Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Astroloji Bilimdir!

Tüm dünyanın BİLİM olarak kabul ettiği bir sistem üzerine sığ gerçeği yansıtmayan yanlış örneklere dayandırılarak yapılan bilgiden uzak yorumlar dünyaca kabul edilmiş bir sisteme yapılan büyük bir haksızlıktır. Örnek vermek gerekirse bir kişi HAKLI çıkmak adına bağırıp çağırıp hatta hakaret ederek dikkat çekebilir fakat bu kişinin ASLA HAKLI olduğu anlamına gelmez. Birileri çıkar yaygara yapar dikkat çeker fakat bu durum Astrolojinin BİLİM olduğu gerçeğini değiştirmez!

Astrolojinin temeli insanlığın yazılı tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Babil MÖ 1894 yılında kurulmuş, Sümer ve Akad topraklarını kapsayan bir imparatorluktur. Babil’in merkezi bugünkü Irak’ın El Hilla kasabası üzerinde yer almaktadır. Astroloji BABİL’de gelişmiş ve oradan da dünyaya yayılmıştır. Eski uygarlıklardan günümüze ulaşan pek çok sembol ve çalışmalar bulunmaktadır. Babil bilimde ve astrolojide çok ilerlemiştir. Kalde çöktüğünde bilginler türlü yerlere dağılmışlar, Bir bölümü Mısıra bir bölümüde Hindistana gitmişlerdir. Eski Mısırlılar Astrolojiyi Babillerden öğrenmişlerdir. Hindistan’da ise ilk andan itibaren Yıldız bilimi kabul görmüş ve bu alanda çok derin ve başarılı çalışmalar yapılmıştır. Astrolojiden yararlanarak siyaset kuraklık ve depremler doğal afetler gibi pek çok konuda insanlığa rehberlik etmişlerdir. Mezapotamya’da başlayan bu akım daha sonra Yunan ve Roma Çin imparatorluğunu etkisi altına almış ve kısa süre içinde tüm Avrupa tarafından benimsenmiştir. Bir çok Kral saraylarında Astrologları görevlendirilmiş onların öngörülerine başvurmuştur. Gerek devlet politikalarında gerek kendi kararlarında Astrolojinin rehberliğinden faydalanmışlardır. Günümüzde de dünyanın önemli devlet adamları liderler sanatçılar astrolojinin rehberliğinde kendi yaşam planlarının bilincine varmakta ve Astrolojiyi günlük yaşamlarının bir parçası olarak profesyonel olarak kullanmaktadır. Astroloji, tüm dünyada önemini her geçen gün artırarak insanlığa rehberliğini hükümetler ve kişisel bazda sürdürürken Takiyüddin Rasid, Müneccimbaşı Ahmed Tahir Efendi, Osman Kamil efendi, Gıyaseddin Cemşid, Ali Kuşcu, Seydi İbrahim, Hüseyin Hilmi efendi, Mustafa Asım bey, Bibi müneccime, gibi birbirinden değerli müneccim ve müneccimbaşıları dünya astroloji tarihine geçmiş ve halen astrolojiye eserleri ve çalışmaları ile yön vermeye devam etmektedir. Ayrıca Hüseyin Hüsni Efendi tarafından ‘’Mekteb-i Fenni İlmi Nucm’’ adı ile ilk resmi astroloji okulu yine Osmanlı döneminde kurulmuş vefat edene kadarda onun sorumluluğunda hizmet vermiş, sonrasında ise Sadullah efendinin yönetimine geçmiştir. Bu denli büyük bir astroloji kültüründen gelmiş olmamıza rağmen, bugün ülkemizde astroloji üniversitelerinin olmaması, yeterli ve doyurucu kaynak eksikliği daha doğrusu Osmanlı’da çok değer görmüş ve bugün tüm dünyanın faydalandığı sistem ve bilgi birikiminin tozlu raflar arasında kalması sebebi ile astrolojiye ilgi duyan bir çok insanın da yeterince yararlanmasını engellemekte ve hiç bir ilgisi olmamasına rağmen bir inanç sistemi gibi değerlendirilmektedir. Astroloji fen bilimleri olan Astronomi’den faydalanan tüm dünyada Hindistandan İngiltereye ABD ye saygın ülkelerin üniversitelerinde lisans ve lisansüstü eğitimleri verilen sosyal bir ‘’BİLİM’’ dalıdır. Halen eski Osmanlı sistemindeki pek çok kurum ve uygulamayı benimseyen ABD ayrıca Başkanın danışmanı olarak astrolojiyi de kullanmaktadır. Astroloji sadece insanların mutluluğu için ortaya çıkmamıştır. ASTROLOJİ POPÜLER KÜLTÜRÜN bir yansıması değildir. Eski Horary (Gökyüzü Zamanı Astrolojisi) çağında en fazla devletlerin selameti için kullanılmıştır. Astroloji üniversiteleri yok diye iddia edenler ve Astroloji alanında eğitim almak isteyenler ABD de bulunan benimde Türkçe bölüm başkanı olarak eğitmenliğini yaptığım Kepler College  uzaktan Türkçe eğitim programımızda bu eşsiz yolculuğa katılabilirler.

Temel olarak Astroloji Yüce Allah’ın bizlere çizmiş olduğu hayat planını yorumlayan yol gösterici bir rehberdir. Kişilerin doğum haritalarında ki astronomi verilerini astrolojik olarak hesaplar ve benzerlik yasasını baz alarak uyarılarda bulunur. Örneğin hava durumunu belirlemek için kullanılan METEOROLOJİ kendi sistemine göre bugün hava yağışlı olacak uyarısını yapar kişi ister uyarıyı dikkate alır şemsiyesini yanına alır ve ıslanmaz. İsterse dikkate almaz ve ıslanır.’ Seçimler daima kişilere aittir.

Astroloji ile falı, Astrolog ile falcıyı karıştırmamalıyız.

İlime bilime aksi ispat edilinceye kadar saygı duyarım.

Çünkü dünyanın Öküzün boynuzları üzerindeki bir tepsi olduğunu; öküz hareket ettikçe deprem olduğunu söyleyen aynı ilim, bu gün bu söyleme safsata diyor. Ama o zamanlarda sizin bugün savunduğunuz ilmi savunanları ateşlere atıp diri diri yakıyorlardı. BİLİM Ancak o dönemlerde de usturlab diye adlandırılan gemicilerinde kullandığı açı ölçer ile gökyüzündeki çıplak gözle görülebilen planetlerin açıları ölçülür ve o açı konumunda dünyada insanlar üzerinde ne etkileri olduğu incelenirdi. İşte 6500 yıllık bu kayıtlar astrolojinin temel bilgileridir.

Bilmemek değil öğrenmemek ayıp derler ya Astroloji ülkemizde bilinmemekten öte yaygın olarak yanlış biliniyor. Yaygın yanlış inanışlara dayanarak astrolojinin eleştirilmesi çok büyük haksızlıktır.

Falcısı, büyücüsü, medyumu, cincisi kendine şu anki iktidarın değiştirilmesini gündeme getirdiği tekke ve zaviyeler kanunundan korkup; kendi kendilerine Astrolog ünvanını bahşederlerse; yaygın yanlış inanışta, astrolojinin fal olarak algılanması olur.

Bu astrolog olduğunu iddia edenler, yazılı basında, astroloji köşelerinde, günlük yıldız falı diye yazı yazarlarsa; toplumda yaygın yanlış anlama olması doğaldır.

Bakın bir örnek vereyim. Tarot bir deste kağıdın karılıp açılması ile bakılan faldır. Her seferinde tesadüfe bağlı olarak farklı olasılıklara göre farklı diziliş meydana çıkar. Bilimde tesadüfe yer yoktur. Tarot astroloji değildir. Faldır.

Ancak bir kişinin doğduğu koordinata doğum anındaki planetlerin açısı kaç kez o horoskop dediğimiz doğum haritası çizilerek çıkartılırsa çıkartılsın aynı olur. Değişmez. Tesadüfe yer yoktur. Dünya üzerinde ne kadar katil varsa hepsinin doğum haritasında aynı açı kalıbı vardır. Bu bir tesadüf olamaz. 6500 yıldır Carl gustov jung ın benzerlikler yasası olarak adlandırdığı benzer olgular kayıt altına alınarak astroloji biliminin temel verileri oluşturulmuştur.

Ayrıca Astroloji kendi içinde uzmanlık alanlarına ayrılır.

BATI ASTROLOJİSİ

ÇİN ASTROLOJİSİ

MEDİKAL ASTROLOJİ

HİNT ASTROLOJİSİ

Bakınız ABD dolarının üzerinde "We Trust in God" yazılıdır. Allah'a inanırız manasına gelen bu yazıdan esinlenerek Türk Parasının üzerine "Hakimiyet Allahındır" diye yazmaya kalkılsa ülkede neler olur bir düşünün. İşte ABD de başkan çıkıp basına verdiği röportajda astroloğuna seçimdeki katkılarından dolayı teşekkür edebiliyor. Bu yadırganmıyor. Ülkemizde aynı durum olsa ne olur bir düşünün. İşte astroloji gerçeği budur. Malesef eğitimsiz sözde Astrologlar yüzünden ülkemizde astroloji fal gibi algılanmaktadır. Eğitimli diplomalı uluslararası astroloji birliklerine üye olup kimlik alabilen Astrolog sayısı ülkemizde bir elin parmakları kadardır. Bu da astrolojinin tanıtımını maalesef çok yanlış yapmakta ve astroloji ile falın aynı kefeye konulmasına sebebiyet vermektedir. Türkiyeyi istanbuldan ibaret sayan ve dünyanın gelişmiş ülkelerinde ki astroloji üniversitelerinden bir haber, Astrolojiden anlamayan ya da Amerika kıtasını yeniden keşfettim diyerek dikkat çekmek isteyen yeterli bilgi ve araştırma yapmamış Astrolog olmayan Astroloji karşıtı çıkışlar sadece insanların kafasını karıştırmaktan öteye gidemez. Modern Astronominin babası yada Çağdaş astronominin kurucusu olarak anılan KEPLER 1571 yılında Almanya'da doğmuştur. Kendisi Astronomi alanında 3 yasanın mucididir. Kepler Aynı zamanda Fizikçidir. aynı zamanda matematik profesörüdür ve aynı zamanda Astrolog'tur. Bu nedenle Astronomi kurum ve kuruluşlarına adı verildiği gibi Astroloji ile ilgili başta eğitim kurumları olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara da adı verilmiştir. Kepler Üniversitesi Merkezi Avusturya'da bulunan ve ABD de başta olmak üzere çeşitli ülkelerde de faaliyette bulunan önemli bir bilim merkezdir. Yine ABD de bulunan Kepler Koleji astroloji eğitimi veren bir kuruluştur. Özet olarak Modern Astronominin babası yada Çağdaş astronominin kurucusu olarak anılan KEPLER bir Astrologtur. Ancak bazen bazı kişiler çıkıp, astronominin babası olan kişinin aksine astroloji aleyhtarı söylemlerde bulunmaktadırlar. Bu söylemler Kepler yasalarını inkar etmek ile eşdeğerdir. Avukatlar tıp alanında konuşmuyor, yada Doktorlar hukuk alanında konuşmuyorlar. Kendi meslek alanının dışında Astroloji üniversitelerinin yüksek okullarının varlığından habersiz at gözlüğü ile dünyanın merkezine kendi düşüncelerini koyan ve kabul ettirme çabası içinde olan bazı istisnai konuşan kişilere halk itibar etmeyecektir.

imza-senay-yangel

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık