Burç Yorumları ve Analizleri

Astrodeha

20 Aralık 2017 - 17 Aralık 2020 Satürn Oğlak Burcunda Olacak

20 Aralık 2017 & 17 Aralık 2020 tarihleri arasında Yıldızların Öğretmeni Satürn yönetici olduğu Oğlak burcunda ki seyrinde olacak.

28.5 Yıllık bir aradan sonra YÖNETİCİ OLDUĞU OĞLAK Burcunda’ki seyrine başlıyor yargıç SATÜRN. Unuttuğumuz es geçtiğimiz pek çok şeyi hatırlatacak enerjileri hissettirecek bizlere toplumsal ve bireysel anlamda.

SATÜRN’ün temsil ettikleri:

• Topraklama, işlevselcilik/ Pragmatizm
• Korunma
• Sınırlar, kısıtlamalar, bağlayıcılıklar
• Fizikel gerçeklik/Maddi Alem
• Olgunluk
• Mutabakat/Uyarlık/Sosyal normlar
• Korku, endişe, bunalım, ölüm
• Zamanın tutulması/kaydedilmesi

SATÜRN’ün ÖĞRETİLERİ
• Ana odaklanmak
• Yapılması gerekeni yapmak
• Sınırlar belirlemek
• Hazza esir olmamak
• Çocukluğa veda etmek
• Yönetim, liderlik, yapıların inşası/tesisi/kurulması

YILDIZLARIN ÖĞRETMENİ BİLGE SATÜRN OĞLAK BURCUNDA

Vedik Hint astrolojisinde Satün “SHANİ” Yaşlılık, konsantrasyon bilgelik ve meditasyonu temsil eder. Shani’nin konumu Vedik Astrolojide manevi ilerleme ve evrim için çok önemli gezegensel bir enerji olarak kabul edilir o doğum haritamızda mücadele ve hayatta zorluklarla karşılaşacağımız alanları göstermektedir. Satürn zorluklara katlanmak için iyi bir irade verir. Zayıf bir Shani’ye sahipsek ruhsal depresyon, yalnızlık duyguları, bağımlılık ve kronik hastalıklara neden olabilir. Shani’nin kısıtlamalarından kaçmaya çalışırsak daha yoğun ve zor durumlarla karşılaşabiliriz Satürn’ün enerjisini anlamanın en iyi yolu, yaşananları anlamak bilinçli özdisiplin ve arınma ile onun kısıtlamaları kabul etmektir. Vedik Doğum Haritasında Sani zayıf yada zararlı konumda yerleşmişse o kişinin hayatının korku ve endişe içinde geçmesine sebebiyet verebilir. Satürn’ün son on yıllık etkisi boyunca bir şeylerden kolayca pes etmeye, Satürn’ün bize yaptığı baskıya kolayca boyun eğmeye hazır bir hale gelip gelmediğimizi düşünelim. Satürn’ün bir doğum haritasındaki etkisi bizden bazı şeylerin alınmasına sebep olup, gecikmelere neden olabilir, hatta hayatımızda bazı şeyleri mahvederek, mahrumiyete, kısıtlanmaya, zafiyet ve takatsizliğe, utanca, insanın küçük düştüğü durumlarda kalmasına ve hastalıklara sebep olabilmektedir. Satürn Mahadasaları (Büyükdasaları) haritanın tamamına etki edecek hasarlar vermeyebilir ve Satürn geçişleri insanın toplum içindeki yerinin (Statüsünün) yükselmesini de sağlarken sorunların artmasına da neden olabilir.Satürn’ün en zorlayıcı geçişi, hayatımızı gayet dramatik bir şekilde mahvedebilecek ve yeniden şekillendirebilecek olan “Sade Sati” ya da yedi buçuk yıllık Satürn geçişidir. Bu Satürn’ün doğum ayının ardından gelen burçta olması, ya da doğum ayının üzerinden veya doğum ayından sonraki ikinci evden geçmesi sırasında gerçekleşir. Ancak diğer Vedik kaynaklara göre, Satürn doğum ayından sonraki dördüncü evden geçerken, özellikle de ev hayatı, anne ve kişinin içsel huzuruna zarar verebilir. Satürn’ün zararlı bir geçişi daha vardır, Ashtami Sani adı verilen sekizinci evden geçişi. (Satürn’ün hayırlı olduğu söylenebilecek sadece üç tür geçişi vardır). Doğal olarak, ashtakavarga noktaları yüksek olduğunda bu geçişler daha az zarar verir. ’SATÜRN’’ün Mitolojide ki adı Kronos’tur. Zaman anlamına gelen ’Khronos’’ sözcüğünden gelmektedir. Yunan Mitolojisinde, Kronus (ya da Cronus) titanların ilk neslinin lideridir. İlk titan olmakla birlikte, zamanı yarattığı ve zamanlarda seyahat ettiği söylenir. Babası Uranus’ü (Ouranus - Gök) onu iğdiş etmek için bir orak kullanarak iktidarsız bırakarak yerini almıştır. Kendi oğullarının da onu iktidarsız bırakarak yerine geçeceklerine dair bir kehanet üzerine korkuya kapılan Kronus doğduklarında her bir çocuğunu yutmuştur. Karısı Rhea en küçüklerini saklamış ve Zeus (Jüpiter) Kronus’a yutması için bir taş vermiştir. Büyüdüğünde, Zeus onu tahtından etmiş ve diğer tanrıları da serbest bırakmıştır. Sümerler’deEa (Akat) Enki (Sümer) Ea/Enki yaratımla bağlantılı önde asıl Tanrıya evirilmiştir. Ea/Enki ulusal sınırları sabitlemiş ve tanrıları oynayacakları rollere tayin etmiştir. Ekseriya yarı keçi, yarı balık bir yaratık olarak tasvir edilmiştir. Mısır da ise; Satürn: “Göklerin Boğası Horus" ya da “Boğa Horus" olarak adlandırılıp kabul görmüştür. Bunun yanı sıra; Ruhsal gelişimimizi, karşılaştığımız zorlayıcı olaylar karşısında takındığımız tutumu, aldığımız dersleri temsil etmektedir. Her gün bir gezegenin yönetimindedir. Cumartesi Satürn’ün günüdür. Rengi Siyahtır.

Mezopotamya (M.Ö.1500-1000)

• Akatlarda,Satürn’ekajamanu“sabit” diye atıfta bulunulurdu,ancak aynı zamanda gecenin güneşi yada
güneşin yıldızı olarak bilinirdi. Yada siyah ve kara yıldız olarak.

Satürn’ün güneşle bağdaştırılması,Satürn’ün Güneş ilahları Samash,Ea, Enki,Ninib ve daha sonrada
Ninurta’yla anılmasına neden olmuşolabilir.

• Satürn’egerçeğin ve adaletin yıldızı denirdi, Terazide Satürn’ün “evi”ydi (şimdilerde Satürn’ün yücelimi olarak anılır).

MezopotamyaMitolojisi

• Bilinen 5 gezegeni temsileden ilahlar arasında Ninip (Satürn, “Ninadıyla”) en başta geleniydi.

• Nin’e“cesurlarınefendisi,” “düşmanlarınıetkisizhalegetiren savaşçı”ve“düşmanlarınyok edicisi”ninyanısıra“tanrıların ilki,”“tanrılarıngözdesi”de denirdi.

• O harfleri ve ilimi öğretmek için denizden çıkan bir balık tanrıydı. Aynı zamanda boğaylada özdeşleştirilmiştir.

• Ninip katledilmiş ve yerini oğlu Enlil almıştır. “AncientHistory” (KadimTarih) Yazan: IsraelSmithClare

TANRINİNİP VE BAŞKA BİR İLAH

Babil Mitolojisi(M.Ö.900-200)

• Ninip,insanları hastalıklarındankurtaran iyileştiricibirTanrıvebir savaşçıveçiftçiolan Ninurta’yadönüşür.Evrenin yasalarınınyazılıolduğuYazgı Tabletlerinikurtarır.

• Babilmitolojisinde, Ninurta’nınhamisiEnki’dirve büyüktufanhikayeleriyle bağlantılıdır.

• Ninurtazamanzaman“içi aydınlatanyervegöğünışığı” diyetarifedilir.

TanrıNinurta

Satürn bizi biz yapan değerleri akıl kontrolü ile bizlere hatırlatan yaptıklarımızı tek tek içinde barındıran ve bizi bizle yüzleştiren büyük bir baraj gibidir. ‘’Ruhsal’’ anlamda astrolojide yıldızların öğretmeni olarak adlandırılır. Mitolojideki adı Kronos’tur. Ruhsal gelişimimizi, karşılaştığımız zorlayıcı olaylar karşısında takındığımız tutumu, aldığımız ve alamadığımız dersleri temsil etmektedir. Satürn diğer gezegenler ile kıyasladığımızda disipline eden, zorlayan, testlerden geçiren eğitici öğretici bir komutan gibidir. Bizleri zorlar, sınar, disipline eder ve kendi gerçeğimize ulaşmamızı değerlerimizle bütünleşmemizi
sağlar. Bunu başarabildiğimiz anda ise mükafatı oldukça büyük ve muhteşem olur. Doğum haritalarımızda Satürn’ün bulunduğu ev hangi alanlarda enerjimizin engelleneceğini hangi kısıtlamalarla karşılaşabileceğimizi göstermektedir. Satürn transitleri hayatlarımızda daima çok önem taşır.

Bedenimizde 7 chakra vardır. Satürn gezegenin etkili olduğu Ajna çakra’dır. Bu çakranın anlamı "Sınırsız güçtür". Alında kaşların arasında yer alır bir nevi üçüncü göz olarak adlanrılır. İki taç yağrağı vardır (Farklı bir görüşe göre her biri 48 yaprak olmak üzere 96 yapraktan oluşmuş iki kanattan oluşur), rengi indigo ve gezegeni Hint astrolojine göre Şani, Batı’ya göre Satürn'dür. Ajna merkezi bir nevi içe gerilmiş üçüncü göze benzetilen pineal veya epifiz bezine bağlı kabul edilir. Bu çakra duru görü ve klervoyansa ‘’ Duyu ötesi şeyleri imgelemek ve duyarak algılama’’ tekabül eder. Uyarılması psişik hassasiyeti, kavramsal idrakı ve şuur genişlemesini arttırır. Bu merkeze tam vakıf olmanın insanı geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği ile ilişkilidir. Satürn’ün Oğlak burcunda ki geçişindeki mesajları da ön yargısız gerçekçi ve yüksek bir bilinçle değerlendirmeliyiz. Bu transitin sonunda hayatlarımızın bir dönemi kapanır ve yeni bir dönemi başlar. İşte bu yüzden Satürn geçişlerinde ektiğimizi biçeriz sevgi ektiysek sevgi ile karşılık alır nefret ektiysek kendimizi nefret savaşının tam da merkezinde buluruz hayatımızda ki bireysel toplumsal sınavlarımızı adilce sakinlikle kendimizi geliştirmeye ruhumuzu özgürleştirmeye çalışarak verme gayretinde olmalıyız. Öğretmen Satürn; olgunluğa bilgeliğe ve başarıya ulaşmanın kapılarını açmamızı sağlayan karmik bir anahtardır her birimiz için. Gecenin sabaha erişmesi için bir zaman dilimine ihtiyacı olduğu gibi insanın da hayata YOLCU olma adına deneyimleri seçimleri yanlışları ve doğruları ile olgunlaşabilmesi için bir zaman gereklidir. Satürn bu yolculukta ki maceramızda seçimlerimizin yanlışlarının zorluğunu doğrularının mükafatlarının güzelliklerini yaşatır bizlere. Olgunluk sabır başarı ve bilgelikte hiçbir zaman için zorlayıcı hayat sınavlarını geçmeden gelmez. Ruhumuzu arındırıp kalbimizin mührünü açıp özü gerçek saflığa ulaştırabilmek için gerekli olan her şeyle karşılaştırır bizleri.

Satürn Oğlak geçişinin burçlara etkileri makalemde kısa bir süre sonra yayında olacaktır.

imza-senay-yangel

  • Facebook Yorum
koç burcu
Koç
boğa burcu
Boğa
ikizler burcu
İkizler
yengeç burcu
Yengeç
aslan burcu
Aslan
başak burcu
Başak
terazi burcu
Terazi
akrep burcu
Akrep
yay burcu
Yay
oğlak burcu
Oğlak
kova burcu
Kova
balık burcu
Balık