Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Neden Astroloji?

Astroloji Neden BİLİMDİR İLİMDİR İşte sizlere açıklaması.

Dün gece bir tv kanalında bu konu tartışılıyordu. Kendilerine ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Bu tartışmanın ana sebebi kavramların birbirine karışmış olması diye düşünmekteyim. Sebebine gelince ilk günden bugüne ifade ettiğim üzere, Astrolojinin eğitimsiz insanlar tarafından ele alınması yüzünden Fal gibi algılanmasıdır ki! Fal ve Falcılık Kutsal kitabımızda haram kılınmıştır. Yasal olarak ta suçtur. Tüm tv programlarımda makalelerimde ASTROLOJİNİN FAL ile hiç bir ilgisi olmadığını defalarca ifade etmişimdir. FAL ve FALCILIĞIN Bilimle İlimle hiç bir alakası yoktur olsaydı üniversiteleri eğitim kurumları olurdu. Ülkemizde yasal çerçevede FAL FALCILIK BÜYÜ BÜYÜCÜLÜK YASAK olduğundan dolayı bu tür kişiler kendilerine Astrolog unvanı bahşederek kanunlara karşı koruma altına girdiklerini sanmaktadırlar. Bu kişiler yüzünden FAL ve ASTROLOJİ bilmeyenler tarafından karıştırılmaktadır.

Gelelim bizim tarihimize Türk beylik ve devletlerinde kabul görüp var olmak ile birlikte , Osmanlı döneminde MÜNECCİMLİK İLMİ NUCM İLMİ FELEK resmiyet kazanmıştır. Ve Müneccimbaşılık teşkilatı bir kurum olarak silahtar ağaya bağlı medreselerde matematik ve astroloji üzerine eğitimlerini tamamladıktan sonra maaş karşılığı hizmet veren gözlem evleri ve rasathanelerde yaptıkları incelemeler ile Sadrazam tarafından HİLAT giydirilerek göreve getirilerek çalışmalar yapmışlardır. Osmanlı padişahlarının bir devlet görevlisini ödüllendirmek, gönlünü almak ve ya onu yüceltmek için hediye ederek giydirttikleri değerli kumaşlardan yapılmış kaftana verilen isimdir hilat. Ve OSMANLI PADİŞAHLARI AYNI ZAMANDA İSLAM HALİFESİYDİ Kuranı Kerimi sizden bizden iyi bilen HALİFELER İSLAMI yaymak ile görevliydi. Kutsal kitabımız da ASTROLOJİ yi yasaklasalardı devlet yönetiminin bir parçası yapamazlardı.

BİRUN erkanı arasında yer alan Müneccimbaşılarının teşrifattaki mevkileri ilmî rütbe ve pâyesine göre belirlenirdi. Müneccimbaşıların tayinleri ve azilleri hekim başlarının inhasıyla yapılırdı. Bir müneccimbaşının tayin talebini hekimbaşı şeyhülislâma sunar, şeyhülislâm sadrazama teklif eder, o da padişaha arz eder ve padişahın tasvibiyle tayin gerçekleşirdi. Saraya dışardan gelen müneccimbaşı ve hekimbaşılar silahtar ağaya bağlıydılar. Yeni tayin edilen ve genellikle ikinci müneccimlikten gelen müneccimbaşı ile yerine getirilen müneccim-i sânîye sadrazam huzurunda hil‘at giydirilirdi. Bizim tarihimizde ki süreçte Astrolojinin resmiyet kazanma durumu tarihi kayıtlarda bu şekildedir. Kaldı ki Dünya tarihini incelediğimizde Krallar hükümdarlar Kağanlar daima gökyüzünün rehberliğinden faydalanmışlar bu alanda çalışmalara destek vermiş ve göksel etkilerin yaşamları devletleri üzerinde ki etkilerini dikkate almışlardır.

Yanlış bilinen astroloji Astroloji değildir. Kısa bir süre sonra İnkilap yayınevinden çıkacak olan Yeni kitabımda inşallah tüm okuyucularıma astroloji tarihini el yazması belgelerle ortaya koyarak zihinleri bulandıran işine geldiği yorumlayan bilgi sahibi insanların çalışmaları ve söylemlerinden kaçınan bunu yok sayan kişiler amaçlarına ulaşamayacaktır ve Astroloji Kadimlerden günümüze ülkemizde de hak ettiği yeri almaya başlayacaktır.

 

Siz değerli okuyucularımdan ricam lütfen sapla samanı birbirinden ayırın insanlık tarihinden bugüne var olan her biri birden fazla alanda söz sahibi olmuş Alimlerin bilim adamlarının yaptığı çalışmalar tüm dünyada Astroloji ve Astronomiye yön vermeye devam ederken gökyüzünü 12 burçtan ibaret gibi kabul ettirmeye çalışan zihniyetlerden yanlışlardan yola çıkarak doğru olanı yok saymak ve yanlışların üzerinden karalama yapmak doğru değildir. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir durumu vardır. İşte bu sebeple kafamızı kaldırıp bilgin ışığında aydınlanmak öğrenmek öğrendikten sonra fikir yürütmek gerek. Unutmayınız ki Dünya ve ülkemiz Tarih’inde bugün ki astronomi tıp matematik gibi bilimlerin temelini atmış dünyaya ismini altın harfler ile kazımış ve aynı zamanda astrolog olan alimlerin astrolog yönünü göz ardı etmeleri ön yargılı zihniyetlerin aleni bir yansımasıdır. Öncelikle Mürekkep yalamış dirsek çürütmüş bilim insanları birbirlerinden ayrı fikir ve düşüncede olsalar da kesin hüküm ve hakaretvari uslup içinde olmadan nezaket edep çerçevesinde değerlendirmelerde bulunmalı ve ortak noktalarda buluşmak için birbirleri ile ego savaşlarına girmek yerine gerçeklere dayalı tezlerin mücadelesini vererek doğrular üzerinde buluşmalıdır.

İlime Bilime aksi ispat edilinceye kadar saygı duyarım.

Çünkü dünyanın Öküzün boynuzları üzerindeki bir tepsi olduğunu; Öküz hareket ettikçe deprem olduğunu söyleyen aynı ilim, bu gün bu söyleme safsata diyor.

 

Bu durumda Galileo’ un suçu neydi? O gün onu eleştirenler yargılayanlar bugün onu yer göğe koyamayanlar arasında nasıl bir fark vardı? Ama o zamanlarda bugün savunulan kabul görmüş ilmi savunanları ateşlere atıp diri diri yakıyorlardı. Ülkemiz de bulunan dünyada GÜNEŞİN ülkesi olarak adlandırılan Apollon tapınağında MÖ 7nci yüzyıla ait horoskoplar Doğum haritaları halen varlığını korurken ve Yakın zamanda Urfa göbekli tepe tapınağının gün yüzüne çıkması dünya tarihinde yeni bir süreci başlatmışken doğru kabul edilmiş pek çok savunulan teorinin çökmesi ile ve göbekli tepe tapınağında ki astrolojik semboller astrolojinin insanlığın yazılı tarihinden öncesine dayandığını ortaya koymuşken ve tüm dünyadaki bilim insanları bu gerçekleri ortaya çıkarma çabası ile araştırmalarını sürdürürken bugün halen bu konunun yanlışlar üzerinden değerlendirilerek ele alınmaya ve doğru gibi kabul ettirilmeye çalışılması hakikaten üzücüdür.

Bilmemek değil öğrenmemek ayıp derler ya Astroloji ülkemizde bilinmemekten öte yaygın olarak yanlış biliniyor. Yanlış anlatılıyor ve maalesef ki doğru kabul edilerek insanlarımızın yanılgılar yaşamasına neden oluyor. Yaygın yanlış inanışlara dayanarak astrolojinin eleştirilmesi çok büyük haksızlıktır.

Falcısı, büyücüsü, medyumu, tekke ve zaviyeler kanunundan korkup; kendi kendilerine Astrolog unvanını bahşederlerse; yaygın yanlış inanışta, astrolojinin fal olarak algılanması olur.

Bu sözde astrolog olduğunu iddia edenler, yazılı basında, astroloji köşelerinde, günlük yıldız falı diye yazı yazarlarsa; toplumda yaygın yanlış anlama olması doğaldır.

Tarih boyunca hayatın birçok alanında özellikle zamanlar (gün, hafta, ay, yıl) ve mevsimler gibi alanlarda daima gökyüzü insanlara rehberlik etmiştir. İşte tarihimizde hatta insanlık tarihinde astrolojinin doğuşu da böyledir. Örneği gökyüzündeki X gökcismi Y ülkesine Z açısını yaptığında o ülkede kuraklık olduysa; aynı gezegen tekrar aynı açıyı ama aynı ülkeye ama başka bir ülkeye yaptığında yine kuraklık oluyorsa insanlar bunu da kural olarak kabul etmişler ve hayatlarını buna göre düzenlemeye başlamışlar. İşte burada Astroloji doğmuş.

 

Elbette gökyüzündeki cisimleri bir laboratuvar ortamında “Dünya’da bir ülkeye (yere) şu açıyı yapsın bakalım ne olacak; şimdi başka bir zamana gidelim Dünya’da başka bir ülkeye (yere) bu gökcismini aynı açıyı yapacak konuma yerleştirelim bakalım aynı olaylar olacak mı?” diye bir imkânımız yoktur. Ancak insanlık tarihinde binlerce yıldır yaşananları bu şekilde benzerliklerini görüp; (benzerlik yasası) buna göre yorum yapan zamanına göre müneccim, astrolog gibi isimlerle adlandırılan kişilerin yaptığı ilmi görmezlikten gelmek Astroloji ilmine yapılan en büyük haksızlıktır. Astrolog olmak hem maddesel açıdan hem de manevi açıdan bundan dolayı çok zor bir iştir. Astrolog matematik, fizik, astronomi, tarih gibi birçok konuda uzman olmak zorundadır. Eskiden de böyle değil miymiş? Tarihteki astrologlar birçok alanda ilim irfan sahibi bilim adamları değil miymiş? İşte bundan dolayı astrolog olmak maddesel açıdan zordur. Eğitim gerektirir. Çalışma gerektirir. Azim gerektirir. Daha birçok şeyi gerektirir.

Ancak Astrolojiyi suiistimal eden kişiler astrologlardan çok olunca; bunların yüzünden astroloji ilmi yara alıp halkın nezdinde hak etmediği yerlerde olursa; alay, dalga ve nefret konusu haline gelirse Astrolog olmak manevi açıdan da zordur. Hele bir de bazı bilim adamları tarihi okumadan; gerçek astrolojiyi bilmediklerinin farkında olmadan; astrolojiyi suiistimal edenlere göre değerlendirerek; Astroloji ilmini kabul etmediklerini söylerlerse; Astroloji ilmini eleştirirlerse; işte o zaman

Çin astrolojisi, batı astrolojisi, Vedik astroloji gibi sistemler dünya üzerinde saygın üniversitelerde eğitim öğretim kuruluşlarında var olurken; Tüm dünyaya yayılmış göçebe Türkler, Üç kıtaya hükmetmiş; hükmederken tüm sistemleri alıp; mükemmel sistemi yaratmışken; bu mirasına sahip çıkamaz ve bir tek astroloji üniversitesi meslek yüksekokulu; meslek lisesi olmayan; bırakın kendi astroloji sitemi de dünyada tarihin derinliklerine gömülmüş kalmış bir durumda olur. Halktan da birileri çıkar “Ben astrolojiye inanmıyorum.” der. Pardon ama astroloji bir inanç sistemi midir ki inanmıyorsunuz?

Diliyorum ki Uluğbey Harezmi Ömer Hayyam Ali Kuşçu Ahmet Dede Gıyaseddin Cemşid Al Sufi ve isimlerini sayamadığım her biri farklı alanlarda uzman olmakla birlikte Astronomi ve Astrolojide de isim ve söz sahibi olmuş alimlerin yaptıkları çalışmalar el yazmaları dünya kütüphanelerinde muhafaza edilip hali hazırda araştırmacılar tarafından incelenirken bunları YOK saymak yerine eğri doğrudan ayırt edilsin ve Astrolojiyi popüler kültürün bir yansıması gibi insanların inanç ve zayıflıklarından faydalanmak üzere kötüye kullanan kişilere gereken tepkiler gösterilsin ve doğrular ortaya çıksın.

Netice olarak:

Temel olarak Astroloji Yüce Allah’ın bizlere çizmiş olduğu hayat planını yorumlayan yol gösterici bir rehberdir. Kişilerin doğum haritalarında ki astronomi verilerini astrolojik olarak hesaplar ve benzerlik yasasını baz alarak uyarılarda bulunur. Örneğin hava durumunu belirlemek için kullanılan METEOROLOJİ kendi sistemine göre bugün hava yağışlı olacak uyarısını yapar kişi ister uyarıyı dikkate alır şemsiyesini yanına alır ve ıslanmaz. İsterse dikkate almaz ve ıslanır.’ Seçimler daima kişilerin hür iradesine aittir.

imza-senay-yangel

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık