Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Nostradamus, “Yıldızların Sesini Duyan Bilge”

NOSTRADAMUS, “YILDIZLARIN SESİNİ DUYAN BİLGE”
Nostradamus_by_Cesar
Astrolog ve doktor Michel de Nostredame, 14 Aralık 1503’te Fransa’da doğdu. 2 Temmuz 1566’da yine Fran- sa’da hayata gözlerini yumdu. Latinceleştirdiği Nostradamus adıyla bir kahin olarak dünya çapında üne kavuştu.

Genç yaşta, Yunanca, Latince ve İbranice, matematik ve simya öğrendi. Klasik edebiyat, tarih, tıp, astroloji ve şifalı otlar konularında eğitim aldı. Kabala ve simya öğrenerek bilimle tanıştı. Şifalı bitkiler, kozmetik ve meyvelerin korunması ve işlenmesi konusunda eğitim almış bir uzmandı.

Tıp eğitimi aldı ve başarılı bir doktorluk kariyeri yaptı. O dönem yaygın olan veba hastalığının tedavisinde uyguladığı sıra dışı tekniklerle ünü pekişti. Kral II. Henri’nin doktoru ve astroloğu oldu.

Her zaman gündemde kalmasının nedeni ise şiirsel bir dille yazdığı kehanetlerinin gerçekleşmesidir. Bu kehanetlerin temelinde aldığı bilimsel eğitimle harmanladığı astroloji bilgisi vardır. İlk kez ölümünden yedi sene önce yayınlanan Les Propheties / Kehanetler kitabında yer alan öngörüleri sayısız dünya olayına gerçekleşmesinden yüzlerce yıl önce işaret eder. Bu kitap dörtlü mısralar halinde 942 kehaneti içerir. Bütün ke- hanetleri tarihsiz olan Nostradamus vebaları, depremleri, sa- vaşları, selleri, kıtlıkları ve felaketleri bildirir.

Bazıları açık ve yorumu kolay olsa da Nostradamus’un semboller kullanma, mitolojik referanslar, sözcükleri ters çevirme (anagram), kitabın dili olan Fransızca dışında Latince, İspanyolca ve İbranice kelimeler kullanma, bir kelimenin sadece bir harfini değiştirme gibi tekniklerle şifreleyerek yazdığı kehanetlerinin doğru şekilde yorumlanması için derin bir sembolizm, dil, mitoloji, tarih ve astorolji bilgisinin olması gerekmektedir.

Bir grup şüpheci ise Nostradamus’un kehanetleri ile gerçekleşen olaylar arasında sözü edilen olağanüstü raslantıları metinlerin yanlış yorumlan- ması ve doğru olmayan çevirilere bağlamaktadır.
Nostradamus’un oğlu Cesar’a hitaben kitabına yazdığı önsöz:

“İnsan kaynaklı olaylar kesin
değildir, ama her şey düzenlidir
ve Tanrı’nın hesaplanmaz gücüyle yönetilir, bize öfke sarhoşluğu değil, telaşlı eylemle de değil, yıldızların etkisiyle ilham verir. Belli şeyleri bir kehanet
ruhu içinde, ancak ilahi ilhamı
 bulanlar önceden kestirebilir.

Ben çok uzun süreden beri pek çok kehanetlerde bulundum, daha sonra olmuş olayları çok önceden söyledim, yerini de belirttim. Bütün bunları ilahi güce ve ilhama yorumluy- orum. Söz ettiğim olaylar, kimi mutlu, kimi hüzünlü, dünya- nın ikliminden giderek artan bir doğrulukla geçmiştir, ama bir zarar verme olasılığı yüzünden yalnız şimdiki zamana değil, geleceğe de bir zarar verme korkusundan, sessiz kalmaya, bunları yazıya dökmemeye razı oldum.

Hükümranlıklar, mezhepler ve bölgeler öyle çapraz ve ters değişimlere yol açıyorlar ki, gelecekte neler olacağını açık- larsam, devletlerin, mezheplerin, din ve inançların başındaki büyükler bunların kendi hayallerinden farklı olduğunu, duymak istedikleri şeyler olmadığını görünce, gelecekte doğru olduğu anlaşılacak sözleri suçlamaya kalkarlar. Gerçek kurtarıcının dediği gibi, “Kutsal şeylerinizi köpeklere vermeyin, incilerinizi domuzlara atmayın, çünkü ayaklarıyla ezerler, dönüp sizi parçalarlar.

Dilimi kalabalıklardan, kalemimi kağıtlardan uzak tutuşu- mun nedeni bunlardır. Daha sonra Leoni’den ötürü kararımı verdim, muğlak ve şaşırtıcı cümlelerle insanlığın geleceğinde olacakları, özellikle de en önemlilerini, benim gördüklerimi, kimsenin duyarlılığını zedelemeden açıklıyorum. Bunların hepsinin bulutlu biçimde yazılması gerekiyordu, tüm ke- hanetler gibi. Ne var ki, şimdi ya da ileride, Yaratıcı Tanrı’nın gelecekte yer alacak sırları ilham ve hayal yoluyla açıklamak is- teyeceği kişiler çıkabilir, bunlar yargısal astroloji yoluyla, geçmişte belli bir gücün gelip onları alev gibi sarması, insani ve ilahi ilhamları yargılamaya itmesi biçiminde olabilir.

Çünkü biz de kehanetlerimizi yazıya, ilahi ilham ve vahiylerle, sürekli gözlem ve hesaplarla dökebildik.
Ama sana açıklamak istediğim şey, göklerin hesaplarıyla elde edilen kararlardır. Bu yolla insan gelecekteki olayları bilir, hayali her şeyi de kesinlikle reddeder. İlahi ve doğaüstü ilhamın astrolojik hesaplarla birleşmesi sayesinde, yerleri ve zamanları doğru olarak bulmak mümkündür, bu da ilahi se- vapla, güçle, yetenekle kazanılan bir okült özelliktir.

Bu yolla geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek bir tek ebediyet olur, çünkü her şey çıplak ve açık hale gelir.”

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık