Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Mantra Nedir?

Mantralar Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

Mantralar Hint felsefesinin yapı taşlarından biri, Evrenin ilahi sesinin yankısı denge ve uyum getiren sesin titreşiminin gücü. Her nota PİSAGOR tarafından da bir gezegen ile ilişkilendirilmiştir. Do MARS Re GÜNEŞ Mi MERKÜR Fa SATÜRN Sol JÜPİTER La VENÜS Si Ti AY’a denk gelir. Ses enerjisinin muhteşem tinselliğinin notalarda hayat bulması evrensel uyumun ruhsal iyileşmenin anahtarıdır aslında.

Her gezegen, seslerden oluşan kozmik yaratıcı titreşimi gösteren 7 kozmik ışından birini temsil eder. Ses, ilkel kozmik unsur olan eter elementiyle ilgilidir. Eter ilkel kozmik ses olarak titreşir, bu nedenle her gezegen ilkel kozmik seslerden veya Mantralar’dan birini yansıtmaktadır. Her gezegenin bedende bir organ bitki sayı harf ve yaşamsal bir alanla ilişkili olduğu gibi. Dolayısıyla, her gezegenin etkisi, doğru sesler veya mantralarla uyumlu hale getirilebilir. Bu, gezegenlerin enerjisini dengeleyebilecek, kendimizi kürelerin müzikleriyle uyumlu hale getirmenin en doğrudan yoludur, ancak iç ses akımının gerçekten etkili olabilmesi için uyanmasını gerektirir. Bu, yankılama, mantraların tekrarı ve iç seslerin (Nada) dinlenmesi uygulanmasını içerir.

Doğru ses kullanılmalı aynı zamanda sağ bilinç dikkatle doğru enerji akışı sağlanmalıdır. Bu sayede, zihnin düzgün bir şekilde konsantrasyonunu arttırır dikkat eksikliğini dengeler ve tutarlı bir akışı ağlayabiliriz. Mantralar gelişi güzel okunamaz. Gezegen saatlerine ve Mantranın makamına uygun bir şekilde okunmalıdır. Mekanik olarak söylenemez. Dolayısıyla, mantra'nın doğru telaffuzu ve ruhun adapte olması için meditasyon ile yapılmalıdır.

Gezegenler hem olumlu hem de olumsuz güçlü kozmik güçleri barındırmakta. Bunlar Devas veya ilahi, yalnızca maddi veya kimyasal güç kaynağı değil, ince, zihinsel ve duygusal güçlerin projektörleridir aynı zamanda. Dolayısıyla, bunlar kader, karma ve seçimlerimizin gücü olarak kabul edilir. Onları bu açıdan değerlendirmeliyiz ve gezegenlerden tezahür eden, hayatımızdaki en yüksek ve en olumlu enerjilerine odaklanarak tezahür eden büyük kozmik güçlere saygı ve tutkuyla yaklaşmalıyız.

GEZEGENLERİN SESLERİ

Gezegenler için çeşitli mantralar vardır. Rig Veda , Vedalar da geçen kutsal seslerden oluşur ve Sanskritçe kelimelerdir.

Örnek olarak: "Güneş bize hayırlı olsun, Ay'ın uğurlu olmasını diliyorum, Gezegenlerin tümünün Rahu ve Ketu'nun tüm insanlığa güzel enerjiler yansıtara barış getirmesini diliyorum."

Ve mantralarımızı ya da mantralarımızı o gezegene ait olan günde doğum haritalarınıza göre belirlenen sayısal değerle sesli ve zihinsel olarak tekrarlayın. Niyetimiz, kelimelerin kendisi değil, sürecin asal enerji verici faktörü olduğu için bu, etkili olur. Bununla birlikte, Sanskritçe telafuzun yüzyıllar boyunca kolektif bir güç taşıdığı ortadadır. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Burada ki kelimelerin doğru telaffuzu gezegenin enerjisini dengelemek açısından önem taşımakta. Biz Müslümanların tecvitli dua okumamız gibi. Tecvit ne demekti re gelirsek Harflerin çıkış yeri, sıfatı, uzun veya kısalığı, genişlik veya darlığı, birleştirme ve ayırma, kalın ve ince vurguları vardır. Kelime manası olarak Tecvid (Cewede) kökünden gelip, bir şeyi güzel yapmak, süslemek, hoşça yapmak manasına gelir. Cewde Arapça’ da kalite demek olur ki, bir şey çok güzel olduğu zaman kullanılır.

Telaffuzu karmaşık olduğu için burada sizlere tantrik mantraları yazmayacağım. Bunu öğrenmek ya da uygulayabilmek için bireysel doğum haritanızın incelenip hangi mantrayı hangi gezegen saatinde okumanız ve nasıl okumanız gerektiği bilgisini öğrenmeniz gerekir.

M.Ö den günümüze dua etmek mantra okumak olumsuz etkilerden kurtulmanın ve pozitif enerjilerin elde edilmesinin bir yoludur. Kozmik güçlere saygı, etkilerini istediğimiz yönde yönlendiren Astral bir yoldur. Bu güçler kendi zihnimizin etkisi dışında değildir. Bu amaçlar için Sanskritçe gerekli değildir, ancak bu amaçla daha zarif ve özel olarak tasarlanmış bir dil biçimi kullanılması gereklidir.

Bu gezegensel mantralar bir puta tapınma ya da gezegeni tanrısallaştırma değildir ve gezegenler yüce Allah’ın himayesinde muhteşem bir matematiksel düzendedirler. Gezegenlerin her biri belirli bir kaliteyi ve kozmik gücü ifade eden İlahi yaratıcı gücün bir yansımasıdır. Onları kullanmak için her gezegeni daha yüksek kanunlar ve enerjiler için bir sembol veya kanal olarak görmemiz gerekmektedir.

BIJA MANTRA

Her gezegende belirli bir "hece heceli" veya "bija mantrası" bulunur. Bu, OM gibi tek heceli mantralardır. Genellikle, ancak her zaman değil, gezegenin adını temel alır.

Gezegenlerin Sanskrit isimlerinin temel niteliklerini yansıtması amaçlanmıştır. Sanskritçe "Tanrıların Dili" olan "Devanagari" denir. Sesleri kozmik yaratıcı güçleri, Devas'ları yansıtır. Bu nedenle, Sanskritçe dil, En başta gezegenler vasıtasıyla iletilen astral enerjileri iletme gücüne sahiptir. Gezegen isimlerine dayalı olmayan diğer tohum heceleri veya kök mantraları, niteliklerine ve enerjilerine göre gezegenlerle ilişkilendirilir.

Bija mantralarının sesi ve bunların ardındaki niyetlilik etkileri için önemlidir. Tohum hecesinin akıl üzerine bilinçaltında hareket etme gücü vardır ve gezegen ışınının bir aracı olarak hizmet eder. Bu nedenle, çok güçlüdür. Bilinçli zihni boşaltmayı ve sese bilinçaltın derinliklerine girmeyi gerektirir. Ona kişisel bir dilekle enerji verirsek, bencil bir amaç kazanmak için, dönüştürücü gücü mutlaka azalır.

Her gezegen için, isimlerine göre bija mantraları, üzerine kurulu oldukları isimlerle birlikte aşağıdaki gibidir. Bazı gezegenlerin birden fazla adı vardır.

GÜNEŞ

TOPLAM (Surya)

RAM (Ravi veya Rama)

AY

SOM (Soma)

CHAM (Chandra)

MARS

AM (Angaraka)

KUM (Kuja)

MERKÜR

BUM (Budha)

JÜPİTER

GUM veya (Guru)

BRIM veya BRAHM (Brihaspati)

VENÜS

SHUM (Shukra)

SATÜRN

SHAM (Shani)

RAHU

RAM (Rahu)

KETU

KEM (Ketu)

GEZEGENLERİN BIJA MANTRALARININ ANLAMLARI

Genel olarak, gezegensel mantralar karşılık gelen gezegenlerin niteliklerini taşır. Boş bir zihinle yaptıkları gezegenlerin ruhani gücünü ifade ediyorlar. Belli bir niyetle yaptıklarında, buna göre işliyorlar. Örneğin, kazançların artmasını kolaylaştırmak için Jüpiter gezegeninin mantrasını okuyabiliriz. Bilgelik gücünü kolaylaştırmak için okuduğumuzda enerjisi bu yönde hareket edecektir. Mantra yoluyla aradıklarımıza dikkat etmeliyiz, zira zihinlerimizi bu varoluş seviyesinde enerjilendireceğiz. Genel olarak, mantralar yoluyla ve evrensel bütünlüğün iyiliği için manevi hedefler aramalıyız.

Bütün bija mantraları, Sanskritçe'de "Anuswara" adı verilen "m" sesi ile sonuçlanır. Dudakların kapanmasına kadar biten sesli harflerin nazalleşmesi ile telaffuz edilir. Mantraların doğru bir şekilde telaffuz edilmesi gerektiğini aklımızdan çıkartmamalıyız.

GÜNEŞ İÇİN MANTRA

Güneş için kullanılan bija mantra , SUM'un, enerjinin, ilhamın ve canlılığın güneş enerjisini harekete geçiren "Soom" olarak telaffuz edildiği SUM'dır. Netlik, mutluluk ve güç verir. Uyarıcıdır, duyusal keskinliği arttırır ve bedende dolaşımı arttırır.

Güneşin adı, yaratıcı, enerji verici, baba, ilham verici, canlandırıcı ve transformatör anlamına gelen Surya'dır. Hareket halindeki her şeyi evrenin yönlendirici ve yönlendirici gücü olarak belirleyen O'dur. Surya, yönetici kozmik istihbarattır. Hayatta büyüme, dönüşüm ve bilinç gelişimi yönündeki kozmik isteğini temsil eder.

SUM mantrası büyük bir enerji verici etkiye sahiptir. Uyarıcı, ilham verici ve yüceltici. Güneşin gücünü ve güneş ışığının netliğini yansıtıyor. Prana ve Tejas'ın, yaşam enerjisi ve zihinsel ateşin gücünü verir. Bütün varlık canlanır. Bu bizi hareketlendirir ve yüksek motivasyonumuzu güçlendirir..

SUM mantrası sağlık ve direnci geliştirir ve sindirim ve emilim güçlerini arttırır. Tüm kanallar ve meridyenler aracılığıyla serbest enerji akışını teşvik eder. Kalbi ve dolaşım sistemini güçlendirir.

Bu mantra kalbi güçlendirir ve ruhu uyandırır. İsteğin ve isteğin enerjisini arttırır. Gezegensel mantraların başında gelir ve diğerlerine enerji vermek için kullanılabilir.

AY MANTRA

Ay için bija mantra SOM'dur (O "ev" olarak telaffuz edilir). Mutlulukla ilişkilidir. Kalp, zihin ve sinir sistemini güçlendirir.

Ay'ın adı, zevk, mutluluk, sevinç ve tatmin nektarı olan Soma'dır. Bu mantra zihnin enerjisini arttırır. Sinirleri ve ince vücut kanallarını besler. Kişiye iç barış ve istikrar sağlamada yardımcıdır.

Mantra SOM, yaşamımızdaki iç zevkimizi ve güzelliklerin tadını çıkarma ve ifade etme kapasitemizin yükselmesine yardımcıdır. Zihinsel ve duygusal hassasiyetimizi kendimizi sevmemizi hayatın güzelliklerinin idrakine varmamız için uyandırıcı enerjileri barındırır.

Fiziksel olarak, bu mantra özellikle de beyin omurilik sıvısını arttırır. Ayrıca akciğerleri ve mukus zarlarını güçlendirir. Kasları yumuşatır ve kas gerginliğini giderir.

Mantra SOM, Güneş mantra SUM'ın enerjisi ile denge ve uyum sağlar.

MARS İÇİN MANTRA

Mars için bija mantra AM ("Ung" olarak telaffuz edilir). Algı gücümüzü arttırı cesaret ve güç verir ve genel olarak canlandırıcı etkiye sahiptir.

AM ‘Ung’ , Ateş unsurunu arttırır ve enerji ve canlılığı güçlendirir. Daha fazla çaba sarfetme ve çalışma potansiyelimizi arttırmaktadır. Bu sayede, kendimizi ve içinde bulunduğumuz durumları daha mücadeleci olarak değiştirebiliriz.

Bu mantra vücuttaki ve zihindeki herhangi bir durgunluğu çözer ve enerjinin dolaşımını teşvik eder. Beden ve zihinde bastırılmış enerjiyi bırakır ve bize enerji işleyişini ve onu kullanmanın pratik bir yolunu anlamamızı sağlar. Bastırılmış öfkenin dengelenmesine yardımcıdır.

Bir diğer telafuzu KUM ("kuhm" olarak telaffuz edilir), Öfke ve hiddet unsuru üzerinde daha sakinleştirici ve dengeleyici bir etkiye sahiptir. Enerjimizi pratik ya da maddi düzeyde yönlendirme ve gerçekleştirme gücünü yükseltir. Ayrıca bu mantra enerji rezervlerini açar psişik güçleri uyandırırak (Kundalini) ile bağdaştırmaya yardımcıdır.

MERKÜR İÇİN MANTRA

BUM mantra ("Patlama" olarak telaffuz edilir) iletişim gücümüzü ve algılama kapasitemizin artmasına yardımcıdır. Sinirleri güçlendirir, blokajların kalkmasında etkilidir.

BUM zekayı uyandırır ve zihinsel kapasitemizi öğrenme gücümüzü arttırır,. Daha fazla düşünme, algılama, tanıma ve hafıza gücü verir. Algı güçlerimizi arttırır ve düşüncemizi daha yumuşak ve uyarlanabilir hale getirir. Bu mantayı okuyarak konuşma, iletişim, yazma ve ifade etme güçlerimizi arttırabiliriz.

Fiziksel bir seviyede BUM mantra, duyularımızı, özellikle işitme duyularımızı geliştirir. Sinir sistemini güçlendirir ve sinir hassasiyetini azaltır. Sinir sindirimi ve sindirim sinirlerinin güçlendirilmesi için özellikle iyi olur. Akciğerleri güçlendirir. Uykuyu kolaylaştırır. Hayatta sağlık ve şifa güçlerini arttırır. Aynı zamanda çocukların konuşma ve öğrenme kapasitelerinin artmasına büyümelerine ve doğru eğitime yardımcı olur.

JÜPİTER İÇİN MANTRA

Jüpiter, GUM ("Goom" olarak telaffuz edilir) Bu mantra içsel yolculuğumuzu kolaylaştırır ilahi rehberliğe spiritüel öğretmenimizle ya da öğretmeyle uyumlu olmamıza yardımcı olur ve bizi evrenin faydalı güçleri ile uyumlu hale getirir.

Fiziksel düzeyde, vücudumuzda bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalığa ve işlev bozukluğuna karşı korur. Hormon sistemini, özellikle pineal ve hipofiz bezlerinin işleyişini güçlendirir ve düzenler. Dalak ve pankreas işlevini güçlendirir.

Jüpiter için BRIM için ("breem" olarak telaffuz edilen) diğer mantra, hem beden hem zihinde geniş bir etkiye sahiptir. Kozmik istihbaratın uyanmasına ve farkındalığın artmasına yardımcı olur. Cömertliği arttırır ve bize her seviyede yaşam bolluğu getirir.

Fiziksel seviyede, vücutta kilo ve yağ artışına yardımcı olur. Hayati salgıları arttırır ve dokuların yağlanmasını sağlar.. GUM mantra da bu etkiye sahiptir.

VENÜS İÇİN MANTRA

Venüs bija mantrası SHUM ("shoom" olarak telaffuz edilir). Güzellik, güç, ve canlılık kazandırır. Vücudumuzun diğer tüm bölümlerine beslenen kök doku olan üreme dokusu olarak hayatımızdaki birincil enerjimizi arttırır. Arzu zihnin kökü olduğu için zihnin gücünü de verir. Bu nedenle, tüm sistemimiz için canlandırıcıdır.

SHUM, arzumuz, sevgi, özveri ve özlem enerjimizi arttırır. Sevgi ve merhamet de verir, bizi daha hassas ve sevecen yapar. Güzelliğimizi arttırır, sanatsal yeteneklerimizi uyandırır sakinliği ve memnuniyeti sağlar. İyi bir form, renk ve uyum duygusu verir ve iyi tat ve estetik duyarlılıklar verir.. Hayal gücü ve esin kaynağımızı güçlendirir ve astral duyarlılığı arttırır.

Fiziksel düzeyde, canlılık artar. Üreme sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur ve üreme hormonlarını dengeler ve üreme organlarının yenilenmesine yardımcı olur. Üreme organları zayıf olduğunda veya hastalıklar söz konusu olduğunda gezegen saati ve zamanlaması yapılarak çalışılabilir. Menapoz ve ergenlik gibi yaşamdaki geçiş dönemleri için iyidir. Çocukların uygun büyüme seviyelerine ulaşmalarına yardımcı olur.

SATURN İÇİN MANTRA

SHAM mantra ("Shum" olarak telaffuz edilir) Sakinlik, ayrılma ve bağışlama gibi konuları kolaylaştırmamız için faydalıdır. Bu mantra ayrılma, feragat ve kurtuluşa kolaylık sağlar. Ruhsal olarak istikrar ve dinginlik verir. Stres ve kaygıları hafifletir. Aşırı öfke ve çekişmeyi de azaltır.

Bu nedenle SHAM, yoga ve meditasyon için önemli bir mantradır. İlahi olana odaklanmamız ruhu karanlıktan aydınlığa eriştirebilmemiz için yardımcı olur. Konsantrasyon güçlerini artırır.

Fiziksel olarak, sinirleri ve beyni yatıştırır. Organların hiperfonksiyonunu düşürür ve uykuyu ve dinlenmeyi teşvik eder. Uykusuzluk ve kaygı için oldukça iyidir. Kas spazmlarını ve sinirsel ağrıları hafifletir ve paraliziye karşı yardımcı olur. Kan karaciğer tümörler, özellikle habis olanların önlenmesine yardımcı olur. Kemikleri, ve tendonları güçlendirir. Mutlu ve sağlıklı bir yaşlılığa genel bir yardımcıdır.

RAHU İÇİN MANTRA

Rahu, RAM için mantra ("Rahm" olarak telaffuz edilir) İlahi yardım ve koruma sağlar. RAM ayrıca Satürn mantrasından daha fazla barış, emniyet için faydalıdır. Bu bizi zorluklardan, tehlikeden ve hayatı tehdit eden durumlardan kurtarır.

Zihni ve duyguları yatıştırır ve özellikle geceleri çevremizdeki olumsuz varlıkları ve olumsuz psişik etkileri ortadan kaldırır. Astral ortamı temizlemeye yardımcı olur. Kâbus, r ve sanrıları ortadan kaldırır. Aura'yı güçlendirir ve enerjize eder. Bizi çevre kirleticilerinden ve radyasyonun etkilerinden korur. Kanser gibi gizemli ve psişik hastalıkların yanı sıra sinir ve zihinsel bozukluklara karşı bir bekçidir. Bulaşıcı hastalıklara direncimizi arttırır ve bağışıklık fonksiyonunu güçlendirir. Bizi olumsuz duygular dan kötü enerji ve bize yöneltmiş herhangi bir kasıtlı olumsuz enerjiden uzak tutmaya yardımcıdır.

Mantra RAM Sinir sistemini ve duygusal geçişleri dengelemede fayda sağlar.

KETU İÇİN MANTRA

KEM mantra ("Geldi" olarak telaffuz edilir), algılama, konsantrasyon ve farkındalık güçlerini arttırır. Bilinci teşvik eder.

Bir dağın tepesinden olduğu gibi bize bir bakış açısı, mesafe duygusu verir, Nesnelerin doğasını daha objektif olarak algılarız. Bu nedenle, özgürlük ve kurtuluş duygumuzu güçlendirir. Zihni keskin, ayırt edici, son derece rasyonel ve düzenli yapar. Bizi esaret altında tutan bilinçdışı eğilimleri ortaya çıkararak, geçmişle bağlılığımız ve olumsuzluklardan uzaklaştırma da etkilidir.

Fiziksel bir seviyede, Beyindeki enerjinin akışını arttırır. Sinirleri ve duyuları kuvvetlice uyarır.

Bize ruhsal algı ve zihin enerjisi verir.. Psişik algılamayı uyandırmaya yardımcı olur ve aynı zamanda aura veya incelikli enerjileri görmemize yardımcı olur.

GEZEGEN MANTRALARININ KULLANIMI

Bu gezegensel mantraların her biri kendi doğum haritalarımızda ki gezegenlerin enerjilerini uyumlaştırmak için kullanılabilir. Bunların hepsini kullanmak, içsel büyümemizi arttırmanın bir yolu olabilir; çünkü bu şekilde, gezegenlerin temsil ettiği tüm nitelikleri geliştirebiliriz. Yalnızca, gezegen enerjilerinin yüksek özelliklerini kendimizde tezahür ettiğimizde onlardan özgürleşebiliriz.. Gezegenlerin enerjilerini dengelemek ve pozitif olarak yaşamlarımıza yansıtabilmek için, kendi içimizdeki Ruh ve Gerçek Benliğimiz ile etrafımızdaki güneş sistemini dengelemeliyiz.

NOT: Mantralar ile ilgili çalışma ve eğitim için 0212 583 32 75  | 0539 206 1953 ü arayabilirsiniz.

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık