Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Sade Sati Sürecinden Geçerken Nelerden Kaçınmalı Neler Yapmalıyız?

Satürn transitinde natal (Doğumdaki) Ay yerleşimine göre 3 burçtaki  yerleşimleri son derece önemlidir. Ay’ın yerleştiği burç, önceki burç ve sonraki burç içinden transit Satürn geçmesi “Sadesati” adı verilen buhranlı bir dönem ortaya  çıkartır. Bu süreç hayatta çok önemlidir. Çünkü Ay zihin temsilcisidir. Transit Satürn’ün burada açıklanan burçlarda olması zihin için kaos ve karmaşa zamanıdır. İşte analizde göz önünde bulundurulacak en önemli zamanlama Satürn süreçleri olacaktır. Gezegenin 3 burçtan geçmesi ortalama 7,5 sene sürer. Sadesati sürecinin bu kadar uzun bir zamanda hayatı karıştırması ve sorunlar vermesi düşünülemez. Gezegen Ay boylamı ile 1-3 derece içindeyken ve ev boylamı ile 1 derece içinde kavuşumda iken insanı zorlar. Ayrıca Satürn için iyi evler ve kötü evler vardır. Örneğin Oğlak burcunda yaşanan süreç ile Koç burcunda iken yaşanan süreçler farklı olur. Gezegenin yükselimde olacağı burçlar ve köşe-üçgen evler daha az sorunlar verecektir. ektir. Sadesati süreci Satürn 12.ev, 1.ev ve 2.evden geçişinde etkili olur.

Transit Satürn

12.eve girince astroloji’ de adına “Saklı Süreç” denen uzun bir zorlu dönem başlar.
Bu süreç içinde insanın başına pek çok olay gelir. Saklı Süreç bazı haritalarda başka
zor astroloji işareti ile başlar. Transit Satürn ile natal (Doğumdaki) Ay kavuşumuna
Vedic astroloji sisteminde Sadesati adı verilir ve hayatın en zorlu zamanıdır.
Analiz zamanında veya yakın zamanda olan bir doğa olayını incelemek, Gezegen Sadesati içinde Ay evinden geçerken maddi ve manevi sorunlar yaşatacaktır. Sadesati çocukluk ve gençlik çağlarında zararları kısıtlı bir yaşam alanı olduğundan hasar büyük boyutta olmaz. Gezegen 1.dönüşünü tamamlandıktan sonra rastlayacak Sadesati süreci daha etkili olur ve 2.dönüşte çok şiddetlidir. Yaşanacak olan Sadesati ve Kandaka Satürn için en zorlu zaman T.Satürn ile N. Ay 3 derece içinde kavuşum zamanıdır. Bunların gerçekleşme zamanları bilgisayarda kurulacak bir Vedic astroloji programı ile hesaplanabilir. Yaşamda Sadesati süreci ve Kandaka Satürn süreci hesaplanarak insan hayatında başına geleceklerin zamanlamasını görebilir daha dikkatli ve duyarlıca tedbirler alınabilir.

Sade Sati veya Elinati Shani

Satürn gezegeni (Gonchar)'da Natal Ay'dan veya ondan on ikinci veya ikinci geçiş yaptığında, buna Sade Sati veya Elinati Shani denir. Satürn yaklaşık 7.5 yıl boyunca bu üç burçta geçiş yapar ve bu dönem genellikle bir rahatsızlık (finansal, sosyal, sağlık ve duygusal konular) dönemi olarak kabul edilir.

Ay burç başına 2,5 gün hareket ederken Satürn her burçta 2,5 yıl hareket eder. Doğduğunuz anda Ay 'z' burcundaysa ve şu anda Shani 'z' pozisyonuna göre 12. burçtaysa , hayatınızın elinati Shani döneminin başlangıcıdır ve Shani'nin Ay'dan ayrılmasıyla sona erer. 'z'ye göre 2. işaret ve bu 7,5 yıl sürüyor .

7,5 yıllık sade sathinin gerçek zamanlıya gelmesi tamamen eskisi gibi olmayacak.

Bu transit kurallarını düzgün bir şekilde uygulamaya çalışıyorsanız. Öncelikli olarak doğum  haritanızı inceletmeniz gerekir, o zaman ancak biz doğru bir şekilde tahmin edebiliriz. Yine de, 7,5 yıllık dönem, yaşamda önemli bir dönemdir. Bu yüzden, Shani ile diğer gezegenler, Ay ve diğer gezegenler arasındaki tam açıyı göz önünde bulundurarak batı astrolojisini kullanmayı tam olarak etkileyeceği dakika seviyesine sahibiz.

Sadesathi karar verme sürecini etkileyecektir. Bu dönem hayat değiştiren pek çok ders öğretse de, tüm engelleri geçmek çok zor ve gezegenlerin konumlarına bağlı olarak etkiler değişir ve açı değiştikçe sonuçlar da değişir. Yaklaşan kararları ve kariyeri engelleyebilecek çok önemli bir karar alabiliriz.

Ancak Satürn her zaman karmik bir gezegendir ve doğum ayı üzerindeki geçişi karmik sonuçlar verir. Bu sizin geçmiş karmanıza bağlıdır ve bu nedenle sade sati her seferinde herkes için olumsuz etkiler yaratmaz.

Geleneksel astroloji bu geçişi zor bir dönem olarak tanımlar. Bu yaklaşıma göre, finansal, sosyal, politik, evlilik, sağlık, diğer konular kişiyi etkiler ve her durum için doğru olabilir veya olmayabilir. Bununla birlikte, nihai sonuca varmadan önce diğer gezegen konumlarının dikkate alınması gerekir.

Sade Satı Çareleri

Tüm olaylar önceden belirlenmiştir. Sadece iyi karma gerçekleştirmek, durumun eğilimlerini azaltabilir. Satürn ve Ay'ın etkileşimi, her ikisi de aynı evde bulunan ayın arkasındaki Satürn'ü ve ayın yanındaki evde endişe, gerilim ve duygusal mesafeler yaratan Satürn'ü içerir. Lagna'ya bağlı olarak Japam, danam  önerilir. Sonucu değerlendirmeden önce Lagna yoga karaka ve diğer parametrelerin dikkate alınması gerekir. Çareler burçtan burçlara değişir ve kesinlikle kişisel doğum haritası incelenerek kişiye özel çareler önerilebilir.

Sade Sati'nin Dasha Dönemine Etkisi

Sade Sati veya elinati Shani Dasha Dönemi ay dikkate alınarak hesaplanır. Dasha ve bhukthi dönemi burçlara göre iyi gitmiyorsa sade sati etkisinin daha fazla olma olasılığı yüksektir. Sade sati'nin hayatınıza etki ettiğini doğrulamak için çeşitli teknikler izlenir (Vedik Astroloji, Batı astrolojisi, Krishnamurthy Paddhati).

Ardhastama Shani Dönemi

Satürn, doğum sırasındaki Ay'ın burçtaki konumu olan 'z' işaretine göre Transit'te 4. konumdayken (Doğum konumu), Ardhastama Shani olarak bilinir ve olumsuz etkileri de vardır.

Shani ve Moon arasındaki etkileşim her zaman bazı karışıklıklar, yanlış kararlar, kusurlu işler ve görevler, acele kararlar vb. getirir.

Elinati Shani'ye üçüncü kez sahip olmak ölüme (Maraka) neden olur mu?

Efsane olsun diye söylemiyorum ama herkes için geçerli değil. Shani'nin mükemmel sonuçlar verdiği ve iyi şans getirdiği durumlar ve durumlar vardır. Burçtaki Shani ve diğer gezegenler arasındaki açı ve karşılıklı etkileşimleri sonuçlara yol açar. Sadesati den korkmak yerine bu enerji altında gelişime öğrenmeye odaklanmak büyük mükafatların da habercisidir.

Sade Sati nedir?

"Çabalarınız tam sonuçlara dönüşmedi mi?" veya "Birdenbire işe yaramaz hale mi geliyorlar?" Planlarınızın her zaman geç kaldığını veya ertelendiğini hissediyor musunuz?

Aklınıza bu tür sorular gelebilir. Ancak, herhangi bir özel sebep olmaksızın hala eller boş bırakılır. Neden birden bire böyle sorunlarla karşılaşıyorsun? Astrolojide bunun nedeni kadim bilgeler tarafından anlatılmıştır .

Rishilerimiz "Sade Sati" kelimesini tanıtmıştı. Bu, katlanılması gereken 7,5 yıllık bir süredir. Aşama, Satürn, Natal Moon'dan on ikinci, birinci ve ikinci evlerde geçtiğinde başlar.

En Malefik Gezegen olan Satürn, Vedik Astrolojide kişinin "Zihni"ni temsil eden " Ay "ın üzerinden geçtiği için bu süre kişi için kötü kabul edilir. Şimdi, Sade Sati hakkında bir soru daha sorabilirsiniz, yani Sade Sati neden bir insanın hayatında zorluklarla gelir? Sebebi ise, zihninizi baskılayarak, kişinin hayatında depresyona neden olan düşünme ve mantık yeteneğinize saldırmasıdır.

Sade Sati süresi neden 7,5 yıldır?

Satürn , hayatınızın daha erken bir döneminde, çok geç bir dönemde harcadığınız kendi çabalarınızın sonuçlarını erteleyen ve meyve veren gezegendir. Shani'nin Zodiac Belt'in bir burcundan diğerine geçmesi 2,5 yıl sürer .

Doğum Ayından itibaren 3 burç yani onikinci, birinci ve ikinci burçlar için hesaplarsak 3*2.5= 7.5 yıl gelir. Satürn Geçişi sırasında bu 7,5 yılın nasıl üç aşamada veya panoti olarak sınıflandırıldığını anlayalım :

Sade Sati'nin Üç Evresi

Satürn, Natal ayından Onikinci, Birinci ve İkinci olmak üzere üç evde geçer, bu dönem aşağıdaki üç aşamada kategorize edilir:

Sade Sati'nin İlk Charan'ı: Sade Sati'nin ilk aşamasıdır. Natal AY'dan onikinci evde Gezegen Satürn'ün geçişi sırasında başlar. Satürn'ün bu geçişi sırasında, baba ile yabancılaşma veya kısıtlayıcı enerjiler kapalı alanlar gibi bazı ilişki sorunlarıyla karşılaşmanız gerekebilir.

Göz hastalıklarından muzdarip olma ihtimaliniz de var. On ikinci evden, finansla ilgili sorunlar yaratabilecek ikinci burç evine bakacaktır. Altıncı ev , herhangi bir hastalığa, düşmanlardan kaynaklanan sorunlara veya borçlarda artışa neden olabilecek 12. evden yedinci yönünden itibaren olacak . Son olarak, dokuzuncu eve onuncu açısıyla açı yapacak, bu da kişinin Baba ve baba soyu ile ilgili sorunlarla yüzleşmesine neden olabilir.
Sade Sati'nin İkinci Charan'ı: Sade Sati'nin ikinci aşamasıdır. Satürn on ikinci evden Natal AY'dan ilk eve geçtiğinde başlar . Sade Sati bu transit sırasında zirve aşamasında olacak. Shani Dev'in bu geçişi sırasında, bazı maddi kayıplar, sağlıkla ilgili sorunlar, arkadaşlar ve akrabalar ile tartışmalar, gereksiz harcamalarda ani artış vb. gibi durumlar olabilir. arkadaşlara veya kardeşlere. Partnerler veya eş ile çatışmalara neden olan 7. yönü ile yedinci eve açı verir. Satürn ayrıca onuncu eve açı yapar. Patronlarla çatışmaya veya işyerinde sıkıntılara neden olan 10. yönü ile Sade Sati'nin Üçüncü Charan'ı: Sade Sati'nin üçüncü aşamasıdır. Satürn, Doğum Haritasının Doğum Ayı'ndan birinci evden ikinci eve geçtiğinde başlar . Bu geçiş sırasında Shani, karmalarına bağlı olarak (Doğum Haritasındaki Ay ve Satürn yerleşimine bağlı olarak) kişiyi tüm zararlı etkilerden kurtarmaya başlar.

Zararlı doğası nedeniyle, kişinin burçlarına kötü yerleştirilirse, kesinlikle bir kişi için bazı engellere neden olur. Üçüncü açıdan dördüncü eve açı yapacak , bu da kişinin hayatındaki mutsuzluğa yol açabilir.

Zaman zaman maddi sıkıntılara yol açabileceği gibi sağlığı ve çocukları da etkiler. Bir kişinin harcamalarını artıracaktır.

Sekizinci yöne bakıyor veyedinci ve onuncu yönünden onbirinci ev , kayınvalidelerden engellere neden olabilir ve işyerindeki sık değişiklikler nedeniyle geliri düşürür.
Bu üç faz veya keran dışında, uğursuz sayılan iki faz daha vardır. Bu iki evre de Satürn "geçişi" nedeniyle oluşur. Bunlar genellikle "Shani Dhaiya" olarak bilinir.

Satürn, Natal Moon'dan dördüncü eve geçerse, o zaman "Artha-Ashtam Shani" olarak bilinir. Satürn , Natal Moon'dan sekizinci eve geçerse, "Ashtam Shani" olarak bilinen en zararlı olarak kabul edilir. Tanımlanan tüm bu parametreler, Sade Sati ve Shani Dhaiya'nın olumsuz etkisinin derecesi, kişinin burcundaki Satürn ve Ay'ın yerleşimine bağlıdır .

Sade Sati veya Shani Dosha için Faydalı Olacak Çözümler

Sade Sati'nin zararlı etkilerini azaltmak için bir Astrolog'a danıştıktan sonra uygun kristalinizi doğal taşınızı kullanın.
Hanuman Chalisa'yı her gün okumak yardımcı olabilir.
Shri guru charan saroj raj neej manu mukur sudhari
Baranu raghubar bimal jasu jo dayaku phal chari

Buddhi heen tanu janike sumero pavan kumar
Bal buddhi bidya deu mohi harau kales bikar  34 kez okuyabilirsiniz.

80.000 kez Shani Grah Mantra'yı okuyun.
Sağ elin orta parmağına bir demir yüzük takın, evinizin giriş kapısına koşmuş bir attan nal takmakta iyidir.
Cumartesi günleri fakir ve muhtaç insanlara yiyecek ve şeyler sunun. Kara Gram, Hardal Yağı, Demir eşya, siyah elbise, battaniye, süt, para vb. gıda maddeleri bağışlanmalıdır.
Her cumartesi bakır bir kasenin içine hardal yağı dökerek evinizin kuzey doğu batısında bir sonraki cumartesiye kadar bekletin ve sonrasında dökerek yenilemeye devam edin.
Günlük "Shani Stotram" ı okuyun.
Günlük "Shani Kavacham"ı okuyun.
Kara karıncalara bal ve şeker verin.
Dilenci ve bedensel engellilere yardımda bulunun.
SADE SATİ DE OKUNMASI FAYDALI OLACAK ESMALAR

Satürn günü: Cumartesi
Satürn numarası: 7
Satürn sayısı: 33
Satürn Esmaları:
Ya Mukaddim (184 defa söylenir)
Ya Muktedir (744 defa söylenir)
Ya Vedud (20 defa söylenir)
Ya Vehhab (14 defa söylenir)
Ya Rezzak (33 defa söylenir)
Ya Halim (1 defa söylenir)
Ya Allah (3 defa söylenir)

Satürn saatleri:

Cumartesi günü saatleri: 01:00, 08:00, 15:00, 22:00
Pazar günü saatleri: 05:00, 12:00, 19:00
Pazartesi günü saatleri: 02:00, 09:00, 16:00, 23:00
Salı günü saatleri: 06:00, 13:00, 20:00
Çarşamba günü saatleri: 03:00, 10:00, 17:00, 24:00
Perşembe günü saatleri: 07:00, 14:00, 21:00
Cuma günü saatleri: 04:00, 11:00, 18:00

Sade Sati döneminde hangi aktivitelerden kaçınılmalıdır?

Sade Sati, insan zihnini doğrudan olumsuz etkileyen bir dönemdir. Gelin Sade Sati evresinde kaçınmamız gereken aktiviteler nelerdir bir bakalım:-

Herhangi bir macera sporuna katılmaktan kaçınmalıyız.
Sade Sati sırasında evde herhangi bir tartışmadan kaçınmalıyız.
Araç kullanırken dikkatsiz davranışlardan kaçınmalıyız.
Geceleri yalnız seyahat etmekten kaçınmalıyız.
Herhangi bir resmi veya yasal anlaşmaya müdahil olmaktan kaçınmalıyız.
Cumartesi ve Salı günleri alkol almaktan kaçınmalıyız.
Cumartesi ve Salı günleri siyah kıyafet veya deri eşya almaktan kaçınmalıyız.
Herhangi bir yasadışı veya yanlış şeye katılmaktan kaçınmalıyız.
Satürn, Astrolojide en zararlı gezegen olarak kabul edilir. Ancak, her zaman doğru değildir. Sizi karmanıza veya eylemlerinize göre yargılar. İyi işler yaparsanız, o zaman kesinlikle sizi mükafatlandıracak enerjileri getirecektir.  Sonuç gecikebilir ama mutlaka yolunuza çıkacaktır.

Shani, performansınıza göre size puan vermek için temelde sabrınıza göz kulak olur. Dolayısıyla Satürn, bize zorluklarla ders veren "Disiplinli bir Öğretmen" dir.

 

şenay yangel imza

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık