye neden olabilir. Yükselen Satürn, Sasa Yoga'yı yaratacak ve eğer güçlü ve iyi açılara sahipse, kişiyi Sasa Yoga'nın tüm iyi etkileriyle kutsayacak.

Güneş

8. Güneş'in efendisi olmak temelde tarafsız bir gezegen gibi davranır, ancak Jüpiter, Mars veya Düğümler ile ilişkilendirildiğinde. Güneş, 8. evin anlamlarını olumsuz yönde ortaya çıkarabilir. Güneş, iyi sonuçlarını almak için Venüs veya Merkür ile ilişkilendirilmelidir. Güneş, Jüpiter, Mars veya Düğümler ile ilişkilendirilmemelidir.

Ay

7. ayın efendisi olmak Oğlak yükselenburçları için bir maraka gezegenidir. Düğümlerden etkilenirse, Jüpiter veya Mars veya Ay, kişinin evliliğinde ve sağlığında ciddi sorunlara neden olabilir.

Ay, Venüs ile ilişkilendirilirse, kişiyi iyi bir eş ve iş dünyasında başarı ile kutsayacak. Merkür ile Ay zayıfsa sağlık sorunlarına neden olabilir. Merkür 6. evi de yönetir ve sağlık için güçlü olmalıdır. Burada oluşan Gajakesari Yoga, hem Jüpiter hem de Ay, burçlarin yaşamında ıstıraplara neden olma yeteneğine sahip olduğundan iyi sonuçlar vermeyecektir.

Mars

4. ve 11. mars'ın yöneticisi olmak genel olarak zararlı bir gezegendir. Mars, Venüs, Merkür ve Satürn'den güçlü ve iyi görünüm alıyorsa, kişiyi lüks, zenginlik ve konforla kutsayabilir. Jüpiter, Güneş, Ay veya Düğümler ile Mars ilişkisi, yerli barışı ve kişinin sağlığını etkileyebilir. 4. evdeki Mars, Ruchaka Yoga'yı üretecek, ancak sonuçları kişisel ilişki için iyi olmayacak, ancak zenginlik elde etmek oldukça mümkün.

Merkür

6. ve 9. evlerin lordu olan Merkür, yükselen Oğlak burcu için faydalı bir gezegendir. Merkür 6. evin anlamlarını koruyabilmesi için burada güçlü olmalıdır. Benefic'ten güçlü ve iyi görünüm aldığında, Dasha'sında 9. ev işaretleri hakim olacaktır. Güçlü Merkür'ün Satürn ve Venüs ile birlikteliği bir Raj Yoga'dır ve kişiyi zenginlik, statü ve huzurlu ev hayatı ile kutsar. Mars, Jüpiter ve Düğümler ile Merkür ilişkisi istenmez ve Dasha'sı sırasında devletten, babadan ve servet eksikliğinden kaynaklanan sorunlara neden olabilir.

Jüpiter

3. ve 12. Jüpiter'in efendisi olmak, yükselen Oğlak burcu için korkunç bir malefiktir. Jüpiter, Mars, Güneş veya Ay ve Düğümler ile ilişkilidir ve yaşamın tüm alanları için arzu edilmez. Jüpiter, güçlü olduğunda ve Venüs, Merkür veya Satürn ile ilişkili olduğunda, kişiyi yurtdışı girişimleriyle kutsayabilir.

Venüs

5. ve 10. evin yöneticisi olmak Oğlak yükselen burçlar için bir Yogkaraka'dır. Güçlü ve iyi görünüşlü olduğunda, kişiyi yaşamda çok yönlü başarı ile kutsayabilir. 10. evdeki güçlü Venüs, Malaviya Yoga'yı üretecek ve kişiyi onun tüm iyi nitelikleriyle kutsayacak. Merkür ve Satürn ile Venüs, Raj Yoga'yı yaratır.

Mars ile Venüs, lüks ve zenginlik için güçlü Yoga üretir, ancak Mars, aşk ilişkileri, eğitim ve nesil olan Venüs'ün Anlamları üzerinde sorunlar yaratacaktır. Astrolojideki her kombinasyonun bazı iyi ve kötü etkileri vardır ve bir astrologdan dinamik bir yaklaşım gerektirir.

Rahu-Ketu

Gölge gezegenler olan Rahu-Ketu herhangi bir eve hükmetmez ve doğal Anlamlarına göre sonuçlar verir ve aynı zamanda zodyak lordlarının sonuçlarını verir. Rahu -Ketu, faydalı gezegenlerle ilişkilendirildiklerinde iyi sonuçlar verir. 3-9 eksenindeki Rahu-Ketu ve 5-11 eksenindeki yüce konumları, emanetçiler iyi yerleştirilmişse ve Satürn'den açı alıyorsa, kişi için iyi sonuçlar verecektir.

Kova Yükselen İçin İşlevsel Faydalı ve Zararlı Gezegenler

Satürn

Satürn, Kova burcunda yükselen burçlar için faydalı bir gezegendir ve sağlık, zenginlik ve huzurlu yaşam için güçlü olmalıdır. Yükselen Satürn, Sasa Yoga'yı yaratacak ve eğer güçlüyse, kişiyi Sasa Yoga'nın tüm iyi sonuçlarıyla kutsayacak. Satürn'ün Venüs ve Merkür ile birlikteliği Raj Yoga'yı yaratırken, Jüpiter ile Dhan Yoga'yı meydana getirecektir. Mars, Düğümler, Ay ve Güneş ile Satürn ilişkisi, fiziksel güvenlik ve sağlık için arzu edilmez.

Güneş

Güneş 7. evin efendisi olduğundan, Güneş burada önemli bir gezegendir ve eğer güçlüyse yerliyi iyi bir iş, eş ve hükümetten iyilikler ile kutsar. Güneş, Venüs ile ilişkilendirilirse, iş dünyasında yerlinin en iyisini getirecektir. Ay ile birlikteyken, Dasha'sında ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Mars ile evli yaşamda sorunlara neden olabilir. Merkür'ün Güneş ile ilişkisi doğru bir şekilde değerlendirilmelidir çünkü Merkür 5. evin yanı sıra 8. evi de yönetir. Merkür güçlüyse, kişiyi eşinden kazançlarla kutsayacak, ancak zayıfsa aksi sonuçlar olacaktır.

Ay

6. evin efendisi olan Ay, Kova burcunda yükselen burçlar için korkunç bir zararlıdır. Ay güçlüyse, sağlık ve yarışmalarda başarı verecektir. Ay 6. evin lordu olduğundan, Güneş ile birlikteliği istenmez ve dahsasında sağlık sorunlarına neden olabilir. GajakesariAy ve Jüpiter nedeniyle yoga burada etkili olmayacak, bunun yerine kişi ve anne için sağlık sorunları ile birlikte kişinin finansmanında sızıntılara neden olabilir. Düğümler ile de Ay hayatta acılara neden olabilir. Mars ile olan ilişkisi, kişiye spor ve yarışmalarda üstün olma becerileri kazandıracak, ancak kişinin küçük Kardeşi için sorunlara neden olabilir. Ay'ın Venüs ile birlikteliği, yerliyi sağlıkla kutsayacak. Ay ile Merkür ilişkisi, her iki gezegenin gücünün uygun bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Cıva zayıfsa, uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olabilir ve nesillerin bir kısmında sorunlara neden olabilir.

Düğümler ile de Ay hayatta acılara neden olabilir. Mars ile olan ilişkisi, kişiye spor ve yarışmalarda üstün olma becerileri kazandıracak, ancak kişinin küçük Kardeşi için sorunlara neden olabilir. Ay'ın Venüs ile birlikteliği, yerliyi sağlıkla kutsayacak. Ay ile Merkür ilişkisi, her iki gezegenin gücünün uygun bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Cıva zayıfsa, uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olabilir ve nesillerin bir kısmında sorunlara neden olabilir.

Mars

Mars, 3. ve 10. evin yöneticisidir ve bu nedenle yükselen Kovaburçları için zararlıdır. Mars'ın diğer zararlılarla, yani Jüpiter, Düğümler ve Ay ile birleşmesi, kişinin genel refahı için istenmez. Satürn, Venüs ve Güçlü Merkür gibi benefiklerle birlikte, kişiye iyi bir başarı ve statü verebilir.

Mars'ın Venüs ile birlikteliği, büyük bir Raj Yoga yaratacak, ancak tam sonuçlar ancak Satürn veya güçlü Merkür onlarla birlikte olduğunda geçerli olacaktır. 10. evdeki Mars, Ruchaka Yoga'yı yaratacak, ancak Satürn veya Venüs'ün görünümü olmadan, tam sonuçlarını vermeyecek.

Merkür

5. ve 8. gezegenin efendisi olan Merkür, kişiyi iyi anlamlarla kutsamak için yeterli shadbalaya sahip olmalıdır. Merkür, iyi yerleştirilmiş ve güçlüyse, kişiyi soy, spekülasyonlardan elde edilen kazançlar, miras ve iyi eğitim ile kutsayacak. Satürn ve Venüs ile Merkür ilişkisi bir Raj Yoga iken, Jüpiter ile bir Dhan yogadır.

Jüpiter söz konusu olduğunda, olumlu sonuçlar için Merkür güçlü olmalıdır. Cıva'nın Düğümler ile birlikteliği arzu edilmez ve cilt ve sinir sistemi sorunlarına neden olabilir. Zayıf Merkür ve Güneş, evlilik hayatında sorunlara neden olabilir, eğer güçlüyse, iş hayatında başarı için iyi bir kombinasyondur.

Jüpiter

2. ve 11. Jüpiter'in efendisi olmak, Malefiktir, ancak yükselen Kova burcu burçlarinin finansal yönlerini yönetir. Satürn, Venüs veya güçlü Merkür ile Jüpiter ilişkisi Dhan Yoga'yı yaratır. Ay ile birlikteyken finansal istikrar eksikliğine neden olabilir. Güneş ile, her iki gezegenin de güçlü olması koşuluyla, ortaklıktan elde edilen kazançlar için iyidir. Mars ile ilişkisi fiziksel güvenlik açısından arzu edilmez, ancak yerliyi yüksek maaşlı işlerle kutsayabilir.

Venüs

4. ve 9. Venüs'ün efendisi olmak, Kova burcunda yükselen burçlar için bir Yogkaraka'dır ve kişiyi Dasha'sında çok yönlü başarı ile kutsayabilir. Satürn ve güçlü Merkür ile ilişkisi Raj Yoga'yı yaratırken Jüpiter ile Dhan Yoga'yı oluşturur. Venüs'ün Ay ile ilişkisi, babanın sağlığı ve statüsü için arzu edilmez. Mars'la birlikteyken büyük bir Raj Yoga yaratır. 4. evdeki Venüs, Malaviya Yoga'yı oluşturur ve eğer güçlüyse, kişiyi Malaviya Yoga'nın tüm sonuçlarıyla kutsar.

Venüs'ün Ay ile ilişkisi, babanın sağlığı ve statüsü için arzu edilmez. Mars'la birlikteyken büyük bir Raj Yoga yaratır. 4. evdeki Venüs, Malaviya Yoga'yı oluşturur ve eğer güçlüyse, kişiyi Malaviya Yoga'nın tüm sonuçlarıyla kutsar.

Rahu-Ketu

Gölge gezegenler olan Rahu-Ketu herhangi bir eve hükmetmez ve doğal Anlamlarına göre sonuçlar verir ve aynı zamanda zodyak lordlarının sonuçlarını verir. Rahu -Ketu, faydalı gezegenlerle ilişkilendirildiklerinde iyi sonuçlar verir. 3-9 eksenindeki Rahu-Ketu ve 4-10 eksenindeki yüce konumları, depozitörleri iyi yerleştirilmişse ve yararlı gezegenler tarafından açı alıyorsa, kişiye iyi sonuçlar verecektir.

Yükselen Balık İçin İşlevsel Faydalı ve Zararlı Gezegenler

Jüpiter

Yükselen ve 10. Jüpiter'in yöneticisi olmak burada faydalıdır. Yükselen ve 10. evdeki Jüpiter, Hamsa Yoga'yı yaratır ve Mars veya Ay ile ilişkilendirilirse, kişi için harikalar yaratır. Jüpiter'in Ay veya Mars ile ilişkisi burçlar için Raj Yoga yaratır. Merkür ile Jüpiter, kişiyi iş ve evlilik hayatında başarı ile kutsayabilir. Jüpiter, Satürn ile yurt dışında iş verebilir ancak yerli ise sağlık açısından arzu edilmez.

Jüpiter'in Venüs ile ilişkisi, kişinin sağlığı ve refahı için arzu edilmez ve burçlarin genel büyümesinde engellere neden olabilir. Jüpiter'in Güneş ile ilişkisi son derece istenmeyen bir durumdur ve burçlarin hayatında mali sorunlara ve sağlık sorunlarına neden olabilir. Ketu ile ruhsal bilgi için iyi bir kombinasyon ama fiziksel güvenlik için arzu edilmez. Rahu ile kişinin hayatta başarı için etik olmayan bir yol seçmesine neden olabilir.

Güneş

6. evin güneşinin efendisi olmak, yükselen Balık burçları için zararlıdır. Strong Sun, yerliyi yarışmalarda başarı, sağlık ve hükümetin iyilikleriyle kutsayacak. Güneş zayıfsa sonuçlar tam tersi olacaktır. Venüs ile güneş ilişkisi arzu edilmez ve yaşamda engellere neden olabilir. Cıva Güneş ile kişinin evlilik hayatında sağlık sorunlarına ve sorunlara neden olabilir. Satürn ile Güneş, babayla gergin ilişkilere neden olabilir. Ay ile Güneş dönemi sınavlara girmek için iyi olacaktır.

Mars Sun ileburçları spor ve tıp sektörlerinde başarı ile kutsayabilir. Düğümlerle ilişkisi arzu edilmez, Ketu ile Omurga sorunları burçlarin iş hayatını etkileyebilirken, Rahu'ya aşırı güven ve babayla kötü ilişki galip gelir.

Ay

5. evin yöneticisi olan Ay, yükselen Balık burçları için uğurlu bir gezegendir. Güçlü Ay, yerli iyi eğitimi, durumu ve çocukların mutluluğunu kutsayabilir. Ay'ın Mars ve Jüpiter ile ilişkisi Raj Yoga dizisini üretecek. Satürn ile birlikte Dhan Yoga oluşacaktır.

Satürn ile olmasına rağmen, evlilik ve çocuk doğumunda gecikme olabilir. Merkür ile Ay, yerli girişimcilik becerilerinin en iyilerini ortaya çıkarabilir ve eğer Mars burada yer alıyorsa, o zaman iş dünyasında başarı için kesin bir kombinasyondur. Güneş ile Ay, tıp okumak için iyi bir kombinasyon olmasına rağmen anlamlarını koruyamayacaktır. Ay'daki Ketu rahatsızlığı, ruhsal bilgi arayanlara destek vermesine rağmen, çocuklarla ve büyük ebeveynlerle kötü ilişkilere neden olabilir. Rahu ile anne ile ilişkilerde sorunlara neden olabilir ve kişide bazı kişisel bozukluklara neden olabilir.

Mars

2. ve 9. evin efendisi olan Mars, yükselen Balık burçları için bir Yogkaraka gibi davranır. Eğer güçlü Mars, kişiyi yaşamda çok yönlü başarı ile kutsayabilirse. Jüpiter ile Mars ilişkisi, kişinin başarısı için büyük bir Raj Yoga yaratır. Moon ile yine bir Raj Yoga ve yerli zenginliği, sağlığı ve zekayı kutsayacak. Güneş ile yerliyi spor ve yarışmalarda başarı ile kutsayacak. Mercury ile kendi işiniz için iyi bir kombinasyon.

Merkür

3. ve 7. Merkür'ün efendisi olarak Kendra Adhipatiya Dosha'dan muzdariptir. Güçlü Merkür, kişiyi iyi bir evlilik hayatı ve iş dünyasında başarı ile kutsayabilir. Jüpiter, Ay ve Mars ile Merkür, kişiyi iyi yönetim becerileri ile kutsayacak ve kişinin hayatta para ve statü kazanmasına yardımcı olacaktır.

Güneş ile Merkür ilişkisi, kendi döneminde yerelde sağlık sorunlarına neden olabilir ve eğer yükselen Jüpiter zayıfsa, o zaman uzun ömür için iyi bir kombinasyon değildir. Merkür'ün Venüs veya Satürn ile birlikteliği kişinin evliliğini geciktirecek ve kişinin konforunu etkileyecektir. Ketu ile Merkür cilt problemlerine ve konuşma bozukluğuna neden olurken, Rahu Merkür ile kişinin evlilik hayatında sorunlara neden olabilir. 4. ve 7. evdeki Merkür, Bhadra Yoga'yı yaratacak ve benefiklerden iyi görünüm alıyorsa, Bhadra Yoga tam olarak tezahür edecek.

Satürn

11. ve 12. evin efendisi olan Satürn, yükselen Balık burçları için zararlıdır. Satürn güçlüyse, yurtdışında iyi finansal kazançlar ve başarı sağlayacaktır. Mars, Ay veya Jüpiter ile ilişkisi, kişiyi güçlü finansal kazançlarla kutsayacak. Satürn'ün Güneş ve Venüs ile birlikteliği arzu edilmez ve Dasha'sında ciddi sorunlara neden olabilir. Mars ile Satürn para ile birlikte yurt dışı seyahati verebilir ve 4. ev ve Merkür zayıfsa yurt dışı yerlere kalıcı yerleşme ile sonuçlanabilir.

Venüs

3. ve 8. Venüs'ün efendisi olmak, yükselen Balık burcu için zararlı bir gezegendir. Venüs, Güneş veya Satürn ile ilişkilendirilirse, burçlarin yaşamında engellere neden olabilir. Mars ile ilişkilendirilirse, Kalıtımdan kazanç sağlayabilir, ancak Venüs burada babanın sağlığını etkileyecektir.

Merkür ile Venüs evlilik hayatında gecikmelere neden olacak ve Güneş ile kişide ciddi sağlık sorunlarına neden olacaktır. Yükselendeki Venüs, Malaviya Yoga'yı oluşturur, ancak Venüs güçlü Mars, Jüpiter veya Ay ile açı yapmadığı sürece sonuçları güçlü olmayacaktır.

Rahu-Ketu

Gölge gezegenler olan Rahu-Ketu herhangi bir eve hükmetmez ve doğal Anlamlarına göre sonuçlar verir ve aynı zamanda zodyak lordlarının sonuçlarını verir. Rahu -Ketu, faydalı gezegenlerle ilişkilendirildiklerinde iyi sonuçlar verir. 4-10 eksenindeki Rahu-Ketu ve 3-9 eksenindeki yüce konumları, emanetçileri iyi yerleştirilmişse ve benedic tarafından açı alıyorsa, burçlare iyi sonuçlar verecektir.

şenay yangel imza

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık