Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Varshaphal Gary Gomes

GARY GOMES TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ BİR VEDİK ASROLOJİSİ DERSİ DAHA

Varshaphal haritaları bireyin haritasındaki karmik şablon hakkında mikroskobik bir bakış açısı verir. Varshaphal, kelimenin tam manasıyla “yılın meyvesi” demektir. Ancak Varshaphal haritası, en azından bana öyle olduğu öğretilmiştir, aslında yıllık haritadan bağımsız olarak yorumlanacak bir harita değildir. Aslında, Hindistan’ın Varshaphal ve diğer Hint astroloji teknikleri hakkında dersler veren saygı değer hocalardan biri olarak Dr. K.S. Charak, Varshaphal haritasının doğum haritasında görünmeyen bir şeyin tezahür etmesine neden olacak bir harita olmadığı konusunda ısrar etmektedir.
Bu doğruysa, Varshaphal haritasını neden inceleyelim? Öncelikle, birçok Jaimini sistemine benzer olarak, Varshaphal doğum haritasının çok detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda ortaya çıkarılabilecek bir anı gözler önüne serer. İkinci olarak da, bir çok klasik Vedik sistemi Ayı yegane öngörü göstergesi olarak alır. Varshaphal haritası, tazeleyici bir şekilde, Güneş ve/veya Jaimini’de kullanılan diğer başka unsurlar (Jaimini Karakaları) ve Brihat Parasara Hora Sastra’da yer alan (başta Karaka dasaları) olmak üzere diğer türden öngörü sistemleri gibi birçok farklı bakış açısından ele alan Varshaphal haritası, gezegenlerin yaptığı açıların, etkilerinin ne vakit tezahür etmesini sağlayacağında bir rol oynadığını öne sürer. Son olarak da, bireylere pek çok birey tarafından rahatça tanınabilecek belli bir başlangıç noktasını baz alarak tek bir yılı değerlendirmek için bakış açısı sağlar. Doğruyu söylemek gerekirse, sıradan insanlar (hatta bazı astrologlar) için günümüzde uygulandığı haliyle Jyotish sistemi oldukça karmaşıktır ve mahasasaların kesin tarihini belirlemek de zordur. Neden astroloji tüketicisine yıllarının nasıl geçeceğine dair bir genel bakış gibi standart bir referans noktası vermeyelim ki?
Varshaphal haritası aynı zamanda kişinin ruhunun kaydettiği ilerlemeyi de gösterir… Güneş’in nerede konumlandığını ve kişinin gelişiminin nasıl ilerlediğini gösterir. Bu da bir insanın hayatına dair belirlenebilecek önemli bir unsurdur.

VARSHAPHAL’IN BAZI TEMEL ESASLARI
Haritanın Yapılandırılması
Bir Varshaphal haritası oluşturmak için gerekli ölçümleri yapmanın en basit ve kolay yolu Uttara Kalamrite’da belirtilen yöntemdir. Özünde, kişi doğduğunda Güneşin hangi açılarda ve dakikalarda olduğunun saptanması, sonra da değerlendirilmesi yapılmakta olan yılda Güneş’in ne zaman aynı konuma geleceğine bakılmalıdır. Ölçüme açılar ve dakikalar katılacağı için, astrolog lagna’yı (Doğu ufkunda yükselmekte olan burcu da tahmin edebilir. (Bilgisayar programları kullanmayanlar bunu gök günlüklerine bakarak rahatça hesaplayabilirler. İçinde “Varshaphal” seçeneği bulunmayan bir bilgisayar programı kullananlar içinse, güneşin yerini belirlemek biraz deneme yanılma işidir ancak sonuç olarak kesin açı ve dakikalara ulaşılabilir bu da sizin için tüm haritayı ortaya çıkarmaya yetecektir. Son olarak, piyasa bulunan daha geniş kapsamlı vedik astroloji programlarında Varshaphal hesaplaması ve haritaları önceden yüklenmiş bir seçenek olarak yer almaktadır; tek yapmanız gereken incelemek istediğiniz yılı yazmanız, bu yeterli olacaktır. (Varshaphal’ın bu derste ele almayacağım unsurlarından biri sahams’dır, nedeni geçerliliklerinin bulunmaması değil ancak dersin bu konuyu ele almamıza yetecek kadar uzun bir vakte yayılmamasıdır.)

Varga Haritaları
Standart varga haritaları doğum haritasındaki yıllarına göre hesaplanırlar. Bu nedenle de, on altı standart varga haritası genelde Varshaphal hesaplamalarına dâhildir. Bunlar doğum haritası vargalarının yorumlandığı gibi yorumlanabilirler. Ek olarak, Tajika (Varshaphal) sisteminden uyarlandığı gayet açık olan birkaç tane daha ek varga haritası vardır. Jyotish’te ek olarak kullanılan başlıca ek varga haritaları şunlardır:
Panchamsa, 1/5 bölme haritası: Çocuklar, yaratıcılık, geçmiş hayatların toplamı kalıtımı, mantralar ve bunlara ilişkin diğer meseleleri değerlendirmede yararlıdır. Bu harita doğum haritasının yorumlandığı gibi yorumlanabilir ancak en iyi sonuçlara bu haritanın beşinci evine, Jüpiter, Venüs ve beşinci evin yöneticilerinin bu haritadaki konumlarına, varshaphal haritasına ve doğum haritasına bakılarak ulaşılır.
Shastamsa, 1/6 bölme haritası: Sağlık, düşmanlık ya da engellemeleri değerlendirmek için yararlıdır. Bu harita üzerindeki altıncı eve, Satürn, Mars, Ketu ve Rahu’yla altıncı evin yöneticilerinin bu haritadaki konumlarına bakarak, varshaphal haritasına ve doğum haritasına bakılarak analiz edilmelidir.
Ashtamsa, 1/8 bölme haritası: Bu harita insanların hayatında uzun vadede ortaya çıkacak engellemeler, ilişkilerdeki sorunlar, gizli sorunlar ve hatta (kişinin ölümüyle sonuçlanabilecek) kronik rahatsızlıkları değerlendirmek için kullanılabilir. Bu harita üzerindeki sekizinci eve, Satürn, Mars, Ketu ve Rahu’yla sekizinci evin yöneticilerinin bu haritadaki konumlarına bakarak, doğum haritasına ve yıllık haritaya bakılarak analiz edilmelidir.

Ekadamsa, 1/11 bölme haritası: Ekadamsa haritası finansal kazanımlar, dostluklar, statü ve yaşça büyük kardeşleri değerlendirmek için bakılır. Bu haritada göz önüne alınacak faktörler on birinci evdir, doğum haritasında, yıllık haritada ve bu haritada on birinci evin yöneticisinin konumuyla, Jüpiter, Venüs ve Mars’ın konumlarıdır.

Muntha ve Senenin Efendisi
Muntha, doğum haritasındaki ilerlemiş yükselen burçtur. Bu esasında o senin ana temasının ne olacağını belirlemek için kullanılır ve “senenin efendisinin” hangi gezgen olacağını yorumlarken göz önüne alınır. Muntha’nın, özünde yatan temel fikir, bunun hayırsever evlerden (1.,2.,3.,5., 9., 10. ve 11.) birinde konumlanmış olduğunda iyi sonuçlar doğurması ve 4., 6., 7., 8. ve 12. Evlerde olduğunda zorlanmalara neden olmasıdır.
(Yedinci ve on ikinci evlerdeki gezegenlerin tam olarak şerri olmadıklarını lütfen aklınızdan çıkarmayın; aslında, bu dönemlerde insanların toplum içindeki yerinde büyük yükselişler söz konusu olabilir, özellikle de birey bencil değilse ve bir tür ruhani uygulama ya da hizmet gerçekleştiriyorsa.)
Varshaphal haritalarında “görevli” beş gezegen vardır. Bunlar:

1) Muntha Pati ya da Muntha’nın yerleşmiş olduğu evin yöneticisi
2) Janma Lagna Pati ya da haritanın yükseleninin yöneticisi
3) Varsha Lagna ya da yıllık haritanın yükseleninin yöneticisi
4) Tri Rasi Pati ya da Tri-Rasi’nin yöneticisi ( bu Varshapravesha’nın yükselen burcunun gündüz mü gece mi ortaya çıktığına göre burçtan burca değişebilen bir olgudur)
Yükselen Koç için, gündüz Tri-Rasi Pati’si Güneştir; gece için Jüpiter.
Yükselen Boğa için, gündüz Tri-Rasi Pati’si Venüs’tür; gece için Ay.
Yükselen İkizler için, gündüz Tri-Rasi Pati’si Satürn’dür; gece için Merkür.
Yükselen Yengeç için, gündüz Tri-Rasi Pati’si Venüs’tür; gece için Mars.
Yükselen Aslan için, gündüz Tri-Rasi Pati’si Jüpiter’dir; gece için Güneş.
Yükselen Başak için, gündüz Tri-Rasi Pati’si Ay’dır; gece için Venüs.
Yükselen Terazi için, gündüz Tri-Rasi Pati’si Merkür’dür; gece için Satürn.
Yükselen Akrep için, gündüz Tri-Rasi Pati’si Mars’tır; gece için Venüs.
Yükselen Yay, gündüz Tri-Rasi Pati’si Satürn’dür; gece için Jüpiter.
Yükselen Oğlak için, gündüz Tri-Rasi Pati’si Mars’tır; gece için Mars.
Yükselen Kova için, gündüz Tri-Rasi Pati’si Jüpiter’dir; gece için Jüpiter.
Yükselen Balık için, gündüz Tri-Rasi Pati’si Ay’dır; gece için Ay.

5) Dina-Ratri ya da Güneş’in burcunun yöneticisi gündüz ya da Varshapravesha’nın gece meydana gelmesi durumunda Ay’ın yöneticisi.
Senenin Efendisi iki niteliğe uygun olmalıdır:
1) Varshaphal yükselen burcuyla (Varshapravesha) görünüm oluşturmalı
2) Lagna’yla görünüm yapan en güçlü gezegen olmalıdır.

Herhangi bir görevlinin yükselen burçla görünüm oluşturmaması durumunda, Muntha yöneticisi otomatikman Senenin Efendisi olur. Bazı kaynaklara göre, Ay asla Senenin Efendisi olamaz. Diğer başka kaynaklarda böyle bir kısıtlama yoktur. Gezegenlerin güçlerini değerlendirmek için kullanılan gayet karmaşık bir sistem olan Pancha-vargiya bala’ya göre, güç gezegenlerin statüne göre belirlenir. İsminden de anlaşılabileceği üzere beş faktör kullanılır:

a)Griha bala ya da Kshetra Bala: bir gezegenin kendi evinde olması durumunda belirlenen puanlardır. Kendi burcundaki bir gezegen için en çok 30 puan alınır. Düşman bir burçtaki bir gezegen için en düşük puan 7,5’tur.
b) Uccha bala: İsminden de anlaşılacağı üzere, puanlar bir gezegenin yüceldiği burca ne kadar yakın olduğu göz önüne alınarak belirlenir. Bir gezegen en yüksek yücelim noktasında olduğunda en fazla 20 puan alabilir; en düşüğü de sıfırdır (tamamen tutulma için). Gezegenlerin en yüksek yücelim ve en derin tutulumları puanlarını hesaplamak için derecelerin ve dakikaların kullanıldığı bir dizi hesaplama metodu vardır.
c) Hudda bala: Bu sistemin Hint astrolojisinde başka hiçbir yerde görülmeyen özel bir niteliğidir. Her bir burç beş bölüme ayrılır, hepsinin kendi huddası ya da önderi vardır (Güneş ve Ay’ın kendi huddaları yoktur) Bir gezegen kendi Huddasına düşüyorsa, (en fazla) 15 puan alır); bir dostta Hudda 11:15 puandır, bir düşman Hudda 3:45 puandır. Bunun için yapılan hesaplamalar biraz karmaşık olup bu makalenin konusu değildir.
d) Drekkana Bala: Dr. K.S. Charak’ın metni, Varshaphala’dan doğrudan bir alıntı yaparsak: “Pancha-Vargiya bala için Drekkana yöneticilerinin değerlendirilmesi Prashari sistemindekinden farklıdır. Burada Koç’un birinci drekkana’sının yöneticisi Mars’tır. Birbiri ardına gelen rashi’lerin ilk drekkanasının yöneticileri Mars’tan sonra sırasıyla gelen gezegenlerdir (örn. Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs, Satürn, Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn. Koç’un Güneş’ten sonraki ikinci drekkanasına başlayıp aynı şekilde devam edin. Bu döngü Koç2un üçüncü drekkanasında da yöneticisi Venüs’le birlikte, yöneticisi Mars olan Balık’ın üçüncü drekkanasına kadar böyle devam eder. Drekkana yöneticisinin bu şekilde belirlenmesi yalnızca Pancha-Vargiya Bala’ya özgüdür. (s.59) )
e)Navamsa bala: Yukarıda dikkat çekilen drekkana balanın aksine, Navamsa Parasari astrolojideki gibi hesaplanır, böylece kendi burçlarındaki gezegenlerin yöneticileri 10 puan alırken, düşman burçlardaki gezegenlerin yöneticileri 2,5 puan alır ve dost burçlardaki gezegenler de 7,5 puan alır. Daha sonra bunlar tablolaştırılır ve en düşük puanlı gezegenler en güçlü gezgenler halini alır.

Özel Tajika Mahadaasaları
Aslında bu mahadasaları Vedik astrolojide kullanılan standart mahadasalara tercih ediyorum çünkü nakashatra’ya dayalı DEĞİLLER ve her bir yıllık haritaya ayrı ayrı özge gibi görünüyorlar. Bu sistemde, yedi gezegenin boylamları ve yükselen dönüm noktaları burçlar, dereceler ve dakikalarda kayıt alında. Brihat Parasara Hora Sastra’da belirtilen chara karakalar gibi, burçlar göz ardı ediliyor ve geriye kalan dereceler, dakikalar (ve saniyeler) yükselen sıralamasıyla Krishamshalar olarak not ediliyor. Yükselen sıralaması Patyayini sistemindeki dasa sıralamasını belirler. Bu nedenle de, [kendi burcunda] en düşük dereceye sahip gezegen (ya da yükselen) bu sistemdeki ilk dasa olur.
Dönemin uzunluğunun hesaplaması farklı bir şekilde değerlendirilir. En düşük dereceye sahip gezegenle başlanır ve bu kendi burcundaki derecelere eş bir patyamsha alır. Sonrasında ikinci gezegenin dereceleri aynı sıradaki üçüncü gezegeninkinden çıkarılarak bir sonraki patyamsha’ya ulaşılır ve bu böyle gider. Ptyamshalar hesaplandıktan sonra, bu dönemlerin süresi her bir dönemdeki gün sayısını hesaplamak için kullanılan aşağıdaki formülle hesaplanır:
(Bahsi geçen gezegenin) Patyamshası 365 günle çarpılır anılan gezegenin en yüksek derece değere bölünür (buna aynı zamanda Krishamsha değeri de denir)
Bu formül böylesi bir altperiyortun kaç gün süreceğini de ortaya çıkarır. Antardasalar bir dasa için de koca bir yıl için kullanılan aynı zaman birimini ölçüt alarak hesaplanır.
Mudda Dasa
Bu mahadasa Vimsottri mahadasa sistemine aşina olanlara daha hitap çok hitap edebilir. Mudda Dasa’yı hesaplamak için aşağıdakileri yapın.
1) Kişinin ömrünün kaç yılını tamamlamış olduğunu bulun. Bu rakamı, doğumdaki nakshatra rakamına ekleyin ( Örneğin Krittika’ysa üç ekleyin), daha sonra iki çıkarın (sayı olarak iki) sonra da bunu 9’a bölün. Orana aldırmayın. Geri kalan o sene işlevsel olacak dasayı gösterir. Geriye 1 kaldıysa Güneş’tir, 2 Ay’dır, 3 Mars’tır, 4 Rahu’dur, 5 Jüpiter’dir, 6 Satürn’dür, 7 Merkür’dür, 8 Ketu’dur, 0 Venüs’tür. Bir başka deyişle, normal Vimshottari sıralaması yılda bir Nakshatra ile ilerleyen bir ay pozisyonuyla başlayan bir yılın içine sıkıştırılmıştır.
2) Dasa’nın dengesini hesaplayabilmek adına doğum dasasının dengesini kullanın. Doğum dasasının döneminin geri kalanı, doğum haritasındaki doğum dasası yüzdesinin dengesiyle aynı olacaktır. Bu yöntemin bir sonucu olarak, senenin mahadasası neredeyse değişmez bir şekilde bir önceki senenin bitimindekinden bir sonraki olacaktır. Elbette, yeni yılla birlikte gezegenlerin konumları değişmiş olacaktır, böylece bir yıldan ötekine büyük değişiklikler ortaya çıkacaktır.
Alternatif Mudda Dasa
Benim en beğendiğim Jyotish metinlerinden biri olan, Uttara Kalamrita’ya göre, yıllık haritanın Ay Nakashatrasının dasa yöneticisini, yıllık haritanın başlangıç mahadasası olarak almak mümkündür. Bu yaklaşımın yalın olması hoşuma gidiyor, ayrıca çok da iyi sonuçlar verdiğine şahit oldum. (Prashna haritalarının zamanlamasını belirlemekte de buna benzer bir teknik kullandım.)
Hangi Dasa?
İstediğinizi seçin. Jyotish’in bence en ilgi çekici kısmı aynı temellere atıfta bulunulduğu sürece değişik öngörü çalışma tarzlarının gayet iyi sonuç vermesi. 360 günlük bir sistemi 365 günlük bir sisteme oturtmak aynı sonuçları vermeyecektir ancak iki farklı 365 günlük (ya da tabii iki farklı 360 günlük) sistemi kullanmak verecektir.
Varshaphal Haritasında başka dasalar kullanabiliriz?
Kanaatimce, evet. Dr. Charak birkaç yıl önce Yogini mahadasa sistemlerini kullandığında iyi sonuçlar elde ettiğini söylemişti (Yogini’ye duyulan ilgiye ne oldu?) ben de sıkıştırılmış (1 yıl) Jaimini Chara dasa ve Kalachakra dasa sistemiyle deneysel yaklaşımlarından her bir sistemin kendine has yorumlama kurallarını tatbik ettiğim sürece iyi sonuçlar aldım.

Varshaphal’da Yogalar
Yoga kullanımına her zaman biraz şüpheyle yaklaşmışımdır, çünkü bence yoğları incelemek kadar dikkatli bir harita analiziyle de aynı sonuçlara ulaşılabilmekte ancak Varshaphal sisteminde bazı özel yogalar var. Burada, en önemli ikisinden bahsetmek istiyorum çünkü bunlar harita yorumlarken çok iyi sonuçlar elde edilmesini sağlıyora benziyorlar.
Ithasala Yogası. Bu durum daha hızlı seyreden bir gezegen daha yavaş seyir eden bir başka gezegenin arkasından gelip de daha yavaş olana “yetişmek” suretiyle bir görünüm ya da kavuşum oluşturunca meydana geliyor. Bu yogaya has bazı özel şartlar var ve bu şartlardan biri bile tezahür etmezse yoga bir sonuç vermiyor. Örneğin geri hareketler yogayı değiştiriyor ve yoganın işe yaraması için gezegenlerin “etkin yörüngelerinde” seyretmesi gerekiyor. Sonuç verdiği takdirde bu bir iyi şans yogası oluyor. İthisala yoga ve değişkenlerini bozabilecek tüm bu şartlar nedeniyle, hiç bozulmamış bir ithisala’ya denk gelmek zor.
Ishrafa yoga ayırıcı bir yogadır ve hızlı seyir eden bir gezegen daha yavaş seyir eden bir gezegenden uzaklaşırken ortaya çıkar. Bu bir talihsizlik kombinasyonu olarak görülür.
Varshaphal Yogalarının çoğu bu iki kombinasyonunun farklı versiyonlarıdır. Varshaphal sisteminde Parashari Yogaları da kullanılabilir.

Varshaphal Haritasında Özel Koşullar
Varshaphal haritasının yükselenin doğum haritasındaki yükselen burçla aynı olduğu bir yıl haritası yorumlanmakta olan kişi için zorlu geçecek bir sene olarak görülür. Ya kişisel ya da maddi kayba uğrayacaktır.
Doğum Haritası ve Yıllık Haritanın Kombinlenmesi – Denenmiş/Sonuç Alınmış Teknikler
İki haritayı karşılaştırmak için kullanılabilecek tekniklerden en belirgin olanlarından biri de Varshaphal Senesi için yükselen burç evinin doğum haritasındaki yükselen burçla karşılaştırılmasıdır. Eğer Varshaphal haritasının yükselen burcu 2. evdeyse paraya odaklı bir döneme; 5. evdeyse çocuğa odaklı bir döneme; 7. evdeyse evliliğe odaklı bir döneme işaret eder. 9. Ve 11. Evlerde olması halinde, statü ya da şansa dayalı bir dönem olacağını gösterir. Bu nedenle de Varsahphal haritasını doğum haritasıyla karşılaştırarak yapılacak analizlerde atılacak ilk adım bu olmalıdır. Bundan sonra haritadaki Muntha puanına bakılır.
İkinci adım, doğum haritasındaki Atma Karaka’nın Varshaphal haritasındaki konumunu belirlemek gibi değişken Karakalara bakmaktır. Atma Karaka gezegeni Varshaphal haritasında iyi bir konumdaysa, bu haritası analiz edilen kişi için iyi geçecek bir yıldır, kötü bir konumdaysa o zaman kişinin şansı da sağlığı da kötü etkilenecektir. Listenin aşağılarına doğru inin. Bundan sonra yapacağınız şey Amatya Karaka’ya (kariyer göstergesi) bakmak olmalıdır; sonra sırasıyla Bhatri Karaka (arzular beceriler ve erkek kardeşler); Matri Karaka (anne, eğitim, statü); Pitri/Putri Karaka (çocuklar, yaratıcılık, zeka, baba); Gnati Karaka (Hizmet, hastalık, hizmetkarlar); Dara Karaka (eş, ortaklıklar). Bu gezegenler doğum haritasında en yüksek ve en alçak derecede bulunan gezegenlerdir. Yine Varshaphal haritasında bu pozisyonları alan gezegenlere de bakabilirsiniz. Ancak, Varshaphal haritasındaki bu karakalar doğum haritasındakiler kadar güçlü olmayabilirler. Fakat bu karakalar doğum haritasında da Varshaphal haritasında da aynı gezegenlere denk geliyorsa, bu gezegenlerin neye dalalet ettiklerine göre iyi ya da kötü etkilerde bulunması kuvvetle muhtemeldir.
Yine bakmak isteyebileceğiniz başka bir husus da, doğum haritasına göre Varshaphal haritasındaki gezegenlerin konumları olmalıdır. Bu konuda daha pratik bir yaklaşım geliştirmek istiyorsanız, doğum haritası bir insanın doğduğu zaman için bir geçiş (transit) haritasıdır; Varshaphal haritası ise kişinin doğduğu senenin geçiş haritasıdır. Jüpiter doğum haritasında iyi bir pozisyondan mı geçmektedir; peki ya Satürn, düğümler ya da Mars? Bazı güneş burçları içsel gezegenlerin her seneki geçişlerine çok hassastırlar; örneğin güneş burcu Başak olanların Varshaphal haritalarında genelde Venüs tutulurken, Merkür yücelir; Güneş burcu Balık ya da Kova olanlarınsa tutulmuş Merkür ve yücelmiş Venüs’e haiz olmaya meyli vardır. Örneğin, Oğlak ve Yengeç eksenleri de güçlü ve zayıf Mars’la benzer durumlar yaşarlar. Harita analiz edilirken bunların hepsinin göz önüne alınması gerekir.
Harita analizi yaparken ben doğum haritasıyla başlarım. Varshaphal doğum haritasından ayrı yorumlanmaması gereken yardımcı bir haritadır. Burada akıldan çıkarılmaması gereken şey, doğum haritasının Parasari görünümleri, dasalar ve harmonik haritalar da dâhil olmak üzere doğum haritası analizleri standartları kullanılarak standart yaklaşımla incelenmesidir.
Dasa analizi için bir kısa yol yoktur. Ancak Vimshottari Mahadasa’sı analiz edilirken ya da hangi Mahadasayı kullanıyorsanız; nakshatraya dayalı dasalar çok ilginizi çekmiyorsa sizlere Yogini ya da (Vimshottri sisteminin sıkıştırılmış bir versiyonu olan) Tribhagi sistemini kullanmanızı tavsiye ederim çünkü bunlar K.N. Rao’nun doğru sistemler olarak sunduğu genel amaçlar ve Chara dasalar için kullanılabilirler. Mahadasa yöneticilerinin birbirleriyle ilişkilerine ve haritalardaki konumlarında güçlü ya da zayıf olup olmadıklarına, doğal hayırsever ya da şerri, ya da haritanın hayırsever ve şerri yöneticilerine bakın. Aynı zamanda verilen tarihin daha derinlemesine incelenmesini sağlayacak bir varga harita analizi de olmalıdır.
Bunu yapıp o dönemin hayra mı şerre mi yönelik bir dönem olacağına dair bir fikir edindiğinizde Varshaphal haritasına bakın. Dasaları analiz ederken, bunların bir sene içinde tezahür ettikleri için doğum haritası mahadasalarından daha kolay yorumlanabilir olduklarını fark edeceksiniz. Haritalara göz atarken, aynı zamanda uygulama (ithisala) ve ayrıştırma (ishrafa) görünümlerinin esaslarını da aklınızdan çıkarmamalısınız.
Patyayini mahadasa sisteminde, haritanın neresinde konumlanmış olduğuna bağlı olarak o Senenin Efendisi’nin çok güçlü ve olumlu sonuçlar verdiğini göreceksiniz. Şahsen ben, yıllık bir değerlendirme yaparken son kanaatimi belirtmeden önce her zaman en azından bunu ve bir önceki senenin mudda dasa sonuçlarını inceliyorum. Ayrıca gezegenlerin kısa süreli geçişleri (Merkür geri hareketi ya da Venüs veya Mars tutulması gibi) kısa vadede ele alındığında haritaların hiç birinde görünmeyen gayet manidar sonuçlar doğurabilir! Bunları bireylerin içinde bulundukları ruh hallerini değerlendirmek için kullanıyorum.
Varshaphal’ın Sahams kullanımı (Hem Varshaphal hem de doğum haritasındaki bazı gezegenlerin ve evlerin birbirine eklenmesi ya da birbirinden çıkarılmasıyla elde edilen harita dereceleridir; bunlar haritada zenginlik, bilgi (ya da Guru), çaba, hastalık ya da diğer meselelerle ilişkilidirler) gibi bazı özel niteliklerini bu makalenin kapsamına almadım. Bunlar Batı astrolojisinde Arap noktaları olarak yerlerini almışlardır. Sahamların işe yaradığını gördüm ancak her zaman tutarlı olmuyorlar, buradan da doğru düzgün bir şekilde işe yaramaları için bazı şartların oluşması gerektiğini anlıyoruz standart doğum haritasına dair yukarıda vermiş olduğum ana hatlar arzu edilen sonuçları doğurmaktadır; sahamlar belki de yıllık harita yorumlamasında kilit faktörler değil de daha incelikli değerlendirme araçları olarak görülebilir.
Ne olursa olsun, Varshaphal insanı şaşkına çevirecek kadar önemli ve karmaşık bir sistemdir ancak öyle hemen bir çırpıda öğrenilip uygulanabilecek bir sistem değildir (benim güvenilir ve tutarlı diyebileceğim sonuçlar elde etmem birkaç yılımı aldı) ancak yukarıda da söz ettiğim gibi, çok iyi bir yorum aracı olduğu ve hakkında öngörü yapılan seneye lazer ışınları kadar doğru ve net bir şekilde ışık tuttuğu söylenebilir.

Referanslar
Charak, Dr. K.S., A Textbook on Varshaphal, Varshaphal Hakkında Bir Ders Kitabı, Vani Graphics, Delhi, Hindistan, 1995.
Kalidas (S.S. Sareen ve Uttara Kalmitra tercümesidir), Sagar Yayınları, Delhi, Hindistan.

GARY GOMES (GANGADHARA GIRISH/SWAMI KAMPANANDA) Massacchussets, New Bedford ve Malden’de ikamet eden bir Vedik (Jyotish) Astrologudur. Gary aynı zamanda Massachussets Üniversitesi’nin Sosyoloji ve İşletme bölümlerinden de mezundur. Kriya Yoga Merkezine kayıtlı bir Swami’dir. Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen Hint Astrolojisi hocalarının öğrencisi olmuş, Amerikan Vedik Astroloji Konseyinden Jyotish (Hint Astrolojisi) öğretmenlik sertifikası almış ve Jyotish (Vedik Astroloji)’in öğretildiği bir Enstitünün kurulmasını sağlamış, Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın her köşesinden binlerce insanın doğum haritalarını çıkarıp yorumlamıştır. Aynı zamanda Amerikan Vedik Astroloji Konseyi icra kurulu üyesidir. Bununla birlikte, arlarında The Mountain Astrologer, The International Astrologer, Express Star Teller (Madras, Hindistan), Indigo (South Africa), ACVA Journal, Gochara (Birleşik Krallık) ve Avusturalya’yla Fransa’da yayınlanmakta olan bir çok uluslararası yayın organında yazılar yazmıştır. Birkaç astroloji konferansına konuşmacı olarak katılmıştır. Aynı zamanda, Amerikan’ın Hindistan Üniversitesi’nde Jyotisha (Hint Astrolojisi) doçenti ve bir Reiki Üstadıdır. Kendisine şahsi, ticari ya da evlilik danışmanlığı için şu irtibat bilgilerinden ulaşabilirsiniz: CRYSTAL EXPECTATIONS, 854 BROCK AVENUE, NEW BEDFORD, MA 02744, Tel: .+1 (508) 990-7898.
Dr. GARY GOMES

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık