Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

2016 Türkiyemizin Astrolojik Analizi

türkiye batı astrolojisi

Görsellerde Türkiye’nin Batı ve Hint Astroloji sistemlerine göre hazırlanan horoskopları yer almaktadır.

Türkiye’nin horoskopunda Güneş, Akrep burcundadır. Yani Türkiye Akrep burcudur. Yükselen Yengeç olup 5. ev kesişen burç olarak Akrep’i barındırmakta ve burada “Stellium” adı verilen gezegen kümeleşmesi göze çarpmaktadır. Jüpiter, Venüs, Güneş, Satürn ve Merkür kesişen ev içinde kalarak haritanın en önemli evi olan yerde olumsuzluklara neden olmaktadır. Burası yaşam arzusu, sanat, yaratıcılık, spekülasyon veya kısaca varlığını gösterme evidir.

Ülkenin ekonomik anlamda sürekli istikrar sağlayamaması, skandallar, terör olayları gerçek sanata yabancılaşması ve Akrep burcu ve genelde yeterince istikrarlı olamayan politikacılar tarafından yönetilmesi ve dünya ülkeleri arasında hak ettiği yeri almakta zorlanmasının astrolojik açıklaması burada açıkça kendini göstermektedir.

5. evin karşısında bulunan 11. ev ise dünyanın diğer ülkelerini ve insanlarını temsil etmektedir. Türkiye’nin sürekli uluslalarası politikada zorlanması ve girişimlerinin uzak tutulmasın açıklamasını da yine horoskop ortaya koymaktadır.

Türkiye karakter olarak nasıl bir ülkedir?

Mundane Astroloji analizleri içinde yer alan “Transantal Gezegenler” araştırması ülkelerin ve milletlerin karakter oluşumları hakkında bilgi verir. Transantal gezegenler insan bilincinin sınırlarını aşan fizik ötesi güçleri veya olayları yöneten doğa üstü enerjileri açıklar. Doğum haritasında en az görünümde tutulan gezegenin transitlerinde ve coğrafi izdüşümün Yükselen, Başucu, Alçalan burç ve Nadir noktalarındaki yerleşimleri gezegensel enerjileri tetikleyici olarak görev yapar. Buradan ortaya çıkan enerji, yaşam boyunca öteki gezegenlerin enerjilerinin hangi yaşam alanlarına odaklanarak üstünlük sağlayacağını gösterir.

Şimdi horoskopu inceleyerek Türkiye’nin transantal gezegenlerini ve güçlerini açıklayalım.

Yukarıdaki analize göre Türkiye’nin 1. transantal gezegeni Güneş olup 2. gezegen ise Mars’tır. Güneş, kişilik gelişiminde kahramanlık olgularını temsil eder. Mars ise bunu başarma yolundaki rastlanacak serüvenleri simgeler. Mars ayrıca, hedefe ulaşmakta izlediğimiz yolda ihtiyacımız olan cesaret, yiğitlik, dayanma gücü, sabır ve tahammül gibi temel enerjileri temsil eder. Güneş ve Mars arasında birbirini tamamlayıcı pek çok özellikler bulunmaktadır.

Türkiye’nin transantal gezegenlerine bakarsak ülkemizin öz kimliğinin cesaret ve kahramanlık olguları ile yapılandığını açıkça görüyoruz.

Mundane (Dünyevi) Astroloji

Her ülkenin kuruluşu ile ilgili zaman bilgileri kullanılarak horoskopu hazırlanır ve astrolojinin bu sistemine “Mundane” (Dünyevi) adı verilir.

Mundane horoskopta her ev yaşamsal bir alan ve konu ile ilgilidir.

Kısaca evlerin anlamlarını görelim…

1. Ev (Yükselen Burç): Milletin tümünü temsil eder. Dünyaya nasıl göründüğünü belirtir.
2. Ev: Genel olarak ülke ekonomisini temsil eder.
3. Ev: Eğitim, kültür, iletişim, bilim ve ülkenin komşularını temsil eder.
4.Ev: Toprakları, yerleşimi ve tarımı temsil eder.
5. Ev: Spor ve tüm olarak eğlenceye bakışı ve uygulanmasını temsil eder.
6. Ev: Çalışan sınıfları, halk sağlığını, silahlı güçleri ve sivil hizmetleri temsil eder.
7. Ev: Yabancı devlet konularını, savaşı ve adetleri (örf) temsil eder.
8. Ev: Yabancı ülkelerle finans ilişkilerin, halk güvenliğini ve suçları temsil eder.
9. Ev: Kanunları, din, devlet ve yaşam felsefesini temsil eder.
10. Ev: Devletin başını, hükümeti, ulusal prestiji temsil eder.
11. Ev: Parlamentoyu, mahalli idareleri ve devletin dostlarını temsil eder.
12. Ev: Hapishaneleri, hastaneleri, gizli kuruluşları devletin gizli düşmanlarını ve karşıt güçleri temsil eder.

Mundane horoskoptaki gezegenlerin temsil ettikleri kişiler ve alanlar farklıdır. Bunları aşağıda kısaca belirtiyoruz.

GÜNEŞ: Başbakanı, yönetimdeki otoriteleri, kahramanları ve ulusal şampiyonları temsil eder.

AY: Halkı, genel olarak kadınları, kalabalıkları temsil eder ve haritada Ay yerleşimi toplumun neye odaklanacağını belirtir.

MERKÜR: Medyayı, ticareti ve entelektüel kesimleri temsil eder.

VENÜS: Kadınlarla ilgili alanları, doğumları ve evlilik ve çocuklarla ilişkili konuları temsil eder. Ayrıca sanatkârları, spor ve eğlenceyi, barış ve diplomasiyi gösterir.

MARS: Orduyu yönetir, askerleri ve denizcileri temsil eder. Savaşı, terörizmi, grevleri ve aykırılıkları, karşıt güçleri, yangınları ve kayıpları işaret eder.

JÜPİTER: Din ve hukuku, din kurumlarını ve ibadet yerlerini, adalet sistemini, ulusal varlıkları, bankaları ve bankerleri temsil eder.

SATÜRN: Halkın yaşlı kesimini ve ulusal kayıpları temsil eder. Çiftçileri, madencileri, maden kaynaklarını, mineralleri yönetir. Ulusal üzüntü ve hayal kırıklıklarının işaretidir.

ÜRANUS: Aşırlıkları, ani değişimleri, sağ kanat politika fikirlerini, girişimleri ve bilimsel olayları temsil eder.

NEPTÜN: Sosyalizmi, komünizmi ve buna benzer akımları, kayıpları ve gizli kapaklı konuları temsil eder.

PLÜTO: Yeniden yapılanmaları ve değişimleri, organize suçları ve yer altı faaliyetlerini temsil eder.

2016 YILINDA TÜRKİYE HAKKINDA ASTROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Belli başlı bazı gezegen etkileri nedeniyle, 2014 yılının Temmuz ayından beri Türkiyemiz genel olarak kendini, hem içte hem de dışta bazı karışıklıklar içerisinde buldu. İyi haberse, 2016 yılının Şubat ve Eylül aylarının ortalarında bu anlamda olumlu gezegen hareketlerinin gerçekleşecek olması. Yıla genel bir bakış atıldığında, iç kargaşaların ve terör faaliyetlerinin gelecek sene boyunca bariz bir şekilde azalacağına işaret etmekte. Ancak, Şubat ayının sonuyla Mart ayı civarında hükümet yabancı bir ülkenin hükümetiyle ters düşecek gibi görünüyor. Bu anlamda popüler bir destek alınacak olsa da, bu desteğin gelecek senenin sonu gibi geri çekilmesi olasılığı var.

Ay be ay, Türkiye şunları deneyimleyecektir:
Ocak 2016’da yabancı ülkelerin hükümetleriyle gerginlikler artacak ve dış ilişkilerde bazı yanlış anlaşılmalar ve iç ilişkiler de bir belirsizlik söz konusu olacaktır. Ancak ekonomi iyi gidecek ve yılın ilk ayında aile içi şiddet potansiyeli geçtiğimiz senelere göre daha düşük olacaktır.

Şubat 2016’yla birlikte dış mihrakların kışkırtmalarına karşı Türkiye hükümetinin sabrı taşmaya başlayacak ve Ayın ortasından itibaren Türkiyemizin ve vatandaşların finansal açıdan zorlanmaları artacaktır. Şubat ayının ortasından itibaren gördüğüm en önemli tehlike Türkiye’nin daima sergilediği bilgeliğin aksine şimdiye dek hiç olmadığı kadar tepkisel bir tutum içerisine girerek ülkenin gidişatını tehdit edebilecek hesaplanmış, muhtemel riskler alabileceğidir. Bu ille de Rusya’yla savaşa girileceği anlamına gelmese de, Suriye konusunda daha müdahil bir tavır benimsenecek olmasına işaret edebilir.

Mart 2016 daha kargaşaya yol açıcı olabilir; ülkenin Kuzeydoğusunda bazı doğal depremler olabilir. Aynı zamanda, hükümet reform çağrılarına belli bir düzende olmasa da cevap vermeye başlayabilir; hükümetin savunması, bu sene iç güvenlikle uğraşılması gerektiği yönünde olacaktır. Ancak genel anlamda bu ay hükümette bir değişikliğe gidilmeyecekmiş gibi görünüyor, bu sene Türkiye hükümetinin pek çok krizle yüzleşmesi gerekecek ve pek de bir destek görecekleri söylenemez.

Nisan 2016: Bu dönemde Türkiye’nin finansal başarısında artış olacak ve bu mini ekonomik başarı Mayıs ortasına kadar devam edecekmiş gibi görünüyor.

Mayıs 2016:
Mayıs ayı boyunca ülke ekonomisinde küçük iyileşmeler artışlar söz konusu olsa da Temmuz’un ortasına kadar harcamalarda da ekonomik ve finansal kriz nedeniyle bir artış kaydedilebilecektir. Hükümetle ilgili ani gelişmeler değişimler yaşanabilir. Mayıs 2016’da sokak eylemlerinde de artış olabilir. Haziran ayının ortası geldiğinde ülkemiz daha iyi etkilerle toparlamış olacak ancak Haziran 2016’yla birlikte finansal kazanımlarda ve Türkiye’ye uluslararası arenada gösterilen ilgide artış olacaktır. 2016 yılının ilk yedi ayında Türkiye, hem ulusal hem de uluslararası olaylar nedeniyle sık sık haberlerde yer alacaktır. Ayrıca, Mayıs ve Ağustos ayları arasında Türkiye’de uçak kazaları yaşanma potansiyeli artacaktır. Tüm dünyada ve ülkemizde Sınırlar la ilgili sorunlar, Göçler ve uluslararası ilişkilerde yaşanacak gerginlikler ve gelişmeler ay boyunca etkili olacak gibi görünmekte.

Temmuz 2016’da, Türkiye’de milliyetçi duygular kabaracak ve bu hisler herkesi önüne katıp götürürken NATO ile işbirliği artacak, aynı zamanda da finansal anlamda iyileşmeler görülecek ancak Türkiye ekonomisi dalgalanmalar yaşayacaktır.

Ağustos 2016, Finansal anlamda bu belirsizlik 2016 Ağustos ve Eylül ayları boyunca sürecek ve bu durum Ekim 2016 boyunca ülke içindeki gerilimi tırmandıracaktır.

Fakat finansal alanda ve uluslararası arenada atılınan maceraların etkileri 2016’nın Kasım ayıyla birlikte azalmaya başlayacak ve Aralık 2016’ya gelindiğinde toplum biraz olsun sakinleşmiş olacak. Ancak, hükümet 2016 yılının sonunda ve 2017 yılının büyük çoğunluğunda skandallarla boğuşuyor olacak. İktidar partisinde sorumlulukların dağılımında ve kabinede de birkaç değişiklik görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.
Dr.Astrolog Şenay Devi

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık