Günlük Burç Yorumları ve Analizleri

DR. ŞENAY YANGEL Kimdir?
  İletişim : +90 212 583 32 75

Astroloji Nedir?

Astroloji Hakkında

Astrolojinin temeli insanlığın yazılı tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Babil MÖ 1894 yılında kurulmuş, Sümer ve Akad topraklarını kapsayan bir imparatorluktur. Babil’in merkezi bugünkü Irak’ın El Hilla kasabası üzerinde yer almaktadır. Astroloji BABİL’de gelişmiş ve oradan da dünyaya yayılmıştır. Eski uygarlıklardan günümüze ulaşan pek çok sembol ve çalışmalar bulunmaktadır. Babil bilimde ve astrolojide çok ilerlemiştir. Kalde çöktüğünde bilginler türlü yerlere dağılmışlar, Bir bölümü Mısıra bir bölümüde Hindistana gitmişlerdir. Eski Mısırlılar Astrolojiyi Babillerden öğrenmişlerdir. Hindistan’da ise ilk andan itibaren Yıldız bilimi kabul görmüş ve bu alanda çok derin ve başarılı çalışmalar yapılmıştır. Astrolojiden yararlanarak siyaset kuraklık ve depremler doğal afetler gibi pek çok konuda insanlığa rehberlik etmişlerdir. Mezapotamya’da başlayan bu akım daha sonra Yunan ve Roma Çin imparatorluğunu etkisi altına almış ve kısa süre içinde tüm Avrupa tarafından benimsenmiştir.

Bir çok Kral saraylarında Astrologları görevlendirilmiş onların öngörülerine başvurmuştur. Gerek devlet politikalarında gerek kendi kararlarında Astrolojinin rehberliğinden faydalanmışlardır. Günümüzde de dünyanın önemli devlet adamları liderler sanatçılar astrolojinin rehberliğinde kendi yaşam planlarının bilincine varmakta ve Astrolojiyi günlük yaşamlarının bir parçası olarak profesyonel olarak kullanmaktadır. Astroloji, tüm dünyada önemini her geçen gün artırarak insanlığa rehberliğini hükümetler ve kişisel bazda sürdürürken Takiyüddin Rasid, Müneccimbaşı Ahmed Tahir Efendi, Osman Kamil efendi, Gıyaseddin Cemşid, Ali Kuşcu, Seydi İbrahim, Hüseyin Hilmi efendi, Mustafa Asım bey, Bibi müneccime, gibi birbirinden değerli müneccim ve müneccimbaşıları dünya astroloji tarihine geçmiş ve halen astrolojiye eserleri ve çalışmaları ile yön vermeye devam etmektedir.

lord ganesha

vastu

sağlık astrolojisi

Ayrıca Hüseyin Hüsni Efendi tarafından ‘’Mekteb-i Fenni İlmi Nucm’’ adı ile ilk resmi astroloji okulu yine Osmanlı döneminde kurulmuş vefat edene kadarda onun sorumluluğunda hizmet vermiş, sonrasında ise Sadullah efendinin yönetimine geçmiştir. Bu denli büyük bir astroloji kültüründen gelmiş olmamıza rağmen, bugün ülkemizde astroloji üniversitelerinin olmaması, yeterli ve doyurucu kaynak eksikliği daha doğrusu Osmanlı’da çok değer görmüş ve bugün tüm dünyanın faydalandığı sistem ve bilgi birikiminin tozlu raflar arasında kalması sebebi ile astrolojiye ilgi duyan bir çok insanın da yeterince yararlanmasını engellemekte ve hiç bir ilgisi olmamasına rağmen bir inanç sistemi gibi değerlendirilmektedir. Astroloji fen bilimleri olan Astronomi’den faydalanan tüm dünyada üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitimleri verilen sosyal bir ‘’BİLİM’’ dalıdır.

Halen eski Osmanlı sistemindeki pek çok kurum ve uygulamayı benimseyen ABD ayrıca Başkanın danışmanı olarak astrolojiyi de kullanmaktadır. Astroloji sadece insanların mutluluğu için ortaya çıkmamıştır. Eski Horary (Gökyüzü Zamanı Astrolojisi) çağında en fazla devletlerin selameti için kullanılmıştır. 14. yüzyıl başlarında başlayıp 18. yüzyıl sonuna kadar Osmanlı döneminde bulunan Müneccimbaşı sisteminin önemini yeniden hatırlatabilmek ve dönemin padişahları tarafından devlet ve kendi yaşamlarında önemli kararlar alınırken danıştıkları bu etkili sistemin derinliğini sizlerle paylaşabilmek için gökyüzünün rehberliğinde astroloji eğitimi almak isteyenler de Kepler College de ‘’ http://www.kepler.edu/home/index.php/about/who-we-are/instructors/552-yangel-senay’’ Türkçe eğitim programımızda bu eşsiz yolculuğa katılabilirler.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Astrolog Şenay Devi YANGEL

astroloji

hint astrolojisi

mars card mantra