Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Gajakesari Yoga ve Yükselen Burca Göre Etkileri

Gajakesari Yoga, astrolojide popüler ancak en yanlış anlaşılan yogalardan biridir.

Ay'ın zihni temsil ettiği ve Jüpiter'in ilahi lütfu temsil ettiği Ay ve Jüpiter gibi burada iki fayda söz konusu olduğundan, tüm astroloji klasikleri ona çok önem vermiştir.

Ama hepimiz bunu burçlarda körü körüne kullanırız.

Sage Parashar'a göre Gaja Kesari Yoga'nın oluşumundan şöyle bahsetmiştir:

Jüpiter, Ay'dan Kendra'da olmalıdır.
Jüpiter, malefik tarafından açı almamalıdır.
Jüpiter geri gitmemeli.
Burada “ Gaja” , “Fil ” anlamına gelir ve “ Kesari ”, Aslan anlamına gelir. Her ikisi de güçlüdür ve otorite ve zekanın sembolüdür.

Bilge Parashar'a göre, burçlarında Gajakesari Yoga'nın oluşumu nedeniyle aşağıdaki iyi sonuçlar yerliler tarafından hissedilecektir.

Zengin.
Cesaret.
Herkes tarafından saygı duyulur.
İyi bir konuşmacı.
Tartışmalarda iyidir.
Soylu kişilik.
Gajakesari Yoga birçok kişinin çizelgelerinde bulunabilir, ancak vedalarda ki metinlerde açıklanan sonuçlar çoğu zaman eksiktir.

Şahsen ben bugüne kadar ele aldığım hiçbir burçta tam anlamıyla hayırlı ve etkili bir Gajakesari Yoga görmedim.

Belki de veda metinlerde bahsedilen kurallar konusunda çok katıyımdır!!

Neyse Gajakesari Yoga'nın zemin uygulamasına geçiyoruz.

Jüpiter'in Ay'a kadran olması Gajakesari Yoga'nın ilk şartıdır, kabaca bir hesaplama yaparsak, Ay'ın Jüpiter'e 2 günlük yuvarlak figürü için katıldığını, Ay'ın Jüpiter'den 4'üncü yuvarlak figürü için 2 günlük olduğunu bulacağız, 7'de Jüpiter'den 2 gün boyunca mevcut olacak ve son olarak yine ay 10'da Jüpiter'den aynı süre boyunca mevcut olacak.

Burada, her ay insanların %30'unun Gajakesari Yoga ile doğduğunu ve bu nedenle bu Yoga ile doğan insan sayısının çok yüksek olduğunu, bununla ilgili sonuçlar yaşamlarında belirgin olmasa da görebiliriz.

Okuyucuların net bir şekilde anlaşılması için aşağıdaki çizelgeleri görebilir ve Gajakesari Yoga'nın sonuçlarının farkını anlayabilirsiniz. 

Onun burcunda Jüpiter ve Ay, Gajakesari Yoga'yı yaratmakla birliktedir.

Ama ne yaptığını hepimiz biliyoruz ve basit bir dille suç olarak adlandırılabilir.

Mahatma Gandhi'yi Jüpiter - Satürn dönemindeyken öldürdü. Yani Gandhi, Gajakesari döneminde kendisi tarafından öldürüldü.

Jüpiter Ay, Gajakesari Yoga'yı yaratan 4. evde kavuşumdayken, yükselen İkizler burada, zararlı Mars ile yükseliyor.

İkizler için yükselen Ay bir maraka gezegenidir ve Jüpiter Kendra Adhipatiya Dosha'dan muzdariptir. Burada en önemlisi Jüpiter'in rolü.

Sage Parashar'a göre, Kendra evlerine sahip olan fayda sahipleri, faydalı niteliklerini kaybeder ve eğer etkilenirse, zararlı gibi davranır. Burada zaten Kendra Adhipati Dosha'ya sahip olan Jüpiter'e maraka Ay da katılıyor.

Suç eğilimlerine hükmeden 6. ev lordu Mars da 4. yönü ile onlara açı veriyor. Durumu daha da kötüleştirmek için Rahu ayrıca 12. evden Jüpiter-Ay'a açı yapıyor. Navamsha'da Jüpiter Koç'ta, Ay Balık'ta ve yine Mars'tan etkileniyor. Jüpiter, D-1 ve D-9'daki göreceli konumlarına göre Nidhanamsa'dadır .

Rashi Tulya Navamsha'ya göre Ay ve Mars Karamamsha'dayken .

Jüpiter ve Ay'daki Lordship ve ıstırabın Gajakesari Yoga'nın sonuçlarını nasıl tamamen değiştirdiğini görebilirsiniz.


Yengeç burcunda, Ay ve Jüpiter'in en uğurlu evde, yani 9. evde kavuştuğu yerde yükselen yükseliyor. Hem Ay hem de Jüpiter, yükselen Yengeç yerlileri için hayırlıdır ancak Jüpiter, 6. evin anlamlarını da taşır. Yengeç yükselen yerlileri için bir Yogakaraka gezegeni olan Mars, Gajakesari Yoga'yı daha hayırlı kılıyor.

Başarılı bir aktördür ve hayatında zenginlik ve şöhret kazanmıştır. Ayrıca hayırseverlik çalışmalarıyla tanınır ve birçok tür faaliyetin elçisidir. Açıkça, Gajakesari Yoga onun durumunda tam olarak çalışıyor.

Şimdi onun Navamsha'sını kontrol edin, orada bulunan Ay'ın Yay burcu olduğunu ve Rashi Tulya Navamsa'ya göre Shashtamsa olduğunu göreceksiniz.

6. evin lordu olan Jüpiter, 6. evin kusurunu taşır ve onun durumunda D-1'de Rahu'dan ve D-9'da Venüs ve Satürn'den görünüm alır.

6. ev yöneticisi Jüpiter'in kusuru ve yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, kusurlu BRCA1 geni nedeniyle meme kanserine yakalanma riskinin %87 olduğunu öğrendikten sonra koruyucu çift mastektomi geçirdi .

Bütün bunlar Venüs-Merkür-Ay'da oldu.

D-9'da Venüs Jüpiter'den görünüm alırken, aynı Venüs D-1'de yükselen konumundadır.

Bu nedenle, farklı koşullarda Gajakesari Yoga'nın sonuçlarının nasıl farklı olduğunu gördünüz.

Astrolojideki her analiz, tüm faktörlerin uygun şekilde değerlendirilmesi gereken bütünsel bir yaklaşım gerektirir. Yani Gajakesari Yoga'nın 3 boyutlu analizini yaptığınızda, astroloji yazılarında bahsedilen birkaç sayaç bulabilirsiniz.

1.Jüpiter malefik ile açı almamalıdır.
2.Jüpiter retroda olmamalıdır.

Kutsal metinlerde Gajakesari Yoga hakkında verilen sadece birkaç sayaç olmasına rağmen, yine de her astrolog tarafından dikkate alınması gereken birçok nokta vardır.

Bunun dışında Gajakesari Yoga'da uygulanması gereken bazı standart kurallar vardır.

Öncelikle bilgelerimiz, çalışmalarında Navamsa'nın kullanımından etraflıca bahsetmişlerdir. Astrolojinin her yogası, gerçek zeminde düzgün işleyişi için navamsha'da düşünülmelidir.

Yogaların uygulanabilirliğini kontrol etmek için Navamsa kullanımı çok pratik görünüyor, değil mi?

Doğum haritasında, Yükselen'in değişmesi nedeniyle tüm yönler iki saat içinde değişir ve bir gezegenin bir zodyaktaki minimum kalış süresi, ay olan yaklaşık iki gündür. Bu nedenle birçok kez Gezegen konumu yaklaşık iki gün boyunca aynı kalır, yani Zodyaklarda bu iki gün içinde doğan tüm bebeklerin hiçbiri aynı hayatı yaşamasa da, yani bazıları Kings ailesinde doğarken, Zodyaklarda aynı Gezegene sahip olacaklardır. 

İşte Nakshatras, navamsha ve diğer Bölüm haritalarının rolü geliyor.

Ay bir bütün gün boyunca bir Nakshatra'da kalır ve diğer gün diğer Nakshatra'ya dönüşür ve bunu yaparken ay her gün her Nakshatra'nın 4 padasında veya dörtte birinde seyahat eder.

Nakshatra'nın her pada'sı bir Navamsha'ya karşılık gelir. Dolayısıyla her gün ay değişir

4 farklı Navamsha, dolayısıyla Gajakesari veya başka herhangi bir Yoga'nın sonucunu etkiler, aynısı tüm gezegenler için geçerlidir, ancak her gezegenin zodyaklar veya Nakshatralardaki hızı farklı olsa da, burada sadece Ay ve Jüpiter'e bağlı kalacağız.

Jüpiter'in retrograd hareketi ve malefik yönleri dışında, Gajakesari Yoga'nın gücünü değerlendirirken aşağıdaki noktaların dikkate alınması gerekir.
Ay, 6., 8. ve 12. evde bulunmamalıdır.
Navamsha'da Ay ve Jüpiter, ana doğum haritasında (D-1) 6., 8. ve 12. evde bulunan burçlara düşmemelidir.
Ay, Güneş'ten en az 4 ev uzakta olmalıdır.
Ay, Kemadruma Yoga'da olmamalıdır.
Ay Akrep burcunda olmamalıdır.
Jüpiter veya Ay, Pushkar Navamsa veya Bhaga'daysa, Gajakesari'nin iyi sonuçları önemli ölçüde artacaktır.
Üstelik Navamsa'da Jüpiter ve Ay tekrar Gajakesari Yoga yapıyorsa sonuç daha etkili olacaktır.

Bir yogayı yorumlamanın ve kuralın temel kurallarını Gajakesari yoga örneğinde gördüğümüz için, benim tarafımdan henüz bahsetmediğim bir diğer önemli husus.

Gezegenlerin rolü Yükselen'den Yükselen'e değişir ve iki saat içinde değişir, dolayısıyla Jüpiter ve Ay'ın Gajakesari Yoga'yı oluşturduğu belirli bir günde, bunun sonucu Yükselen'e bağlı olarak kişiden kişiye değişecektir, başka bir deyişle, sonuçlara Ay ve Jüpiter'in efendiliği nedeniyle değişecek.

Bu nedenle, yükselen faktörün dahil edilmesi, kişinin analizine daha dinamik bir yaklaşım getirecektir; bu, çoğu zaman astrologlar tarafından Gajakesari, Manglik, Sade Sati  veya diğer yogaları değerlendirirken benimsenmez .

Tüm Yükselenler İçin Gajakesari Yoga
1. Yükselen Koç için:  Ay 4. evi yönetir ve Jüpiter 9. evi yönetir, dolayısıyla Jüpiter yükselen Koç için faydalı bir gezegendir. Etkilenmemiş Gajakesari Yoga, onlara Gajakesari Yoga'nın zenginlik, sağlık, huzur, statü ve anne için iyi bir yaşam gibi tüm iyi niteliklerini verecektir. Etkilenirse, iç barış orada olmaz ve anne sağlığı zarar görebilir.

2. Yükselen Boğa için:  Ay 3. evi yönetir ve Jüpiter 8. evi yönetir, Gajakesari Yoga oluşur, sayaçlar olmadan bile onunla ilişkili iyi etkilerle onları kutsamayacaktır. Diğer bir durumda, Jüpiter ve Ay üzerinde ızdırap olan Gajakesari Yoga, hayatlarında ciddi problemlere yol açacaktır, çünkü Jüpiter & Ay üzerindeki ıstırap onların ev anlamlarını bozacak ve onları uğursuz 3., 8. ve 11. evlerin kötü sonucunu vermeye zorlayacaktır.

3. Yükselen İkizler için:  Ay 2. evi ve Jüpiter 7. ve 10. evi yönetir. Etkilenmemiş Gajakesari Yoga, iyi iş fırsatlarıyla birlikte iyi finansal kazançlar sağlayacaktır. Hem Jüpiter hem de Ay burada maraka olsa da, bu nedenle bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirecektir.

4.Yengeç burcu için:  Ay, bizzat yükselen lorddur , bu nedenle Jüpiter efendiliği 6. ve 9. evlerin üzerindeyken onlar için birinci sınıf bir fayda sağlar. Burada Jüpiter zayıfsa, 6. ev nitelikleri daha belirgin olacaktır ve sağlık sorunlarına neden olabilir. Yine de Jüpiter'in 9. ev üzerindeki efendiliği nedeniyle bunun iyi etkileri olacak. Burada Gajakesari yoga etkilenmemişse, o zaman hayatlarında çok yükselmelerini sağlayabilir. Etkilenirse, utangaç ürkek doğa, düşük enerji, sağlık sorunları ve borç da verebilir.

5. Yükselen Aslan için:  Ay 12. evin lordudur, bu nedenle Jüpiter 8. evin lordluğuna sahip olmasına rağmen faydalı bir gezegen olsa da onlar için uğurlu değildir. Onlar için, etkilenmemiş Gajakesari Yoga, yabancı ülkelerde iyi bir yaşam ve iyi amaçlar için çok sayıda seyahat edebilir. Eğer etkilenirse, çocuklar, eğitim ve yasalar açısından sorunlara neden olabilir.

6. Yükselen Başak için:  Ay 11. evin efendisidir, dolayısıyla finansal kazançlar için bir gezegen olur, Jüpiter 4. ve 7. evin efendisidir, dolayısıyla aynı zamanda maraka olsa da uğurlu bir gezegendir. Etkilenmemiş Gajakesari Yoga burada oluşursa, o zaman bazı sağlık sorunları olacak olsa da, bir ağabey için iyi finansal kazançlar ve mutlulukla sonuçlanır. Eğer etkilenirse, ev, aile mutluluğu, arkadaşlar ve rahatsız edici evlilik hayatı ile ilgili sorunlar olabilir.

7. Terazi Yükselen:   10 evin & Jüpiter efendisi 3rd & 6 evin efendisi dolayısıyla Jüpiter hizmetleri, seyahat çok & için iyi bir pozisyon aracılığıyla kazanç sonuçlanacaktır burada oluşmuş them.Unaffiliated Gajakesari Yoga için en zararlı olduğunu daha genç kardeşler. Etkilenen kişi itibar kaybına, otoriteden kaynaklanan sorunlara, sağlık sorunlarına ve anneye ve anneye neden olabilir.

8. Yükselen Akrep için:  Jüpiter Yogakaraka'ya eşdeğerdir, oysa Ay 9. ev lordudur ve temiz bir Gajakesari Yoga onlar için harikalar yaratabilir. Bilgeler tarafından bahsedilen tüm iyi sonuçlar, hem Jüpiter hem de Ay güçlü ve etkilenmemişse kendini gösterecektir. baba ve oğul ile sorun olmak.

9. Yükselen Yay için:  Ay, astrolojideki en uğursuz ev olan en 8. evin efendisidir. Jüpiter yükselen ve 4. ev yöneticisidir. Burada, etkilenmemiş Gajakesari yoga, bazı sağlık sorunları olsa da, kalıtsal mülkiyet ve ani finansal kazanç ile sonuçlanacaktır. Eğer etkilenirse, ciddi sağlık sorunları, aile içi barış eksikliği, mal kaybı ve anne için sağlık sorunları ile sonuçlanacaktır.

10. Yükselen Oğlak için:  Ay 7. evi yönetirken Jüpiter 3. ve 12. evi yönetir, dolayısıyla Jüpiter yükselen Oğlak için zararlı bir gezegendir. Etkilenmemiş Gajakesari Yoga, yerlilerin ve eşlerin sağlığı zarar görse de, iyi bir amaç için seyahat etme, yabancı ülkelerde iş yapma ile sonuçlanacaktır. Etkilenirse, daha küçük kardeşler için sorunlarla birlikte ciddi evlilik anlaşmazlığına neden olur.

11.Yükselen Kova için: Ay 6. evin efendisidir ve zararlı  bir gezegendir, Jüpiter ise 2. ve 11. evin efendisi olması da tamamen faydalı değildir. Etkilenmemiş Gajakesari Yoga, hizmetten kazançlar ve yarışmalarda başarı ile sonuçlanacaktır. Etkilenirse, ciddi sağlık sorunlarına, ailede sorunlara, finansman ve borç kaybına neden olabilir.

12.Yükselen Balık için: Ay 5. evin efendisidir ve Balık  için faydalı bir gezegendir. Jüpiter Yükselen ve onuncu evin efendisi olduğu için birinci sınıf bir faydacıdır. Etkilenmemiş Gajakesari Yoga, yüksek otorite, iyi statü, iyi finans ve Gajakesari Yoga ile ilişkili tüm iyi sonuçlarla sonuçlanacaktır. Etkilenirse, çocuklarda sorunlara, aşırı güvene, iş ve sağlık sorunlarına neden olacaktır.

Bahsedilen tüm bu faktörleri göz önünde bulundurduktan sonra, Mahadasha, Gajakesari yoganın aktivasyon zamanının tabloda mevcut olup olmadığını görmek için kontrol edilmelidir.

Dasha'lar, iyi veya kötü karmalardan oluşan paketinizi teslim eden postacı gibidir.

Bu yazının her bölümüne gittikten sonra, umarım okuyucular Gajakesari Yoga'nın sonuçlarındaki farkı görebilirler, ayrıca doğum haritasındaki Ay ve Jüpiter'in efendiliği nedeniyle kötü sonuçlar verebilir.

Gajakesari Yoga durumunda, bazı iyi sonuçlar her zaman orada olacaktır çünkü her iki gezegen de astrolojide faydalıdır, burada Ay zihni temsil ederken Jüpiter ilahi lütfu temsil eder. Dolayısıyla bu kombinasyonla doğan bir kişi her zaman bir dereceye kadar asil bir insandır ve başkalarına yardım etmeyi sever.

şenay yangel imza

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık