Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Gezegen Saatleri

Gezegenlerin saatlere konumu kadim çağlarda ilişik cetvellerde gösterdiğimiz düzene göre tasnif edilmiştir. Bu cetvellerde anahtar yine heptogram ve heptogon’ dan gösterilen haftanın günlerinin nümerolojik sıralamasına ve saatlerin feleklere göre Kabbalistik sıralamasında olmasına dayanıyor. Gezegen saatleri 12 şer olup güneşin doğuşu ve batışından itibaren başlamaktadır. Güneşin batışı ve doğuşu ve yine batışı ve doğuşu arasındaki süreler 12 eşit süreye bölünür. Bu devreler Dolayısıyla, ancak senenin ilk ve son bahar noktalarında (21 Mart ve 22 Eylül) gündüz ve gece gezegen saatleri eşit süreli olur ve süreleri kullandığımız gün saatlerine eşit olur. Diğer zamanlarda, örneğin gündüzün geceden daha uzun olduğu yaz saatlerinde gündüz gezegen saatleri gece gezegen saatlerine göre daha uzun olacaktır. 0 halde, her hangi bir günün güneş doğuş ve batış saatlerini bilirsek gezegen saatlerini tespit edebiliriz. Birinci cetvelde haftanın günlerine göre gezegen saatleri verilmiştir. Dikkat edilirse, ilk gezegen saati her zaman bulunduğu günün gezegeni ile aynıdır. İkinci cetvelde İstanbul’un bulunduğu 41. eylemin gezegen saatlerini verir. Gezegen saatler bulunduğu eyleme göre değişir. Mesela Ankara 40. eylemde o1duğuna göre onun gezegen saatleri bir kaç dakika farklı olabilir. Ayrıca bu rakamlara yaz için bir saat eklemek gerekir.

Tarih boyunca Astrologlar müneccimbaşları ve havas ilimi ile uğraşanlar gezegen saatlerinden faydalanarak tatbik edecekleri okült operasyona uygun gezegen faziletini celp etmek için kullanmışlardır. Mesela ticari başarı elde etmek isteyen biri her hangi bir gün Merkür’ün saati denk geldiği zaman gayesine uygun bir operasyon tatbik eder veya tılsım hazırlar. Eğer operasyonu ayrıca Merkür’e bağlı olan çarşamba günü yapılırsa daha etkili olduğu inanılırdı. Ayrıca gece yapılan uygulamaların daha etkili olduğu da söylenir. Gerek Havas ilminde ve gerek Kabbalistik sistemde gezegen saatlerini tekabül eden melek, varlık vs. da verilir. Gezegen saatleri ve günleri Eseniler gibi çeşitli mistik ve dini topluluklar tarafından dua ve meleke geliştirme çalışmalarında da kullanılmıştır.

* Avra, Okült terminolojide basit olarak avra cisimleri, özellikle canlıları çevreleyen suptil bir haledir.

Dünyanın avrası onu çevreleyen görünmez bir küre olarak düşünülmelidir.

1) Elements of Esoteric Astrology, A.E. Thierens, Ph D., David McKay Company, Philadelphia, USA, 1931, Sayfa 120

2) Improved Perpetual Planetary Hour Book, Llewellyn George, Llewellyn, Minn. USA, (1906), 1967.
Kemal Menenmencioğlu

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık