Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Çin Astrolojisi Nedir? Çin Burcunuzu Ögrenin

ÇİN ASTROLOJİSİ
Çin astrolojisinin temelleri binlerce yıl öncesine dayanır. Çin astrolojisinde antik çağ Çin takvimi esas alınır. Bunun dayandığı sistemde Ay’ın devirleri ile Güneşin kısmi hareketlerine göre yapılan hesaplamalardır. Bu yönden batı astrolojisi ile derin ayrılıklara sahiptir. Çin astrolojisi yönteminde Güneş ve Ay’ın devir hesaplarının yanında geleneksel Çin felsefesinin 5 elementine dayanan olumlu ve olumsuz görünümler içinde 12 sembolik hayvan yılı ile tanımlanan bir sistem kullanırlar. Klasik astrolojide olduğu gibi Çin astrolojisinde takımyıldızlara insanların davranışlarını betimleyen mitolojik yakıştırmalar verilmez. Bu Doğu bilgeliğinin temeli Taoizm’den kaynaklanmaktadır. Bu felsefenin temel inanışında evrenin iki zıt güç arasındaki sonsuz çekişmeden oluştuğu var sayılır. Erkek ve dişi kutuplarının simgelenmesi ile açıklanan iki zıt güç Yin ve Yang olarak kabul edilir. İki temel gücün temsilcileri ise Güneş ve Ay olarak belirtilmiştir. Güneş yangdır ve ruh bulut sınıfındadır. Ay ise yindir. Beyaz ruh olarak adlandırılır. Yang gök Yin ise dünya anlamına gelir. Geri kalan beş elementin eklenmesi ile Çin Astrolojisinin temel yapısı kavranmış olur. 12 Çin burcu beş element odun ateş toprak metal ve su tarafından yönetilir. Her bir element tarafından yönetilen süreçler ele alınırsa, her burç 60 yıllık ara ile gelir ve bu nedenle Çin takvimi 60 yıllık periyot temeline dayanır. Çin Horoskopu on iki burca bölünürken, yapıcı ve yıkıcı haliyle on element koluna ayrılır. Artı ve eksi olarak. Bunların yanında antik Yin ve Yang kavramlarının eklenmesiyle klasik Çin horoskopu ortaya çıkar ve hayvanlar dairesi olarak adlandırılır. Çinliler dünyanın hem en eski astrologları hem de en büyük astronomları olmuştur. Astronomi ve Astrolojiyi ayrı kavramlar olarak görmediklerinden hepsine astrolojik bir anlam vermişlerdir. Çin Astrolojisinde burçlar her sene Ocak ayının sonunda veya Şubat ayında değişir. Bir yıl boyunca aynı burç devam eder.

ÇİN ASTROLOJİSİNE GÖRE BURÇLAR

Batıdaki hayvan sembolizminde olduğu gibi Zodyak ın hayvanları Çin folkloru tarafından onlara verilen karakteristikleri yansıtır. Çin efsanelerinin kahramanlarıdır. Göklerle olan bağlantıları ise Jüpiterin 12 yıllık döngüsüyle ilişkilidir. Fare Öküz Kaplan Tavşan Ejderha Yılan At Koyun Maymun Horoz Köpek Domuz Çin astrolojisinde tüm yıl sadece bir hayvan sembolüne bağlı değildir. Burçlar yıllara göre ayrılıyor Çin günü iki saatlik dilimlerden oluşan on iki periyoda bölünür. İlk periyot 23:00’dan 01:00’a kadar devam eder. Her periyodun biri göksel sap diğeri de dünyevi dala karşılık gelen iki burcu vardır Horoskopta Hayvanlar Dairesi’ne dayalı olarak doğum saati ile ilişkili hayvanla bir diğer boyut eklenir. On iki saat, on iki hayvan burcuna denk gelen dünyevi dallardan adını alır. Bu Batı astrolojisinde kullanılan Yükselen Burç’a benzetilebilir fakat klasik astrolojide ki burçlarımıza hesaplamalardaki farklılıklardan dolayı denk düşmez.

ÇİN ASTROLOJİSİ ve BATI ASTROLOJİSİ ARASINDA Kİ FARKLAR

Klasik astrolojide horoskopun 12 evi gibi Çin astrolojisinde de bir kişinin hayatındaki genel ilgi alanlarını etkileyen 12 yazgı ev kullanılır. Batı astrolojisinde Güneş burcumuz olduğu gibi Çin astrolojisinde de bir burca sahibiz. Çin astrolojisi Ay dönüşümleri esasına bağlıdır. Klasik astrolojide ise Güneş dönüşüm temeline dayanır. Burçların Batı ve Hint astrolojisinde tüm veriler ve yorumlar Güneş Ay ve diğer gezegenlerin verilerine göre yorumlanır. Çin astrolojisinde ise antik Çin takvimi esas alınır bu yönden diğer astroloji sistemleriyle derin ayrılıkları vardır. Karmaşık bir ay güneş takvimini kullanırlar Merkezlerinde iki yön vardır. 10 Göksel sap ve dünyevi dallar 5 element tahta ateş toprak metal ve su. 12 dünyevi dal burçlarından oluşur. Çin zodyağında Batı zodyağındaki burçların olduğu gibi gökyüzündeki belli takımyıldızlarla doğrudan ilişkili değildirler. Çin astrolojsinde ki burçların özellikleri klasik astrolojideki güneş burcumuzla benzerlikler gösterir.

ÇİN ASTROLOJİSİ KİŞİLİĞİMİZİ NE KADAR ETKİLİYOR?

Çin astrolojisi kişinin doğuştan gelen özellikleri şansları ile ilgilenir ve onları için her şey değişim halindedir. Çin astrolojisinde aile koşullarımız ve kişisel özelliklerimiz doğumla belirlenmiş olmasına karşın gelecek kaderimiz sabit değildir yaşamımız boyunca yaptığımız davranışlarla talihinizi belirlemeye devam edersiniz. Çin astrolojisinde yılların elementlere göre dönüşüm etkisi ve 5 elementin olumlu olumsuz görünümlerinin 10 yılda bir element devrinin tamamlanmasına dayanır. Fare kaplan ejderha at maymun köpek pozitif yıllarda doğanlar benzer özelliklere sahip olurlar. Aynı şekilde negatif yıllarda doğan Tavşan öküz koyun yılan koyun horoz ve domuzda benzer özellikler sergilerler fakat bu değerlendirmenin çin astrolojisindeki anlamı pozitif yıllarda doğanlar kariyerlerinde daha başarılı olurlar çevrelerinden etkilenmek yerine çevrelerini etkilerler. Negatif yıllarda doğanlar ise yaşamda daha savaşçı bir ruh ile mücadele ederler ve daha çok maddi başarı elde ederler.

HANGİ ÇİN BURÇLARI BİRBİRİ İLE UYUMLUDURLAR

Fare yılı insanı ejderha ve maymun yılı doğumlu olanlarla anlaşır.
Öküz yılı doğumlular horoz ve yılan doğumlu olanlarla anlaşırlar.
Kaplan yılı ejderha ve kaplan yılı doğumlu olanlarla anlaşırlar.
Tavşan yılı doğumlular koyun ve domuz yılı doğumlu olanlarla anlaşırlar.
Ejderha yılı doğumlulular at ve koyun doğumlu olanlarla anlaşırlar.
Yılan yılı doğumlular yılan ve öküz yılı doğumlularla anlaşırlar.
At köpek ve kaplan Koyun domuz ve tavşan yılı doğumlularla anlaşırlar.
Maymun yılı insanı maymun yılı doğumlularla anlaşırlar.
Horoz yılı doğumlular öküz ve yılan yılı doğumlularla anlaşırlar.
Köpek yılı insanı at ve kaplan yılı doğumlularla anlaşırlar.
Domuz yılı insanı tavşan ve koyun yılı doğumlularla ile anlaşırlar.

HANGİ ÇİN BURÇLARI BİRBİRİ İLE ANLAŞAMAZLAR

Fare ve köpek anlaşamazlar
Öküz ve köpek anlaşamazlar
Kaplan ve maymun anlaşamazlar
Tavşan ve at anlaşamazlar
Ejderha ve köpek anlaşamazlar
Yılan ve kaplan anlaşamazlar
At ve yılan anlaşamazlar
Koyun ve fare anlaşamazlar
Maymun ve kaplan anlaşamazlar
Horoz ve tavşan anlaşamazlar
Köpek ve horoz anlaşamazlar
Domuz ve domuz anlaşamazlar.

ÇİN BURÇLARI TABLOSU

Doğum Yılınıza göre sizler için hazırladığım tabloyu takip ederek Çin Burcunuzu öğrenebilirsiniz.

şenay yangel çin zodyak tablosu

 

 

 

 

Yararlanılan Kaynaklar:
Dünya Astrolojisi Peter Marshall
Yeni Çin Astrolojisi Suzanne White
Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.
Dr. Astrolog Şenay DEVİ

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık