Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

20 Martta Güneş Tutulması Gerçekleşecek

İngressus” kelimesi Latince kökenlidir ve “giriş” anlamına gelir. Koç Burcu Ingressus horoskopu Güneş’in koç burcuna girdiği zaman temel olarak hazırlanan bir horoskoptur. Güneş’in Koç burcunun ilk derecesi içine girdiği an gezegen için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Geleneksel astrolojide uygulanan kurala göre haritanın geçerlilik süreci Yükselen burcun yerleşimine yani ev çizgisinin bulunduğu burca göre tayin edilir.

Türkiye için Koç 2015 Ingressus horoskopu ve Güneş tutulmasının etkileri

2015 yılının Mundane Ingressus horoskobu çok farklı ve sert bir yıl olacağını açıkça ortaya koymakta. Ingressus horoskopu ülkenin başkenti Ankara koordinatlarında güneşin Koç burcuna girme zamanı için hazırlanır. 2015 yılında bu zaman 21 Mart günü saat 00:45 olarak saptanmıştır. Kurulan Koç Ingressus horoskobunda yükselen burç yerleşimi değişken burçlardan Yay burcuna yerleşmiştir. Bu yerleşim nedeniyle kurallara göre haritanın geçerlilik süreci 6 aydır ve 2015 sonbaharına kadar geçerli olacaktır. Ortaya böyle bir haritanın çıkması hem Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlara hem de siyasi durumlara uymaktadır. Bunlar yetmiyormuş gibi siyasi komşularla ilişkilerde de karışık etkiler olacağını göstermekte. Bunu da 7. ev çizgisinin yer aldığı İkizler yönetici gezegeni Merkür ile 12. evdeki Satürn arasındaki sert kare açı gösteriyor. Eğer yaşanan periyot olumlu ve güzel olsaydı her şeyden önce Ingresus horoskobu uzun ömürlü çıkardı. Haritanın duyarlı yerlerinde yerleşen Satürn, Jüpiter, Plüto ve Uranüs yerleşimleri ülkenin yaşayacağı sürecin ne kadar karmaşık olacağını gösteriyor.

Güneş Tutulması 20 Mart’ta gerçekleşecek

20 Mart 2015 günü Kuzey yarımkürede gerçekleşecek yılın ilk Güneş Tutulması (Ekliptik) Türkiye’nin haritasında 3. evde olmakta ve 12. evde yerleşen natal Ay ile sert kare açı ortaya çıkmaktadır. Medya ile siyasetin savaşı büyük kaosa neden olabilir. 3. ev medya, iletişim ve kültür alanlarını temsil eder.

Türkiye 2015 Ingressus horoskopu, 21 Mart 2015 Ankara saat 00:45 için hazırlanmıştır. Bu anda Güneş, Balık burcundan çıkarak Koç burcuna girmektedir. Güneş yerleşimi 00 derece 00 dakika Koç olmaktadır. Horoskobun yükselen burcu değişken burçlardan Yay burcunda olduğundan haritanın geçerlik zamanı 6 aydır. Bu durumda yıl içinde başka bir Inressus horoskobu kurulmasına gerek vardır. Bu durum karışık olan zamanlarda ortaya çıkar.

6 ay içinde önemli olaylar yaşanacak

Ülkenin 6 ay içinde bile önemli olaylar yaşayacağını ve değişimleri yansıtacak yeni bir harita gerekeceği anlaşılır.

Pek çok ülkede idari yönetimlerin ani değişimi, siyasi krizler, etnik köken ayrılıkları, dini ideolojilerin farklılığına bağlı ayaklanmalar, hükümetler ve halkları karşı karşıya getiren çatışma ortamlarının oluşumunu tetikleyebilir. Dünya genelinde işsizlik büyük bir artış gösterebilir. Ayrıca tüm dünyada doğal afetlerde artış, deprem ve volkanik patlamalar, denizde ve havada yaşanacak olumsuzluklar korkutucu düzeyde seyredebilir. Uçak ve trafik kazaları dikkatsizlik sonucu trajedilere neden olabilir. Ayrıca mevsim değişiklikleri ve havadan gelecek olan hastalıklar bu dönemde son derece etkili olacak gibi görünmekte.

Ekonomide sarsıntılar söz konusu olabilir

Ingressus horoskopu Mundane haritalarda olduğu gibi analiz edilir. Gezegen ve ev yerleşimleri kadar gezegenlerin yaptıkları görünümler de önemlidir. Gezegenlerin ve evlerin temsil ettikleri alan ve konulara göre analiz ve yorum yapılır. Yükselen burç ülkeyi temsil eder ve yöneticisinin düştüğü ev önemlidir. Yükselen burç Yay olup yönetici gezegen Jüpiter zararlı 8. evde yerleşmiştir. 8. ev ayrıca "Kesişen Burç" olarak büyük zarar görmüştür. Bir ev içinde 3 burç olması ve ortadaki burcun ev çizgisi (cusp) olmaması kesişen veya kıstırılmış burç oluşturur. Bu evin yaşam alanı büyük zarar görür. Türkiye Ingressus haritasında ekonomiyi temsil eden 2. ev büyük zarar görmektedir.

Halk üzerinde baskılar olacak

Ingressus horoskopunda Jüpiter zararlı 8. evde ve Satürn 12. evde yerleşerek haritayı baskı altına almıştır. Ayrıca 4.evde yerleşen Mars ve Uranüs de kavga ve kaos işaretidir. Ekliptik ekseninde yerleşen Ay halkı temsil eder ve ne kadar zorlanacağını açıklar. Yükselen burçta yerleşen Plüton, ülke ve halk üzerindeki baskıları ve barış havasının olmayacağını gösteriyor. Mars ile yükselen arasında göze çarpan üçgen (tine) görünüm aşırı güç kullanma meylini ve gözünü hiçbir şeyin yıldıramadığı cesareti gösterir. Düşmanları için kolay lokma sayılmaz ama başını da kolayca maceralara sokabilir.

Ancak bize göre horoskopun en fazla dikkat çekici yerleşimi 8. ev olarak gözüküyor. 8. evde yerleşen Jüpiter her şeyden önce adalet sistemi ve hukuk temsilcisidir. Jüpiter burada zararlı yerleşimde olmasının yanında geri hareketlidir. Jüpiter ayrıca bankaları ve finans kurumlarını temsil eder. Bu durumda hukuk ve adalet hesabına iyimser olmak mümkün değildir. Radikal değişimler ve genel hukuka aykırı uygulamalar olacağı anlaşılıyor.

İnsanlar keşke böyle bir yıl hiç olmasaydı diyebilir

Plüton 1. evde güce susamış ve bunu kullanmak için bir şeyden çekinmeyen kuvveti gösterir. Her şeyi kontrol altına almak ve kendine bağımlı tutmak için çalışır. Aşırı zorlayıcı, inatçı ve acımasızdır. Plüton ile Uranüs arasında göze çarpan sert kare açı gücün kullanımında yaşanan zamana yakışmayan ve başka insanlara tuhaf gözüken gaddarlıklar olacağının işaretidir. Böyle devirlerin yaşanmasından sonra insanlar keşke böyle bir yıl hiç olmasaydı diyebilir.

Mundane horoskoplar ve özellikleri

Ülkelerin horoskoplarını gösteren taslaklara “Mundane” (Dünyevi) horoskop denir. Ülkenin kuruluş tarihindeki gökyüzü yerleşimlerini gösteren haritadır. Türkiye’nin Mundane horoskopu, 29 Ekim 1923 günü saat 20.30’da Ankara’da Cumhuriyetin ilan zamanına göre hazırlanan haritadır. Mundane horoskopunun ev yerleşimleri ile gezegenlerin doğum haritasından farklı yönetim alanları ve temsilcilikleri vardır. Aşağıda önce gezegenlerin neleri temsil ettiklerini ve ardından evlerin alanlarını veriyoruz.

Gezegenlerin temsil ettiği alanlar

Güneş: Başbakanı, monarşiyi, aristokrasiyi, yargıçları, otoritedeki tüm kişiler ile itibarlı insanları, bakanları temsil eder. Bundan başka ulusal kahramanların ve şampiyonların temsilcisidir.

Ay: Halkın, kadınların ve kalabalıkların temsilcisidir. Halkın davranışlarını ve genel davranışların işaretidir. Mundane haritada Ay yerleşimi halkın dikkatinin yoğunlaştığı alanları gösterir.

Merkür: Medyayı, ticareti ve entelektüel kesimleri temsil eder.

Venüs: Kadınlarla ilgili alanları, doğumları, evlilik ve çocuklarla ilişkili konuları temsil eder. Ayrıca sanatkarları, spor ve eğlenceyi, barış ve diplomasiyi gösterir.

Mars: Orduyu yönetir, askerleri ve denizcileri temsil eder. Savaşı, terörizmi, grevleri ve aykırılıkları, karşıt güçleri, yangınları ve kayıpları işaret eder.

Jüpiter: Din ve hukuku, din kurumlarını, ibadet yerlerini, adalet sistemini, ulusal varlıkları, bankaları ve bankerleri temsil eder. Denizcilik ve uzun yolların da simgesidir.

Satürn: Halkın yaşlı kesimini ve ulusal kayıpları temsil eder. Çiftçileri, madencileri, maden kaynaklarını, mineralleri yönetir. Ulusal üzüntü ve hayal kırıklıklarının işaretidir.

Uranüs: Aşırılıkları, ani değişimleri, sağ kanat politika fikirlerini, girişimleri ve bilimsel olayları temsil eder.

Neptün: Sosyalizmi, komünizmi, solcuları ve böyle akımları, kayıpları ve gizli kapaklı konuları temsil eder.

Plüton: Yeniden yapılanmaları ve değişimleri, organize suçları ve yer altı faaliyetlerini temsil eder.

Evlerin temsil ettiği alanlar

1. Ev (Yükselen Burç) : Milletin tümünü temsil eder. Halkın başarı, gönenç ve genel olarak sağlığını yansıtır.

2. Ev: Genel olarak ülke ekonomisini temsil eder. Maddi varlıklar, kaynaklar ve varlıklar ile bankalar, borsa ve para ile ilgili tüm ticareti simgeleyen evdir.

3. Ev: Eğitim, kültür, iletişim, bilim ve ülkenin komşularını temsil eder. Ülkenin iç ulaşımının tüm alanlarıdır. Kara yolları, demir yolları, nehir ve kanal ulaşımı, araçlar vs. bu evin alanlarıdır. Postaneler, internet ve TV yayınları temsil alanlarıdır.

4. Ev: Toprakları, yerleşimi ve tarımı temsil eder. Bunların sahiplerini, burada çalışanları simgeler. Tarım ürünlerini, madenleri ve yapıları kapsar. Bu evin çizgisine yakın veya kavuşumda olan gezegen karakterine bağlı olarak havayı etkiler. Bu evdeki zararlı bir gezegen 10. ev karşıtı olarak devleti etkiler.

5. Ev: Spor ve tüm olarak eğlenceye bakışı ve uygulanmasını temsil eder. Sinema ve tiyatrolar, halk evleri simgelerdir. Doğum oranı, çocuklar, seks görüşleri, sportif olaylar ve hareketler, spekülasyon ve oyunlar bu alan içindedir. Bazı astrologlar yüksek sosyeteyi bu eve bağlar. Yabancı devlet elçilerini bu ev ile düşünürler.

6. Ev: Çalışan sınıfları, halk sağlığını, hastalıkları, salgınları, silahlı güçleri ve sivil hizmetleri temsil eder. Ticaret birlikleri, işçiler ve sendikalar simgeleri içindedir.

7. Ev: Yabancı devlet konularını, savaşı ve adetleri temsil eder. Yabancı devletlerle ilişkiler, ulusal evlenme ve boşanma nispetleri evin simgeleri içindedir.

8. Ev: Yabancı ülkelerle finans ilişkileri, halk güvenliğini ve suçları temsil eder. Ölüm oranları, ölen insanların sınıfları ve nedenleri evin simgeleri içindedir.

9. Ev: Kanunları, din, devlet ve yaşam felsefesini temsil eder. Ayrıca denizcilik, deniz trafiği, uçaklar ve endüstrisi, uzun yol trafiği, yolcular ve ticaret, uluslararası iletişim, ibadet yerleri, üniversiteler ve kadroları, din ve felsefe yayınları evin simgeleri arasındadır.

10. Ev: Devletin başını, hükümeti, ulusal saygınlığı temsil eder. Otorite konumundaki devlet yetkilileri, yüksek mevkiler ve ünlü kişiler, ulusal ticaret, ulusal kredi, ün ve şöhret evin simgeleri arasındadır.

11. Ev: Parlamentoyu, mahalli idareleri ve devletin dostlarını temsil eder. Kanun yapma ve yasama organları evin simgeleri arasındadır.

12. Ev: Hapishaneleri, hastaneleri, gizli kuruluşları devletin gizli düşmanlarını ve karşıt güçleri temsil eder. Islah evleri, suçlar, casuslar, sığınma yerleri ve sığınmacılar, düşkünler için kuruluşlar, okült dinler ve konular bu evin simgeleri arasındadır.

Son söz: Kişisel olarak liderlerden halka hepimiz benlik duygularımızdan uzaklaşmayı başarır, çözüm üretmek için unuttuğumuz değerlerimize sahip çıkarak ‘’Bütünün parçaları olduğumuzun idrakine varıp ‘’BİZ’’ olmayı başarabilirsek eğer, bireysel olarak Büyük Kare (Grand Cross) yaşadıklarımız ve yaşattıklarımızı sorgulamamızı, kendi iç dünyamıza yönelerek doğrularımızı bulmamıza yol göstererek çoğumuz için psikolojik bir temizlik sağlayacak.

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık