Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Astrolojide Sorunlu Evlilik ve Boşanma Göstergeleri

Astrolojide Evlilik tahmini verirken her astrolog aşağıdaki konularda detaylı bir analiz yapmalıdır.

Bir insan ne zaman evlenir.
İş, görünüm, yön vb. gibi eşle ilgili ayrıntılar
Evlilik sorunlarına yol açan kombinasyonların değerlendirilmesi.
Şimdi tüm bunlar bazen toplumun değişen kuralları nedeniyle aldatıcı olabiliyor ve söylemeye gerek yok, mutlu evlilik hayatının önemi cennetten gelen bir nimettir ve mutlu evliliğin insan hayatını şekillendirmedeki rolü inkar edilemez.

Evlilik, birbirine her türlü durumda bağlı olan iki kişinin bir araya gelmesidir.

Mevcut sözde modern toplumda, evliliğin tanımı değişti ve bazen evlilikler, çiftler arasında evlilik anlaşmazlığına yol açan kişisel açgözlülüklerden yola çıkıyor .

Neredeyse hiç Dharma kalmadı ve boşanmalar, aile içi şiddet ve aldatma çok yüksek.

Burada, evlilik sorunlarını tespit etmek için gerçekten yardımcı olabilecek astroloji ve kişi dikkatli davranabilir ve daha gerçekleşmeden bunları önlemek için çareler benimseyebilir.

Her astrolog, evlilik sorunlarını bir burçtan tespit etmek için uzman olmalıdır, çünkü insanların astrologlara gelmesinin ilk nedeni budur ve buna hem çare hem de danışmanlık içeren çözümler bulabilecek kadar yetkin olmalıdır.

Bakalım evlilikte sorun çıkaran bu kombinasyonlar ya da dizilimler nelermiş.

Evlilik sorunlarına neden olan gezegen kombinasyonları
Vedik Astrolojiye göre evlilik hayatının analizi, ana doğum haritasının 7. evinden ve Navamsha'dan (D-9) yapılacaktır. Hepimizin bildiği gibi navamsha(D-9) haritası ana doğum haritanızın kesin bir versiyonudur ve aynı zamanda evlilik hakkında her şeyi anlatır.

Kötü evlilik hayatından sorumlu astrolojik kombinasyona geçmeden önce, 2. ve 4. evin rolüyle ilgili aşağıdaki bilgileri göz önünde bulundurmanızı istiyorum.

Hepimiz biliyoruz ki 7. ev ve Vedik Astrolojideki efendisi evlilik ve eş için en önemli göstergedir.

Yerli kişinin evlilik hayatının bütün resmini analiz ederken 7. evin yanı sıra 2. ve 4. evlere de önem verilmelidir.

Bunun nedeni, 2. evin aileyi, 4. evin ise ev ortamınızı ve kendi evinizdeki varlığınızı temsil etmesidir. Diğer bir deyişle, evlendikten sonra siz ve eşiniz aynı evi paylaşmak zorundasınız ve birlikte bir aile yetiştirecek veya yöneteceksiniz.

2. ev ve efendisi üzerindeki herhangi bir sıkıntı, ailede sorunlara neden olacak ve eşinizle olan ilişkilerinizi etkileyecektir.

4. ev, daha önce de söylediğim gibi, aile içi huzuru ve evdeki varlığınızı temsil eder, başka bir deyişle, 4. ev ve efendisine herhangi bir sıkıntı, kavgalara, ev veya araçlara zarar verir.

Kötü yerleştirilmiş 4. ev lordu veya etkilenmiş 4. ev lordu sizi yine evlilik bağı için iyi olmayan aileden uzakta yaşamaya yönlendirecektir.

2. ve 4. ev veya efendisi evli hayatınızı etkileyebilir ama 7. eviniz ve efendisi güçlüyse bu sıkıntılar evliliğinizi bozmaz çünkü 7. evin güçlü olması eşinizin bir şeyleri anlayacağı ve işbirlikçi olacağı anlamına gelir 2. ve 4. evlerin etkilenmesinden kaynaklanan stresli durumlarda.

Tüm 7, 2 ve 4'leriniz etkilenirse, bu ciddi bir evlilik uyumsuzluğunun ve evde sık sık çıkan kavgaların kesin bir işaretidir.

Astrolojiyi takiben, eski Vedik metinlerimizde kötü evlilik hayatına yol açabilecek kombinasyonlardan bahsedilmiştir ve bu astroloji kombinasyonları boşanma davaları için de geçerlidir.

GELENEKSEL PARAŞAR ASTROLOJİSİNE GÖRE
1. 7. ev lordunun 6., 8., 12. evdeki yerleşimi

6., 8. ve 12. ev astrolojide zararlı bir evdir ve 7. evin lordunun bu evlere yerleştirilmesi 7. evin anlamlarını yok edecek, yani evlilikte sorunlar yaratacaktır. Bu evlerden 7. evin yöneticisinin 6. evdeki yerleşimi en kötüsüdür.

2. 6., 8., 12. ev lordunun 7. evde yerleşimi.

Bu kural, hiç kimseyi yönetmeme ile aynıdır, ancak burada evlilik anlaşmazlığından siz sorumlu olacaksınız, oysa kuralda hiç kimse eşiniz sorun çıkarmayacaktır.

3. Herhangi bir evde 7. ev efendisi ile 6., 8., 12. ev efendisinin birleşimi. Yine de üçlü birlik diğer evlerden daha az zarar verici olacaktır.

Bu burçlarda en sık rastlanan yerleşimdir ancak kuralda da belirtildiği gibi 2., 3., 10. veya 11. evde olmadıkça evliliğinizde sorun yaratmayabilir. Hayırlı evlerde yani 1., 4., 5., 9. evlerde kötü etkiler sonuçlarda daha az olacak ve uygun çözümlerle bu evlilik problemlerinden kaçınılabilir.

4.Doğal zararlının 7. evde, yani Mars, Satürn, Rahu, Ketu ve Güneş'e yerleştirilmesi.

Doğal malefik, oturdukları veya açı yaptıkları her yerde sorun yaratma eğilimindedir ve aynı şey evlilik evi, yani 7. ev için de geçerlidir. Burada, tüm bu gezegenlerin aşağıda ayrı ayrı belirtilen farklı etkileri olacaktır.

Daha ileri gitmeden önce, bu gezegenlerin işlevsel efendiliğini kontrol ettiğinizden emin olun, eğer işlevsel yararlar veya yogakarkalar kötü etkiler üretmeyeceklerse, bunun yerine iyi sonuç geçecektir.

•Mars- Bazı nedenlerden dolayı Mars 7. evde en kötü olarak kabul edilir ve Manglik Yoga olarak bilinen ve ciddi bir evlilik sorunu verici olduğu düşünülen özel bir yoga vardır .

•Satürn- Satürn gecikme karakasıdır ve 7. eve yerleştirildiğinde gecikmelere neden olur ve kişinin evlilikle ilgili işlerle daha az ilgilenmesini sağlar ve eşe karşı ihmale yol açar.

•Rahu-Ketu- Bu iki gezegen doğası gereği gizemlidir ve Rahu'nun 7. eve yerleştirilmesi evlilik dışı ilişkilere, Ketu ise evlilikte ayrılığa yol açar. Burada diğer faktörlere bakılmalı ve sadece yerleşimleri üzerinden bir sonuca varılmamalıdır.

5. Doğal zararlının 7. lord ile birleşmesi.

Bu kural, 4 numaralı kurala benzer, ancak çoğu, hangi evde gerçekleştiğine bağlı olacaktır. 5. veya 9. ev gibi uğurlu bir evde oluyorsa, o zaman çok fazla sorun olmayacaktır.

6. 7. evde veya efendisinde Doğal zararlının bir yönü.

Bu kural da 4. ve 5. kural gibi ama astrolojiye yeni başlayanlar haritalarını kolay okuyabilsinler diye burada bahsetmiştim.

7. Venüs'ün kendi burçları olan Boğa ve Terazi dışında bir erkeğin 7. evine yerleştirilmesi.

Bu kural, Karaka'nın gösterge evinde oturduğu Karaka Bhava Nasho'ya dayanır ve eşe karşı ihmale yol açar.

8. Jüpiter'in kendi burçları olan Yay ve Balık dışında 7. evde yer alması.

Bu kural 7 numaralı kurala benzer ancak kadınlar içindir ve burada Jüpiter tarayıcının altına girer ve 7. eve yerleştirilmemelidir.

9.Venüs karakasında bir erkek evlilikten rahatsızdır.

Çok önemli bir kuraldır ve bir erkek burçta VENÜS gezegeni olan Evliliğin Karaka'sının 6., 8. veya 12. evin efendisi ile birleşmesinden ya da Venüs'ün başka herhangi bir sıkıntısından etkilenmesi evlilikten sonra kavgalara neden olabilir. Bir karaka hastalandığında, kadının kocasına saygı ve ilgi göstermeyeceği anlamına gelir.

10.Jüpiter kadınlarda evlilik karakasından etkilenir.

Burada, bir kadın burcunda evliliğin karakası olan Jüpiter, etkilendiğinde duygularınızı önemsemeyen bir kocaya yol açarak sizi hayal kırıklığına uğratabilir.

10. Etkilenen 2. ve 4. ev.

Yazının başında da belirtildiği gibi 2. ve 4. ev evlilik mutluluğunda önemli söz sahibidir ve bu evlerin etkilenmesi ailede evlilik uyumsuzluğuna yol açar.

11. Etkilenen 2. ve 4. ev lordu.

Bu nokta 10 numaralı kurala benzer ve buradaki tek fark 2. ve 4. evin lordunun herhangi bir sıkıntı altında olup olmadıklarının kontrol edilmesidir.

12. 7. lordun yanması.

Gezegenlerin yanması en çok astrolojide göz ardı edilir ve hem yanan gezegenin doğal anlamına hem de ev yönetimine ciddi zararlar verebilir.

13. Venüs'ün Navamsha'nın Yükselişinde Yerleşimi.

Bu pek çok kişi tarafından nispeten bilinmez ve evliliğin karakası olan Venüs Navamsha'nın yükselişine geçtiğinde evlilikte sorunlara neden olur.

14. Navamsha'nın 7. evindeki malefik gezegen.

burada, doğum haritasının 7. evi gibi, navamsha'nın 7. evi de zararlı gezegen yerleşiminden arındırılmış olmalıdır.

15. Navamsha'nın 7. ev efendisinin 6., 8., 12. evde yerleşimi.

Navamsha 7. ev lordunun malefik evlere yerleştirilmesi evlilik uyumu için arzu edilmez ve boşanmalara bile yol açabilir.

16. Navamsha'nın yükselen efendisi (d-9).

Navamsha, evlilikle ilgili olaylarımızı gösteren ana bölüm haritasıdır ve barışçıl bir evlilik için ilk ev, yani yükselen, ıstıraptan arınmış olmalıdır.

17. Navamsha Yükselen, malefik arasında sarılı.

Bu yine navamsha ile ilgilidir ve burada yükselen, malefik arasında sıkışmamalıdır ve basit bir ifadeyle Pap Karti Yoga olarak bilinir.

• JAIMINI ASTROLOJİSİNE GÖRE
1. Upapada zararlı gezegen burcundaysa veya ondan bir görünüm alıyorsa veya efendisi zararlı bir gezegenle birlikteyse.

Upapada, Jaimini astrolojisinin bir özelliğidir ve bir kişinin evliliğini değerlendirmede büyük söz sahibidir. Upapada, doğal malefik (Satürn, Mars veya Güneş tarafından yönetilen burçlar) burcuna düştüğünde, evlilik sorunlarına yol açar. Upapada doğal malefiklerden veya ganatikaraka'dan (6. en yüksek dereceli gezegen sahibi gezegen) bir görünüm aldığında aynı sonuçların gerçekleşmesi muhtemeldir.

Ayrıca, barışçıl bir evlilik için Upapada lordu zararlı bir gezegenle birleşmemelidir.

2. Upapada'dan 2'sinde, zayıflık İşaretinde veya zayıf Navamsa'da bir gezegen varsa veya zayıflamış veya zararlı bir gezegenle birleşmişse.

Açıklandığı gibi ikinci ev evlilik hayatında çok önemlidir ve bu kurala göre Upapada'dan ikinci ev zararlı bir gezegen tarafından işgal edilmemelidir. Ayrıca, Upapada lagana'dan ikinci evin efendisi, zayıf veya zararlı bir gezegenle birlikte olmamalıdır.

3. Devakeralam'a göre, Darapada 2. evde veya 9. evde bir malefik ile birleşirse.

En küçümsenen astroloji kutsal kitabı Devakeralam, Darapada'nın 2. veya 9. evde bir malefik katıldığında evlilik sorunlarına yol açtığını belirtir.

4.Bhrigu Nadi'ye göre, Darapada lordu zayıfsa ve darapada Satürn'den görünüm alıyorsa.

Bhrigu Nadi, astrolojide popüler bir yöntemdir ve Bhrigu Nadi'ye göre Darapada efendisi zayıfladığında veya Satürn'den görünüm aldığında evlilik anlaşmazlıklarına yol açar.

5.Eğer Darapada Satürn'den açı alıyorsa, aynı zamanda 7. evin lordu etkilenir ve karaka Venüs Güneş ile birleşir.

Darapada, Jaimini astrolojisinde kullanılır ve Satürn'den açı alındığında evlilikte uyumsuzluğa yol açar, ancak aynı zamanda 7. evin lordu etkilenmeli ve karaka Venüs Güneş ile birleşmelidir.

6.Darakaka(derecesi en düşük gezegen) doğum haritasında etkilenmişse.

Burcunuzdaki en düşük derece sahibi gezegen olan Darakarka'nın farkında olabilirsiniz ve evlilikle ilgili konulara hakimdir. Darakaraka burcunuzda etkilendiğinde, evlilikten sonra sorunlara yol açacaktır.

Ashtakvarga Astroloji 
1.Ashtakvarga hesaplamasında 7. ev tarafından edinilen 25 bindus'tan az.

Ashtakvarga bindus bakmak önemlidir çünkü bir evin sonuçlarının ne kadar hayırlı olacağını gösterir. Burada, 25 bindus kriterdir ve 7. ev bindusunda 25'ten az asthhakvarga mutsuz bir evlilik yaşamına yol açar.

Tüm bu astroloji kuralları doğum haritasına ve navamasa'ya da uygulanmalıdır. Aynı zamanda bunları D-60 haritanıza uygulayın

D-60'ın ana doğum haritanızda(d-1) ve navamsha(d-9)'da yansıtılanla aynı şeyleri yansıtacağını unutmayın.

Bazen D-60, D-1 ve D-9'dan farklı sonuçlar gösterebilir ve eğer olursa, D-1 ve D-9'da bazı ipuçlarını kaçırdığınız anlamına gelir.

Vedik Astrolojide tüm kötü ve iyi sonuçlar gelir tablosuna yansıtılacaktır ve tüm konular D-60 haritasından bağımsız olarak değerlendirilebilir.

Şimdi tüm bu belirtilen evlilik problemlerini örnek doğum haritası ile kontrol edeceğiz.
astroloji ile evlilikte uyumsuzluk nasıl belirlenirEvlilikle ilgili sorunları gösteren örnek tablo.
Yukarıda gösterilen çizelge bir Erkek'e aittir. Kendisi şu anda ABD'de çalışan bir doktor.
Danışan astrolog mahremiyeti nedeniyle doğum detaylarını sizlerle paylaşmıyorum. 

Burada ana çizelgede(D-1), onun pek iyi olmayan evlilik hayatından sorumlu olan aşağıdaki noktaları gözlemleyebilirsiniz.

1. Zararlı gezegen Rahu'nun 7. eve yerleşimi.
2. Zararlı gezegen Satürn'ün 7. evde yerleşimi, Satürn Yükselen için faydalı olsa da, yine de Satürn 7. evde yerli varlığa zulmeder, bu da kavgalara neden olur.
3. Satürn 4. eve açı yapıyor.
4. Güçlü, zararlı Mars'ın 7. evde görünümü.

Şimdi onun Navamsha (D-9) tablosuna bakın.

evlilik uyumsuzluğu üzerine astroloji makalesiEvlilikle ilgili sorunları gösteren örnek burç Navamsha tablosu.
1. Karaka evliliği Venüs 7. evde.

Navamsha'nın 2.7. lordu Mars, 12. sıradadır.

Şimdi Ashtakvarga haritasına bakın.

evlilik uyumsuzluğu ile ilgili makaleAshtakvarga evlilikle ilgili sorunları gösteren örnek burç.
7. evinde 25'ten düşük sadece 19 puan var.

Şimdi onun D-60 çizelgesini kontrol edeceğiz.

D-60 çizelgesinde aşağıdaki noktalar evlilik hayatındaki sorunları göstermektedir.

1.Malefik Mars'ın 7. evde varlığı.
2.7'nci evin lordu Güneş zayıfladı.
3.7. ev yöneticisi Güneş, 8. ev yöneticisi Merkür ve zararlı gezegen Rahu ile birlikte.
4.Malefik Ketu, 7. ev ve efendisi ile açı yapıyor.

Şimdi, Upapada laganı Balık burcunda ve Upapada'dan ikinci sırada ise zararlı gezegen Mars'tan açı alıyor.

Ayrıca Jaimini astrolojisine göre Güneş, Dara Karaka'dır (Jaimini astrolojisi olarak evliliğin göstergesi). Jüpiter Gnati Karaka'dır (Jaimini astrolojisine göre problemlerin göstergesi).

Dararaka Güneşi, zararlı gezegen Ketu ile birlikte ve Gnatikaraka Jüpiter'den açı alıyor.

Tüm bu bahsedilen faktörler, hayatında evlilik sorunlarına neden oldu, ancak Yükselen lordunun 7. ev lordu Güneş'in 7. ve veçhesindeki yerleşimi ona kendisi de doktor olan güzel bir eş kazandırdı. Aynı şey, yüce Upapada lordu Jüpiter tarafından da doğrulandı.

 

Bu kurallar çok iyi işliyor ve onları herhangi bir Burç'ta uyguladıktan sonra evlilikle ilgili sorunları tespit edebilecek ve buna çareler bulabileceksiniz.

şenay yangel imza

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık