Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Astroloji Eğitiminde Yer Alacak Sistemler

1) Horary Astroloji (Gökyüzü Zamanı Astrolojisi).
2) Olumlu Zaman Astrolojisi (Batı sisteminde) (Electional astrology)
3) Batı Astrolojisi (Tropik Zodyak Sistemi)
4) Çin Zodyak ve Çin Astrolojisi
5) Maya Astrolojisi
6) Vedic (Jyotish) Astrolojisi

Horary astroloji Vedic uygulaması “Prasna Tantra” olup bunu Vedic bölümünde ele alacağız. “Mundane Astroloji” yine Horary bölümünde yer alacak ama ayrıca belirtilip ücretlendirilir.
Olumlu Zaman Astrolojisi açıklaması da aslında bir Horary astroloji kapsamıdır.

Vedic Astroloji

Birinci Bölüm

Hint Astrolojisi ve Zodyak Sistemi

Hint (Vedic) Astrolojisi * Batı ve Hint Astrolojisi arasındaki farklar * Hint Zodyak Sistemi *
Ayanamsa Nedir ?* Hint Dogum Haritası * Vedic Ev Sistemleri * Evlerin Gruplandırılması *
Horoskop Evinin Gücü * Vedic Dogum Haritasının Hazırlanması * Atatürk'ün Dogum Haritası *
Navamsa Haritası * Gezegenler * Ay Dügümleri * Zodyak Burçları * Yükselen Burçlar * Horoskop
Evleri * Hint Analizinde Temel Kurallar * Gezegenler Arasındaki Iliskiler * Gezegensel Güçler *
Evlerin Yöneticileri * Yogakaraka * Rajayogakaraka * Hayat Sonunu Yöneten Gezegenler *
Gezegenlerin Yerlesim Karakterleri * Gezegen Görünümleri * Gezegenlerin Kuvvetini Belirlemek *
Geri Giden Gezegenler * Evlerin Kılavuzları * Evlilik Hayatında Mars Baskısı * Zararlı Gezegenlerin
Etkilerini Düzeltmek * Mantras'lar

Ikinci Bölüm

Gezegenler Evlerde
Birinci Ev * Birinci Ev Yöneticisi Diger Evlerde * Günes * Ay * Mars * Merkür * Jüpiter * Venüs *
Satürn * Rahu * Ketu * Ikinci Ev * Ikinci Ev Yöneticisi Diger Evlerde * Gezegenler 2.Evde * Üçüncü
Ev * Üçüncü Ev Yöneticisi Diger Evlerde * Gezegenler 3.Evde * Dördüncü Ev * Dördüncü Ev
Yöneticisi Diger Evlerde * Gezegenler 4.Evde * Besinci Ev * Besinci Ev Yöneticisi Diger Evlerde *
Gezegenler Besinci Evde * Altıncı Ev * Altıncı Ev Yöneticisi Diger Evlerde * Gezegenler 6.Evde *
Yedinci Ev * Yedinci Ev Yöneticisi Diger Evlerde * Gezegenler 7.Evde * Sekizinci Ev * Sekizinci Ev
Yöneticisi Diger Evlerde * Gezegenler 8.Evde * Dokuzuncu Ev * Dokuzuncu Ev Yöneticisi Diger
Evlerde * Gezegenler 9.Evde * Onuncu Ev * Onuncu Ev Yöneticisi Diger Evlerde * Gezegenler
10.Evde * On Birinci Ev * On Birinci Evin Yöneticisi Diger Evlerde * Gezegenler 11.Evde * On Ikinci
Ev * On Ikinci Evin Yöneticisi Diger Evlerde * Gezegenler 12.Evde

Üçüncü Bölüm

Ashtakavarga Haritası
Ashtakavarga Haritasının Yorumu * Sarvashtakavarga Haritasının Hazırlanması * Gezegen
Periyotları (Vimsottari Dasha) Sistemi * Gezegen Periyotlarının Yorumu * Gezegen Periyotlarının
Yöneticileri * Günes * Ay * Merkür * Mars * Jüpiter * Venüs * satürn * Rahu * Ketu * Eslesim

Dördüncü Bölüm

Evleri Analiz Etmek
Dogum Horoskopu ve Analizi * Burçlar için Anahtar Gezegenler * Maraka veya Yasamı
Sonlndıran Gezegenler * Hayatın Genel Tablosu * Gezegen Kavusumları

Besinci Bölüm

Yasam Uzunlugunun Bulunması
Yasam Sonunu Getiren Gezegenler * Yasam Sonu Nedenleri * Intihar * Yasam Sonu Zamanının
Bulunması * Yasam Uzunlugunun Bulunması * Bir Astrologun Yasam Sonu Analizi

Altıncı Bölüm

Transitler
Hint Sisteminde Transitler ve Kurallar * Transitleri Yöneten Kurallar * Perdelenme (Vedha) *
Gezegen Periyotları (Nakshatra) Transitleri * Transit Evlenme Isaretleri * Transit Çocuk ve Servet
Sahibi Olma Isaretleri * Transit Yorumu

Yedinci Bölüm

Yasam Olaylarının Analizleri
Romantik Iliskiler ve Evlilik * Dogum ve Çocuk Gösteren Isaretler * Egitimde Basarının Analizi *
Kariyer ve Meleki Basarı * Varlık, Basarı ve Refah Analizleri

Sekizinci Bölüm

YOGA - Gezegenlerin Bilesim _ifreleri
Dogum Haritasında Yoga Bilesimlerini Belirlemek * Dogum haritasında Çesitli Yerlesimler

Dokuzuncu Bölüm

Saglık Astrolojisi
Kurallar * Analizlerde Önemli Ayrıntılar * Analiz uygulaması

Onuncu Bölüm

ATATÜRK'ün Dogum Haritası
Batı Astroloji Sistemine Göre Atatürk'ün Horoskopu * Hint Astroloji Sisteminde Atatürk
Horoskopu * Yükselen Burcun harika yerlesimi * Yasam Periyotları * Hayatın Sonu * Transit
Gezegenler

On Birinci Bölüm

Kadın Horoskopu
Yükselen Burçların Etkileri * Kadın Horoskopunda Ay ve Etkileri * Güzellik * Kadınsal Sorunlar *
Kadınsal Özelliklerin Analizleri * Ask Evliligi * Geri Giden Gezegenler * Kocanın Özellikleri *
Kadınlar için Astrolojik Soru ve Yanıtlar * Ay Evlerine Göre Analizler * Bir Kadın Horoskopunun
Analizi

On Ikinci Bölüm
Pratik Horoskop Analizleri
Egitim * Lüks, Konfor ve Varlık * Çocuklar * Spekülasyon * Düsmanlar, Borçlar ve Zararlı
Sonuçlar * Evlilik * Dul Kalmak * Yabancı Ülkelere Yolculuklar * Baba * Yasa
Vedic Eslesim (Sinastri) Analizi
Ay Burcu Analizi
Bölüsümlü Haritalar
Sarvatobhadra Haritası
Tajaka (Günes Dönüsü) Haritası
Tithis Pravesha Haritası
Kota Chakra
Kalachakra Haritası
Vedic Sisteminde Narayana Dasa
Vedic sisteminde Arap Noktaları - Sahama
Vedic Kısırlık Analizleri
Vedic Güneş Dönüşü (Tajaka) Haritaları
Vedic Sistemi ile Bilinmeyen Doğum Zamanı Hesaplanması

Dr.Astrolog Şenay YANGEL 

 

Dr.Astrolog Gary Gomes  

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık