Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Hint Horoskopunun Özellikleri

Hint astroloji sisteminde Gezegenlerin olduğu kadar Ay Düğümlerinin de büyük ve etkin görevleri ve anlamları vardır. Kuzey düğümüne "Rahu" ve Güney düğümüne "Ketu" adı verilir. Haritada görünümleri ve yerleşimleri ile gelecek hakkında ipuçları verirler.

Doğumdan itibaren hayat, tamamı 120 sene olan ve her biri gezegenlerin yönetiminde olan "Dasa" adı verilen periyotlara bölünmüştür. Her dasa bize geleceğin neler vereceğini gösterir. Yönetici gezegen güçlü ise dasa (periyot) olumlu geçer. Yukarıdaki örnek haritanın sahibi Ay Dasa'da dünyaya gelmiştir. Hayatının varlık açısından en başarılı süreci Rahu dasa içinde olmuştur. Rahu dünyevi varlıkları simgeler. İkizler burcunda en güçlü olduğu yerdedir.
Her hangi bir kişinin haritasında Dasa'lar analiz edilerek gelecekte nelerin beklediğini yorumlayabiliriz.

Hint sisteminin gizemli yanlarından bir tanesi de haritada "Maraka" gezegenleri tespit ederek hayatın ne kadar süreceğini tespit etmek olanağıdır. Maraka gezegen yaşam sonunu belirleyen gezegen demektir.

Haritada 8. ev de hayatın ne kadar süreceğini gösterebilir. Yukarıdaki haritada Satürn 8. eve yerleşmiştir ve bu uzun bir hayat göstergesidir.

Hint sisteminde gezegenler ile özel bir puanlama yapılarak Astakavarga adı verilen bir harita ortaya çıkartılır. Her evin bir puan değeri olur. Transit gezegenler buradan geçerken evin puan gücüne göre çalışırlar. Yukarıdaki haritada Akrep burcu en yüksek ashtakavarga puanına sahiptir. Buradan transit geçen Jüpiter, Satürn ve Rahu ile büyük etkinlikler ortaya çıkar. Örneğin, harita sahibi transit Jüpiter Akrep burcundan geçerken hayatının en önemli başarılarını gerçekleştirmiştir..

HİNT (VEDİC) BAKIŞ AÇILARI

Hindu astroloji sisteminde tüm bakış açıları kişilikdışıdır ve batı sisteminin derece yöntemi yerine burçlara göre saptanmıştır. Eşit ev sisteminde her ev 30 derecedir. Tüm gezegenler bulundukları evden sayılmak üzere 7. ev ile görünüm yaparlar. Satürn buna ilave olarak 3. ve 10. evle görünüm yapar. Mars 4.cü ve 8.ci evle, Jüpiter, Rahu ve Ketu da 5. ve 9. evlerle ilave görünüm yaparlar.

Hindu astrolojisinde karşıt bakış açısı, Jüpiter ve Ay tarafından oluşturulduğunda aşırı derece olumlu sayılır. Faydalı gezegenler birbiri ile tam görünüm (7 ev sonrası) yaptıklarında olumlu kabul edilir. Bir gezegen ister 7 ev sonrası ister özel bakış açısında olsun, kendi evi ile görünüm yaparsa doğal olarak bu evin simgelerini yükseltir.
Daha önce de söylediğimiz gibi Mars 7. eve ek olarak 4. ve 8. evlerle görünüm yapar. Buradaki 8. ev görünümü bazen olumlu olmasına karşın bir kare bakış açısı olarak batı astrolojisinde daima zararlıdır. Örneğin, Aslan yükselenli bir haritada Mars 4. ve 9. evlerin yöneticisi olarak “Yogakara” gezegendir. Bu durumda 4. ve 8. evler ile yaptığı görünümler de hem evin hem de gezegenin değerini yükseltir.

Satürn de ilaveten 3. ve 10. evlerle görünüm yapar. Doğal olarak zararlı bir gezegen olduğundan görünümleri de kötüdür. Buna karşın Terazi ve Boğa yükselenli haritalarda Satürn yogakara gezegen olduğundan buradaki görünümleri evlere olumluluk sağlar.

Jüpiter, Hindu sisteminde en yüksek dereceli faydalı gezegendir. Hangi gezegen veya ev ile görünüm yaparsa oraya büyük bir titreşim ve güç verir.

Açıklama

Buraya kadar olan açıklamalarda Batı ve Hindu sistemindeki görünümler yer almıştır. Bütün bunlara karşın bir gezegenin görünümü eğer yöneticiliği, yerleşimi ve gücü analiz edilmeden yorumlanırsa bir anlam taşımaz. Gezgenler arasındaki ilişkiler de analizde göz önünde tutulmalıdır.

Hindu astroloji antik kitabı “Prasara “ ayrıca bir gezegenin 10. ev ile görünümüne “Köşe görünüm etkisi” (Kendras etkisi) adını verip hayati bir önem vermektedir. Buradaki açıklamaya göre ; “ Her hangi bir ev,burç veya gezgenden 10 ev ötede yerleşen bir gezegen, görümlenen gezegenin karakterine bağlı olarak olumlu veya olumsuz bir etki oluşturur.” Örneğin, Satürn 2. evde, Jüpiter de 5. evde yerleşmiş olsun. Ortadaki standart kurala göre Satürn ve Jüpiter birbiriyle görünüm yapmazlar. Fakat Köşe (Kendras) etkisine göre Satürn, Jüpiter’den 10 ev ötede olduğundan gezegenin görünümü büyük etkiler oluşturacaktır.

Güçlü Gezegen

Bir gezegen faydalı evler olan 1., 2., 4., 5., 7., 9. ve 10. evden birinin yöneticisi ve yükselimde veyahut Rasi veya Navamsa’da köşe evlerden birinde iyi bir yerleşimde olduğu zaman güçlü gezegen sayılır. Geri hareketli fakat faydalı gezegen tarafından görünümde veya bununla aynı evde birleşmiş, Yogakaraka gezegen, Yönsel güç (digbala) kazanmış gezegen ise Güçlü veya Olumlu gezegen sayılır ve faydalı etkiler üretir.

Zararlı Gezegen

Zararlı evler olan 3., 6., 8., 11. ve 12. evlerde yerleşen, düşüş durumunda olan, düşman evinde konumlanan, kendine zararlı burçta olan ve keza Navamsa’da böyle bir yerleşime sahip olan gezegen Zararlı sayılır ve olumsuz etkiler üretir.

Batı sisteminde 10. eve yerleşen gezegen Yükselen ile kare görünüm yapar ve yarım zararlı olur. Hindu sisteminde ise böyle durumda gezegenin faydalı veya zararlı gezegen olmasına bakılarak karar verilir.

GÖRÜNÜMLER İÇİN FAYDALI KURALLAR

1. İki gezegen bir görünüm toleransı içindeyken bir tanesi geri hareketli ise, gezegenler birbirine yaklaşıyor demektir. Bu durum gezegenlerin görünüm oluşturmasından daha güçlü etkiler verir.

2. Bir köşe ve üçgen evin yöneticisi bir evde birleşirler veya birbiriyle görünüm yaparlarsa her ikisi de büyük bir olumlu güç verirler.

3. Faydalı bir gezgen ile yansız bir gezegenin birleşimi veya görünüm yapması durumunda yansız gezegen büyük bir güç kazanırken, faydalı gezegenin gücü aynı kalır.

4. Zararlı bir gezegen ile faydalı bir gezegenin birleşimi veya görünümünde, zararlı gezegen kötü etkilerinden sıyrılarak faydalı bir gezegen olur.

5. İki yansız gezegenin birleşmesi veya görünüm yapmaları durumunda gezegenler orijinal güçlerini korurlar.

6. Yansız bir gezegen ile zararlı bir gezegenin birleşimi veya görünüm yapmaları durumunda yansız gezegen zararlı etkiler verici duruma girer.

7. İki zararlı gezegen birleşir veya birbiriyle görünüm yaparlarsa, bunlar önemli ölçüde faydalı gezegen durumuna girerler.

8. İki dost gezegen birleşirse olumlu sonuç verirler.

9. İki düşman gezegen birleşirlerse veya görünüm yaparlarsa zararlı etkileri ivme kazanır.

10. Kendi evi ile görünüm yapan bir gezegen zararlı da olsa evin özelliklerini güçlendirir. Örneğin Aslan yükselenli haritada 4.cü eve yerleşen Satürn 6.cı ev ile (oğlak) görünüm yapar. Normalde bu eve zarar vermesi gerekirken kendi öz evi olduğundan evin değerini güçlendirir.

Yorum Öncesi Görünümlerin Analiz Kuralları

Görünümleri yorumlamadan önce analiz aşamasında göz önünde bulundurulması gereken kurallar aşağıda verilmiştir.

1. Görünümün olumlu veya olumsuz olduğu incelenir.

2. Görünümün tam derecesinde olduğu veya açısal toleransı araştırılır.

3. Gezegenlerin görünümü oluşturma veya ayrılma durumunda oldukları incelenir.

4. Görünüm yapan gezegenlerin konumlarına bakılır : Köşe ev, İkincil veya Üçüncül evler gibi.

5. Görünüm yapan gezegenlerin tabiatlarına bakılır : Öncü, değişken veya sabit gibi.

6. Gezegenlerin bulundukları burcun erkil veya dişil oldukları araştırılır.

7. Görünüm yapan gezegenlerin faydalı veya zararlı oldukları araştırılır.

8. Görünüm yapan gezegenlerin horoskopun hangi evlerinde yerleştiklerine bakılır.

9. Görünüm yapan gezegenlerin aynı zamanda başka görünümler yapıp yapmadıkları araştırılır.

10. Gezegenlerin haritadaki güçleri (yükselimde veya alçalımda) araştırılır.

11. Gezegenlerin geri hareketli olanları işaretlenir.

Hindu astrolojisinde;

(a) Faydalı gezegenlerin görünümleri daima olumludur.

(b) Zararlı gezegenlerin görünümleri daima olumsuzdur.

(c) Faydalı veya zararlı olsun bir gezegenin kendi öz evi ile yaptığı görünüm evi güçlendirir ve oraya zarar vermez.

(d) 5. ve 9. evler gibi faydalı evlerin yöneticilerin görünümleri olumludur.

(e) 6., 8. ve 12. evlerin yöneticilerinin görünümleri olumsuzdur.

NOT : Rahu : Kuzey Ay Düğümü ; Ketu : Güney Ay Düğümü

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık