Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Büyük Âlim Ali Kuşçu'nun Hakk'a Yürüyüşünün 545'inci Senesi

ALİ KUŞÇU

Astroloji ve astronominin babası Uluğ Bey başta olmak üzere Gıyaseddin Cemşid, Kazızade Rumi ve döneminin pek çok değerli bilim insanının eğitiminden geçmiş, büyük âlim, astroloji, astronomi ve matematik bilginidir. Birçok bilim alanında eserler veren Ali Kuşçu, 1403 yılında Semerkant’ta dünyaya gelmiş, 16 Aralık 1474 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Babası, Timur’un (1369-1405) torunu olan Uluğ Bey’in doğancıbaşısı idi. “Kuşçu” lakabı buradan gelmektedir. Ali Kuşçu’nun ebedi istirahatgâhı Eyüp Sultan Hazretleri Türbesi’nin arka bahçesinde bulunmaktadır. Çok sayıda eseri bulunan Ali Kuşçu hakkında pek çok araştırmalar yapılmış olsa da onun bilimsel kişiliği net olarak ortaya konulamamıştır. Bunun en büyük nedeni, yaptığı çalışmaların tam olarak incelenmemiş olmasıdır. Onun eserleri, çalışmaları araştırılıp incelendikçe Ali Kuşçu’nun ne denli değerli bir bilim insanı olduğu daha da anlaşılır hale gelecektir. Şimdiye kadar Kuşçu’nun incelenen 5 eserinde onun yaşadığı çağın çok daha ilerisinde bir âlim olduğu anlaşılmaya başlanmıştır. Ali Kuşçu, Semerkant’ta doğmuş ve burada yetişmiştir. Burada bulunduğu sıralarda, Uluğ Bey de dahil olmak üzere, Kadızâde-i Rûmî (1364-1436) ve Gıyâseddin Cemşid el-Kâşi (?-1429) gibi dönemin önemli bilimadamlarından matematik, astronomi ve astroloji dersleri almıştır.

Astroloji ve Astronominin Babası Uluğ bey başta olmak üzere Gıyaseddin Cemşid Kazızade Rumi ve döneminin pek çok değerli Aliminin Bilim insanın eğitiminden geçmiş Büyük Alim Ali Kuşcu 'nun hakka yürüyüşünün 545'inci senesi. Büyük alim Astroloji astronomi ve matematik bilginidir. Birçok bilim alanında eserler veren Ali Kuşçu, 1403 yılında Semerkand’da dünyaya gelmiş, 16 Aralık 1474 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Babası Timur'un (1369-1405) torunu olan Uluğ Bey'in Doğancıbaşısı idi. "Kuşçu" lâkabı buradan gelmektedir.



Ali Kuşçu, Semerkand'da doğmuş ve burada yetişmiştir. Burada bulunduğu sıralarda, Uluğ Bey de dahil olmak üzere, Kadızâde-i Rûmî (1337-1420) ve Gıyâsüddin Cemşid el-Kâşî (?-1429) gibi dönemin önemli bilim adamlarından matematik ve astronomi astroloji dersleri almıştır.Ali Kuşçu'nun astroloji astronomi ve matematik alanında yazmış olduğu önemli eserleri vardır.

Bu eserlerden bazıları:

  • Risale-i fi'l Hey'e (Astronomi& Astroloji)
  • Şerh-i Tici Uluğ Bey (Astronomi& Astroloji)
  • Risale-i fi'l Fethiye (Astronomi, Astroloji, Risale-i fi'l Hey'e adlı eserinin Arapçasıdır)
  • Risale fi'l Muhammediye (matematik, cebir ve hesap)
  • Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahir]] (Günümüz Türkçesi: Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım)

Bu kıymetli değerli yoluma ışık olan büyük alimi DUA RAHMET ve SAYGIYLA ANIYORUM.

şenay yangel imza

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık