Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Gökyüzünün İlahi Horomonisi Sirius ''Şira'' Yıldızı

NECM-49 (Eski)(53/NECM-49: Doğrusu Şira yıldızının Rabbi O'dur.) / Diyanet Vakfi(53/NECM-49: Doğrusu Şi'râ yıldızının Rabbi de O'dur.) NECM -49 (53/23.) Hiç kuşkusuz, Şi’ra yıldızının şurulanmanın Rabbi’de O’dur.Prof.Y.Nuri Öztürk

Orion ve Sirius gökyüzü ortasına ulaştığında ve Arturus şafakla birlikte doğduğunda işte o zaman ey Perses üzümlerini topla HESIOD

2

Pisagor, Evreni dev bir monokord olarak algılar. Tek teli en yüksekteki mutlak RUH ile an alttaki mutlak maddeyi, Yani gökleri ve yeri birbirine bağlar. Pisagor sema feleklerinden içe doğru ilerleyerek, Evreni kimi otoritelere göre 9 kimi otoritelere göre de 12 bölüme ayırır. 12 li sistem şu şekildedir. İlk bölüme ''EMPYREAN'' yada ''SABİT YILDIZLAR'' Feleği denmektedir. Burası ölümsüzlerin yaşadığı yerdir. Diğer bölümler ise, Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş, Venüs, Merkür ve Ay. ATEŞ HAVA SU ve TOPRAK Felekleridir. Renklerde Zodyak’ın 12 burcuna bölünmüş bir tekerleğin okları gibi düzenlenmişlerdir. KOÇ’a Kızıl, BOĞA’ya Kırmızı-Turuncu İKİZLERE tam Turuncu, YENGEÇ’e Yeşil, ASLAN’a Sarı, BAŞAK’a Sarımsı Yeşil, TERAZİ’ye tam Yeşil, AKREP’E Yeşil, Mavi, YAY’a tam Mavi, OĞLAK’a Mavi-Mor, KOVA’ya Mor, ve BALIK’a Mor-Kızıl verilmiştir. Tayfın renkleri ile oktavın müzik notalarının düzenlenmesi ve uygun tonların renk bezeyişlerini korumak için gezegenlerin farklı konumlandırmaları ve her birinin birbiri ile müthiş bir matematiksel uyumu vardır.

MARS ‘’Do’’ ‘’Re’’  ‘’Me’’ GÜNEŞ MERKÜR ‘’Fa’’ SATÜRN ‘’Sol’’ JÜPİTER ‘’La’’ VENÜS ’’Si’’ AY ‘’Ti’’ Olur ve başlar evrenin seremonisi eşsiz müziğinin notaları ile göklerde ve yerlerde yankılanmaya. 

12-13-14 TEMMUZ 2015

3

23-24-25 TEMMUZ 2015

4

Bir Gezegenin Sabit Yıldız ile kavuşum yapması için sadece aynı burç derecesinde yani aynı BOYLAM’DA olması yetmez. Bunların DEKLİNASYON yerleşimleri de en fazla 1 derece içinde aynı olmalıdır. Bahsedilen tarihte yani bugün Güneş boylam derecesi 14.05 Yengeç burcudur. Sirius boylam derecesi 14.05 Yengeç burcudur. Boylam derecesine göre kavuşum etkisi vardır. Fakat Deklinasyon yerleşimleri de 1 derece içinde olmalıdır. Hemen bakalım, Güneş Deklinasyonu 22 Kuzey 41 olacaktır. Aynı sırada Sirius Deklinasyonu 16 Güney 44 olacaktır. Biri Gök ekvatorunun kuzeyinde diğeri güneyinde olan gök cisimleri

KAVUŞUMDA OLMAZLAR!

Şimdi size en güncel örnek. Venüs’ün Jüpiter ile kavuşumunu duymayan kalmamıştır. Bu iki gezegen hem BOYLAM hem de DEKLİNASYON hesabına göre de kavuşum etkisindedirler. Yaptığımız hesaba göre Jüpiter 14N47 Kuzey, Venüs ise 13N04 yine Kuzey yarım kürdedir. Ve bu kavuşum etkisidir.

5

Boylam aynı derecede olsa dahi deklinasyonlar 1 derece içinde ve aynı gök kürede olmalıdır. Bu bir kuraldır değişmez. Bir sabit yıldızla bir gezegenin kavuşum etkisi ancak böyle mümkündür. Şu anda yapılan eksik/yanlış hesaplamayla en az 10 tane sabit yıldız ile gezegeni kavuşturabiliriz. Örneğin Alhena sabit yıldızı ile Mars’ı ele alalım. Alhena 09 derece Yengeç, Mars ise 08 derece Yengeç burcundadır. Boylam derecelerine baktığımızda kavuşumda olduğunu görürüz. Fakat DEKLİNASYON hesabına baktığımızda Alhena sabit yıldızı 16K24 Kuzeydir, Mars ise 23N59 Kuzeydir. 1 derece içinde olmadığından kavuşum etkisi söz konusu değildir. Boylam hesabına göre kavuşumda olması gerekirken deklinasyon hesabına göre değildir. Bu durumda kavuşum etkisi YOKTUR.

Size bir başka örnek daha, Subra sabit yıldızı an itibariyle 24.15 Aslan burcundadır. Venüs ise 24.49 Aslan burcundadır. Boylam değeri ile hesapladığımızda aynı derece olduğundan Subra ve Venüs kavuşumda gözükmekte. Kavuşum etkisi olabilmesi için deklinasyon yerleşimi de 1 derece içerisinde olmalıdır. Subra deklinasyon derecesi 09N54 Kuzeydir. Venüs deklinasyon derecesi 13N04 Kuzeydir. Bu durumda kavuşum varmı dır ? YOKTUR!

Yukarıdaki hesaplamaya göre 6 TEMMUZ 2015 Güneş-Sirius kavuşumda mıdır? Hayır değildir. Bu hesaplamanın kuralı basittir: Bir gezegenin bir sabit yıldız ile aynı BOYLAM’DA olması sadece boylam hesabına göre kavuşumda olduğunu gösterir. Sadece Boylam hesabını baz alırsak her gün en az birkaç gezegen sabit yıldızlarla kavuşum halinde olacaktır. DEKLİNASYON hesabını baz almadan yapılan hesaplama eksiktir ve hatta yanlıştır. Deklinasyon yerleşimine göre de 1 derece içinde olursa kavuşum etkisi olur. Sirius-A Sirius-B ‘’AKYILDIZ’’. Büyük Köpek Takımyıldızında yer alan bir çift yıldız. Bu çift yıldızdan Türkçe’de AK yıldız, Osmanlıca’da Şi-ra-i Yemaniye ismi ile bilinen Sirius –A bileşeni ‘’a CMa/a Canis Majoris/ Büyük Köpek Takımyıldızı’nın ALPHA yıldızı’’ görünür kadiri bakımından gökyüzündeki en parlak yıldızdır. 1.47 görünür Kadiri derecesi ile kendisine görünür kadiri bakımından en yakın olan Canopus’a oranla onun 2 katı kadar parlaktır ve geceleri görülen gökyüzünde bu görsel görünüş önemi ile baş rolde bulunmaktadır. Çıplak gözle tek yıldızmış gözüken Sirius, Aslında tayf türlerine göre yapılan yıldız sınıflandırma sisteminde A1V sınıfında bulunan Sirius-A ile DA2 Sınıfına giren, Sirius B olarak adlandırılan bir beyaz cüce’den oluşan çift yıldızdır. Sirius – A bu paralk görünümünü aslında aydınlatma gücünün yanı sıra Güneş sistemine yakınlığına borçludur. Sirius- A kütlesi bakımından Güneş’in 2 katı olup 1.42’lik bir mutlak Kadire sahiptir. Aydınlatma gücü Güneş’in 25 katıdır. Sirius sisteminin yaşı 200 milyon-300 milyon yıldır. Sirius aynı zamanda yer aldığı takımyıldızdaki önemli rolünden dolayı, Geleneklerde köpek takımyıldızda ki önemli rolünden dolayı, Geleneklerde köpek-yıldız olarak adlandırılması bundandır. Mitolojik ve folklorik öykülerde Güneşten bağımsız biçimde konu olmuştur. Mısır’da Nil nehrinin taşmalarını, Antik Yunan’da ‘’Köpek günlerinin’’ ‘’Kavurucu Sıcak Günler’’ başlangıcını, Poinzezya’da kışı haber veriyor. Pasifik okyanusunda ise gemicilere önemli bir yol gösterici işaret oluyordu. Çeşitli uygarlıklara ait astonomik ve astrolojik kayıtlarda adı geçen SİRİUS, Eski Mısır’da Sopdet, Grekçeye uyarlanmış hali ile Sothis, Yıldızın Grekçe de ki gerçek adı ise Seririos’dur. Eski Mısırda Orta Krallık döneminde, Mısırlılar takvimlerini Sirius’un Helyak doğuşuna göre düzenlemişlerdi. Bu takvimde esas alınan gün ise, Sirius’un Mısır göklerinde 70 günlük yokluğundan sonra belirdiği gündü ve Nil nehri’nin her yıl ki taşmasından hemen öncesine ve yaz gündönümüne denk gelirdi. Sirius- A Eski mısır panteonunda İsis ilahesi ile özdeşleştirilirdi ki, İsis , eşi Osiris ve oğlu Horus ile bir üçlem oluştururdu. Siriusun gökyüzünde görülmediği söz konusu 70 gün, İsis ve Osirisin duat denilen öte alemde seyrettikleri dönemi simgelerdi. Pek çok Mısır tapınağı, İç odaları Sirius’u görecek biçimde inşa edilmiştir. Keops piramidinin Kraliçe odasın’ın duvarında açılan bir kanal yalnızca Sirius’u görmek için yaptırılmıştır. Eski Yunanlılar Siriusun kaybolduğu dönemden sonra tekrar gökyüzünde belirmesinin sıcak ve kurak yazı haber verdiğine inanırlar ayrıca bunun canlılar üzerinde bitkileri solduracağından büyük endişe taşırlardı. Yine eski kayıtlarda yaz başlangıcında ki hava koşullarının bozulduğu hallerde Sirius’un daha fazla parladığının gözlemlendiği kaydedilmiştir. Eski yunan gözlemcilere göre bu söz konusu yıldızdan olumsuz etkiler yaratan bir takım tesirler yayıldığı anlamını taşıyordu. İnsanların bu tesirlere maruz kalması olayına Greçke’de YILDIZCA ÇARPILMIŞ OLMAK ‘’ Astroboletos’’ deniyordu. Böylece Sirius batı edebiyatında ‘’Yakan yada Alevler saçan’’ olarak betimlendi. Siriusun belirmesinin ardından gelen mevsim döneminin adı da ‘’Yaz köpeği günleri’’ olarak adlandırılmıştır. Vakti ile Ege denizinde yaşayanlar soğukların azalması için Sirius ve Zeusa kurban keserler ve yaz mevsimindeki temel rolünü oynamak üzere tekrar belirmesini beklerlerdi. Yıldızın parlaklık derecesine bakarak kendilerini iyi bir talihin bekleyip beklemediğine karar verirlerdi. Örneğin, Yıldızın sisli puslu halde ya da ışığı zayıf görünümde ise veba’ yı haber veriyor anlamında yorumlanıyordu. Bu adada bulunan M.Ö 3.ncü yüzyıla ait paralarda ışınlar yayan bir köpek ve yıldız tasvirlerinin bulunması Sirius’un bu adada ki önemini açıkça ortaya koymaktadır. Güneş ve Ay çekim kuvvetlerinin etkisi ile Dünyan’ın ekvator bölgesinde şişkinlik gezegenin eksensel hareketlerinde bir titreme ye yol açmaktadır. Buna bağlı olarak 26.000 yılda bir oluşan yörüngesel salınım ‘Precession’ yıldızların gökyüzünde ki konumlarını da yavaş yavaş değiştirmektedir. Bu nedenle Sirius geçmişe göre daha geç doğmakta ve şafak vakti yükselmesi eskiden olduğu gibi yaz mevsiminin en sıcak günlerine denk gelmemektedir. Romalılar Sirius’un Helyak doğuşunu 25 Nisan civarında bir günde kutlarlardır. Bu kutlamada bir köpek kurban ederlerdi. Buhur ve şarap kullanırlar o yıl ki buğday ürünün yıldızdan yayılan tesirlerin buğdaypası hastalığına yol açmadan alınabilmesi için bir de Robigo ilahesine koyun kurban ederlerdi. İskenderiyeli Batlamyus yıldızların haritasını çıkardığı Almagest ‘’AL-KİTABU_L-MİJİSTİ’’ çalışmasının 6.ve 7. Nci kitabında Siriusu gökkürenin merkezi boylamlarının yerini belirlemek üzere kullanmıştır.

KUTSAL METİNLERDE SİRİUS

Sirius arapça da Şİ-rayı Yemani ya da kısaca ŞİRA Güneş hariç tutulursa, Kuran-ı Kerimde adı geçen tek yıldız olup NECM süresinde geçmektedir. İlginç bir rastlantı söz konusu yıldızdan surenin 49ncu ayetinde söz edilmesi ve aynı surenin 9.ncu ayetinde iki yıldızın yörüngelerini vurgulayan ‘’ İKİ YAY’’ ifadesinin geçmesidir. Bu Sirius-A ve Sirius-B nin dolanım süreleri olan 49,9 sayısını oluşturmaktadır! Sirius yıldızından Zend Avesta’da da söz edilir. Bir çok kutsal metinde sözü edilen SİRİUS yeryüzünde ki bir çok uygarlık için en kutsal YILDIZ olmuştur. Yıldızdan bahsedilen yapıtlarda ona verilen adların sayısı 50 binin üzerindedir. Arapçada ki adı: ŞİRA ‘’İşaret kulavuz’’ anlamındadır. Sankritçede ki adı: MRGAVYADHA ‘’Geyik Avcısı’’dır. Ayrıca Shiva’nın RUDRA ‘’Rüzgar fırtına ve av ilahı’’ biçimini temsil etmektedir. Sirius adının günümüzde ki kullanımına gelince Macquarie üniversitesinin öğrencilerinin çıkardığı günlüğün adı Sirius’tur. 18.y.y’dan beri Birleşik krallığın kraliyet filosunda’ki 7 gemi HMS Sirius adını taşımaktadır. J.K Rowling Harry Potter serisinde Harry’nin vaftiz babasının adı olarak ta Sirius adını kullanmıştır.

Astrolojik olarak bir kaç örnek vermek gerekirse 14 derece yengeç te ki Güneş ve Sirius kavuşumu 04-07 Temmuz Amerika'nın bağımsızlık günü de Sirius ve Güneş'in kombinasyonları ile bağlantılıdır!

‘’Çömez yakınıyormuş: "Bize öyküler anlatıyorsun ama anlamlarını açmıyorsun." Usta yanıt vermiş: "Biri sana meyveyi çiğneyerek ikram etse hoşuna gider miydi?"

Paul Brunton

Bu kutsal yıldızın enerjisinin her birimizin farkındalığını arttırması yaptıklarımız ve yapacaklarımızla sınanıp hür irademizi en yüce hali ile kullanıp dünya hallerinde yorduğumuz kırdığımız RUHUMUZU uyandırması değerlerimizin farkına varmamıza vesile olması şükredecek sayısız nimeti fark etmemizi sağlaması, Tüm Kainat için Makrokozmosta Mikrokosmosun parçası olduğumuz bilinci ile Dini dili ırkı inancı ne olursa olsun, Önce insan demeli sevmeyi bilmeli yoksa insanlığımızın ne anlamı kalır düşüncesi ile hareket etmeli ve unutmamalı BİR lik kalpten dile yansır dileği ile, Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Bütün KAİNAT BİRBİRİNE SEVGİ ile Bağlanmış Herkesin bakmadığı yönden BAK DÜNYAYA. Hz.Mevlana

Zâhir fıkhını öğren, sonra bâtın fıkhına yönel.

Zâhir ilimleri görünen kısmın ışığıdır. Bâtın ilimleri ise görünmeyen kısmın.

Bâtın bilgisi, seninle Rabbin arasındaki ışıktır. Abdülkadir Geylâni

Kaynaklar: AstronomicaManilius Tetrabiblos Marifetname William Lilly Batlamyus İparhos ve el yazması zayiçeler. El Buruni Ali Kuşcu Arabi Risaleleri Astrolog Yücel Sügen & Astrolog Özlem Sügen & Astrolog Şenay Devi

Astrolog Şenay Devi

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık