Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Nedir Bu Astroloji Sistemleri? Biri Diğerinden Üstün müdür?

HOROSKOP: ‘Horoscope’ Yunanca horoscopos sözcüğünden gelmiştir. Manası ‘ilk yer’ anlamına gelir. Türk İslam Kültürü’nde ise ‘ZAYİÇE’ olarak bilinir. Osmanlı’da müneccimbaşlarının hazırladıkları yıldızların gezegenlerin konumunu gösteren tablo. Bir insanın doğduğu anda gezegen- lerin konumlarını gösteren harita. Ruhsal planımızın güzergahını gösteren muhteşem tablo. Tüm gökyüzünü kapsar. 360 derecelik bir daire içinde Zodyak burçlarını gezegen- lerini yükselen ve en yüksek noktaya ulaşan burçları ve 12 evi gösterir.

Batı Astrolojisinde Tropikal Zodyak ‘Güneş Zamanlı’ kullanılır.

Batı Astrolojisi; Gökyüzü evleri, Burçlar, Yıldızlar, Açılar ve Sabit yıldızlar gibi belirli bilgilere dayanır ve bu sistemde Tropikal Zodyak kullanılır. Batı astrolojisi matematik ve kurgu yönünden zenginleşerek ortaya çeşitli ev sistemlerini çıkartmıştır. Bunlar arasında “Eşit Ev Sistemi” , “Placidius Ev Sistemi” ve “Koch Ev Sistemi” ile “Regiomontanus Ev Sis- temi” en fazla kullanılan sistemlerdir.

Batı astrolojine göre çıkarılan yıldız haritasında her burcun her derecesi ayrı önem taşır. Ayrı özellikleri yetenekleri ortaya çıkarır.

Gökyüzü Evleri

Babilde’ki Magiler gökyüzünü bir daire olarak görmüşler ve daha sonra Arap Müneccimlerinin ‘Çarkı Felek’ adını verdikleri bu daireyi 12 eşit parçaya ayırmışlardır. Her biri 30 derecelik olan bu parçalara da ‘Ev’ denilmiş ve gökyüzünün yaşamsal alanlarını temsil eden ‘12 Ev’ ortaya çıkmıştır.

Batı Astrolojisi’nin çalışma prensibi

Batı Astroloji sisteminde Tropik Zodyak’a göre hazırlanan Doğum horoskopu için üç temel koordinat bilgisine gerek vardır.

(a) Doğum Tarihi : Gün/Ay/Yıl (b) Doğum Zamanı : Saat/Dakika (c) Doğum Yeri : Enlem/Boylam

Bu bilgilerin doğruluk yüzdesi haritanın doğruluğunun ve yapılacak yorumların isabetli olmasının garantisidir.

Zaman olarak 4 dakikalık hata horoskopta 1 derecelik yanılgıya neden olacaktır.

Batı astroloji kişiliğimi karakterimizi zayıflıklarımızı ve geliştirmemiz gereken alanları tespit etmeye yardımcı bir rehberdir.

Vedik ‘Hint Astrolojisi’nde’ Sideral Zodyak kullanılır. Yıldızıl Zodyak (Sideral Zodiac), “Sabit Zodyak” adı da verilir ve burçları oluşturan takımyıldızların hep aynı noktada konumlanmalarına karşılıktır. Hint veya Vedik astrolojisi olarak isimlendirilen olguların başlangıcı Hindistan olup düzenli tutulan kayıtların tarihi MÖ 4500 yıllarına dayanmaktadır.

Bu astrolojisinin babası Parashara Muni’dir. MÖ 1500 yıllarında yaşamış ve kişiye ait gerçek anlamda ilk doğum horoskobunu yapılandırmıştır. Vedik Hint astrolojisi bizim karakteristik özelliklerimiz ile ilgilenmez. Yaşama geliş amacımızı hayatta kendimize veremediğimiz soruların cevaplarını ortaya koyan sistemdir. Kısacası hayatımızın gerçekleri ile ilgilenen sistemdir.

Çin Astrolojisi’nin temelleri ise binlerce yıl öncesine dayanır. Çin Astrolojisi’nde antik çağ Çin Takvimi esas alınır. Bunun dayandığı sistemde Ay’ın devirleri ile Güneşin kısmi hareketlerine göre yapılan hesaplamalardır. Bu yönden batı as- trolojisi ile derin ayrılıklara sahiptir. Çin Astrolojisi yönteminde Güneş ve Ay’ın devir hesaplarının yanında geleneksel Çin felsefesinin beş elementine dayanan olumlu ve olumsuz görünümler içinde 12 sembolik hayvan yılı ile tanımlanan bir sistem kullanırlar. Klasik astrolojide olduğu gibi Çin Astrolojisi’nde takımyıldızlara insanların davranışlarını betimleyen mitolojik yakıştırmalar verilmez.

Astrolojin her dalı başlı başına uzmanlık gerektirir. Her alanda uzmanlığını tamamlamış bir astrolog bütünün bir parçası olan birbirinden farklı hesaplamaları temel alan sistemleri kullanarak her bir sistemin cevap verdiği konularda çok daha doğru ve net cevaplara ulaşır. Sistemlerin biri diğerine üstün değildir. Hepsi bir arada kullanıldığında çok daha etkili hale gelir ve gökyüzünün rehberliğinde bizleri bilgi sahibi kılar.

 

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık