Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Hint Astroloji Sözlüğü

ASTROLOJİ SÖZLÜĞÜ

Alpayu Erken yaşam sonu
Amrita Hint bilgelerinin belirttiklerine göre alındığında ölümsüzlük veren iksir veya
Antara dasa Küçük periyot. Yaşam periyotları 9 ara periyoda (bhukti) ve bunlarda 9 küçük periyotlara bölünmüştür. Bundan başka vidasas adı da verilir.
Apachayas 1,2,4,7 ve 8. Evler.
Apoklimas 3,6,9 ve 12. Evler
Artha Varlık veya parasal işler. Hintlilere göre insan yaşamının dört ana
fonksiyonlarından bir tanesi. Ashubha Kısmetsiz
harita.
Ashtakavarga Gezegenlerin sorumlu oldukları enerjinin sekiz kaynağı, Buna ait
Astam Yanık
Atma Ruh
Atmakaraka Ruhun astrolojik simgesi. Her horoskopta iki tane bulunur. Bir tanesi
Güneş olup, diğeri horoskopun en son derecesindeki gezegendir. Atmakara kazanılmış meyilleri ve sempatileri gösterir.
Ayana Yön
Ayanamsa Tropik Zodyak’tan çıkartılarak sideral Zodyak değerlerini bulmaya yarayan sayı. Batı ve Hint astrolojisi arasındaki açısal fark.
Ayaya bhava Kazançlar ve gelirler evi olarak 11. Ev.
Ayurdaya Yaşam uzunluğu
Ayush karaka Uzun yaşam simgesi. Satürn gezegeni bir ayush-karaka’dır.

Bhagya bhava Talih evi olarak 9.cu ev.
Bhava Horoskop evi.
Bhukti Büyük periyot (dasa) içindeki gezegensel ara periyot. Her gezegen için bir
tane olmak üzere 9 ara periyot vardır.
Bindus Ashtakavarga haritasındaki noktalar veya işaretler Brihaspati Jüpiter’in Hint astrolojisindeki isimlerinden biri. Buddha Merkür’ün Hint astrolojisindeki adı.
Chakra Tekerlek, astrolojide horoskop anlamında kullanılır.
Chandra Ay’ın Hint astrolojisindeki ismi.
Chandra lagna Ay yükselen burçta. Horoskop yorumunda Ay burcunun 1.ci evde
yerleştiğini belirtmekte kullanılır. Chara Rasis Öncü burçlar
Dasa : Gezegensel büyük periyot. İnsan yaşamının bir sürecini etkisi altında tutan gezegen zamanı. Bilinen 40 çeşit dasa içinde en tanınmışı Vimsottari’dir.
Deena Düşman evde yerleşen bir gezegenin durumu
Dhana bhava Dünyevi varlık evi olarak 2.ci ev.
Dhana Yoga Varlık durumunu gösteren bileşim.
Dharma Yaşam tarzı, Görev. Kişinin dünyadaki işi veya eylemi. Hint felsefesine
göre insan yaşamının dört fonksiyonlarından bir tanesi.
Dig bala Yönsel kuvvetlilik. Shad bala’daki altı kuvvet kaynaklarından bir tanesi. Dik
bala kaynağına göre her gezegen belirtilen evde kuvvetlidir ve tam karşıtında da zayıftır. Drekkana Bir burcun 1/3. lük bölümü
Drigbala Bir görünümün (Bakış açısının) gücü
Drishti Bir gezegenin başka bir ev veya gezegen ile oluşturduğu görünüm veya
bakış açısı. Her gezegen karşıt evlerle görünüm yapar. Mars, Jüpiter ve Satürn ilave başka evlerle görünüm yaparlar.
Dusthana Üç kötülük geliştiren evlerden bir tanesi. Bu evler 6.cı, 8.ci ve 12.ci evlerdir. Bu evlerden her hangi biriyle ilişkili olan gezegenler zarar görürler. Bu evlerin yöneticileri ile görünüm yapan evler de zarar görürler.

Dwiswabhava Rasis Değişken burçlar
Ekliptik Güneşin hareket dairesi
Ephemeris Gezegenlerin ve Ay düğümlerinin günlük yerlerini ve devinimlerini gösteren almanak (kitap).
Gardanta Ay veya Yükselen her hangi Su grubu burçlarından birinin son iki derecesinde yerleştiğinde ortaya çıkan kötü şartlar. Eğer horoskopun diğer işaretleri de onaylıyorsa çocukluk çağında yaşam sonu.
tanesi.
Ghati 24 dk lık bir zaman birimi (Hint)
Gnana Yoga Büyük akıl ve bilgi gösteren bir Yoga (Bileşim) Guru Jüpiter’in Hint (Vedic) astrolojisindeki adı
Hora Bir burcun 1⁄2 lik bölümü. Genel olarak varlık gösteren harita. Hora Sastra Zaman Bilimi veya Astroloji
Jaimini Astrolojide başka bir Hint sistemi. Jaya bhava Eş evi olarak 7.ci ev. Jyotish Astrolojinin Hindu adı.
Kama Arzu, istek. Hint felsefesine göre insan yaşamının dört fonksiyonundan bir
Karaka Astrolojik Kılavuz. Güneş babanın göstergesi, yani karaka’sıdır.
Karma Faaliyetler. Neden ve etki felsefesi. Geçmişteki eylemlerin neticelerini (semerelerini) toplamak. Geçmiş yaşam kredisi.

Karma bhava Faaliyetler (uğraşlar) evi olarak 10.cu ev. Kendra Köşe ev ; 1.ci, 4.cü,7.ci ve 10.cu evler.
Ketu Ay düğümü veya Güney düğümü.
Kuja Mars’ın Hindu isimlerinden biri.
Kujadosha Mars etkisi. Evlilik hayatını bozan durum. Kumbha Kova burcu
Lagna Yükselen veya 1.ci ev. Laya Yıkım
Lagnadhipati Yükselen Burç Yönetici gezegeni
Madhyayu Orta hayat uzunluğu
Mangal Mars’ın Hindu isimlerinden bir tanesi.
Mangaldosha Kujadosha’nın aynısı.
Mantra Sankrit sözcükleri. Binlerce yıl önceden beri gezegen etkilerini düzeltmek
için dua ritminde okunan cümleler.
Maraka Yaşam sonu için görevlendirilmiş gezegen. Horoskopta 2.ci ve 7.ci evi yöneten gezegen maraka’dır. Bu evler böyle görevlendirilmişlerdir çünkü, yaşam evleri olan 8.ci ve 3.cü evlerden sonraki 12.ci evlerdir.
Mesha Koç burcu
Mithuna İkizler burcu
Moksha Aydınlanma, kurtarılma, ebedi özgürlük, nirvana, ebedi ölümsüzlük. Hint
felsefesine göre insan yaşamının ve temel amacının 4 fonksiyonlarından bir tanesi. Moksha-karaka Moksha’nın kılavuzu (göstergesi). Ketu bir moksha kılavuzudur.
Yine, 12.ci ev moksha ile ilişkilidir.
Moolatrikonas Gezegen kendi burcu ile yükselimde olması arasındaki güçlü
durumu
Mrityu-bhava Ölüm evi olan 8.ci ev.
Muditha Gezegenin dost evdeki yerleşimi
Muhurtha En uygun veya uğurlu zamanı bulma yöntemi.

Nakshatra Takımyıldız.
Navamsa Özellikle evlilik ile ilişkili 1/9 bölüşümlü harita. Önemli olan 16 çeşit navamsa vardır ve astrologlar tarafından doğum horoskopu ile beraber incelenirler.
Neecha Düşüş burcunda olan bir gezegen. Gezegenin çalışması zararlı olan ve hasar oluşturan burç.
Neechablanga Özel bir gezegensel yoga. Bununla düşüşteki gezegenin negatif etkileri önlenir.
Nirayana Sabit Zodyak veya Yıldızıl Zodyak
Opachayas 3,6,10 ve 11. Evler
Panaparas 2,5,8 ve 11. Evler
Papa Zararlı gezegen.
Papakarthari Ay’ın iki yanında zararlı gezegenlerin yerleşmesi sonucunda
sıkışarak kuvvet kaybetmesi.
Parasara Hint astrolojisinde oldukça popüler olan sistem.
Pidya Burcun son derecesi içinde olan bir gezegen.
Prasna Hint (Vedic) sistemindeki Anlık harita (Horary).Astrolojide geleceği
araştırma yöntemi. Özel bir olay veya soru için soru anındaki harita hazırlanır.
Prasna Lagna Sorunun iletildiği andaki harita yükseleni.
Preedya Bir burcun son derecesi içindeki gezegen. Yoğun olarak gücünü kaybeder. Poornayu Uzun yaşam
Poorvapunya Şimdiki yaşamda sonucu alınan geçmiş yaşamın belirli kredisi.
Putra bhava Çocuklar evi olan 5.ci ev.
Rahu Ay düğümü veya Kuzey düğümü.

Rakshasa Hint kutsal kitaplarına göre şeytani veya muzır oluşum.
Raja-yoga Kıral Birleştirici. İki bereketli evin yöneticisinin aynı burçta buluşması ile meydana gelen kısmetli durum.
Raja-yogakaraka Kral birleştirici kılavuzu (göstergesi). İki olumlu evi yöneten bir gezegenin yerleştiği yerde gezegensel birleştirici olmasıdır. Örneğin, 9.cu ve 10.cu evlerin yöneticileri bir araya gelirse bir Kral birleştirici (rajayoga) oluşur. Bu nedenle Satürn, Boğa yükseleni olan haritada 9.cu ve 10.cu evleri yönettiğinden bir kral birleştirici kılavuzudur.
haritası
Rasi Zodyak burcu veya takımyıldızı.
Ravi Güneş’in Hindu isimlerinden bir tanesi. Ruthu Mevsim
Sahaja Bhava Kardeşler evi olan 3.cü ev.
Sanskrit : Antik Hindu lisanı.
Sani Satürn’ün Hindu isimlerinden bir tanesi.
Sarvashtakavarga Tüm gezegenler için hazırlanan kuvvet haritalarının birleşim
Satru bhava Düşmanlar evi olan 6.cı ev.
Sattwa Temizlik, saflık.
Satvic Temiz, yaratıcı veya yaşamı destekleyici tabiat.
Shad bala Altı kuvvetler. Her gezegenin nispî kuvvetini belirlemek için altı ayrı
formülden oluşan hesaplama sistemi.
Shiva Üç ana Hindu tanrısından biri. Yıkım mabudu.
Soma Ay’ın Hindu isimlerinden biri.
Sthira Rasis Değişmez (sabit) burçlar.
Sukha bhava Mutluluklar ve rahatlık (konfor) evi olan 4. Ev.
Sukra Venüs’ün Hindu isimlerinden bir tanesi.
Surya Güneş’in Hindu isimlerinden bir tanesi.
Swakshetra Yönettiği burçta yerleşen gezegen. Örneğin Ay’ın yengeçteki durumu.
Tajaka Hint astrolojisinde bir sistem. Tatkalika Mitra Gezegenlerde geçici dost. Thanu bhava Bedenin evi olan 1.ci ev.

Tithi Bir Ay günü.
Trikona Üçgen evler.5.ci ve 9.cu evlere verilen isim. Bu evler çok talihli yerler olup büyük yarar verirler. Bazı astrologlar 1.ci evin hem köşe ev hem de üçgen ev olduğunu kabul ederler.
Uchcha Yükselimde. Bir gezegenin yerleştiği burçta en yüksek etkiyi yaratması.
Upachaya Gelişen (büyüyen) evler. Zaman ilerledikçe buradaki gezegen daha kuvvetlenir. Bu yerleşimler 3.cü, 6.cı ve 10.cu ve 11.ci evlerde olur.
Upaye Gezegensel etkilere karşı panzehir. Örneğin, özel takılar taşınarak zararlı etkileri olan gezegen sakinleştirilir.
Varga Doğum haritasındaki her burcun kesri üzerine dayanan 16 bölüşümlü horoskop.
Vargottama Doğum haritası (Rasi) ve Navamsa’da gezegenin aynı burca rastlaması olayıdır. Bu durumdaki gezegen kendi öz burcunda yerleşmiş sayılır.
sistem.
Vedas Hindu bilgeliğinin antik yapısı.
Vedha Transit gezegenlerde engelleyici yere yerleşmek.
Vimshottari 120 yıllık periyot içinde her gezegenin yönettiği süreçleri kapsayan
Vishnu Üç Hint ana tanrısından bir tanesi. Büyük koruyucu ve yaratıcı olarak bilinir. Vyaya Zararlı, kötü.
Vyaya bhava Masraflar ve kayıplar evi olan 12.ci ev.
Yoga Astrolojide özel etkiler üreten gezegensel birlik.
Yogakaraka Birleşim güçlüsü veya Birleşme kılavuzu (göstergesi). Bir horoskop için en faydalı gezegen ev yöneticiliği, iyi evde olması veya temel tabiatı gibi noktalardan değil, yogakaraka olmasına bağlıdır. Örneğin, Mars Balık yükseleni olan haritada 9.cu ve 2.ci evlere yöneterek bir yogakaraka olu
Dr.Astrolog Şenay Devi

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık