Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Türk Zodyakı

"Bilgi bir hazineyse, uygulanması da bu hazineyi açan anahtardır." -  Aristoteles 

İslamiyetten önce Şaman Türkleri Oğuz Kağan destanın’da Bozoklar için gökten inen parlak bir ışığın içinde çıkan bir kadın tarafından doğrulmuş olduğundan bahsedilir. Türkler için her zaman gökyüzü çok önem taşımıştır. Türkler göçebe bir hayat sürdürdüklerinden dolayı  gökyüzünün gezegen geçişlerinin etkilerini incelemişler kıtlık kuraklık doğa olaylarının ne şekilde ilerleyeceği ile ilgili araştırmalarda bulunmuşlar ve yerleşim düzenlerini buna göre yapmışlardır.  Türkler yıldız takvimleri hazırlar Güneşin geçişleri ile yorumlayarak gökyüzünün rehberliğinden faydalanırlardı. Güneş’in devri onun belirli bir noktadan Koç ‘’Hamel’’ burcundan uzaklaşıp ve tekrar o noktaya geliş süresi 1 yıl olarak kabul edilir.  Gece ve gündüz süresini 10.000 bölerler ve her bir kısma FİNİK derler. 1 Çağ 833/1 Finik ve 1 keh 104 1/6 finiktir. Gece ve gündüz birinci çağın beşinci kehinde başlar. Onlara göre gece yarısı günün başlangıcı olarak belirlenir.

Türklerin Zodyak takvim sıralamasına verilen adlar ise şöyledir.

ÖZGÜN TÜRKÇE  GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Keşku                                         Sıçan

Ot                                                 Öküz

Pars                                            Pars

Tavuşkan                                 Tavşan

Lu                                                 Ejderha

Yund                                           At

Koy                                              Koyun

Piçen                                         Maymun

Dakuk                                        Tavuk

İt                                                   Köpek

Tonguz                                      Domuz

Günümüz’de kullanılan Çin astroloji takviminde ki 12 hayvan takvimi de  bu burçlardan oluşur.
Bunlar ile ilgili o döneme ait pek çok bilgi ve belge bulunmaktadır.
Türk ve İslam Devletlerinin Yöneticileri  devletlerin önemli kararlarında müneccim başlarının gözlemleri doğrultusunda görüşmeler yapmışlardır. Müneccimbaşılık ve İLMİNUCM, devletin bir kurumu olarak Osmanlı İmparatorluğu’nda resmi olarak yer almıştır.

Türk ve İslam devletlerinde her zaman müneccimbaşları ve müneccimler sarayda yöneticilerin yanında yer almış ve müneccimlere çok saygın davranılmıştır. İlm-i Ahakam-ı nücum, sınaat-ı ahkam-ı nücum,ilm-i nücum, ahkam-ı nücum, ilm-i hey-et, ilm-i eflak isimleri ile adlandırılan astroloji ve astronomi ilmi birlikte anılmıştır. Bu ilim ile uğraşan kişilere verilen ad olan müneccim ile hem astrologlar hem de astronomlar kastedilmiştir.

şenay yangel imza

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık