Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Atatürk Doğum Haritası Analizi

ATATÜRKÜN DOĞUM HARİTASININ ANALİZİ "YERYÜZÜNDE YAŞAMIŞ VE ÖNEMLİ İŞLER BAŞARMIŞ OLAN TÜM DAHİ İNSANLAR İÇİNDE ATATÜRK’ÜN DOĞUM HARİTASI GİBİ MUHTEŞEM BİR ASTROLOJİK YAPIYA SAHİP OLAN İKİNCİ BİR KİŞİ YOKTUR!"

Atatürk Doğum Haritası

Aşağıdaki haber Hürriyet Gazetesi’nin 30 Haziran 2002 tarihli nüshasından alınmıştır. “Kentucky Üniversitesi psikiyatri profesörü Dr. Arnold Ludwig'in 18 yıl süren ilginç çalışmasının sonucunda, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, dünya liderleri arasında en yüksek puanı alarak birinci oldu. Dr. Ludwig, son 100 yıl içinde dünyadaki 377 lider arasında yaptığı ve Siyasi Büyüklük Cetveli adını verdiği araştırmada, liderlere, ülke yaratma ve özgürlüğüne kavuşturma, savaş kazanma, ülke topraklarını genişletme, ekonomiyi geliştirme, orijinal ideoloji yayma, iktidarda kalma süresi, ahlaki değer ve başarılarını baz alarak puan verdi. 37 puan üzerinden yapılan değerlendirmede Atatürk, 31 puan alarak listenin en üstünde yer aldı. Atatürk'ü 30 puanla ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt ile Çin lideri Mao takip etti.” Haritası nasıl hazırlandı?

Atatürk’ün doğum günü, ay ve saati bilinmemektedir. Doğum haritasının oluşması için en önemli bilgiler bunlardır. Bu nedenle Batı Astroloji Sistemi (Tropik Zodyak) ile tarih ve saati bilinmeyen kişiye ait horoskop hazırlanması olanaksızdır. Ancak dünyanın en eski ve etkili astroloji sistemlerinden olan Hint (Vedic) astrolojisi ile doğum bilgilerinin bulunması mümkündür. Bu yöntemi açıklayan bilgiler ünlü Vedic astrologu B.V. Raman’ın “Hindu Predictive Astrology” adlı eserinin 210. sayfasında “Unknown Birth Times” (Bilinmeyen Doğum Zamanları) bölümünde bulunmaktadır. Doğum zamanı bilinmeyen kişinin gelecekte çok önemli bir kişi olması ve çok önemli bir mevkiye gelmesi doğum haritasındaki yerleşimlerle bağdaşık olduğu gibi Ay periyotlarında yönetici gezegenin dasa ve bhuktisinden belli olacaktır.

Örneğin, Atatürk’ün 29 Ekim 1923 tarihinde dünyaya yeni bir devlet kurup ilk cumhurbaşkanı olması olayını doğum haritasındaki güçlü gezegenin periyodunda olması ve haritanın da bunu göstermesi veya 10 Kasım 1938 tarihinde ölümünü gösteren Dasa ve Maraka gezegenin olay ile uyum sağlaması, haritadaki yerleşimi ile sınavı kazanması gerekir.

Acaba bunlar yeterli kanıt olur mu? Böyle dahi bir adamın doğum haritası bir dahiye yakışan harita olmalıdır. Dünya tarihinde rol oynamış devrimcilerin ve devlet adamlarının haritaları ile karşılaştırıldığında gücünü belli etmelidir. Bu konuda deneyimli bir astrolog olarak iddia ediyorum ki, yeryüzünde yaşamış ve önemli işler başarmış olan tüm dahi insanlar içinde Atatürk’ün doğum haritası gibi muhteşem bir astrolojik yapıya sahip olan ikinci bir kişi yoktur! Bulabildiğim tüm dünya liderleri ve ünlü kişilerin haritaları ile yaptığım karşılaştırmalı horoskop değerlendirmesi Atatürk’ün haritasının eşsiz bir güce sahip olduğunu göstermiştir. Örneğin, Napolyon ve De Gaulle’e ait doğum haritaları ağırlık puanı olarak Atatürk’ün haritasının onda birine bile erişmemiştir. Son çeyrek yüzyıldaki Amerika başkanlarının haritalarının toplam ağırlık puanı Atatürk’ün haritasına ulaşamamaktadır. Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk’ün Batı Astroloji sistemine göre doğum haritası görülmektedir.

Atatürk Doğum Harita Gorsel

Atatürk'ün Batı tipi haritasında Yükselen burcu 29 derece ile Aslan olup Güneş burcu 26 derece Boğa ve Ay burcu da 13 derece ile Oğlak'tır. Bu yerleşimlerde toprak kararlılığı ile ateş görünümü rol oynamakta ve duygularını kontrol etmekte son derece başarılı bir profil çizmektedir. Atatürk’ün horoskobunun özellikleri Atatürk’ün Batı haritasında yedi önemli gezegen; Güneş, Merkür, Plüton, Neptün, Jüpiter, Venüs ve Satürn başucunda (Mc) toplanmıştır. Boğa gibi değişmez grup burçta toplanan gezegenler kozmosta çok ender rastlanan olaylara neden olurlar.

5 Mayıs 2000 tarihinde Boğa burcunda toplanmış gezegenler de ilerde dünyayı değiştirecek bir tohum atmış olabilir. Aynı etkileşimin 1881 yılındaki kozmos olayında dünyaya nasıl büyük bir insan armağan ettiği gözden kaçırılmamalıdır. Böyle bir mistik olayı binlerce yıl içinde çok ender zamanlarda görebiliriz. Atatürk’ün doğum haritası yeryüzüne gelmiş dünya çapındaki insanlar ile astrolojik kıstaslar altında karşılaştırıldığında, benzersiz olduğunu ispatlamaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün Vedic Hint Astrolojisi’ne göre hazırlanmış horoskobu

Atatürk Doğum Analiz

Hint Astrolojisi’ne göre Atatürk’ün doğum haritasının analizi Hint sistemine göre Atatürk’ün doğum haritası çok güçlü, olağanüstü ve özel bir horoskoptur. Bir haritanın en bereketli ve uğurlu evleri olan 5.ci ve 9.cu evlerde çarpıcı yerleşimler vardır. 5.ci evde Yay burcunda Parlak Ay yerleşmiştir ve yükselimdedir. Navamsa’da Ay, 7.ci evde, yani köşe evde (kendras) olduğundan gücünü korumaktadır. Jüpiter ve Venüs de Navamsa’da 5.ci eve rastlamaktadır ki, bu mükemmel bir durumdur.

Jüpiter burada 9.cu eve rastlayan Yay burcu ile görünüm yapmaktadır. Bu da gezegenin gücünü yükseltmektedir. Liderler için en önemli gezegenlerden biri olan Satürn de doğum haritasında (Rasi) 9.cu evde (Trikona) yerleşmiş ve Navamsa’da 4.cü eve (Kendras) rastlayarak gücünü korumuştur. Güneş ve Merkür’de köşe (10.cu) evde kavuşum yaparak yoga oluşturmuşlardır. Mars 8.ci evde ve Balık’tadır. Burası gezegen için dost evdir. Ayrıca Mars ,doğum haritasında ve Navamsa’da Ay ile yoga oluşturmaktadır. Haritanın en önemli görünümü 9.cu evdeki Jüpiter ile 5.ci evdeki Ay’ın meydana getirdikleri “Gajakesari Yoga” dır. Hint sisteminde bir doğum haritası için en mükemmel olaydır. 9.cu ve 5.ci evlerde meydana geldiğinden haritanın altından tacıdır. Şimdi adım adım haritanın yaşam olayları ile analizine başlayalım.

Yükselen burcun harika yerleşimi Atatürk’ün doğum haritası milenyumun en önemli horoskopudur. Astrolojik elemanları ve yerleşimleri harita sahibinin seçilmişler içinde olduğunu göstermektedir. Bir doğum haritasını eşsizler arasına sokan birinci unsur, yükselen burç ve bunun ardından gelen de Yogakara yerleşimlerdir. Atatürk’ün doğum haritasında (Rasi) yükselen burç ile Navamsa haritasındaki yükselen burç Aslan olarak “Vargottama” olmaktadır. Yükselen burcun Vargottama olması durumu tarihte ülkeleri yönetmiş ve adını altın harflerle yazdırmış büyük önderlere özgü bir yerleşimdir. Herhangi bir gezegenin Rasi ve Navamsa haritalarında aynı burca yerleşmesi ile oysa, Vargottama yükselende oluşursa ortaya eşsiz bir karakter ve muhteşem bir kader çıkartır. Bu haritada Yükselen için özel bir yerleşim daha göze çarpmaktadır.

Yükselen yöneticisi Güneş 10.cu (kendras) eve yerleşerek harita sahibine toplumları yönetmekte en yüksek yetenek ve talihi ihsan etmektedir. Bunun yanında yükselen, 9.cu uğurlu (trikona) evde “yogakaraka” kimliği kazanmış Jüpiter’den görünüm almaktadır. Jüpiter, navamsa haritasında yükselen burca yerleşerek büyük güç kazanmaktadır. Jüpiter, 9.cu evde köşe ve üçgen evlerin yöneticilerinin birleşim yapması sonucu yogakaraka olmuştur. Bundan başka köşe ve üçgen evlerin (4.cü ve 9.cu evler) yöneticisi olan Mars, doğal yogakaraka gezegendir. Mesleği askerlik ve devlet yöneticisi olan bir karakter için muhteşem bir oluşumdur. Bu haritanın sivrilmiş görünümlerinden bir tanesi de Mars ve Venüs’ün “Rajayogakaraka” gezegen özelliği kazanmalarıdır. Vedic kurallarına göre 9.cu ve 10.cu evlerin yöneticileri birbirlerinin evleri ile görünüm yaparlarsa Rajayogakaraka gezegen olurlar. Doğum haritasında Mars 3.cü ev (Terazi) görünüm yaparken, Venüs de doğrudan Mars’ın evinde (Koç) yerleşmiştir. Vedic astroloji kurallarına göre doğum haritasının analizinde Ay, yükselen olarak (Chandra Lagna) seçilerek yogalar araştırılır.

Doğum haritasında Ay’dan başlanırsa Mars 4.cü (köşe) eve düşmekte ve Ay ile ardışık köşe evleri işgal ederek “Chandra Mangala” yoga oluşmaktadır. Ay, Jüpiter’den görünüm aldığından yoga büyük güç kazanmıştır. Vedic astrolojinin en önemli yogalarından bir tanesi “Gaja Kesekari Yoga” dır. Ay ve Jüpiter’in köşe veya üçgen evlerde yerleşmesi ile oluşur. Bu haritada Ay köşe evde, Jüpiter de üçgen evde yerleşerek güçlü bir Yoga meydana getirmektedir. Gerçi Jüpiter ile aynı evi paylaşan Satürn, yogayı bozar gibi görünse de gezegen Jüpiter ve Venüs arasında kıstırılmış durumdadır ve zararlı etkileri ortadan kalkmıştır. Bu yoga tek başına bir horoskopun temel gücünü ve ışıltısını meydana getirerek sahibine görkemli bir talih sunar. Atatürk’ün doğum haritasında göze çarpan önemli bir özellik de bu kişiliğe geleceği görme yeteneğinin verilmiş olduğunu göstermesidir. Atatürk iki boyut arasında iletişim gücünün doruk noktasına ulaştığı derin ve yoğun sezgilere sahipti. Yaşamında pek çok kez gelecek hakkında kehanetlerde bulunmuştur ve bunların aynen meydana geldikleri görülmüştür. Bu yeteneğin Vedic astroloji kurallarına göre doğum haritasında yer aldığını görmekteyiz.

Rasi’de 4.cü ev “moksha” (ebedi özgürlük) evidir. Buraya yerleşen gezegenler kişinin ruhani hayatını ve ökült yeteneklerini işaret edecektir. Buraya yerleşen gezegenler 10.cu ev ile görünüm yapacaktır ve kişinin kariyerini etkileyen mistik güçlerin köklerini gösterecektir. 4.cü ev yöneticisi Mars 8.ci evdedir. Bu yerleşim de ruhani yaşam için önemli bir göstergedir. Mars bir Yogakaraka gezegen olarak çok güçlenmiş ve 8.ci evde adeta haritaya müthiş bir sezgi gücü ve geleceği görme yeteneği vermiştir. Zaten 4.cü eve yerleşen Rahu da 8.ci evdeki Mars ile görünüm yaparak geleceği görme yeteneğini güçlendirmektedir. Bu yerleşimler insana gelecekte olacak olayların rüyalarını gördürür. Eğer, Atatürk’ün haritasında 9.cu ve 10.cu evleri çok güçlü olmasaydı bir devlet adamı yerine ünlü bir ruhani lider olabilirdi. Şöhret Atatürk’ün haritasında sayılamayacak kadar çok şöhret ve ün işareti vardır. Bunlardan en önemlisi Ay ve Jüpiter’in oluşturdukları Gajakesari Yoga’dır. 9.cu evde Jüpiter, Venüs ve Satürn birleşmesi güç, ün ve şöhret göstergesidir. Burada ilginç bir farklılık göze çarpmaktadır. Satürn, açısal olarak Jüpiter ve Venüs arasında kalmaktadır.

Astrolojik deyimle “kıstırılmış” durumdadır. Bu da gezegenin tüm zararlarından arındırılarak Atatürk’e tüm faydalarını saçtığını göstermektedir. Yani, sabır, dirayet, azim, disiplin ve kararlılık. Bunlar bir lider için en önemli özelliklerdir. Jüpiter ve Satürn kavuşumu ile Jüpiter, Venüs kavuşumu “Rajayoga” dır. Yogaları inceleyen “Bhavartha Ratnakara” adlı eserde “Rahu’nun 4.cü evde yerleşmesi kişiye güç ve şöhret verir” denmektedir. Ayrıca yükselenden sonra tüm gezegenlerin 5 ev içinde toplanmış olmaları “Grahamalika Yoga” meydana çıkartmaktadır. Bu yoga da ün ve şöhret işaretidir. Satürn 3.cü ve 9.cu evler ile görünüm yaparsa gücünün doruğuna çıkar. Atatürk’ün haritasında 9.cu evde yerleşmiş olup 3.cü ev ile görünüm yapmaktadır. Satürn kariyer evinin (10.cu) “Karakas” gezegenidir. Bu durum gezegenin liderlikte ün ve şöhret vereceğini göstermektedir. Atatürk’ün haritasında en ilginç yerleşimlerden bir tanesini Güneş yapmaktadır. Güneş Hint astrolojisinde zararlı gezegendir.

Zararlı gezegenin gelişme (Upachaya) evlerinden birinde olması, özellikle 10.cu kariyer evine yerleşmesi çok olumludur. Haritanın sahibine çok yüksek bir mevki, kariyer ve buradan gelecek ünü, saygınlığı gösterir. Güneş 10.cu evin kılavuz (karaka) gezegenidir ve burada yönsel güç (dik bala) kazanmaktadır. Güneş için bir horoskopta 10.cu ev en iyi yerleşimdir. Güneş’in ayrı bir özelliği daha vardır. Burada Rajayoga olduğu gibi doğal “Atmakaraka” gezegen olmaktadır. Bu durumda Atmakara gezegen de en büyük boylam derecesine sahip olan ay olmakla gücüne güç katmaktadır. Hint felsefesinde bu işaret çok önemlidir ve insanın tanrı tarafından kutsanmış ve yeryüzüne ilahi bir göreve gönderilmiş olduğunun işareti sayılır. Eğer Güneş 9.cu evde olsaydı felsefe ve din alanında bir liderlik görevi için seçilmiş olurdu. Oysa, 10.cu evdeki gezegen Atatürk’ün bir ulusun başında yücelmesini ve liderlik yapmasını sağlamıştır. Ün ve şöhret getiren işaretlerden bir tanesi de budur. Rasi haritasının tek dikkat çeken olumsuz işareti “Kala Sarpa Yoga” bulunmasıdır. Tüm gezegenler Rahu ve Ketu ekseni bir tarafında toplanmıştır. Çok ünlü ve başarılı insanların Vedic Rasi haritalarında KSY bulunabilir. Bu yerleşim hayatın bazı alanlarında ona başarısızlık veya mutsuzluk verebilir. Atatürk için böyle bir yaşam alanı ancak evlilikte görülebilir. Bu konuda başarılı olmamıştır. KSY zararlı etkileri ayrıca sağlık sorunları vermesi ve düşman sahibi yapmasıdır. Günümüzde bile düşmanları eksik olmamaktadır. Atamızı sevgi ve minnetle anıyoruz…
Dr.Astrolog Şenay DEVİ & Astrolog Yücel SÜGEN

NOT: Bilindiği gibi Hint halkı, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda, Atatürk’ü ve Türk halkını yalnız bırakmamış ve maddi manevi olarak, Türk halkının yanında yer almışlardı. Kurtuluş Savaşı’ndan yıllar sonra, 1929 yılında, Bir Hintli Mihrace, Atatürk’ü Pera Palas’taki 101 no’lu odasında ziyaret etmeye gelmişti.Hint mihracesi, Atatürk’le görüşmek ister ve randevu için Cumhurbaşkanlığı’na müracaat eder. Bu isteği kabul edilen mihrace, görüşmeden sonra Atatürk’e Hint işi ipek bir seccade hediye eder. Bu armağan, Atatürk’ün İstanbul’a geldiğinde sıklıkla ikamet ettiği Pera Palas’taki 101 numaralı odaya gönderilir. Resimdeki saate DİKKAT edin. Saat 09.07 yi göstermekte. altındaki avize şeklinde duran çiçeklere bakın. O çiçeklerin KASIMpatı olduğu görülmekte ve 10 tane. 10 kasımda saat 09.07 de ATAmızın ölüm saatini göstermekte. Atamıza hediye edilen seccade halen Pera Palasta sergilenmektedir.

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık