Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

Astroloji Bilimdir, Fal Degildir!

İnsanların kimlikleri: alkolik mi, katil mi, sanatçı mı, bilim adamı mı, siyasetçi mi, hukukçu mu, hekim mi, astrologmu; görsel zekası mı sayısal zekası mı kuvvetli; hatip mi, hırsızmı, intihar eğiliminde mi, eşcinsel mi; hepsi DOĞUM HARİTASINDA GİZLİDİR.

Astroloji ile falı, Astrolog ile falcıyı karıştırmamalıyız. Bu durumla Türkiye’de sıklıkla karşılaşabiliyoruz. İlim ve bilime aksi ispat edilene kadar saygı duyarım. Çünkü “Dünyanın öküzün boynuzları üzerindeki bir tepsi olduğunu; öküz hareket ettikçe deprem olduğunu” söyleyen aynı ilim, bugün bu söyleme “safsata” diyor. Ne gariptir ki, sözünü ettiğim dönemde sizin bugün savunduğunuz ilmi savunanları ateşlere atıp, diri diri yakıyorlardı.Ancak o dönemlerde dahi usturlap diye adlandırılan gemilerinde kullandığı açı ölçer ile gökyüzündeki çıplak gözle görülebilen planetlerin açıları ölçülür ve o açı konumunda dünyada insanlar üzerinde ne etkileri olduğu incelenirdi. İşte 6500 yıllık bu kayıtlar astrolojinin temel bilgilerini oluşturuyor.“Bilmemek değil öğrenmemek ayıp” derler ya astroloji ülkemizde bilinmemekten öte daha çok yanlış biliniyor. Yaygın yanlış inanışlara dayanarak, astrolojinin eleştirilmesi çok büyük haksızlıktır.

“Astrolog göksel olguların etkilerinin insan üzerinde ne olacağını önceden haber verir. Bilge insanın eylemlerinin etkilerinin gökler üzerinde ne olacağını
önceden haber verir.” YAN HSIUNG

Tarot astroloji değil, faldır!
Falcısı, büyücüsü, medyumu ve cincisi kendine şu anki iktidarın değiştirilmesinin gündeme getirdiği tekke ve zaviyeler kanunundan korkup; kendi kendilerine ‘Astrolog’ unvanını bahşederlerse; yaygın yanlış inanış pek tabi astrolojinin fal olarak algılanması olur. Bu astrolog olduğunu iddia edenler, yazılı basında, astroloji köşelerinde, günlük yıldız falı diye yazı yazarlarsa; astrolojinin de toplumda yaygın yanlış anlamda kullanılması doğaldır. Bu konuya ilişkin hemen bir örnek vermek isterim. Tarot bir deste kağıdın karılıp açılması ile bakılan faldır. Her seferinde tesadüfe bağlı olarak farklı olasılıklara göre, farklı diziliş meydana çıkar. Bilimde tesadüfe yer yoktur. Tarot astroloji değil, faldır.

Buna karşın bir kişinin doğduğu koordinata, doğum anındaki planetlerin açısı dediğimiz horoskop ile doğum haritası çizilerek, kaç kez çıkartılırsa çıkartılsın aynı olur. Değişmez, yani tesadüfe yer yoktur. Dünya üzerinde ne kadar katil varsa hepsinin doğum haritasında aynı açı kalıbı ve gezegensel enerjiler vardır. Bu bir tesadüf olamaz. 6500 yıldır Carl Gustav Jung’ın “Benzerlikler Yasası” olarak adlandırdığı benzer olgular kayıt altına alınarak, astroloji biliminin temel verileri oluşturulmuştur. İşte gökyüzü haritası astronomidir. Tüm eşcinsellerin
diğer eşcinsellerle keza aynı şekilde tüm katillerin diğer katillerle doğum haritalarının aynı açı kalıbına sahip olması ise astrolojidir. Tesadüfe yer vermediği için astrolojiyi Türkiye’de bir bilim olarak kabul etmemiz gerekir. Dolayısıyla ben astroloğum diyen herkese diplomasını sorun. şahsım adına uzun
yıllardır Türkiye’de bunun mücadelesini veriyorum. Kırıkçı ya da çıkıkçı ile ortopedi doktorunun ayırımı gibi astrologlar ile falcılar da ayrılmalıdır. Üniversitelerin bünyesinde İngiltere ve Amerika gibi ülkelerde astroloji eğitimi zaten veriliyor. Bahsini ettiğim bilim tüm dünyada akademik çerçevede değerlendiriliyor.

Eşcinsellik doğuştan gelen bir durumdur bir tercih değildir!
Eşcinsellik bir cinsel tercih değildir. Bugün Tıpta bazı psikiyatristler karşı gelse de eşcinselliğin küçük beyindeki olan salgıdan dolayı olduğu anlaşılmıştır. Anne karnında iki aya kadar cenin dişidir. Küçük beyinden gelen salgı iki aydan sonra da beden erkek geliştiği halde dişi olarak kalıyorsa kişi eşcinsel olarak dünyaya gelecektir. Konunun tıbbi olarak açıklaması budur. Şimdi gelelim Astrolojik olarak değerlendirilmesine her zaman söylediğim gibi anne karnında gerçekleşen tutulmalar ve hamile kalma döneminin astrolojik olarak belirlenmesinin önemi burada da kendini ortaya koymaktadır. Unutmamalıyız ki Astroloji rab tarafından bize çizilmiş olan ruhsal ve fiziki hayat planının yol göstericisidir.

Astrolojide Eşcinsellik Analizi
Doğum haritasında Venüs “Romantik ilişkiler yöneticisi” ve Jüpiter Güneş’in önünde yerleşmişler ve her iki gezegen Mars (Tutkuların yöneticisi) ile görünüm yapıyorlarsa, erkeğin seks ilgisi kendi cinsine yönelik olacaktır. Bir kadın doğum haritasında Mars ve Venüs erkeksi burçlarda “Koç, Aslan, Yay, İkizler, Terazi, Kova” yerleşmiş ise, bu kadının mizacında lezbiyen istekler ortaya çıkacaktır.
Önemli astrologlardan Caster, eşcinsellik olayında anahtar rolün Uranüs ve Neptün de olduğunu ileri sürmektedir. Görünümden etkilenen Uranüs ile sivrilmiş bir Venüs bulunan haritanın sahibinde eşcinsellik eğilimi olacaktır.

Astrolojide yaptığımız binlerce analiz bize eşcinsellik veya cinsel tercih farklılıklarında geri hareketli (R) Mars ile Venüs’ün de önemli rol oynadığını göstermiştir. 7.ci veya 8.ci evde geri hareketli Mars, Akrep gibi cinsellik içeren burca yerleşen Venüs ile sert görünüm yaparsa, kişinin cinsel tercihleri
aşırı uçlarda veya kendi cinsine yönelik olacaktır.

ASTROLOJİ TARİHİNDE EŞCİNSELLİK

Batı astrolojisinin babası sayılan Ptolemy, Eşcinsellik olayını araştırdığı çeşitli analizlerin sonuçlarını klasik eseri olan “Tetrabiblos” da açıklamıştır. Bir erkek doğum haritasında romantik ilişkiler yöneticisi Venüs ile Jüpiter Güneş’in çevresinde yerleşirse ve gezegenler tutkuların yöneticisi Mars ile görünüm ilişkisi kurarsa kişi hemcinsi erkeklere ilgi duyacaktır. Benzer şekilde bir kadın doğum haritasında Mars ve Venüs erkeksi burçlarda “Koç, Aslan, Yay, İkizler, Terazi, Kova” yerleşirse lezbiyen olacaktır. Mars ya da Satürnün ve Retro Venüs ile mevcut olan açıları da bu konuyu apaçık ortaya koymaktadır. Ptolemy eserinde ayrıca Merkür ile Venüs arasındaki ilişkiye de dikkat çekmektedir. Bu işaret de genç erkeklere olan hayranlığın simgesi sayılmakta ve “Hermaphroditos” kavramında ifade edilmektedir. Bunun anlamı kişilikte hem erkek hem de dişi yaradılışın yer almasıdır. Eşcinsellik olayının Hint (Vedic) astrolojisinde de incelendiğini görmekteyiz. Bu işlem için “Navamsa” (Evlilik ve Gezegen güçleri haritası) kullanılmaktadır.

Astrolojide Alkol Bağımlılığı Analizi

Alkolizm, öncelikle Neptün gezegenine, sonra da gezegenin yönettiği Balık burcuna bağlanan gerçeklerden kaçma eğiliminin neden olduğu bir tür uyuşturucu tutkusudur. Neptün, doğum haritasında güçlü bir yerleşime sahip ise müzik ve mistizm duyarlığı ve gücünü verir. Zararlı yerleşimde ise aldanmayı ve hayalciliği yani, hayatın hoş olmayan gerçeklerinden kaçma hissini kuvvetlendirir. Alkolik kişinin doğum haritasında Güneş ve Ay genellikle zayıf burçlarda ve zararlı evlerde yerleşmiştir veya zararlı bakış açıları almaktadır. Özellikle, ateş veya su veya her iki gruptan etki almaktadır.

Ateş grubu eğlenceye düşkün, coşkulu sarhoşluk meyli verir. Su grubu ise depresyona eğilimli, zayıf iradeli sarhoşluk eğilimi vermektedir. Bundan başka Beşinci ev (yaşam ve eğlence evi) Neptün’den veya su grubu burçlarındaki gezegenlerden, Neptün de Mars’tan etkileniyorsa alkolizm söz konusu olur. Bu konuda Uranüs’ün etkisini de unutmamak lazımdır.

SABİT YILDIZLAR

Katiller, Hırsızlar, Sahtekarlar ve İyi Talihe sahip olanlar Sabit yıldız bir gezegen ile birleşirse ve doğum haritasında ise, gezegenin üzerinde yaşam boyu sürecek karmaşık etkileri olacaktır. Benzer etkiler, Horary haritada konumlanan gezegenlerin üzerinde de görülecektir. Sabit yıldızların etkilerini birinci veya ikinci sınıftan yıldız olmalarına göre analiz ederiz. Bu sınıflama yöntemi yıldızın kadir’ine bağlıdır. Sabit yıldızlar için yaklaşım etkisi yine yıldızın sınıfına bağlı olarak uygulanır. Örneğin, sıfır kadirden yıldızlar için 1.5 derece olan yaklaşım açısı, 6.cı kadirden bir yıldız için 5 dereceye çıkabilir. Gökyüzünün en parlak yıldızlarından bir tanesi olan Sirius için yaklaşım açısı 2 derece kadardır. Sabit yıldız için yaklaşım meyli (declination) ise yaklaşık 15-5 dakika arasında olabilir.

Ptolemy’den günümüze gelen açıklamalara göre bazı yıldızların özel anlamları vardır. Eğer sabit yıldız kendi karakterine yakın özellikteki bir gezegen ile kavuşum yaparsa, gezegenin karakterini ön plana çıkartacaktır. Bir insan sadece bir sabit yıldızın olumsuz etkisi ile KATİL, HIRSIZ yada SAHTEKAR olamaz ancak, haritasının diğer elemanları da bu oluşumu desteklemelidir. KATİL’lerin haritalarında altıncı ve sekizinci evdeki gezegenlerin kümeleşmesi dikkatle incelenmelidir.

Sabit Yıldızlar ve Karakterleri
ALGENİP: Konumu “9º Koç”; Şifresi: Hırs, amaç, kibir,
sezgi, şevk ve heves, kötü yargı, Karakteri: Mars/Merkür; Etkisi:
talihsizlik. (Aşağıdakileri de aynı açıklama sırasında okuyunuz.)
ALPHERATZ (14º Koç): zerafet, incelik, tanınmışlık, özgürlük,
onur; Venüs; talih ve kısmet.
CAPUT ALGOL (29° Boğa): boyuna ve boğaza gelecek
tehlike, şiddet ve zorbalık, şeytanilik, kazalar ve körlük. Satürn
ve Jüpiter; Talihsizlik.
ALCYONE (0° İkizler): hırs, ün ve şeref, karşıt cins ile sorunlar;
Ay-Jüpiter; Yansız.
HYADES (5° İkizler): skandal, intikam, gözden düşmek,
tutuklanma; Satürn-Merkür; talihsizlik.
RİGEL (16° İkizler): mucitlik, pratik yetenekler ve sanat kabiliyeti;
iyi tabiat, zenginlik,mutluluk; Jüpiter-Mars; talih.
BELLATRİX (21° İkizler): kazalar, ani gözden düşme, konuşkanlık,
sol omuz; Mars-Merkür; talihsizlik.
ALNİLAM (23° İkizler): kısa süren şöhret, çabuk sinirlenmek,
skandal; Jüpiter-Satürn; talih.
AL HECKA (24° İkizler): ün ve şeref, varlık ve servet,
gurur, saldırganlık; Mars; talih.
BETELGEUSE (28° İkizler): sağ omuz, tehlikeler, kin ve
intikam; Mars-Merkür; talihsizlik.
SİRİUS (14° Yengeç): hırs, kibir, duygusallık, varlık ve şöhret ; Jüpiter-Mars; talih.
CANOPUS (14° yengeç): yolculuklar, dindarlık, skandal,
şiddet; Satürn-Jüpiter; talihsizlik.
CASTOR (20° Yengeç): ani şöhret veya kaybetmek, seçkinlik,
keskin zihin,şiddet ; Mars-Venüs ; Talihsizlik.
POLLUX (23° Yengeç): spekülasyon, dalgınlık, cüret, astroloji,
ölüm, afet; Mars-Ay-Uranüs; talihsizlik.
PROCYON (25° Yengeç): ani başarı, batıl inanışlar, politika,
israf ve sefahat; Mars-Merkür; talihsizlik.
PRAESAEPE ( 7° Aslan): içe yönelim, münzevilik, körlük,
cinayet,trajedi, yangın; Mars-Ay; talihsizlik.
KUZEY ASELLUS (7° Aslan): askeri tercih, göz sorunları,
deniz kazası; Güneş-Mars; yansız.
ALPHARD (27° Aslan): boğulma veya zehirlenme ile
ölüm, kanuni sorunlar, aşk maceraları, uyuşturucular; SatürnVenüs;
talihsizlik.
REGULUS (29° Aslan): asillik ve seçkinlik, hırs ve istek,
büyük güç ve kuderet, statü ve liderlik; kazalar ve şiddet; MarsJüpiter;
talih.
DENEBOLA: (21° Başak): eleştiricilik, sebat ve azim, hayal
darlığı, şeref, istenmeyen arkadaşlıklar, zihin hastalıkları, hastalıklar;
Satürn-Venüs; yansız.
SEGİNUS (17° Terazi): iş ve ticaret, astroloji, hukuk, arkadaşlar
yüzünden kayıplar, utanmazlık, sahtekarlık; merkürSatürn-Venüs;
talih.
SPİCA (23° Terazi): varlık ve servet, ün, şeref ve onur, çekicilik;
Venüs-Mars; talih.
ARCTURUS (24° Terazi): sezgi, şöhret, onur, yolculuklardan
sağlanan kazanç, iş hayatında başarı; Jüpiter-Mars;
büyük talih.
ALPHECCA (12° Akrep): şeref ve ün, seçkinlik, edebiyat,
parlaklık, şairlik, skandalar, aşkta hıyanet, çocuklardan duyulan
mutsuzluk; Venüs-Merkür; talih.

UNUKALHAİ (22° Akrep): düşüşten sonra gelen başarı,
intihar, cinnet, kazalar, savaşta başarı, politika, yazım sanatı,
aşk sorunları ; Satürn-Mars; talihsizlik.
ANTARES (9° Yay): serüven ruhu, inatçılık, göze gelen
arazlar, ün ve ani kayıplar, şüphecilik, zorbalık, evlilikler;
Mars-Jüpiter-Merkür; talih.
RASTABAN (11° Yay): acelecilik, şeref, astroloji kabiliyeti,
yöneticilik, yazım kabiliyeti, spor, sanatkarlık, kazalar, yaralanmalar,
körlük, suç meyli; Satürn-Mars-Jüpiter; talihsizlik.
VEGA (15° Oğlak): politikada başarı, sanatkarlık, çabuk
geçen şöhret, iki iş sahipliği, kibarlık ve naziklik, pratiklik;
Venüs-Merkür; talih.
DENEB (19° Oğlak): savaş sanatı, yöneticilik kabiliyeti, özgürlük,
yardımseverlik; çok büyük talih.
ALTAİR (11° Kova): Ani gelen fakat geçici şöhret, acelecilik,
cesaret, kazalar, astroloji, yazım sanatı, zeka, iş yeteneği,
eleştiricilik, askerlik; Satürn-Venüs; talih.
SADALSUUD (23° Kova); astroloji, okültizm, yöneticilik,Satürn-Merkür;
talih.
FOMALHAUT (3° Balık): sihir, şöhret, okült, başarı, bağımlılık, istenmeyen arkadaşlıklar; Venüs-Merkür-Neptün;
yansız.
MARKAB (23° Balık): zulüm ve şiddet, şeref ve zenginlik,
üzüntülerin yıldızı, edebiyat yeteneği, kanuni problemler, kazalar;
Mars-Merkür; talihsizlik.
SCHEAT (29° Balık): tutsaklık, cinayet, intihar, boğulmak,
aşırı talihsizlikler; Mars-Merkür; talihsizlik.

Rock Hudson’ın doğum haritası

Jodie Foster’ın doğum haritası

Sir Ian McKellen’in doğum haritası

Rock Hudson doğum haritası

Ted Bundy doğum haritası

Kaynaklar:
Prof. Gary Gomes
Ptolemy / Tetrabiblos
Yücel Sügen

Dr.Astrolog Şenay DEVİ

Ted Bundy

 

 

 

 

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık