Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Astrolojideki En Önemli Gök Olayı Hangisi?

Tutulmalar Astrolojideki En Önemli Gök Olaylarındandır

Hangi inanca mensupsak dua etmek meditasyon yapmak ruhu arındırıp şifalandırmak tutulma enerjilerini dengelememizi pozitife çevirmemizi sağlar.

Türk İslam Kültüründe müneccimbaşılar Güneş ve Ay tutulmalarını daima titizlikle incelemişlerdir. Kayıt altına almış, padişah ve saray halkını bu konuda bilgilendirmişlerdir. Gereken tedbir ve izlenmesi gereken yollar konusunda rehberlik etmişlerdir. XV. yüzyılın sonları ile XVI. yüzyılın başlarında başlayan müneccimbaşılık müessesinde Osmanlı sarayında Bîrun erkanından olan müneccimbaşılar, aslen ilmiye sınıfına mensup medrese mezunu kişilerdir. Kuyruklu yıldızların geçişi, zelzele, yangın, Ay tutulmalarında önemli astronomi hadiseleri ile fevkalade olayların gözlemleri sonucu yaşanacak olumsuzlukları en aza indirebilmek için Ay tutulmalarında sizlerle paylaştığım dua ve uygulamaları yaparlardı.

NOT: AY tutulmasında namaz kılmak sünnet-i müekkekedir.

Ay tutulması esnasında HUSUF namazı kılınır. 2 rekattır. HUSUF Namazı kılındıktan sonra 33 kere “Allâhü Ekber” diye tekbir getirilir.  

NOT: Yarın sabah seher vaktine kadar kılınabilir.

Ardından “Sübhânallâhi ve’l-hamdü liltâhi ve lâ ilâhe illâhü vallâ- hü ekber Li havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.” Okunur.

Daha sonra ARAF suresi 54 ncü ayet 7 kez okunur.
"İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin."(A'raf, 7/54)

(Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'a istivâ eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir!)

Okunacak esmalar:

129 YA LATİF

70 YA BERRU

70 YA HAY

298 YA RAHMAN

94 YA AZİZ

128 YA GAFFAR

131 YA SELAM

AYRICA: Türk İslam kültüründe ebced avrupada numeroji olarak adlandırılan sayısal ve rakamsal hesaplamalarda gezegenlerle ilişkilidir. İslam astrolojisinde İLMİ NUCM ile görevlendirilen İDRİS Peygamber Rabbimizin 99 ismini Esmaül Hüsna yı her harf bir sayıya denk gelen bir gezegenle ilişkilendirmiştir. Bedende her organ her harf her sayı her renk her bitki her kristal bir gezegenle ilişkilidir.

HİNT ASTROLOJİSİNE GÖRE Okuyabileceğiniz mantra: ‘’Mantralarda ses enerjisidir gezegenlerle ilişkili sayısal ve rakamsal değerlerden oluşur. Yaydığı ses titreşimleri ile gezegenin zararlı enerjilerini azaltmaya yardımcı olur.

‘’Om Kshirputrayay Vidmahe Amrit Tatvaaye Dheemahi Tanno Chadrah Prachodayat’’ 108 kez okunur.

‘’Rabbimiz bize şah damarımızdan yakındır ona giden yolda niyetlerimizdir önemli olan. Hangi dine inanca mensup olursak olalım Güneş ve Ay tutulmalarında maneviyata yönelmek kalbimizin sesini duymak dua etmek bizleri yüceltir ve arındırır’’

Ezelden Ebediyete tam şu anla ve tüm zamanlarda, Kalbini Sevgi Ruhunu Aşk İnanç Sevgi ve merhamet ile besleyen  hür iradesini iyilik güzellik ve aşk ile tamamlayan  niyeti güzel özünün saflığını koruyan sahip çıkan insanların tümüne tüm yaşamsal alanlarımızda Sağlığın Şifanın Bereketin Korumanın Huzurun Aşkın maddi manevi sayısız ve tamamlayıcı zenginliklerin sınırsızca aktığı ruhsal fiziksel sağlık ve şifanın tüm yaşamsal alanlarımızda etkili olduğu huzur şifa kazanç aşk ve zenginliklerle mucizelerle sevinip şükürlerimize yenilerini ekleyeceğimiz HARİKA anların BAŞLANGICI olsun. #abralas--

Karanlığı ardımızda bırakıp IŞIĞA yürüyerek BİZ olabildiğimiz BİR olabildiğimiz günlerin gelmesi dileğimle.

şenay yangel imza

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık